Самостійна роботаСкачати 35.05 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір35.05 Kb.
Самостійна роботаз/п


Назва теми

1

Лексикологія як учення про слово в лексичній системі мови

Українська лексикологія як учення про лексичне значення сло­ва та лексичну систему сучасної української літературної мови. Лексика і лексикологія (скласти тези).2

Слово в лексико-семантичній системі мови

Слово як одиниця мови. Ознаки слова як мовної одиниці. Поняття лексеми. Природа лексичного значення слова. Денотат. Конотат. Знакова природа слова (реферат).3

Основні типи лексичних значень. Багатозначність слів

Однозначні і багатозначні слова, їх аналіз. Визначення прямого і переносних значень слів. Визначення у тексті основних типів переносних значень слів (метафор, метонімій, синекдох). Зміни в лексичному значенні слова.4

Омоніми і пароніми в українській мові

Аналіз текстів з омонімами, з’ясування їх значень за словником. Вправи на розрізнення полісемії та омонімії. Визначення омонімів повних і часткових; різновиди лексичних омонімів: омоформ, омофонів, омографів. Аналіз паронімів. Спостереження за використанням омонімів та паронімів у художній літературі та народній творчості.5

Антоніми в українській мові

Визначення антонімів у тексті. Добір антонімічних пар слів. З’ясування ролі антонімів у мові.6

Синоніми в українській мові

Виявлення в тексті синонімів. Вправи на складання синонімічних рядів. Побудова речень із словами-синонімами. Добір безвідносних синонімів, відносних, стилістичних, евфемістичних. Складання невеличкого тексту з використанням синонімічних рядів слів (іменників, прикметників та ін.).7

Споконвічна українська лексика. Запозичення зі слов’янських мов

Розгляд текстів з погляду історичного походження лексики сучасної української мови (виявлення слів спільнослов’янських, східнослов’янських і власне українських). Спостереження лексичних, фонетичних і словотвірних ознак старослов’янізмів. Виявлення в українських різностильових текстах лексичних засвоєнь з російської мови.
8

Запозичення з неслов’янських мов

Вправи на виділення з тексту іншомовних слів; пояснення (за словником) їх значень, визначення властивих їм фонетичних і морфологічних ознак. Виділення у словах префіксів і суфіксів іншомовного походження. Встановлення ступеня фонетичного і морфологічного освоєння іншомовних слів. Добір з-поміж іншомовних слів інтернаціоналізмів і характеристика їх значення та функцій.9

Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання

Аналіз художніх текстів з погляду використання в них архаїз­мів (добір синонімів до них), у тому числі історизмів.

Характе­ристика неологізмів (загальномовних та художньо-індивідуальних); з’ясування походження їх і способу творення.


10

Лексика, обмежена територіальним і соціальним ужитком

Спостереження використання діалектизмів, просторічних слів, вульгаризмів, жаргонізмів і арготизмів у творах художньої літе­ратури та в усному мовленні.11

Лексика української мови з погляду сфер уживання

Пояснення значень і функцій слів, що входять до складу загальновживаної лексики, специфічно-побутової, професійно-вироб­ничої, суспільно-політичної, науково-термінологічної, емоційної.12

Фразеологія

Аналіз значення і структури фразеологізмів – ідіом і фразеологічних одиниць. Визначення джерел походження різних фразеологізмів. Добирання українсько-російських фразеологічних паралелей та спостереження національної специфіки їх. Виписування із словника фразеологізмів, добирання до них лексичних синонімів. Складання речень з фразеологізмами різного типу.13

Лексикографія

Ознайомлення з різними типами словників (будова, правила користування тощо). Робота з тлумачними, етимологічними, термінологічними, орфографічними та іншими словниками.14

Лексикологічний аналіз

Повний лексичний аналіз у тексті багатозначних слів, омонімів, синонімів, споконвічно українських слів, старослов’янізмів, іншо­мовних слів, неологізмів тощо.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка