Семестр: 9 Обсяг дисципліниСкачати 18.85 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір18.85 Kb.
Порівняльний аналіз цивільного та господарського судочинств

назва вибіркової дисципліни
Освітній рівень: магістр

бакалавр, магістр (освітньо-наукова програма), магістр (освітньо-професійна програма)

Семестр: 9
Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні – 16)

Лектор: канд. юрид. наук, доц. Богдан Й.Г. (ел. адреса: Josyp. Bohdan @ gmail.com )

Результати навчання:
знати:

- Міжнародно-правові та національні нормативно-правові акти, що регулюють провадження у цивільних та господарських справах;

- судову практику пов’язану із відкриттям, підготовкою, розглядом, вирішенням та перевіркою рішень у цивільному та господарському судочинстві;

- єдність та відмінність процесуальної процедури в цивільному та господарському процесуальному праві;

- які процесуальні правила, що регулюють процесуальну діяльність учасників у цивільному та господарському судочинстві найбільш повно забезпечують право фізичних і юридичних осіб та держави на справедливий розгляд справи як у цивільному так і в господарському судочинстві;
вміти:

- здійснити аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність учасників цивільного та господарського процесу на предмет їх єдності та видмінкостів;

- тлумачити норми цивільного і господарського процесуального права з метою їх правильного застосування;

- готувати процесуальні документи, що є формою реалізації процесуальних дій учасників цивільного та господарського процесу;

- аналізувати норми на предмет їх відповідності стану правосуддя і виконанню завдань і мети цивільного і господарського судочинства.

Анотація навчальної дисципліни.

У пропонованому спецкурсі студенти за допомогою порівняльного аналізу цивільного та господарського судочинства зможуть зробити висновок про єдність та відмінність правового регулювання провадження справ у цивільному та господарському судочинстві. Зможуть оволодіти навиками правильного тлумачення норм.Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua2. Єдиний державний реєстр судових рішень України - www.reyestr.court.gov.ua

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота 

Форма звітності: залік
Мова навчання:  українська
Розглянуто на засіданні кафедри «10» листопада 2016 р. Протокол № 5
Завідувач кафедри ________________________ проф. Коссак В.М.

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка