Семестр: 5 Обсяг дисципліни: загальна кількість годин 54 кредитів єктсСкачати 29.48 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір29.48 Kb.
Дистанційне зондування Землі

(назва вибіркової дисципліни)


Семестр: __5__ Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 54_ (кредитів ЄКТС - _1,5_); аудиторні години - _24_ (лекції - _16_, практичні - _8_)
Лектор: доцент Байрак Г.Р. ( ел.адреса g_bajrak@ukr.net )

Результати навчання:

 • знати:

головні дати з історії розвитку космонавтики; параметри електромагнітних хвиль, які використовуються у дистанційному зондуванні; види носіїв аерокосмічної апаратури; види дистанційного зондування; типи апаратів дистанційного знімання; ознаки інтерпретації земних об’єктів на космічних та аерофотознімках.

 • вміти:

розрізняти види космознімків; давати характеристику фізіономічності відображення об’єктів на знімках; виділяти інтерпретаційні ознаки об’єктів на космознімках; визначати масштаб космічних знімків; виділяти геологічні структури на знімках; встановлювати стереоефект і дешифрувати рельєф із використанням дзеркально-лінзових стереоскопів; розпізнавати види природокористування на космознімках та аерофотознімках; виявляти динаміку об’єктів на різночасових зображеннях.

Анотація навчальної дисципліни:

Історія розвитку аеро- і космічних польотів. Внесок українських дослідників у розвиток космонавтики. Космічні носії апаратури дистанційного зондування: ШСЗ, космічні кораблі, орбітальні станції. Автоматичні міжпланетні станції. Орбіти космічних носіїв та їхні зсуви. Суть дешифрування та інтерпретації знімків. Інтерпретаційні ознаки. Види вимірювань на знімках. Масштаби аерокосмічних зображень. Інтерпретація геологічних структур на космознімках. Геоморфологічна та гідрологічна інтерпретація дистанційних матеріалів. Океанологічні та гляціологічні аерокосмічні дослідження. Еколого-географічні аерокосмічні дослідження.Рекомендована література: 


 1. Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі. Навчальний посібник. – Львів, Видавн. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2010. – 712 с.

 2. Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования Земли. – М.: Изд. А и В, 2003. – 296 с.

 3. Дистанционное зондирование: количественный подход / Дейвис Ш.М., Ландгребе Д.Я., Филлипс Т.Л. и др. – М.: Недра, 1983. – 415 с.

 4. Дистационное зондирование Земли: Обзор. информации. – СПб., 2000. – Вып. 1. – 81 с.

 5. Киенко Ю.П. Основы космического природоведения: Учебник для вузов. – М.: Картгеоцентр–Госгеоиздат, 1999. – 285 с.

 6. Книжников Ю.Ф. Аэрокосмическое зондирование. Методология, принципы, проблемы. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1997. – 129 с.

 7. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы географических исследований: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр “Академія”, 2004. ­­– 336 с.

 8. Кохан С.С. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи: підручн. для студ. вищ. навч. закл. /С.С. Кохан, А.Б.Востоков. – К.: Вища школа, 2009. – 510 с.

 9. Некос А.Н., Щукін Г.Г., Некос В.Ю. Дистанційні методи досліджень в екології. Навч. посібник. – Харків: ХНУ ім. В.І. Каразіна, 2007. – 372 с.

 10. Сергійчук В. Що дала Україна світові. – К., 2008. – 479 с.

 11. Український космос. Космічна енциклопедія / Упорядники Чередниченко В., Грабовський С., Абліцов В., Гаркуша В., Малковіц І. – К.: АБАБАГАЛАМАГА, 2009. – 45 с.

 12. http://gis-lab.infoсайт з питань ГІС та ДЗЗ

 13. http://space.com.ua – Аерокосмічний портал України

 14. www.nasa.gov – Національне аерокосмічне управління США (NASA)

 15. www.nkau.gov.ua – Національне космічне агентство України

 16. www.spaceflightnow – Європейські новини з космонавтики


Форми та методи навчання: лекції, практичні, консультації, самостійна робота

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)


Форма звітності: _________________________залік______________________________________

(екзамен, залік)Мова навчання: українська
Розглянуто на засіданні кафедри «____» ___________ 20___ р. Протокол № _______

Завідувач кафедри _______________________________________ Кравчук Я.С.______

(підпис)
Затверджено на Вченій раді факультету «16» ___12_____ 2015 р. Протокол № __9____

Декан __________________________________________________ Біланюк В.І._______(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка