«Середньовічна єврейська філософія»Скачати 147.14 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір147.14 Kb.
Національний університет

«Києво-Могилянська академія»


Кафедра історії

Програма курсу«Середньовічна єврейська філософія»Автор: Р. Й. Димерець, к.ф.н.

Обсяг годин:

Лекційних – 32

Семінарських – 20

Консультацій – 2

Самостійної роботи –27

Триместр викладання – 4

Кредитів за курс – 1,5

Форма контролю – іспит

Схвалено на засіданні кафедри, протокол № __ від ___________ 2009 р.

Завідувач кафедри, професор Н.М. Яковенко

Викладач Р. Й. Димерець

АНОТАЦІЯ
Курс «Середньовічна єврейська філософія.» створено для студентів першого року навчання сертифікатної програми з юдаїки.
Метою курсу є висвітити особливості середньовічної єврейської філософської проблематики, показати її зв’язок із основними тенденціями розвитку світової філософії.

Метод викладання. Курс читається у II триместрі і розрахований на 18 навчальних тижнів (по 3 ауд. год. щотижня). Курс складається з лекцій (32 год.) і практичних занять (20 год.), які матимуть інтерактивний характер, що сприятиме кращому засвоєнню нового матеріалу, отриманню навичок ведення дискусій та досягнення спільних рішень. Семінар-дискусія призначатиметься для коментування прочитаного матеріалу, представлення власної точки зору на досліджувану проблему та презентації результатів свого дослідження відповідно до проблематики заняття. Література до даного курсу доступна або в електронній читанці, або в бібліотеці НаУКМА.

Перший тиждень – лекційний. У лекціях здійснюється аналіз філософських концепцій видатних єврейських середньовічних філософів, таких як Саадія Гаон, Іцхак Ісраелі, Авраам ібн Дауд, Соломон ібн Габіроль, Єгуда га-Леві, Мойсей Маймонід, Бахья ібн Пакуда, Герсонід, Хасдай Крескас та ін., які зробили важливий та оригінальний внесок у розвиток середньовічного неоплатонізму та арістотелізму.

Практичні заняття спрямовані на поглиблене вивчення першоджерел.

Вимоги: Студенти повинні брати активну участь у семінарських заняттях, робити презентації прочитаного матеріалу відповідно до формату семінару та підготувати матеріали для участі у круглих столах (заняття 3 та 6). Якщо студент/ка не будуть присутні на семінарі, то вона/він як виняток одноразово можуть підготувати 10-хв. презентацію на тему, спільно визначену з викладачем, на наступному після пропущеного семінарі.

Система контролю. Упродовж триместру студент зобов’язаний відпрацювати практичні заняття (максимальна оцінка – 36 балів) і підготувати реферат (максимальна оцінка – 24 бали). Після закінчення курсу студент складає іспит (максимальна оцінка – 40 балів).

Система оцінок та контролю:

Робота в триместрі – 60 балів

Участь у семінарах – 36 (3х12)

Реферат (мінімальний обсяг - 0,5 др. арк. /20 тис. знаків/) – максимальна оцінка – 24 бали
Іспит – 40 балів

Теми лекційних занять
Тема 1. Вступ до єврейської середньовічної філософії

Лекція (2 год.)


 1. Проблема визначення єврейської філософії та єврейських філософів.

 2. Філософія юдаїзму і єврейська філософія.

 3. Середньовічна єврейська філософія: проблема джерел.

 4. Періодизація єврейської середньовічної філософії.

 5. Особливості тематики та проблематики єврейської середньовічної філософії.


Тема 2. Між античністю та середньовіччям: філософія Філона Олександрійського

Лекція (4 год.)
1. Життя і твори Філона Олександрійського. Місце філософії в творчості Філона.

2. Дослідження про Філона Олександрійського.

3. Проблематика Філона Олександрійського.

4. Філонівський метод.

5. Головні поняття філософії Філона Олександрійського.

6. Особливість місця Філона Олександрійського в контексті єврейської середньовічної філософії.


Тема 3. Саадія Гаон і початок єврейської раціоналістичної філософії

Лекція (4 год.)

1. Життя і твори Саадії Гаона. Місце філософії в творчості Саадії.

2. Дослідження про Саадію Гаона.

3. Караїми і рабаніти. Роль Саадії Гаона у боротьбі з караїмами.

4. Саадія Гаон і сучасна йому середньовічна арабська філософія.

5. Середньовічні єврейські філософи, попередники Саадії Гаона.

6. «Книга вірувань і опіній» Саадії Гаона, її тематика, структура, зміст.

7. Головні поняття філософії Саадії Гаона.

8. Значення філософського вчення Саадії Гаона для розвитку єврейській середньовічній філософії.
Тема 4. Єврейський неоплатонізм

Лекція (4 год.)

1. Особливості єврейського неоплатонізму. Дослідження єврейського неоплатонізму.

2. Іцхак бен Шломо Ісраелі.

3. Шломо бен Єгуда ібн Габіроль.

4. Бахья ібн Пакуда.

5. Йосеф бен Яаков ібн Цаддік.

6. Нетанель бен ал-Фаюмі.
Тема 5. Єгуда га-Леві: юдаїзм і філософія

Лекція (4 год.)


 1. Життя і творчість Єгуди га-Леві.

 2. Дослідження про Єгуду га-Леві.

 3. Ставлення Єгуди га-Леві до філософії.

 4. Книга «Кузарі», її тематика, структура та зміст.

 5. Головні поняття Єгуди га-Леві, їх філософський зміст.Тема 6. Єврейський арістотелізм

Лекція (4 год.)

 1. Особливості єврейського арістотелізму. Дослідження єврейського арістотелізму.

 2. Авраам ібн Дауд, його життя і твори.

 3. Головні поняття філософії Авраама ібн Дауда.


Тема 7. Філософія М. Маймоніда

Лекція (6 год.)

 1. Життя і творчість Моше бен Маймона (Рамбама, Маймоніда).

 2. Дослідження про Маймоніда. Проблема інтерпретації філософії Маймоніда.

 3. Твори Маймоніда. «Мішне Тора».

 4. «Путівник розгублених», його структура, тематика, проблематика та зміст.


Тема 8. Філософське вчення Герсоніда

Лекція (4 год.)

 1. Життя і творчість Леві бен Гершома (Герсоніда).

 2. Трактат Герсоніда «Війни Господа», його структура, тематика, проблематика та зміст.

 3. Критика Герсонідом Маймоніда.

 4. Вчення Герсоніда про інтелект.


Тема 9. Філософське вчення Хасдая Крескаса

Лекція (4 год.)

 1. Життя і творчість Хасдая Крескаса.

 2. Трактат «Світло Господнє», його структура, тематика, проблематика та зміст.

 3. Нескінченність, простір і вакуум.

 4. Рух. Час. Нескінченність причинно-наслідкового ряду.

Тематика семінарських занять
1. Інтерпретація Біблії Філоном Олександрійським (6 год.)


 1. Алегоричний метод інтерпретації Біблії.

 2. Антична традиція дослідження природи і єврейська традиція інтерпретації біблейського тексту в філософській екзегезі Філона.

 3. Філонівське поняття логосу і його значення в тлумаченні Філоном тексту Біблії.Література:

Обов’язкова:

Сират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим-Москва, 2003. –

С. 28-38.Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. – М., 2000.

Guttmann J. Philosophies of Judaism. The History of Jewish philosophy from Biblical times to Franz Rosenzweig. (Anchor Books, New York, 1966). P. 26-32.

Додаткова: 11, 17, 20.
2. Філософія Шломо ібн Габіроля (6 год.)


 1. Проблема текстів ібн Габіроля.

 2. Трактат ібн Габіроля «Джерело життя», його тематика та структура.

 3. Проблематика трактату ібн Габіроля «Джерело життя».

 4. Головні поняття трактату ібн Габіроля «Джерело життя».


Література:
Обов’язкова:
Ибн-Гебироль. Источник жизни // Антология мировой философии. Т. 1. — М., 1969.

С. 765-781.Ладоренко О.О. Перевод фрагментов книги Ибн Габироля «Источник жизни» (с перевода на иврит Шем Това Фалакеры) // Знание за пределами науки. – М.: Республика, 1996. – С. 336-391.

Сират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим-Москва, 2003.

С. 115-135.Guttmann J. Philosophies of Judaism. The History of Jewish philosophy from Biblical times to Franz Rosenzweig. (Anchor Books, New York, 1966). P. 101-117.
Додаткова: 12, 14, 22.
3. Трактат М. Маймоніда «Путівник розгублених» (8 год.)

1. Структура твору Маймоніда «Путівник розгублених», її філософське значення.

2. «Вступ» до трактату Маймоніда «Путівник розгублених».

3. Проблема мови в трактаті Маймоніда «Путівник розгублених».

4. Бог і його атрибути.

5. Проблема пізнання в трактаті Маймоніда «Путівник розгублених».


Література:
Обов’язкова:
Моше бен Маймон (Маймонид). Путеводитель растерянных. – М.-Иерусалим, 2000.

Рамбам (Маймонид). Избранное. Т. I-II. — Иерусалим, 1990.

Сират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим-Москва, 2003. – С. 269-310.

Guttmann J. Philosophies of Judaism. The History of Jewish philosophy from Biblical times to Franz Rosenzweig. (Anchor Books, New York, 1966). P. 172-207.
Додаткова: 5, 24.
Теми письмових робіт


 1. Елліністична філософія і Філон Александрійський.

 2. Концепції створення світу в середньовічній єврейській філософії.

 3. Філософські погляди Йакуба ал-Кіркісані.

 4. Філософські погляди Йефета бен Елі га-Леві.

 5. Особливості єврейського середньовічного неоплатонізму.

 6. Філософські погляди Іцхака Ісраелі.

 7. Філософські погляди Бахья ібн Пакуди.

 8. Біблейські інтерпретації Авраама ібн Езри.

 9. Філософія юдаїзму Єгуди га-Леві.

 10. Філософські погляди Авраама ібн Дауда.

 11. Чи був Маймонід арістотеліком?

 12. Концепція розуму у Маймоніда.

 13. Маймонід і проблема філософської інтерпретації біблейського тексту.

 14. Космологічне вчення Герсоніда.

 15. Особливості філософської позиції Хасдая Крескаса.


Вимоги до письмових робіт:

Письмова робота має являти собою реферат мінімальним обсягом 0,5 др. арк. (20 тис. знаків), надрукований 14-м кеглем через 1,5 інтервали на сторінках формату А4 з одного боку кожної сторінки.


Питання до іспиту

 1. Предмет єврейської філософії, її періодизація, особливості тематики та проблематики.

 2. Алегоричний метод та вчення про Логос Філона Александрійського.

 3. Вчення Саадії Гаона про віру та розум.

 4. Єврейський неоплатонізм.

 5. Вчення про волю Соломона ібн Габіроля.

 6. Філософські погляди Бахья ібн Пакуди.

 7. Критика неоплатонізму та арістотелізму у творі Єгуди га-Леві «Кузарі».

 8. Філософська позиція Єгуди га-Леві.

 9. Філософські погляди Авраама ібн Дауда.

 10. Особливості побудови трактату М.Маймоніда «Путівник розгублених».

 11. Вчення М.Маймоніда про види пізнання.

 12. Концепції буття і творіння в філософії М.Маймоніда.

 13. Філософія Герсоніда: загальна характеристика.

 14. Вчення Герсоніда про інтелект.

 15. Філософія Хасдая Крескаса: загальна характеристика.

 16. Вчення Хасдая Крескаса про простір і час.

ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Першоджерела

 1. Альбо, р. Йосеф. Книга основ. — Иерусалим, 1993.

 2. Галеви, р. Иегуда. Кузари. – Иерусалим, 1980.

 3. Ибн-Гебироль. Источник жизни // Антология мировой философии. Т. 1. — М., 1969.

С. 765-781.

4. Ладоренко О.О. Перевод фрагментов книги Ибн Габироля «Источник жизни» (с перевода на иврит Шем Това Фалакеры) // Знание за пределами науки. – М.: Республика, 1996. – С. 336-391.

5. Маймонид М. (Бен Маймун). Логика иудействующих: По рукописи 1483 г. / Введ. и текст. С. Л. Неверова. – Киев, 1909.

6. Моше бен Маймон (Маймонид). Путеводитель растерянных. – М.-Иерусалим, 2000.

7. Рамбам (Маймонид). Избранное. Т. I-II. — Иерусалим, 1990.

8. Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. – М., 2000.

9. Halevi, R. Judah. Book of Kuzari (пер. з арабської). (P. Shalom Pub. Inc., New York, 1969).

10. Saadia Gaon. The Book of Beliefs and Opinions. New Haven: Yale University Press, 1948.

11. Karaite Anthology. Excerpts from the Early Literature (Transl. from Arabic, Aramaic, and Hebrew Sources by L. Nemoy). (New Haven: Yale University Press, 1952).

Дослідження

12. Бен-Шломо Й. Введение в философию иудаизма. – Иерусалим: «Тарбут», 1994.

13. Борисов А. «Заметки о литературном наследии Йусуфа ал-Басира» // ИАН СССР, Отделение Общественных наук, 1935. – С. 273-285.

14. Борисов А. «Об исходной точке волюнтаризма Соломона ибн Габироля» // ИАН СССР, Отделение Общественных наук (1933), 10. – С. 755-768.

15. Генкель Г. Г. Р. Саадия Гаон, знаменитый еврейский ученый X века. – СПб., 1895.

16. Гинцберг И. И. Арабский и еврейский варианты философского сочинения аль-Мокаммиса (IX—X в.). // Записки Коллегии Востоковедов, V (1936). – Л., 1930. – С. 481-506.

17. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. — М.: Искусство, 1980. – С. 82-128.

18. Сират К. История средневековой еврейской философии. – Иерусалим-Москва, 2003.

19. Смирнов А. «Возможна ли трактовка Универсума как языкового феномена? Саадия Гаон и его Комментарий на “Книгу Творения”» // Историко-философский ежегодник – 97. – М.: Наука, 1999. – С. 283-307.

20. Трубецкой С. Н. История идеи Логоса в древней философии. // С. Н. Трубецкой. Сочинения. — М.: Мысль, 1994. – С. 117-403.

21. Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. Т. I-II. — Иерусалим, 1993.

22. Altmann A. and Stern S. M. Isaac Israeli: a Neoplatonic Philosopher of the Early Tenth Century. Oxford: Oxford University Press, 1958.

23. Davidson H. «Saadia’s List of Theories of the Soul», in Jewish Medieval and Renaissance Studies 4 (1967), pp. 75-94.

24. Gluck A. L. «Maimonides’ Arguments for Creation Ex Nihilo in the Guide of the Perplexed», in Medieval Philosophy and Theology 7 (1998), pp. 221-254.25. Guttmann J. Philosophies of Judaism. The History of Jewish philosophy from Biblical times to Franz Rosenzweig. – New York: Anchor Books, 1966.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка