Самостійна робота №1 Загальні вимоги до складання та оформлення документів План ПоняттяСкачати 128.01 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір128.01 Kb.


Самостійна робота №1

Загальні вимоги до складання та оформлення документів
План

1. Поняття «документ», «документація», «діловодство».

2. Офіційно-діловий стиль української мови.

3. Призначення і класифікація документів.

4. Формуляр-зразок, бланк.

5. Реквізити документа, їх розміщення.

6. Вимоги до тексту документа.

Література


1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 5-41.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – С. 13-53.

3. Шевчук С. В., Кабиш О.О. Практикум з українськогo діловогo мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С. 4- 12.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 9-66.

5. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У2ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – С. 33-45, 49-84.

6. Унівсрсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I. Л. Михно, Л. 0. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999. – С. 5-11.ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Продовжіть речення:

1. Мовні стиль – це ...

2. Жанри – це ...

З. Офіційно-діловий стиль – це ...

4. Основні ознаки офіційно-ділового стилю так: ...

Вправа 2. Доберіть приклади текстів різних стилів.

Вправа 3. Продовжіть речення та поясніть в них розділові знаки.

1. Документ – це ...

2. Документи відтворюють на ...

3. За походженням документи поділяються на ...

4. За призначенням виділяють такі документи ...

5. Звичайні безстрокові документи – це ...

6. За стадіями створення виділяють такі документи: ...

7. Діловодством називається ...

8. Реквізит – це ...

9. Формуляр – це ...

10.Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським способом виготовляють 11. Бланк – це ...

Вправа 4. Оформіть дату цифровим способом. Поясніть, яким днем датується документ.

П’ятого вересня дві тисячі другого року, дванадцятого липня тисяча дев’ятсот п’ятдесят четвертого року, восьмого лютого дві тисячі третього року, двадцятого березня двохтисячного року, першого січня тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ятого року.Вправа 5. Продовжіть речення.

1. Текст – це ...

2. Текст документа повинен містити ...

З. Оформляється текст у вигляді ...

4. Текст поділяється на взаємозумовлені логічні елементи: ...

5. Під час складання текстів документів слід дотримуватися таких правил: ...Вправа 6. Запишіть подані слова та словосполучення у кличному відмінку, додавши до них форму ввічливості.

Пан Олег, колеги, професор, пан Ілля, президент, Марія Степанівна, пан прокурор, міністр, сестра.


Самостійна робота №2-3

Документація щодо особового складу
План

1. Заява. Її реквізити та оформлення.

2. Характеристика.

3. Резюме.

4. Автобіографія.

5. Особовий листок з обліку кадрів.

6. Трудова книжка.

7. Накази щодо особового складу.


Література

1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 45-105.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. зaкл. – 4-тевнд., переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – С. 65-79.

3. Шевчук С. В., Кабиш 0. 0. Практикум з українськогo діловогo мовлення: Навч. посібннк. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С. 13-29.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 118-126.

5. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч. 1.: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – С. 227-230.

6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I. Л. Михно, Л. 0. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова»,1999. – С. 55-68.
Заява – це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.
Завдання

Вправа 1. Продовжіть речення та поясніть в них розділові знаки.

1. Заява – це офіційне повідомлення ...

2. За місцем виникнення заяви бувають ...

З. Цей документ містить такі реквізити: ...

4. У зовнішній особистій заяві обов'язково зазначаються ...

5. У складній заяві подаються відомості про те ...Вправа 2. Напишіть заяву з проханням надати вам матеріальну допомогу. Обґрунтуйте своє прохання.

Вправа З. Запишіть типові мовні звороти, якими можна скористатися у заяві, Наприклад: прошу звільнити мене ...

Вправа 4. Розташуйте реквізити эаяви відповідно до правил її оформлення

1. Дата.

2. Текст.

3. Додатки.

4. Адресат.

5. Підпис.

6. Адресант.

7. Назва документа.Вправа 5. Продовжіть речення

1. Характеристика – це документ ...

2. Текст характеристики викладають ...

3. Цей документ видає ...

4. Характеристика має такі реквізити ...

5. Характеристику пишуть або друкують ...Вправа 6. Відредагуйте текст характеристики та виправте помилки. Правильний варіант запишіть.
Характеристика

учневі професійно-технічного училища № 21

Лескова Ільї Вьячеславовича

Лесков І. В. вчиться у профтехучилищі із 2001 року. На протязі навчання зарекомендував себе як добрий товариш, ввічливий, сумлінний, має хороші відношення з вчителями та учнями. Неодноразово поощрявся за приймання активноі участі в спортивних міроприємствах училища. Всі без винятку поручення виконує вовремя.

Ця характеристика видана для пред’явлення в вуз.

(підпис) Директoр училища Петренко В.

Вправа 7. Продовжіть речення.

1. Резюме – це документ ...

2. Основна вимога до цьогo документа …

3. У резюме реквізити розташовують у такій послідовності: ...

4. Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують дотримуватися таких правил: ...

5. Якщо ви обіймаєте не надто високу посаду, то під час складання резюме кращеВправа 8. Продовжіть речення.

1. Автобіографія – це ...

2. В автобіографіях обов’язково зазначають: ...

З. Автобіографія – обов’язковий документ ...

4. Головні вимоги під час її написання ...

5. Автобіографія має дві форми: ...

6. В автобіографії всі відомості подаються в ...

Вправа 9. Розташуйте реквізити автобіографіі відповідно до правил її оформлення.

1. Підпис автора.

2. Відомості про трудову діяльність.

3 .Назва документа.

4. Стислі відомості про склад сім’ї.

5. Дата.

6. Відомості про громадську роботу.

7. Прізвище, ім’я, по-батькові.

8. Відомості про навчання.

9.Дата і місце народження.Самостійна робота № 4

Довідково-інформаційні документи
План

1. Оголошення, запрошення, довідка:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.

2. Протокол, витяг із протоколу:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.

3. Службові листи:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.

4. Анотація, відгук, рецензія:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.

5. Доповідна та пояснювальна записки:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.

Література

1. Глущик С. В., Дияк 0. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2002. – С. 79-142.

2. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. – К.: Літера ЛТД, 1999. – 108 с.

3. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 105-327.

4. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I. Л. Михно, Л. 0. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра; УНБЦ «Рідна мова», 1998. – С. 31-52, 368-444.

5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 77-100


Завдання

Вправа 1. Продовжіть речення, визначте, в яких листах можна ними скористатися.

Дозвольте Вам нагадати про ...

Хотіли б нагадати Вам про ...

Доречно буде нагадати, що ...

Нагадуємо Вам, що ...

Користуючись нагодою, дозвольте нагадати ...

На жаль, змушені знову нагадати Вам, що ...

Вважаємо за потрібне ще раз нагадати Вам про ...

Нам неприємно знову нагадувати Вам про ...

Попереджаємо Вас про свій намір ...

Ми не можемо більше нехтувати інтересами ... і змушені...

Вправа 2 Запишіть речення, в яких ви висловлюєте адресатові подяку.

Вправа 3. Запишіть приклади найтиповіших речень, в яких висловлюється вибачення.

Вправа 4. Продовжіть речення.

Довідка – це...

Довідки можуть бути ...

Службові довідки складають ...

Особисті довідки підтверджують...

Вправа 5. Виправте помилки та відредагуйте поданий текст документа. Запишіть правильно.

І. Пояснююча записка


Директору Кременчукської


загальноосвітньої школи № 18

Приймаченко Анатолію Володимировичу

від учениці 10-А класу

Вьюницько Олени Миколаєвни

Із 5 квітня до 10 жовтня я не відвідувала уроки по хворобі. Справку лікаря додаю.

(підпис)
II. Доповідна записка

Директору Дрогобичського

профтехучилища № З

Буряк Петро Юріевичу

При проходженні практики в будівельно-монтажному управлінні № 1 керівництво не видає нам прилади для безпеки зварюючих робіт.

10.09.2003 (підпис)

Вправа 6. Виправте помилки та відредагуйте поданий документ. Запишіть правильно.

Протокол


про збори учнів, що відбулися

18 березня 2003 р.

у м. Києві

Повістка дня:

1. Підсумки навчання учнів за І півріччя 2002-2003 учбового року.

2. Організація вечора, приуроченого 8 Березню.

Присутні – директор, завуч, учні.

З першого питання слухали: інформацію старости класу про навчання учнів Парасюк Н., яка відмітила, що більшість учнів отримала добрі й відмінні оцінки.Вправа 7. Продовжіть речення.

Витяг з протоколу – це ...

Підписують витяг з протоколу ...

Витяг містить такі реквізити: ...Вправа 8. Виправте помилки та відредагуйте документ.

Витяг з протоколу за № 43 від 12 травня 2003 р.

Слухали – заяву учня Герасименко В'ячеслава про представлення йому путівки для лікування.

Ухвалили – представити В. Герасименко путівку у санаторійВправа 9. Продовжіть речення.

1. Оголошення – це ...

В оголошенні обов’язково вказують ...

За формою розрізняють такі оголошення: ...

Повідомлення – це ...

Повідомлення має такі реквізити:...

Його підписує ...

Вправа 110 Відредагуйте подане нижче оголошення, до­пишіть потрібні реквізити.

Оголошення


У кабінеті української мови відбудеться засідання гуртка.

Вправа 11. Запишіть подані іменники разом або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Електро/слюсар, контролер/касир, лицювальник/мозаїст, електро/монтажник, газо/зварник, товаро/знавство, оглядач/ремонтник, електро/воз, слюсар/інструментальник, судно/ ремонтник, ювелір/модельєр, екс/міністр, блок/система, шлако/блок, магазин/салон, напів/провідник, пів/аркуша.Самостійна робота № 5


Обліково-фінансові документи
План

  1. Доручення.

  2. Квитанція.

  3. Розписка. Список.

  4. Таблиця.Література

1. Глущик С. В., Дияк 0. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. - К.: А.С.К., 2002. – С. 79-142.

2. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. – К.: Літера ЛТД, 1999. – 108 с.

3. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 105-327.

4. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I. Л. Михно, Л. 0. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра; УНБЦ «Рідна мова», 1998. – С. 31-52, 368-444.

5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 77-115.


6. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – С. 35-67.ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Продовжіть речення.

Доручення – це...

Вони поділяються на...

Особисті доручення видаються...

Офіційні доручення можуть бути...

Обов'язковою умовою правомірності особистого доручення є...Вправа 2. Виправте помилки в оформленні доручення.

Доручення


Я доручаю одержати у касира школи належну мені стипендію.
08.09.2003.
Засвідчую підпис

Директор школи (підпис) Опанасенко Л.0.Вправа 6. Продовжіть речення.

Розписка – це...

За походженням розписки бувають...

Особисту розписку складають тоді, коли...

Якщо передаються суми грошей, у розписці вказують...

Розписка має такі реквізити:...

Розписка пишеться лише...

Вправа 3. Напишіть розписку на одержання з книгозбірні підручників; самостійно визначте: 1) назви книжок; 2) їх кількість.

Вправа 4. Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

Розписка


20 червня 2003 року я в присутності Кравчук Дмитра узяв у долг гроші в сумі 300 (триста) гривень, які обов'язково віддам Шевченко Анатолію не пізніше 1О.Х.2ООЗ р.

підпис


Самостійна робота № 6


Усне ділове спілкування
План

1. Культура усного ділового мовлення.

2. Бесіда.

3. Телефонна розмова.

4. Мистецтво публічного виступу.

Література


1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 403-415.

2. Глущик С. В., Дияк 0. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2002. – С. 200-217.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 300-325.

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: Сполом, 2001. – 223 с.

5. Кубрак 0. В. Етика діловогo та повсякденногo спілкування: Навч. оосібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 208 С.
ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Змоделюйте діалог між Вами і незнайомою людиною, до якої Ви звернулися із запитанням.

Вправа 2. Запишіть етикетні формули вітання. Якими з них можна скористатися під час зустрічі із старшою за віком людиною?

Вправа 3. Змоделюйте діалог знайомлення без посередника.

Вправа 4. До поданих дієслів додайте займенники, утворені словосполучення запишіть.

Вибачте, пробачте, простіть.

Вправа 5. Змоделюйте діалог між особами, одна з яких висловлює пропозицію, інша – відмову.

Вправа 6. Запишіть етикетні словесні формули зауваження й відповіді на них.

Вправа 7. Продовжіть речення. В якій етикетній ситуації ними можна скористатися?

Я переконаний, що ...

Мені здасться, що ...

Як на мене, то ...

Мушу зауважити, що ...

Я іншої думки щодо ...

На завершення вважаю за доцільне ще раз ...

Вправа 8. За поданим зразком допишіть звороти, що поширюють дієслівне ядро висловлення подяки і розкривають її причину

Висловлюємо Вам щиру вдячність:

за фінансову підтримку;

...................................... ...

Вправа 9. Запишіть телефонний діалог між діловими

партнерами.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка