Семінар Технологічні особливості комп'ютерного редагування. Комп'ютерні системи редагуванняДата конвертації15.12.2016
Розмір132 Kb.
Семінар 1. Технологічні особливості комп'ютерного редагування. Комп'ютерні системи редагування.

  1. Залежність технології редагування від технічних засобів, їхній вплив на сучасний редакційно-видавничий процес.

  2. Модерні текстові процесори: їхні функції та можливості.

  3. Переваги нової версії програми Місгоsoft Word.

  4. Характеристика стандартних текстових програм WordPad, Блокнот.

  5. Технологічні особливості комп'ютерного редагування. Його відмінність від традиційного редагування

  6. Послідовність процесу комп'ютерного редагування: етапи тексту.


Література

Основна

1. Городенко Л. Системи верстки: Практ. посіб. для студ. - К.: Центр вільної преси, 2006.

2. Іванов В.Ф. Комп'ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. - Вип. 3. - К.: Ін-т жур-ки


 1. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. - К.: Університет «Україна», 2007. - 431 с.

 2. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн. - Спб: БХВ-Петербург, 2003.
 1. Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації: Конспект лекцій. - Львів: Афіша, 2007. - 104 с.

 2. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посіб. -
  Львів: Афіша, 2006. -416 с.

Додаткова

11. Партико З.В. Прикладна і комп'ютерна лінгвістика: Вступ до


спеціальності: Навч. посіб. - Львів: Афіша, 2008. - 224 с.

 1. Потятинник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. - Львів: ПАІС. - С. 8-35, 85-88.

 2. Салига П.Г. Інтернет як засіб масової комунікації: Конспект лекції з курсу «Вступ до Інтернету» для студ. спец-ті «Видавнича справа та редагування». - К.: Жовта стріла, 2007. - 32 с.

 3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб. - 2-ге вид., стереотипне. К.: Наша культура і наука, 2006. - 560 с.

16. Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою
комп'ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики. - Т. 20
Шевченко В.Е. Медіадизайн як напрямок фахової підготовки журналістів // Ученые записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского: Серия «Филология. Социальная коммуникация». - Т. 21 (60). - № 1. - Симферополь: Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2008.

Семінар 2. Основні команди для здійснення редагування текстових файлів за допомогою програми Місгоsoft Word

 1. Характеристика програми Місгоsoft Word.

 2. Створення нового документа.

 3. Розмітка сторінки, вибір її параметрів (поля, масштаб, розмір паперу, орієнтація - книжкова чи альбомна).

 4. Форматування документа. Команда «Абзац» (визначення відступів, міжрядкового інтервалу, способу вирівнювання та положення тексту на сторінці). Вибір шрифтів, їх види – Arial, Times New Romans, Calibri та ін. (звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив) та розміри.

 5. Введення і виділення тексту: Видалення, заміна й переміщення тексту,його фрагментів. Підкреслювання і виділення кольором тексту. Вставка символів і знаків. Маркери у текстовому документі. Робота з таблицями, фігурами, малюнками, діаграмами.

 6. Копіювання файлів. Створення резервної копії файлу. Нумерація сторінок. Колонтитули. Оформлення посилань.

 7. Збереження, перетворення і захист документів. Відкривання текстових файлів. Режими перегляду сторінок. Друкування документа.

 8. Застосування комп'ютерних систем Плай і Рута для перекладу й редагування тексту.

 9. Довідкові ресурси Word.

Література

Основна

1. Городенко Л. Системи верстки: Практ. посіб. для студ. - К.: Центр вільної преси, 2006.

2. Іванов В.Ф. Комп'ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. - Вип. 3. - К.: Ін-т жур-ки


 1. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. - К.: Університет «Україна», 2007. - 431 с.

 2. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн. - Спб: БХВ-Петербург, 2003.

 1. Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації: Конспект лекцій. - Львів: Афіша, 2007. - 104 с.

 2. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посіб. -
  Львів: Афіша, 2006. -416 с.

Додаткова

11. Партико З.В. Прикладна і комп'ютерна лінгвістика: Вступ до


спеціальності: Навч. посіб. - Львів: Афіша, 2008. - 224 с.

 1. Потятинник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. - Львів: ПАІС. - С. 8-35, 85-88.

 2. Салига П.Г. Інтернет як засіб масової комунікації: Конспект лекції з курсу «Вступ до Інтернету» для студ. спец-ті «Видавнича справа та редагування». - К.: Жовта стріла, 2007. - 32 с.

 3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб. - 2-ге вид., стереотипне. К.: Наша культура і наука, 2006. - 560 с.

16. Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою
комп'ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики. - Т. 20
Інформатизація та комп’ютеризація сучасного українського суспільства.
Тенденції інформатизації українського суспільства.

Розвиток інформаційно-соціальних технологій в редакціях ЗМІ.

Незручності. пов’язані з використанням професійного програмного забезпеченя журналістами та редакторами.

Позитивні сторони процесу комп’ютеризації українських масмедіа.Семінар 3. Комп'ютерні засоби контролю мови і стилю видавничого оригіналу

 1. Комп'ютерне редагування як творчий процес.

 2. Комп'ютерні системи - причина зміни технології редакторської праці. Феномен електронного «пера». Проблеми організації редакційно-видавничого процесу за допомогою комп'ютерних програм.

 3. Особливості редакторської роботи з комп'ютерними засобами контролю правопису.

 4. Межі і системи атоматизації редакційно-видавничої діяльності.

 5. Підходи сучасних науковців до оцінки ролі коректора у процесі комп'ютерного редагування

 6. Особливості редакторської роботи при використанні автоматизованої системи оптичного розпізнавання тексту та його перекладу з іншої мови.

 7. Типові помилки автоматизованих програм перевірки правопису.

 8. Характеристика комп'ютерної програми: функції, можливості.

Література

Основна

1. Городенко Л. Системи верстки: Практ. посіб. для студ. - К.: Центр вільної преси, 2006.

2. Іванов В.Ф. Комп'ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. - Вип. 3. - К.: Ін-т жур-ки


 1. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. - К.: Університет «Україна», 2007. - 431 с.

 2. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн. - Спб: БХВ-Петербург, 2003.

 1. Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації: Конспект лекцій. - Львів: Афіша, 2007. - 104 с.

 2. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посіб. -
  Львів: Афіша, 2006. -416 с.

Додаткова

11. Партико З.В. Прикладна і комп'ютерна лінгвістика: Вступ до


спеціальності: Навч. посіб. - Львів: Афіша, 2008. - 224 с.

 1. Потятинник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. - Львів: ПАІС. - С. 8-35, 85-88.

 2. Салига П.Г. Інтернет як засіб масової комунікації: Конспект лекції з курсу «Вступ до Інтернету» для студ. спец-ті «Видавнича справа та редагування». - К.: Жовта стріла, 2007. - 32 с.

 3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб. - 2-ге вид., стереотипне. К.: Наша культура і наука, 2006. - 560 с.

16. Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою
комп'ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики. - Т. 20
Семінар 4. Основи текстового набору та інші операції з редакторської підготовки текстів за допомогою комп'ютерних програм

 1. Поняття тексту, його визначення. Історія виникнення тексту. Текст як основний матеріал друкованих і електронних видань.

 2. Способи підготовки текстового матеріалу за допомогою комп'ютерів.

 3. Основи і правила комп'ютерного набору тексту.

 4. Вимоги до оформлення наукових статей.

 5. Структурні елементи тексту (абзац, параграф, рубрика, розділ, підрозділ, шапка, заголовок, підзаголовок, пункти, підпункти та ін.).

Література

Основна

1. Городенко Л. Системи верстки: Практ. посіб. для студ. - К.: Центр вільної преси, 2006.

2. Іванов В.Ф. Комп'ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. - Вип. 3. - К.: Ін-т жур-ки


 1. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. - К.: Університет «Україна», 2007. - 431 с.

 2. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн. - Спб: БХВ-Петербург, 2003.

 1. Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації: Конспект лекцій. - Львів: Афіша, 2007. - 104 с.

 2. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посіб. -
  Львів: Афіша, 2006. -416 с.

Додаткова

11. Партико З.В. Прикладна і комп'ютерна лінгвістика: Вступ до


спеціальності: Навч. посіб. - Львів: Афіша, 2008. - 224 с.

 1. Потятинник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. - Львів: ПАІС. - С. 8-35, 85-88.

 2. Салига П.Г. Інтернет як засіб масової комунікації: Конспект лекції з курсу «Вступ до Інтернету» для студ. спец-ті «Видавнича справа та редагування». - К.: Жовта стріла, 2007. - 32 с.

 3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб. - 2-ге вид., стереотипне. К.: Наша культура і наука, 2006. - 560 с.

16. Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою
комп'ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики. - Т. 20

Комп'ютерні системи редагування.

Залежність технології редагування від технічних засобів, їхній вплив на сучасний редакційно-видавничий процес.

Модерні текстові процесори: їхні функції та можливості.

Технологічні особливості комп'ютерного редагування. Його відмінність від традиційного редагування.


Семінар 5. Системи верстки
Характеристика комп'ютерних програм верстки (видавничих систем) QuarkXPress, Аdobe Раgе Маkеr, Аdobe Photoshop.

Установка і запуск програм верстки.

Інструментарій, меню, елементи інтерфейсу програм комп'ютерної верстки. Управління палітрами. Функціональні кнопки.

Індивідуальні настройки програм.

Створення, збереження й відкриття збереженого документу.

Моделювання об'єктів (виділення, переміщення, видалення, трансформація, копіювання, дублювання, групування, закріплення, вміст, розділення об'єктів, зміна порядку розташування об'єктів, їх розміщення на сторінці).

Операції з текстом (імпорт і розміщення тексту; форматування тексту, символу, абзацу). Автоматизація роботи з текстом. Перевірка правопису. Додаткові словники. Автоматичні переноси. Переноси вручну. Палітра стилів.

Графіка. Розміщення ілюстрацій у документі. Графічні блоки. Редагування графічного блоку, ілюстрацій. Позиція і розмір малюнку (фотографії). Поворот та нахил графічного елементу. Вмонтована графіка. Дзеркальне відображення малюнку (фото). Створення негативу. Обтікання графічних елементів текстом. Контур вирізання. Колір ілюстрацій. Відомості про ілюстрацію.

Використання кольорів. Створення кольору. Система управління кольорами.

Таблиці. Перетворення тексту в таблицю. Створення, редагування й форматування таблиці. її властивості та параметри. Збереження таблиці у файл. її розміщення у макеті.

Макет документу. Додавання, переміщення та видалення сторінок. Зміна структури макету. Шаблони і нумерація сторінок.

Створення складних документів (книги та ін.). Редагування книги. Нумерація сторінок у книзі. Зміст та алфавітний покажчик.

Друк книги та інших документів. Збір файлів до друку.

Література

Основна

1. Городенко Л. Системи верстки: Практ. посіб. для студ. - К.: Центр вільної преси, 2006.

2. Іванов В.Ф. Комп'ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. - Вип. 3. - К.: Ін-т жур-ки


 1. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. - К.: Університет «Україна», 2007. - 431 с.

 2. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн. - Спб: БХВ-Петербург, 2003.

 1. Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації: Конспект лекцій. - Львів: Афіша, 2007. - 104 с.

 2. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посіб. -
  Львів: Афіша, 2006. -416 с.

Додаткова

11. Партико З.В. Прикладна і комп'ютерна лінгвістика: Вступ до


спеціальності: Навч. посіб. - Львів: Афіша, 2008. - 224 с.

 1. Потятинник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. - Львів: ПАІС. - С. 8-35, 85-88.

 2. Салига П.Г. Інтернет як засіб масової комунікації: Конспект лекції з курсу «Вступ до Інтернету» для студ. спец-ті «Видавнича справа та редагування». - К.: Жовта стріла, 2007. - 32 с.

 3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб. - 2-ге вид., стереотипне. К.: Наша культура і наука, 2006. - 560 с.

16. Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою
комп'ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики. - Т. 20

Семінар 6. Редагування Інтернет-видань, веб-сторінок

 1. Поняття «комп'ютерне видання».

 2. Інтернет-видання як новітній тип ЗМІ. Історичні передумови їх виникнення і закономірності розвитку в Україні та світі.

 3. Поняття «віртуальність» та його тлумачення.

 4. Порівняльна характеристика форми, змісту, рубрикації, прийомів оформлення вітчизняних і зарубіжних Інтернет-видань, визначення їхніх переваг і недоліків (на вибір студента – korrespondent.net, podrobnosti.ua, pravda. com.ua, proUA.com, RUpor.info, telekritika.ua, ostro.org, sensor.net, fraza.com.ua, obozrevatel.com.ua та ін.).

 5. Особливості веб-сторінок.

 6. Види і сутність класифікації веб-сторінок: за наявністю динамічних змін; за часом редагування; за функціональним призначенням.

 7. Специфіка діяльності веб-редактора.

 8. Характеристика основних етапів роботи веб-редактора (авторський, редакційний, конструювальний, тестуваяльний, оприлюднювальний, підсумковий).

 9. Адміністрування веб-сайту (веб-порталу).


Семінар 7.

Передумови виникнення комп'ютерного редагування. Комп'ютеризація редагування як об'єктивний процес за доби інформаційного суспільства

 1. Мета, завдання й предмет курсу.

 2. Вплив новітніх інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток спеціальності «Видавнича справа й редагування», спеціалізації «Редагування освітніх видань» та методологію редагування.

 3. Технологічна революція та інформаційне суспільство: основні характеристики.

 4. Поняття «комп'ютер», «комп'ютерне редагування» та їх визначення.

 5. Етапи історії комп'ютеризації редагування.


Семінар 8. Переклад тексту засобами комп’ютерного редагування.


 1. Перекладознавчий мінімум для редактора-видавця. Види перекладів. Різновиди писемного перекладу.

 2. Редактор і автоматизована система оптичного розпізнавання тексту та його переклад з іншої мови.

 3. Особливості роботи редактора з комп’ютерними програмами перекладу з однієї мови на іншу.


Семінар 9. Редагування різних типів видань.


 1. Навчальні та художні видання – загальна методика роботи з ними редактора.

 2. Газетно-журнальні, рекламні та інформаційні видання – жанрова палітра текстів, типологічна структура та типові помилки поданих видань.

 3. Редакторська підготовка довідкових, наукових та науково-популярних видань.


Література

Основна

1. Городенко Л. Системи верстки: Практ. посіб. для студ. - К.: Центр вільної преси, 2006.

2. Іванов В.Ф. Комп'ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. - Вип. 3. - К.: Ін-т жур-ки


 1. Інтернет у роботі журналіста. - К.: Ін-т мас. інф-ції, 1999. - 53 с.

 2. Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації. - Львів: ПАІС, 2005.-304 с.
 1. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. - К.: Університет «Україна», 2007. - 431 с.

 2. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн. - Спб: БХВ-Петербург, 2003.
 1. Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації: Конспект лекцій. - Львів: Афіша, 2007. - 104 с.

 2. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посіб. -
  Львів: Афіша, 2006. -416 с.

Додаткова

11. Партико З.В. Прикладна і комп'ютерна лінгвістика: Вступ до


спеціальності: Навч. посіб. - Львів: Афіша, 2008. - 224 с.

 1. Потятинник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. - Львів: ПАІС. - С. 8-35, 85-88.

 2. Салига П.Г. Інтернет як засіб масової комунікації: Конспект лекції з курсу «Вступ до Інтернету» для студ. спец-ті «Видавнича справа та редагування». - К.: Жовта стріла, 2007. - 32 с.

 3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб. - 2-ге вид., стереотипне. К.: Наша культура і наука, 2006. - 560 с.

16. Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою
комп'ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики. - Т. 20


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка