Розклад занять начальників трудових архів міських рад та новопризначених начальників архівних відділів міських рад, райдержадміністраційСкачати 78.07 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір78.07 Kb.


Донецька обласна державна адміністрація
Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬначальників трудових архів міських рад та новопризначених начальників архівних відділів міських рад, райдержадміністрацій

(за професійною програмою підвищення кваліфікації

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)
15 - 19 квітня 2013 року

(1-й тиждень)Всього 108 годин:

1-й тиждень:

38 аудиторних години,

18 годин самостійної роботи
Заняття проводяться

за адресою:

бульвар Пушкіна, 32

Контактні телефони:

305-16-61, 305-02-99

E-mail: svl@cpk.donetsk.ua

www.cpk.donetsk.ua
Донецьк – 2013


15 квітня, понеділок

9.15 – 10.00

Реєстрація слухачів.


10.00– 10.10

Відкриття занять.

Єремєєв Валерій Вікторович – в.о. директора Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр);

Буценко Надія Дмитрівна – директор державного архіву області (далі – Архів)

10.10-11.30

(2 академ. год.)Тематична зустріч. Сучасний стан розвитку архівної справи в області.
Буценко Надія Дмитрівна директор Архіву

11.30-12.10

Перерва

12.10-15.00

(4 академ. год.)Лекція з елементами практичного заняття. Організація роботи архіву. Планування та звітність роботи архіву.
Широбокова Людмила Іванівна – головний науковий співробітник Архіву


16 квітня, вівторок

9.15-12.05

(4 академ. год.)Лекція з елементами практичного заняття. Основні вимоги до складання номенклатури справ установ, організацій, підприємств. Застосування нової редакції Переліку типових документів при визначенні строків зберігання документів в номенклатурі справ.
Новікова Каріна Анатоліївназаступник директора Архіву

12.15-13.35

(2 академ. год.)Тематична зустріч. Нормативно-правові документи, які регламентують роботу архівних установ.
Буценко Надія Дмитрівна – директор Архіву

13.35-14.15

Перерва.

14.15-15.35

(2 академ. год.)Лекція з елементами практичного заняття. Впровадження Типової інструкції з діловодства в установах, організаціях та підприємствах. Організація діловодства в архіві.
Новікова Каріна Анатоліївна – заступник директора Архіву


17 квітня, середа

(проводиться на базі Донецького державного архіву області)

9.15-10.35

(2 академ. год.)Лекція з елементами практичного заняття. Експертиза цінності документів. Порядок утворення та організація роботи ЕК архівного відділу міської ради, райдержадміністрації та ЕК архівного підрозділу установи, організації, підприємства.
Широбокова Людмила Іванівна – головний науковий співробітник Архіву

10.45-12.05

(2 академ. год.)Тематична зустріч. Забезпечення збереження документів в архівних установах.
Шевченко Олена Мечиславівна – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Архіву

12.05-12.45

Перерва

12.45-15.35

(4 академ. год.)Лекція з елементами практичного заняття. Облік документів в архіві.
Широбокова Людмила Іванівна – головний науковий співробітник Архіву;

Гончарик Світлана Євгенівна – головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Архіву


18 квітня, четвер

(проводиться на базі Донецького державного архіву області)

9.15-12.05

(4 академ. год.)Лекція з елементами практичного заняття. Складання описів справ на документи постійного зберігання та з особового складу. Основні вимоги до складання актів про виділення до знищення документів.
Ситая Алла Василівна – начальник відділу організації та координації архівної справи Архіву

12.05-12.50

Перерва.

12.50-14.10

(2 академ. год.)Круглий стіл. Комплектування архівних установ – проблеми та перспективи. Організація прийому документів до трудових архівів.
Буценко Надія Дмитрівна – директор Архіву;

Новікова Карина Анатоліївна – заступник директора Архіву

14.20-15.40

(2 академ. год.)Лекція з елементами практичного заняття. Методика комплектування архіву фото, відеодокументами. Основні вимоги щодо їх описування.
Шишолік Ірина Василівна – заступник директора Архіву


19 квітня, п’ятниця

(проводиться на базі Донецького державного архіву області)

9.15-12.05

(4 академ. год.)Тематична зустріч. Інформаційна діяльність архівної установи.
Запорожець Олена Володимирівна – начальник відділу інформації та використання документів Архіву

12.05-12.45

Перерва

12.45-15.35

(4 академ. год.)Круглий стіл. Організація роботи з надання платних послуг архівними установами.
Буценко Надія Дмитрівна – директор Архіву;

Пирожкова Наталія Вікторівна – головний спеціаліст-юрисконсульт Архіву;

Вакуленко Ася Василівна – завідувач сектору економіки та фінансового забезпечення Архіву

В.о. директора Центру В.В. ЄремєєвГорожанкіна І.О., 305-16-61

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ

для самостійного вивчення


 1. Моделі державної служби в розвинутих країнах світу.

 2. Національні програми охорони здоров’я як шлях реалізації державної політики у цій галузі.

 3. Основні вимоги законодавства України про службу в органах місцевого самоврядування та про державну службу.

 4. Особливості пенсійного забезпечення державних службовців.

 5. Застосування Кодексу адміністративного судочинства відносно посадових осіб місцевого самоврядування.

 6. Історія, сучасний стан та перспективи європейської інтеграції України.

 7. Актуальні питання і проблеми участі органів влади в вирішенні колективних трудових спорів.Функції та повноваження органів місцевого самоврядування.

 8. Розв’язання конфліктів мирним шляхом. Основні стратегії поведінки в конфлікті.

 9. Державне казначейство України: організація процесу управління бюджетними коштами.

 10. Про основні заходи щодо запобігання та протидії проявам корупції в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про боротьбу з корупцією».

 11. Методика прийняття управлінських рішень.

 12. Психологічні умови створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

 13. Ґендерні питання в діяльності державних службовців.

 14. Офіційне ділове мовлення. Особливості написання власних назв, прізвищ, імен та по батькові. Форми звертання.

 15. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічного розвитку.

 16. Соціально-психологічні детермінанти правової культури сучасного державного службовця.

 17. Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень.

 18. Політична система України: сучасний стан і перспективи розвитку.

 19. Закони України: “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування”, “Про відпуски”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про звернення громадян”.

Рекомендована література


 1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV, набрав чинності з 15 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

 2. Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Відомості Верховної Ради України. – 2002. –№ 11. - Ст. 81.

 3. Закон України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263; 2006. - № 1. – Ст 11, № 37.– Ст 58 ; Голос України. – 2006. - № 85. – 12 травня.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок державної реєстрації документів Національного архівного фонду".

 5. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації: Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. -22 с.

 6. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів (затверджено наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 20.07.98 № 41) // Правове регулювання діяльності державних службовців України: В 2-х т. Т.2. / А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий та інш. - К.: НАДУ, 2004.– С. 371.

 7. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (затверджені наказом Державного комітету архівів України 16.03.2001 № 16). - Офіційний вісник України. - 2001 - № 20.

 8. Примірне положення про місцеву архівну установу для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (затверджено наказом Державного комітету архівів України 13 травня 2002 року № 33).

 9. Акімова О. Організаційна культура державного службовця в умовах розбудови українського суспільства [Текст] / О.Акімова // Вісник НАДУ. – 2005. - №1. – С 47-52.

 10. Балашов А. Идеальный государственный служащий: как его сформировать [Текст] / А.Балашов // Персонал. – 2005. - № 2. – С. 76-79.Потелло Н.Я. Українське ділове мовлення [Текст] / Н.Я. Потелло, Г.Є Скиртач: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 440 с.

 11. Яценко С. Логічні помилки в діловій комунікації у висновку силогізма та шляхи їх подолання [Текст] / С.Яценко // Вісник НАДУ. – 2004. - № 2. – С. 434- 444.

 12. Яценко С. Помилки ділової комунікації державних службовців, що виникають у наслідок порушення законів логіки [Текст] / С.Яценко // Вісник НАДУ. – 2004. - № 4. – С. 119-128.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка