Розклад занятьСкачати 240.45 Kb.
Дата конвертації15.11.2016
Розмір240.45 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Академії – директор Інституту

підвищення кваліфікації керівних кадрів

__________________ І.Розпутенко

“___” _____________ 2006 р.


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

осіб з кадрового резерву на посади начальників управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
15 – 26 травня 2006 року


Заняття проводяться
за адресою:

м. Київ, вул. Мельникова, 36/1


Контактні телефони:

483-75-38, 482-30-92

КИЇВ – 2006

15 травня, понеділок

11.00 – 13.20

(малий зал) 1. Відкриття навчання.

 2. Тематична зустріч.

Особливості кадрової політики в органах державної влади.
ГАЙДУЦЬКИЙ Павло Іванович – Керівник Головної служби соціально-економічної політики Секретаріату Президента України, акад. УААН, д.е.н., проф.;

ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович – ректор Національної академії державного управління (НАДУ) при Президентові України, акад. АПН України, Президент Української академії наук з державного управління, д.пед.н., проф.;

РОЗПУТЕНКО Іван Васильович – проректор НАДУ при Президентові України – директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, д.н.держ.упр., проф.


13.20 – 14.00

 1. Обід.

14.00 – 15.20

(малий зал) • Тематична зустріч.

Роль і місце органів державної контрольної ревізійної служби у фінансовій системі України.
РУБАН Наталія Іванівна – Голова Головного контрольно-ревізійного управління України, Заслужений економіст України.

15.30

 1. Організаційні збори.

(малий зал)

РОЗПУТЕНКО Іван Васильович – проректор НАДУ при Президентові України – директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, д.н.держ.упр., проф.

16 травня, вівторок

9.00 – 11.50

(малий зал) • Тематична зустріч.

Бюджетна політика і невідкладні виклики.
ПИНЗЕНИК Віктор Михайлович – Міністр фінансів України, д.е.н., проф.

12.00 – 13.20

(малий зал) • Тематична зустріч.

Сутність державного фінансового аудиту і необхідність формування його системи в Україні.
СТЕФАНЮК Ігор Богданович – Перший заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України, к.е.н., Заслужений економіст України.

13.20 – 14.00

 1. Обід.

14.00 – 15.20

(малий зал) • Тематична зустріч.

Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні.
МОСІЙЧУК Тетяна Костянтинівна – заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

15.30 – 16.50

 1. Консультація до обміну досвідом.

(ауд. 242)

Проводять науково-педагогічні працівники НАДУ при Президентові України.

17 травня, середа

9.00 – 10.20

(малий зал) • Тематична зустріч.

Перспективи розвитку фінансової системи України.
КАЛЬНИК Віктор Мартинович – Перший заступник Міністра фінансів України.
10.30 – 13.20

(малий зал) 1. Круглий стіл”.

Концептуальні підходи до формування сучасної державної фінансової політики в Україні.
БОДРОВ Володимир Григорович – завідувач кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ при Президентові України, д.е.н., проф.;

ВОРОТІН Валерій Євгенович – професор кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ при Президентові України, д.н.держ.упр., проф.;

БАЛДИЧ Наталія Іванівна – доцент кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ при Президентові України, к.н.держ.упр., доц.;

САФРОНОВА Ольга Миколаївна – доцент кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ при Президентові України, к.н.держ.упр., доц.;

ІВАНИЦЬКА Ольга Михайлівна – завідувач кафедри банківської справи Державної Академії статистики та аудиту, к.е.н., доц.


13.20 – 14.00

 1. Обід.

14.00 – 16.50

(ауд. 238) • Практичне заняття.

Культура ділового українського мовлення.
ПЛОТНИЦЬКА Інна Михайлівна – завідувач кафедри української мови НАДУ при Президентові України, к.філол.н., доц.

18 травня, четвер

9.00 – 10.20

(малий зал) 1. Тематична зустріч.

Соціальні аспекти бюджетної політики.
МАТВІЙЧУК Володимир Макарович – заступник Міністра фінансів України.

10.30 – 11.50

(малий зал) 1. Тематична зустріч.

Актуальні питання діяльності органів державної податкової служби України.
КІРЄЄВ Олександр Іванович – Голова Державної податкової адміністрації України, к.е.н.

12.00 – 13.20

(малий зал) • Тематична зустріч.

Стратегія розвитку державної статистики України.
ГОЛОВКО Віктор Анатолійович – Перший заступник Голови Державного комітету статистики України, к.е.н., доц.

13.20 – 14.00

 • Обід.

14.00 – 15.20

(малий зал) • Лекція.

Духовні засади життєдіяльності українського суспільства.
СИТНИК Петро Кононович – професор кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України, д.філос.н., проф.

15.30 – 16.50

(малий зал) 1. Круглий стіл”.

Редакційна політика фінансово-економічних видань у світлі стратегічних пріоритетів України.
Проводять редактори фінансово-економічних видань.
19 травня, п’ятниця

9.00 – 10.20

(малий зал) • Лекція.

Національна безпека країни в умовах інтеграційних процесів.
МУНТІЯН Валерій Іванович – професор кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д.е.н., проф.

10.30 – 11.50

(малий зал) 1. Тематична зустріч.

Проблеми формування фондового ринку в Україні.
БІРЮК Сергій Олексійович – Член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, к.е.н., доц.

12.00– 13.20

(малий зал)Лекція.

Підготовка і прийняття управлінських рішень.


БАКУМЕНКО Валерій Данилович – професор кафедри управління суспільним розвитком НАДУ при Президентові України, д.н.держ.упр., проф.

13.20 – 14.00

 • Обід.

14.00 – 16.50

(малий зал) • Круглий стіл”.

Питання боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Україні.
Проводять керівні працівники Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України.

22 травня, понеділок

Короткотерміновий семінар

Євроінтеграція та українські проблеми

9.00 – 10.20

(малий зал) 1. Тематична зустріч.

Трансформація соціальної політики в контексті реалізації європейського вибору.
ЛІБАНОВА Елла Марленівна – заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф.

10.30 – 13.20

(малий зал) 1. Круглий стіл”.

Партійно-політичні процеси і громадянське суспільство в Україні в контексті євроінтеграції.
РОЗПУТЕНКО Іван Васильович – проректор НАДУ при Президентові України – директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, д.н.держ.упр., проф.;

РЕБКАЛО Валерій Андрійович – завідувач кафедри державної політики й управління політичними процесами НАДУ при Президентові України, д.філос.н., проф.;

ТЕЛЕШУН Сергій Олександрович – радник Президента України, завідувач кафедри політичної аналітики та прогнозування НАДУ при Президентові України, д.політ.н., проф.;

АФОНІН Едуард Андрійович – професор кафедри державної політики й управління політичними процесами НАДУ при Президентові України, д.соціол.н., проф.;

ПІРЕН Марія Іванівна – професор кафедри державної політики й управління політичними процесами НАДУ при Президентові України, д.соціол.н., проф.;

ЛОГУНОВА Марія Миколаївна – доцент кафедри державної політики й управління політичними процесами НАДУ при Президентові України, к.філос.н., доц.13.20 – 14.00

 • Обід.

14.00 – 16.50

(ауд. 241) • Практичне заняття.

Конституційно-правові засади роботи обласних державних адміністрацій.
Проводять науково-педагогічні працівники НАДУ при Президентові України.

23 травня, вівторок

Короткотерміновий семінар

Контроль і аналіз у системі державного управління

9.00 – 10.20

(малий зал) • Лекція.

Основи аналізу державної політики.
ТЕРТИЧКА Валерій Володимирович – професор кафедри державної політики й управління політичними процесами НАДУ при Президентові України, д.н.держ.упр., доц.

10.30 – 11.50

(малий зал) 1. Тематична зустріч.

Регіональна складова державного фінансового контролю.
ОЛІЙНИК Дмитро Семенович – заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України, к.е.н.

12.00 – 13.20

(малий зал) 1. Тематична зустріч.

Реформа податкової системи України.
РЕГУРЕЦЬКИЙ Василь Васильович – заступник Міністра фінансів України.

13.20 – 14.00

 • Обід.

14.00 – 15.20

(малий зал) • Тематична зустріч.

Контроль у державному управлінні.
ПАНАСЮК Федір Тимофійович – начальник Управління контролю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

15.30 – 16.50

(малий зал) 1. Лекція.

Економічний аналіз державної політики.
КІЛІЄВИЧ Олександр Іванович – доцент кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України.

24 травня, середа

9.00 – 10.20

(малий зал) 1. Тематична зустріч.

Перспективи розвитку системи державного казначейства в Україні.
ШЛАПАК Олександр Віталійович – Голова Державного казначейства України.

10.30 – 11.50

(малий зал) • Тематична зустріч.

Корпоративне управління в Україні: стан і перспективи розвитку.
БУРМАКА Микола Олександрович – член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, к.е.н.
12.00 – 13.20

(малий зал) • Лекція.

Фінансово-економічні основи регіонального розвитку.
ВАКУЛЕНКО Володимир Миколайович – завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України, к.н.держ.упр., доц.

13.20 – 14.00

 1. Обід.

14.00 – 16.50

(ауд. 241) • Практичне заняття.

Підготовка та прийняття управлінських рішень.
Проводять науково-педагогічні працівники НАДУ при Президентові України.

25 травня, четвер

9.00 – 10.20

(малий зал) 1. Лекція.

Конфлікт як суспільний феномен.
ПІРЕН Марія Іванівна – професор кафедри державної політики й управління політичними процесами НАДУ при Президентові України, д.соціол.н., проф.

10.30 – 11.50

(малий зал) 1. Тематична зустріч.

Конкуренційна політика в Україні на сучасному етапі.
МЕЛЬНИЧЕНКО Олександр Іванович – Перший заступник Голови – Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, Заслужений юрист України.

12.00 – 13.20

(малий зал) • Тематична зустріч.

Фінансування освітньої галузі та наукових досліджень в Україні.
ОГОНЬ Цезар Григорович – заступник Міністра освіти і науки України.

13.20 – 14.00

 1. Обід.

14.00 – 16.50

(малий зал) 1. Круглий стіл”.

Проходження державної служби в органах державної влади.
ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович – ректор НАДУ при Президентові України, акад. АПН України, Президент Української академії наук з державного управління, д.пед.н., проф.;

БОРСУК Микола Олександрович – Перший заступник Начальника Головного управління державної служби України;

ДУБЕНКО Світлана Дмитрівна – доцент кафедри державного управління і менеджменту НАДУ при Президентові України, к.ю.н., доц.


17.00 – 18.20

 1. Консультація до заліку.

(ауд. 241)

Проводять науково-педагогічні працівники НАДУ при Президентові України.

26 травня, п’ятниця

9.00 – 10.20

(малий зал) 1. Тематична зустріч.

Регіональні аспекти державного боргу України.
ЛІСОВЕНКО Віталій Васильович – заступник Міністра фінансів України.

10.30 – 13.20

 1. Залік.

(ауд. 241)

Проводять науково-педагогічні працівники НАДУ при Президентові України.
Резервні теми:
Лекція.

Ефективність прийняття управлінських рішень у контексті політичного процесу.


РОЗПУТЕНКО Іван Васильович – проректор НАДУ при Президентові України – директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, д.н.держ.упр., проф.
Лекція.

Проблеми політико-правової відповідальності парламентської коаліції в контексті національних інтересів України.


ПУХКАЛ Олександр Григорович – перший заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, к.е.н., доц.

Лекція.

Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою в Україні.


БРАЙЧЕНКО Олексій Дмитрович – заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, к.і.н., доц.
Лекція.

Зайнятість населення в умовах глобалізації та євроінтеграції.


КРАВЧЕНКО Ірина Семенівна – заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, д.е.н., проф.
Лекція.

Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні.


ВОЙТОВИЧ Радмила Василівна – доцент кафедри філософії та методології державного управління НАДУ при Президентові України, к.н.держ.упр., доц.

Методичні матеріали

Практичне заняття

Культура ділового українського мовлення

Питання для розгляду
 1. Українська мова – державна мова в Україні.


 2. Стилі сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль.

 3. Найважливіші риси текстів офіційно-ділового стилю.

 4. Функціонування самостійних частин мови в ділових паперах.

 5. Функціонування службових частин мови в ділових паперах.

 6. Мовленнєвий етикет державного службовця.


Література
  1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1994.

  2. Плотницька І.М. Ділова українська мова у сфері державного управління: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 192 с.

  3. Плотницька І.М. Ділова українська мова. - К.: Вид-во Міленіум, 2001. - 268 с.


Практичне заняття

Конституційно-правові засади діяльності

обласних державних адміністрацій
Питання для розгляду
   1. Конституційні засади діяльності обласних державних адміністрацій.


 1. Загальна характеристика законодавчого та нормативно-правового забезпечення функціонування обласних державних адміністрацій.

 2. Основні завдання та принципи діяльності обласних державних адміністрацій.

 3. Основні галузеві повноваження обласної державної адміністрації.

 4. Нормативно-правове забезпечення кадрової роботи в обласній державній адміністрації.

 5. Удосконалення законодавчого забезпечення діяльності обласних державних адміністрацій.

Література


 1. Указ Президента України “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського союзу” від 5 березня 2004 р. № 278 // Офіційний вісник України - 2004. - № 10. Ст. 578.

 2. Указ Президента України “Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні” від 20 лютого 2006 р. № 140 // Урядовий кур’єр. - 2006. - 3 березня. - № 43.

 3. Розпорядження Президента України “Про розроблення критеріїв та методики оцінки діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій” вiд 12 вересня 2005 р. № 1158/2005-рп // Урядовий кур’єр. - 2005. - 16 вересня. - № 175.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади” від 2 серпня 1996 р. № 912 // Вісник державної служби України. - 1996. - № 3. - С. 34 - 37.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації” від 11 грудня 1999 р. № 2263 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 50. - Ст. 24 - 56.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації” від 13 березня 2002 р. № 335 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - Ст. 598.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження програми розвитку державної служби на 2005 - 2010 роки” від 8 червня 2004 р. № 746 // Вісник державної служби України. - 2004. - № 2. - С. 66 - 81.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про структуру місцевих державних адміністрацій” від 11 травня 2005 р. № 328 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 11. - Ст. 522.

 9. Адміністративно-територіальна реформа в Україні (проекти законодавчих актів та концептуальні документи). - Львів, 2005. - С. 256 - 280.

 10. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна, Л.Ю.Гордієнко; За ред. А.Ф.Мельник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 343 с.

 11. Конституція України - Основний Закон суспільства, держави, людини: Наук. - метод. рекомендації. - 2-е вид., доп. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 224 с.

 12. Мобілізація ресурсів територіальної громади для вирішення місцевих проблем: Посібник. - Інститут розвитку територіальних громад, 2005. - 96 с.

Практичне заняття

Підготовка та прийняття управлінських рішень

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

(З Виступу Президента України В.А.Ющенка 9 лютого 2006 р.)

ПРОБЛЕМА: ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН

Складові проблеми: • Забезпечення державних стандартів і соціальних гарантій гідного життя кожному громадянинові.

 • Сприяння становленню молоді як основи консолідації суспільства.

 • Реорганізація житлово-комунального господарства.

 • Реформування системи оплати праці.

 • Реформа податкової системи.

 • Формування системи безперервної освіти ("навчання протягом життя").

 • Створення нових конкурентних переваг: розвиненої інфраструктури, кваліфікованих кадрів, ефективного державного управління.

 • Розбудова справедливої і прозорої системи влади.

ПРОБЛЕМА: КОНСОЛІДАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НАЦІЇ

Складові проблеми: • Духовне відродження нації.

 • Консолідація українського суспільства.

 • Єднання світового українства.

 • Сприяння подоланню міжконфесійних протиріч православних церков України.

 • Формування прозорої, публічної та системної культурної політики.

 • Інтеграція України у світовий культурний простір.

ПРОБЛЕМА: ВІДРОДЖЕННЯ СЕЛА

Складові проблеми: • Створення єдиного реєстру землі та об’єктів нерухомості.

 • Удосконалення ціноутворення.

 • Створення достойних умов життя в сільській місцевості.

 • Введення соціального пакету для випускників вищих навчальних закладів.

 • Наближення заробітної плати селян до середньої по Україні.Література

 1. Бакуменко В.Д. Удосконалення прийняття державно-управлінських рішень як один з найважливіших чинників розвитку державного управління. // Збірник наукових праць НАДУ. - 2003. - № 1. - С. 72 - 86.

 2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Моногр. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 328 с.

 3. Бакуменко В., Сурмін Ю. Методологічні “наголоси” прийняття сучасних управлінських рішень. // Вісн. УАДУ. - 2003. - № 3. - С. 14 - 23.

 4. Герберт А. Саймон. Адміністративна поведінка: дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції. Пер. з англ. вид. – Вид. переробл. і допов. числен. заув. авт. - К.: АртЕК, 2001. - 392 с.

 5. Нижник Н.Р., Мосов С.П. Механізм розроблення та ухвалення рішень у системі державного управління // Вісн. УАДУ. - 1998. - № 4. - С. 35 - 39.

 6. Організаційна поведінка /Д.Гелрігел, Дж.В.Слокум-молодший, Р.В.Вудмен, Н.С.Бренінг; пер. з англ. - К.: Основи, 2001. - 726 с.

Орієнтовні питання до заліку


 1. Політична ситуація в Україні.

 2. Напрями реалізації економічної політики.

 3. Розвиток фінансової системи України.

 4. Основні напрями соціальної та гуманітарної політики України на сучасному етапі.

 5. Україна і європейська інтеграція.

 6. Кадрова політика в органах державної влади.

 7. Підготовка і прийняття управлінських рішень.

 8. Контроль у державному управлінні.

 9. Взаємодія органів державної влади з громадськістю.


Література

 1. Конституція України. Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К., 1997. - 80 с.

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - Ст. 1291.

 3. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 46. - Ст. 2038.

 4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІV // Офіційний вісник України. - 1999. - № 18. - Ст. 774.

 5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про боротьбу з корупцією” від 23 березня 2000 р. № 1594-ІІІ // Голос України. - 2000. - 20 квітня.

 6. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р. № 2210-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 7. - Ст. 260.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби” від 28 лютого 2001 р. № 199 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 9. - Ст. 367.

 8. Закон України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року” від 18 жовтня 2005 р. № 2982-ІV // Урядовий кур’єр. - 2005. - 16 листопада. - № 218.

 9. Закон України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 20 грудня 2005 р. № 3235-ІV // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3251.

 10. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. № 3480-ІV // Офіційний вісник України. - 2006. - № 13. - Ст. 857.

 11. Указ Президента України “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” від 9 лютого 2004 р. № 175 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 6. - Ст. 307.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про структуру місцевих державних адміністрацій” від 11 травня 2005 р. № 328 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 11. - Ст. 522.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами” від 18 травня 2005 р. № 356 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 20. - Ст. 1072.

 14. Указ Президента України “Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні” від 20 лютого 2006 р. № 140 // Урядовий кур’єр. - 2006. - 3 березня. - № 43.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік” від 20 січня 2006 р. № 42 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 3. - Ст. 97.

 16. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку пенсійної системи” від 15 грудня 2005 р. № 525-р // Офіційний вісник України. - 2005. - № 51. - Ст. 3205.

 17. Войтович Р.В. Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні: Навч. - метод. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2003. - 192 с.

 18. Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. - К.: “К.І.С.”, 2006. - 300 с.

 19. Демченко Т.М., Калусенко В.В. Роль місцевих бюджетів у розвитку регіонів // Регіональна економіка. - 2005. - № 4. - С. 93 - 99.

 20. Економічний розвиток і державна політика: Навчальний посібник / Бажал Ю., Кілієвич О., Мертенс О. та ін. За заг. ред. Ю.Єханурова, І.Розпутенка. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 480 с.

 21. Економічна теорія і державна політика України в перехідній економіці: Навчальний посібник. Книга 1 / Ю.Бажал, В.Бакуменко, А.Бауманіс та ін.; За заг. ред. І.Розпутенка та Б.Лессера. - К.: Вид-во “К.І.С.”, 2004. - 202 с.

 22. Економічна теорія і державна політика України в перехідній економіці: Навч. посіб. Книга 2 / Ю.Бажал, В.Бакуменко, А.Бауманіс та ін.; За заг. ред. І.Розпутенка та Б.Лессера. - К.: Вид-во “К.І.С.”, 2004. - 498 с.

 23. Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін: Зб. наук. пр. / І.Розпутенко, О.Пухкал, О.Брайченко та ін.; За заг. ред. І.Розпутенка. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 168 с.

 24. Мунтіян В. Економічна безпека України. - К ., 1999. - 463 с.

 25. Правове регулювання діяльності державних службовців України. В 2-х т. Т.1. / А.В. Толстоухов, Т.В. Мотренко, В.І. Луговий, Н.Р. Нижник, М.К. Орлатий, В.І. Рибачук та ін. - К.: НАДУ, 2004. - 868 с. (Б-ка держ.службовця)

 26. Розпутенко І.В., Лессер Б. Європейська інтеграція та Україна. - К.: Вид-во “К.І.С.”, 2002. - 72 с.

 27. Скуратівський В., Трощинський В., Чукут С. Гуманітарна політика в Україні: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ; Вид-во “Міленіум”, 2002. - 262 с.

 28. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні: - К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2002. - 750 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка