Семестр: Обсяг дисципліни: ВикладачіДата конвертації22.04.2017
Розмір38.3 Kb.
Назва дисципліни: Самоменеджмент (тайм-менеджмент).

Спеціальність (напрям підготовки) : 6.030102 Психологія*

Спеціалізація:

Код дисципліни:

Тип дисципліни: вибіркова (спецкурс)

Семестр: 7.

Обсяг дисципліни:

Викладачі: доц., к.е.н. Личковська Марина Рейнгольдівна

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати:

 • методики та механізми удосконалення просторово-часової організації діяльності людини, які найбільше відповідають характеру, темпераменту, біологічним ритмам та роду занять;

 • методи нормування, обліку та аналізу робочого часу;

 • правила економії часу;

 • пріоритети цілій та правила їх визначення;

 • систему тайм-менеджменту;

 • методи планування й упорядкування справ;

 • види планів особистої роботи та технології їх складання, зокрема: метод «контекстного планування» Г.Архангельського, метод «Альпи», метод 15-ти хвилин та ін.;

 • сутність та структуру ділової кар’єри;

 • технології управління кар’єрою;

 • фактори успіху розвитку кар’єри;

 • сучасні особливості кар’єри

вміти:

 • бути господарем свого часу, вироблюючи навички з управління їм;

 • збільшувати свою працездатність, результативність та ефективність раціонально використовуючи свій робочий та особистий час;

 • планувати час; вірно вибирати пріоритети, складати реалістичні плани, виявляти гнучкість та самодисципліну щодо їх виконання;

 • регулювати робоче навантаження;

 • збалансовувати час праці та відпочинку; не перевтомлюватись;

 • налагоджувати роботу й особисте життя;

 • управляти самим собою, щоб отримати максимальну користь щодо часу який є у нашому розпорядженні;

 • самоорганізуватися;

 • складати особисту систему тайм-менеджменту та графік особистої працездатності, які допоможуть ефективно виконувати роботу;

 • долати психологічні бар’єри що заважають досягненню мети;

 • протистояти стресам та незгодам,

 • розслаблятися;

 • розвивати власний психофізіологічний, інтелектуальний та творчий потенціал; формувати життєву позицію;

 • визначати професійні та особистісні цілі;

 • вірно планувати кар’єру; підвищувати якість свого життя.

Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Філософія, Етика, Основи економічної теорії, Історія України, Основи менеджменту, Основи психології та педагогіки. Вона також пов’язана з усіма дисциплінами, які характеризують об’єкт управління або окремі функції.

Зміст модуля: охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є: характеристика часу, як ресурсу людини, працівника, менеджера; механізми удосконалення просторово-часової організації діяльності людини; методика розробки індивідуального графіка працездатності та використання його щодо підвищення ефективності праці; методи нормування, обліку та аналізу робочого часу; методи планування та методи упорядкування справ, а саме: GTD (Getting Things Done) — алгоритм сортування «вхідних» справ, задач, подій, інформації, АБВ аналіз, систему Франкліна, матрицю Ейзенхауера; критерії ефективного самоменеджменту; визначення цiнiсних ориєнтирiв особистості та її життєвої позиції; принципи визначення особистісних цілей; загальні обмеження при виборі цілей; саморозвиток особистості; вміння управляти собою; професійне та посадове зростання; сучасні підходи та напрямки планування ділової кар’єри; учбові тренінги і тестові завдання, які націлені на глибоке осмислення свого життя, як перебігу часу, допоможуть студентам у виробленні практичних навичок керування собою, своїм часом, своїм життям, свідомо робити свою кар'єру через самооцінку, самовизначення, саморозвиток.

Рекомендована література:

 1. Аллен Д. Как привести декла в порядок. Искусство продуктивности без стресса / Дэвид Аллен ; пер. с англ. С. В. Каденко. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 368 с.

 2. Архангельский Г. Формула времени / Глеб Архангельский. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 230 с.

 3. Архангельский Г. Тайм-драйв: как успевать жить и работать / Глеб Архангельский. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 272 с.

 4. Архангельский Г. и др. Тайм-менеджмент : полный курс / Глеб Архангельский. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 312 с.

 5. Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках / Лотар Зайверт. – М. : Интерэксперт, 1995. – 268 с.

 6. Палладино Л. Максимальная концентрация. Как сохранить эффективность в эпоху клипового мышления / Люси Джо Палладино. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 320 с.

 7. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

 8. Фьоре Н. Легкий способ перестать откладывать дела на потом / Нейл Фьоре ; пер. с англ. Ольги Терентьевой. – 2-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 288 с.

 9. Франк Я. Музы и чудовище : как организовать творческий труд / Яна Франк. – 5-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.

 10. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч.посіб.- К.: Знання, 2007. – 420 с.

Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:

поточний контроль якості навчання (80%) - здійснюється у формі співбесіди, практикується вхідна діагностика за допомогою тестів і кейсів, модульне та підсумкове тестування;підсумковий контроль (20 %) – контрольні завдання, форма контролю – залік

Мова навчання:українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка