Розділ І. Теоретичні засади негативного впливу шкідливих звичок та профілактична робота педагога поняття адиктивної поведінки та її прояви у підлітковому віціСкачати 427.13 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір427.13 Kb.


Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………..……….….2

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ПЕДАГОГА


  1. Поняття адиктивної поведінки та її прояви у підлітковому віці……………………………………………………………………………….….…4

  2. Причини та наслідки адиктивної поведінки у осіб підліткового віку……………………………………………………………………………….........7

  3. Технологічні аспекти профілактичної роботи педагога з підлітками, схильними до адиктивної поведінки……………………………………………………………………..……12

1.4 . МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ……………………………………….…………………17

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

2.1 Аналіз результатів дослідження рівня інтернет-залежності підлітків…………………………………………………………………………………..18

2.2 Аналіз результатів дослідження схильностей неповнолітніх до тютюнопаління та вживання алкоголю……………………………..…..20

2.3 Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу з питання профілактики шкідливих звичок……………………………………………..22

висновки………………………………………………………………………………....25

література………………………………………………………………………………...27

додатки……………………………………………………………………………………28ВСТУП

Актуальність теми. Людське життя знаходить свій прояв у поведінці і діяльності. Необхідність профілактики різних видів девіантної поведінки підлітків на сьогодні зумовлена ризиками їхнього психофізіологічного розвитку та особливостями сучасної соціокультурної ситуації, яка сприяє формуванню у них хімічних і нехімічних залежностей, соціальної дезадаптації, зниженню відповідальності за власне здоров’я і характер взаємодії з іншими членами суспільства.

Різні види адиктивної поведінки молоді, особливості її прояву досліджувалися А. Айвазовою, В. Ананьєвим, Н. Бочкаревою, Г. Золотовою.

Питання профілактики адиктивної поведінки на основі хімічних адикцій (наркотичних, алкогольних, тютюнозалежностей) розглядалися у дослідженнях з педагогіки та психології, зокрема: педагогічні умови профілактики наркоманії серед підлітків (І. Шишова).

Підлітки із властивими їх віку чуттєвістю виявляються найбільш незахищеними і психологічно безпомічними перед життєвими труднощами. Не маючи достатніх навичок для їх рішення, не вміючи чи небажаючи обирати адаптивні способи зняття напруги, вони можуть долучатися до адиктивних засобів.

Ще кілька років тому необхідно було доводити саме існування феномену комп’ютерної адикції та її зв'язок із такими проблемами, як девіантна поведінка підлітків, психічні розлади у них тощо. Аналіз наукових публікацій показує, що нині в основному говорять про вплив комп’ютерної залежності на психічний розвиток дітей і підлітків, та ведуть дискусії навколо питання, чого більше у взаємодії людини з комп’ютером: позитиву чи негативу. Хоча сьогодні комп’ютерна залежність, порівняльно з алкогольною чи наркотичною, багатьом здається менш значущою проблемою, практика свідчить, що несвоєчасне виявлення девіантної поведінки дитини, спричиненої надмірним перебуванням у кібернетичному просторі, часто закінчується її лікуванням .

Протягом багатьох років вживання алкоголю, тютюну досліджувалися такими вченими різних країн як: О.М. Балакірєв, О.О Яременко, А.Й Капська, Н.Максимова., А. Маюров, Н. Анісімов, Б.С. Братусь з питань профілактики девіантної поведінки школярів у навчально-виховному процесі, зазначено, що існує реальна проблема формування адиктивної поведінки дітей підліткового віку, виявами якої є тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин. Необхідно звернути увагу на той факт, що поява негативних звичок є тільки наслідками, а причини, як зауважують фахівці Н. Максимова, С. Толстоухова, А. Маюров, Н. Анісімов, Л.М. Завацька, пов'язані з труднощами саморегуляції й адаптації. Медичні обстеження довели, що такі залежності не передаються генетично, передається лише схильність до них, яка формується під дією негативних чинників соціального середовища.

Виходячи із теми курсової роботи «Попередження шкідливих звичок у підлітків на уроках осонов здоров’я», об’єктом дослідження є адиктивна поведінка як соціально-педагогічна проблема.

Предмет дослідження: особливості шкідливих звичок у середовищі підлітків.

Мета дослідження: визначити види та причини шкідливих звичок та особливості профілактичної роботи педагога у середовищі неповнолітніх.

Завдання дослідження:

• визначити особливості адиктивної поведінки та причини її виникнення, наслідки, до яких може призвести;

• дослідити поширення шкідливих звичок у підлітковому середовищі;

• охарактеризувати технологію роботи педагога з профілактики узалежнень;РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ПЕДАГОГА
1.1 Поняття адиктивної поведінки та її прояви у підлітковому віці

Останнім часом в результаті інтенсивного розширення кола адикцій, в основі яких знаходяться нікотин, алкоголь, наркотичні речовини, а також азартні, комп’ютерні ігри, Інтернет, у сучасних підлітків все більше виявляється девіантна поведінка. Слід зупинитись на понятті адиктивна поведінка як складовій девіантної поведінки.

Адиктивна поведінка – це поведінка людини, яка відзначається залежністю від того, що їй шкодить: алкоголь, тютюнопаління, азартні ігри, тощо. У результаті такої поведінки людина існує у своєрідному “віртуальному” світі. Вона не тільки не вирішує своїх проблем, але й зупиняється в особистому розвитку, навіть деградує. Спосіб взаємодії з діяльністю шляхом відходу від реальності свідомо обирають підлітки, котрі негативно ставляться до реальності. Вони підсвідомо вважають себе нездатними адаптуватися до неї. При цьому, як правило, спостерігається небажання пристосовуватись до дійсності внаслідок її недосконалості, консервативності, одноманітності. У підлітковому віці передчуття радості є задоволенням. Не менш значуще отримання задоволення від процесу вживання психоактивних речовин.

Елементи адиктивної поведінки притаманні будь-якій людині, котра втікає від реальності, змінюючи свій психічний стан. У підлітковому віці, в період статевого дозрівання, поведінка значною мірою визначається характерними для цього періоду реакціями емансипації, прагненням до товариства, захопленнями.

Ці ж чинники часто сприяють тому, що підлітки потрапляють у групи, де практикується вживання алкоголю, тютюну і наркотиків, особливо якщо в цих групах можна задовольнити певні потреби підлітка. Прагнення до емансипації призводить до «отруєння свободою», при якому бувають часті випивки, куріння, вживання наркотиків.

Відомо, що адиктивна поведінка часом переходить у залежну. Такий перехід визначається низкою чинників, що сприяють або перешкоджають цьому переходу. Відповідно до природи людини ці чинники поділяють на: соціальні, біологічні та психологічні. До біологічних належить: ступінь первинної толерантності, обтяжлива спадковість, органічні ураження мозку, хронічні хвороби. До психологічних: характер, страх заподіяти собі реальну шкоду, відсутність соціальних інтересів, прагнення до самоствердження. До соціальних чинників належать: доступність, мода, ступінь відповідальності, вплив групи підлітків.

Розрізняють три групи різновидів адиктивної поведінки: - нехімічні адикції (патологічна схильність до азартних ігор (гемблінг), комп’ютерна адикція, трудоголізм; - проміжні форми адикції (анорексія – відмова від їжі, булімія – прагнення до постійного споживання їжі); - хімічні адикції (вживання та вдихання психоактивних речовин: тютюну, алкоголю, наркотиків, медичних препаратів, речовин побутової хімії).

Причиною виникнення адиктивної поведінки, окрім вживання вище зазначених речовин, бувають також порушення у психічному розвитку дитини, зокрема, це: мінімальні мозкові дисфункції, психопатії, акцентуації характеру.

У підлітків існує схильність до адиктивної поведінки. Така особистісна схильність має певні компоненти, які проявляються поступово. До них належить:

- відсутність мотивації;

- несформованість функції прогнозування поведінки;

- низький рівень самоусвідомлення;

- низький рівень самоповаги;

Звичайно, своєчасна психолого-педагогічна корекція набуття і прояву адиктивної поведінки дозволяє уникнути ускладнень у життєдіяльності особистості, якщо з нею своєчасно організувати профілактичну роботу.

Для оцінки віднесення підлітка до залежного типу виділяються ознаки, п'ять з яких достатньо для діагностики залежності:

- нездатність приймати рішення без ради інших людей;

- готовність дозволяти іншим приймати важливі для нього рішення;

- готовність погодитися з іншими, щоб не бути відкинутим;

- утруднення почати якусь справу самостійно;

- готовність добровільно йти на виконання принизливих чи неприємних робіт з метою придбати підтримку і любов оточуючих людей;

В адиктивної особистості з'являється “подвійне життя”, що складається з колишнього “нормального” життя і життя з адиктивними реалізаціями. Реалізація містить у собі думки про стан відходу від реальності, про можливість і спосіб його досягнення. Реалізація, роздуми, фантазії на адиктивну тему займають велику кількість часу й енергії. Співіснування двох стилів життя в одній людині приводить до зміни установок, мотивації і системи цінностей.

Отже, адиктивна поведінка у підлітковому віці проявляється тим, що дитина починає вживати різні хімічні речовини, що можуть викликати залежність, а це, в свою чергу, пов`язано з тим, що дитині немає з ким поговорити, або дитину не приймають у групі, батьки не звертають увагу на дитину. В цей період дитині необхідно самій зробити вибір між здоровим майбутнім, чи заплутатись в тенетах шкідливих звичок. Дитина повинна відчувати себе потрібною, і тому у неї не виникне бажання виділитися серед інших, і вона не буде прив’язувати своє життя до шкідливих речовин.
1.2 Причини та наслідки адиктивної поведінки у осіб підліткового віку

Сьогодні паління – загальнонаціональна проблема. І хоч державою ведеться боротьба з палінням, а тютюнові фабрики з кожної пачки попереджають про шкоду тютюну, кількість людей, які палять, не зменшується. Армія курців поповнюється зазвичай за рахунок підлітків. Кількість підлітків, котрі курять, стрімко зростає, ведеться агресивний маркетинг, найпоширенішими способами якого є безкоштовна рекламна роздача сигарет, аксесуарів певних марок сигарет за певну кількість придбаних пачок сигарет. Дослідники акцентують увагу на механізмі наслідування підлітками своїх батьків чи інших дорослих. Зросте ймовірність куріння підлітка, якщо курять їхні батьки і старші брати, тоді приклад дорослих у них постійно перед очима. Виділяють низку факторів, що сприяють залученню підлітків до куріння: • психологічні: цікавість, потреба в експериментуванні, виклик, потреба здаватися сильним, дорослим;

 • соціальні: оточення, приклад батьків, старших братів, сестер, тиск однолітків, приклад значущих осіб;

 • фізіологічні: ефект нікотину оксиду вуглецю, тривалість фази експериментування.

У дітей та підлітків перший досвід вживання тютюну, як правило, буває неприємним. Перші спроби куріння супроводжуються запамороченням, головним болем. Продовжуючи досвід куріння, щоб довести собі, що можна подолати слабкість, підліток починає відчувати задоволення від процесу куріння.

Більшість курців починають палити в підлітковому віці. З тих, хто почав курити в молодому віці й продовжує курити все своє життя, половина, в остаточному підсумку, помирає від хвороб, пов’язаних з палінням.

Шкода паління для підлітків катастрофічно велика, воно заважає росту організму, завдає удару по органах у момент їхньої найбільшої незахищеності, коли вони ще не виробили імунітету до зовнішніх подразників. Крім фізіологічної небезпеки в цей період, величезна і психологічна шкода паління для підлітків. Куріння також є однією з головних причин неврозів у дітей. Вони стають дратівливими, запальними, погано сплять. У них з’являються неуважність, слабшає увага, порушується пам’ять і розумова діяльність. Виявлено зв’язок тютюнопаління з виникненням епілептичних припадків.

Алкоголь - це отрута, яка найбільше вражає головний мозок. Токсична дія алкоголю на організм підлітка у кілька разів сильніша, ніж на організм дорослого, тому що у цьому віці тканини дуже насичені водою і швидко вбирають і розповсюджують алкоголь по всьому тілу.

Причини:

- вроджена спадковість;

- відчуття пустоти і внутрішнього болю.

- приклад батьків: 40-50% дітей батьків-алкоголіків самі стають алкоголіками;

- стрес.

Існує чотири основних фактори, що впливають на дитину і ведуть до розвитку в неї алкогольної залежності:

Індивідуально-психічний, що включає в себе: перекручування особистісних рис, деформацію мотиваційної сфери, несформованість навичок спілкування.

Індивідуально-соматичний – припускає наявність у дитини схильності до алкоголізму.

Соціальний позашкільний - що включає порушення прав дитини з боку дорослих, відсутність опіки над дитиною.

Соціальний шкільний - де складовими є такі компоненти: негативний вплив соціально-психологічного клімату навчальної групи.

Ефекти вживання алкоголю: підвищення настрою, розслаблення, кайф- ефект, стимуляція уяви, відхід у сферу мрій, відрив від реальності, відчуження. Підлітки не знають, як впливають психоактивні речовини на організм, і очікують від цього задоволення, « кайфу», що має їм допомогти відчути себе дорослим, лідерами серед однолітків.

Наслідки:

• внутрішній біль і страждання, відчуття розладнаності життя;

• сплутаність і дезорієнтація, інтелектуальна деградація, зменшення функцій мислення, сприймання, пам'яті, мовлення. Трудності зі зосереджуванням, провали в пам'яті - це первинні прояви алкоголіка;

• втрата «мірки» під час пиття;

• неконтрольованість емоцій;

• вина і сором. Якщо підліток є з побожної родини, він чудово розуміє, що грішить, і це ще більш посилює відчуття вини;

• депресія;

У підлітковому віці, починаючи з 11 років, дорослі втрачають свій вплив на дитину, і більшої значущості набуває спілкування з однолітками, причому чим нижче соціальний статус підлітка, тим менше його вплив на групу, а значить більше дій, з якими він не згодний і робить заради групової норми. Тому основний акцент роботи педагога в цьому віці – це робота з групою через такі напрямки діяльності:

Профілактика причин і наслідків алкоголізму. Це можна здійснити через проведення групових дискусій на теми, пов`язані з алкоголізмом.

Організація вільного часу підлітків. Необхідна своєрідна яскрава реклама діяльності гуртків, секцій, клубів, дитячих і юнацьких організацій, щоб підліток міг обрати собі заняття до душі.

Антиалкогольне виховання, проведене соціальним і спрямоване на формування в підлітка твердих антиалкогольних переконань про необхідність тверезого способу життя.

Посередницька робота педагога – підключення до профілактичної роботи не лише батьків, учнів, але і співробітників міліції, лікарів районної поліклініки.

Подолання соціально-педагогічної занедбаності підлітка, що виявляється у вигляді обмеженості словникового запасу, бідності знань про оточуючий світ.

Якщо порівнювати Інтернет-залежність з іншими видами залежностей, то можна виявити достатнє число спільних рис. Більшість терапевтів зійшлися в думці, що не Інтернет робить людину залежною, а людина, схильна до залежності, знаходить діяльність, яка і стає об'єктом залежності. Ряд авторів вважає, що існує так званий залежний тип особистості і люди, які мають такі риси, потрапляють у групу ризику. Цими рисами є крайня несамостійність, що невміння відмовити, сказати "ні" через страх бути відкинутим іншими людьми, ранимість критикою або несхваленням, небажання брати на себе відповідальність і приймати рішення, і як наслідок сильне підпорядкування значимим людям; все це характеризує пасивну життєву позицію, коли людина відмовляється першим вступати в контакт з оточуючими і самостійно приймати рішення.

За статистикою, до кібер-залежності схильні люди з двома типами дезорієнтації: соціальної і сексуальної. Соціальна дезорієнтація виражається в низькій самооцінці, в уникненні проблем і відповідальності, у спробах відволіктися від будь-якої іншої залежності. Також соціальна дезадаптація характеризується вузьким колом спілкування, невмінням висловити, поділитися своїми переживаннями, нестатком близьких відносин, імпульсивністю, невмінням спланувати свій час, домагатися поставлених цілей і добре планувати свою діяльність. Ці люди, часто відмовляються від раніше намічених цілей і, як наслідок, перебувають у стані депресії. Крім того, для залежного типу особистості властиві страх самотності. Сексуально дезорієнтовані інтернет-залежні - це взагалі новий тип людини, гідний окремого опису. За статистикою, кожен п'ятий користувач так чи інакше залучений в сексуальну онлайнову діяльність. Драматизм даного виду залежності для підлітків полягає в тому, що він наздоганяє їх в перехідному віці, в момент статевого дозрівання, і тоді у підлітка формується асоціальне уявлення про секс. Для розуміння, що робить кіберсекс залежністю, К. Янг пропонує наступну модель: доступність - контроль - збудження, які є трьома базовими причинами цієї залежності. Інтернет задовольняє багатосвідомі і підсвідомі потреби користувачів. Він містить все, чим може бути захоплений користувач. І це основна причина, яка пояснює пристрасть до Інтернету. Згідно з даними останніх досліджень, відхід у світ фантазій став однією з поширених стратегій поведінки сучасної молоді у важких життєвих ситуаціях. Вже існують концепції, згідно яким "алкоголем" постіндустріальної епохи були наркотики, а в інформаційну їм стануть комп'ютерні ігри.

Отже, у підлітковому віці відкривається світ нових можливостей, і не потрібно забувати про те, що саме в цьому віці у дитини повністю формується уявлення про цей світ, і якщо дитина потрапить під дію шкідливих чинників, то переконати її в тому, що буває і краще, не вийде.
У цьому віці діти швидко звикають до нового, і легко піддаються впливу інших людей, а тим паче, якщо ця людина є авторитетом для них. Тому необхідно з дитинства дитині розповідати, про те, що добре, а що погано, і особливо необхідно педагогу в школі звертати увагу на таких учнів, адже не кожному батьки можуть розповісти про шкоду тих чи інших шкідливих речовин.
1.3 Технологічні аспекти профілактичної роботи педагога з підлітками, схильними до адиктивної поведінки

Система профілактичних та корекційних заходів пов'язана зі створенням у підлітків альтернативної мотивації по відношенню до негативних потреб, які виникають, підведенням їх до обдуманого вибору. Стійкість особистісних рис і хоча б елементи позитивної мотивації стають тим фундаментом, на якому може будуватися програма допомоги і підтримки підлітків з адиктивною поведінкою.

Вона включає наступні заходи:

1. Групові форми роботи, в тому числі психотерапевтичні, які:

а) відкривають можливість формування в актуальних для всіх і кожного життєвих ситуаціях отримання нового досвіду нормальних людських взаємин.

б) забезпечують формування почуття приналежності до ближніх, що виключає ізоляцію в навколишньому середовищі.

Вправи, які при цьому виконують учасники занять, - рольові ігри, тренінги тощо, - допоможуть отримати новий досвід при взаємодії з оточуючими шляхом включення різноманітних відчуттів - від найнеобразливіших до тих, що захоплюють дух. Розігруються не тільки сцени з життя, які підліткам добре знайомі, але й робиться спроба поринути в невідомий світ дорослих

2. Індивідуальні форми роботи, що включають корекцію поведінки та широкий діапазон впливів - від групових тренінгів до цікавої, предметної (у тому числі трудової) діяльності, професійно орієнтує його, що сприяє побудові позитивної взаємодії з оточуючими, що розширює його контакти з іншими дітьми і соціумом.


3. Корекція ставлення до майбутнього за рахунок професійної орієнтації та формування установок на вибір кар'єри під керівництвом кваліфікованого фахівця через фіксацію і розвиток особистісних значень змін, що відбуваються в соціальних відносинах, цілеспрямоване впорядкування своєї діяльності, визначення найближчих і віддалених перспектив, виділення та усвідомлення різних систем цінностей.

Виділяють кілька видів профілактичної роботи:

1. Первинна профілактика - заходи, спрямовані на те, щоб хвороба, процес або проблема не з'явилися.

2. Вторинна профілактика – заходи, спрямовані на якомога більш раннє виявлення і припинення або зміна на краще перебігу хвороби, процесу або проблеми.

3. Третинна профілактика - зупинка чи уповільнення перебігу хвороби, процесу або проблеми та їх наслідків, навіть якщо основний (патологічний) стан зберігається.

Первинна профілактика виглядає як: а) інформаційні кампанії в засобах масової інформації, б) забезпечення відповідних засобів захисту, в) пропозиція альтернативної поведінки у громадському та культурному середовищі.

Вторинна профілактика включає в себе:

а) цілеспрямовані інформаційні кампанії (на основі безпосередніх відносин у суспільстві), б) надання засобів захисту і пояснення їх використання.

Вимоги до профілактичної освіти:


 1. Комплексне та системне викладання всіх знань в області профілактичної освіти повинно стати частиною обов`язкового навчання у школі, починаючи з молодших класів.

 2. Профілактична освіта повинна, перш за все, виховувати в учнів почуття відповідальності за своє здоров`я та за свою поведінку.

 3. Профілактична освіта не повинна фіксуватися на якійсь одній ізольованій інформації про той чи інший фактор, який вважається шкідливим для здоров`я.

 4. У ході профілактичної освіти пропаганда тверезості повинна концентруватися не на фіксації шкідливих наслідків вживання алкоголю, а на реальних перевагах, які несе в собі тверезе життя.

Основними формами, які використовують в інформаційній моделі, є лекційні заняття, бесіди, тренінги, тестування та анкетування.

Лекція.


«Життя в твоїх руках»;

«Родиннне спілкування дорослих і підлітків»;

«Здоровий спосіб життя - що це значить?»;

При виборі теми виступу слід враховувати інтереси самої аудиторії. Тому, перш ніж організовувати лекцію, бажано провести експрес-опитування серед учнів, з'ясовуючи, по-перше, рівень їх інформованості з даної проблеми, по-друге, особистісну значимість інформації для учнів-підлітків.

Надана інформація повинна бути об'єктивною і достовірною. Навіть з найкращих спонукань не слід спотворювати дані, намагаючись застерегти своїх слухачів від спроби тютюну, алкоголю чи наркотиків. .

Опитування учнів (анкетування). При організації психологічної профілактики анкетування учнів виконує цілий ряд важливих функцій. По-перше, за допомогою опитувань можна визначити актуальність профілактики як такої, для конкретної групи дітей. По-друге, отримані дані дозволяють виявити переважні напрямки профілактики - на що перш за все слід звернути увагу: на боротьбу з курінням, наркотиків і т.д. По-третє, результати анкетування можуть служити показником ефективності роботи педагога.

Для цього порівнюються дані опитування, проведеного перед початком реалізації програми, і дані, отримані при її завершенні. Як показує досвід, виконання такого завдання дозволяє учням-підліткам набагато глибше усвідомити всю важливість і актуальність проблеми профілактики шкідливих речовин, ніж багатогодинні бесіди або лекції. Перш ніж розробляти анкету, необхідно чітко сформулювати мету дослідження - що конкретно передбачається виявити.

Робота з учителями:

а) бесіди;

б) круглі столи на тему: «Чи розуміє вчитель свого учня-підлітка?», «Витоки труднощів у підлітків», «Уміння володіти собою».

Робота з батьками:

б) анкетування: «Друзі мої та моєї дитини»; «Чи вживає дитина наркотики?»; «Чи гарні Ви батьки?».

в) групові бесіди на тему: «Родинне спілкування батьків та їх дітей-підлітків»; «Шкідливі звички і роль батьків в подальшому розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя».

Форми та методи профілактики вживання підлітками психоактивних речовин: 1. Загальнонаукові методи і форми:

  • Систематичне спостереження та ведення щоденника

  • Експеремент, для перевірки, спостереження і вивчення соціально-педагогічних стосунків, взаємовідносин у підлітковому віці.

 2. Інформаційні:

 • Створення «соціальної реклами».

 • Використання пам`яток, листівок з метою профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя.

 1. Навчальні:

 • Інтерактивні бесіди, аналіз конкретної ситуації, «круглий стіл».

 • Екскурсії, які можуть дати наочний матеріал для роздумів і обговорення.

 • Ігрові навчальні методи; КВК, театралізовані постановки, рольова гра, брейн-ринги.

 1. Координаційні:

 • Телефонна розмова, зустріч, бесіда з метою об`єднання зусиль різних установ для розгортання широкої профілактичної діяльності.

 1. Аналітичні:

 • Підготовка статистичної звітності про стан проблеми на даному етапі розвитку.

 • Анкетування, тестування підліткового населення з метою отримання даних, за допомогою яких оцінюється рівень ставлення підліткід до цієї проблеми.

 1. Діагностично-оздоровчі:

 • Розробка і надання рекомендацій щодо корекції способу життя.

 • Навчання основ самоконтролю за станом здоров`я.

 1. Педагогічні:

 • Методи формування свідомості, що являють собою бесіди, лекції, виховні години, тижневики здорового способу життя.

 • Методи організації і стимулювання діяльності, що включають підтримку і стимулювання нових навичок, моделей поведінки.

 1. Психологічні:

 • Системи тренінгових занять.

Таким чином, на підлітковий період припадає інтенсивний розвиток усього організму і сумно, що саме в цей час підлітки починають усвідомлено губити своє здоров'я, калічити своє майбутнє небезпечними отрутами - сигаретами, алкоголем і наркотиками. Саме педагоги повинні допомогти, підтримати та порадити кожній дитині у виборі здорового способу життя.

1.4 МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Під час проведення дослідження я використав такі методики:

1. Анкета на визначення інтернет-залежності К. Янга.

2. Анкета для виявлення рівня алкоголізації у підлітків і молоді.

3. Методика « Незакінчене речення».

4. Методика «Вільні асоціації».І. Анкета на визначення рівня інтернет-залежності К. Янга

Мета: визначити рівень інтернет-залежності у підлітка (Додаток 1) Досліджуваному пропонується 20 запитань, на які потрібно дати відповідь:

зовсім ні або рідко – 1, іноді – 2, часто – 3, дуже часто – 4, завжди – 5.

Підраховуючи бали, ми можемо визначити, чи вміє підліток користуватися інтернетом у власних цілях, чи є в нього залежність від інтернету. (Додаток 1)ІІ. Анкета для виявлення рівня алкоголізації у підлітків і молоді

Анкета містить 14 запитань, на які потрібно відповісти «так» або «ні».

В анкеті є дві шкали для підрахунку результатів: - для хлопців; - для дівчат.

За допомогою анкети ми можемо визначити, чи потребує дитина лише соціального контролю, чи потрібне їй медичне втручання. (Додаток 1)

ІІІ. Методика «Незакінчене речення»

Мета: визначити загальний рівень обізнаності неповнолітнього з обраної теми.

Інструкція: «Вам пропонується бланк, на якому написане слово «паління», необхідно написати його визначення у вашому розумінні».

Обробка результатів – якісна.


РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

2.1 Аналіз результатів дослідження рівня інтернет-залежності підлітків

Дослідження проводилося на базі Андрівської загальноосвітньої школи. Кількість учасників які брали участь в дослідженні 17 учнів різної вікової категорії.

Для дослідження рівня інтернет-залежності було використано анкету К. Яга. Отримані дані узагальнені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Анкета на виявлення інтернет-залежностіІм’я досліджуваного

Сума відповідей

Дмитро.Р

25

Максим.Ц

56

Олексій.Б

53

Микола.К

46

Таня Р.

38

Ірина.Т.

35

Микита.Б

51

Максим.Ц

44

Олексій.Б

23

Роман.П

49

Катерина Д.

25

.Ірина.Л

42

Катя К.

22

Ваня М.

33

Анна Д.

44

Софія К.

36

Кирило.П

33

За даними таблиці ми можемо зробити висновок, що у 14 учнів від 20 до 49 балів, що свідчить про те, що учні є звичайними користувачами Інтернету, і рівень залежності у них низький; у 3-х учнів кількість балів складає від 50 до 79, що, в свою чергу, свідчить про певні проблеми, які час від часу виникають у користуванні Інтернетом і рівень залежності у них середній; учнів з високим рівнем залежності не виявлено.

Дані таблиці були переведені у відсотки (Таблиця 3.2)

Таблиця 3.2 Узагальнені показники залежності учнів від Інтернету

Рівень інтернет-залежності

Відсоток (%)

Низький

82%

Середній

18%

Високий

-

Результати дослідження представленні в діаграмі рис 3.1


Рисунок 3.1. Показники Інтернет-залежності учнів.2.2 Аналіз результатів дослідження схильностей неповнолітніх до тютюнопаління та вживання алкоголю

Для дослідження даної проблеми було застосовано анкету для визначення рівня алкоголізації у підлітків. Дані показали, що у досліджуваних перший рівень алкоголізації. Дані анкетування узагальнені у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Питання

Кількість «так»

Кількість «ні»

1.

0

17

2.

0

17

3.

11

6

4.

0

17

5.

6

11

6.

3

14

7.

0

17

8.

0

17

9.

16

1

10.

2

15

11.

2

15

12.

0

17

13.

1

16

14.

0

17

За даними таблиці можна побачити, що більшість неповнолітніх дали негативні відповіді. Отже, можемо зробити висновок про те, що у учнів не виявлено залежності від алкоголю.

Аналіз результатів дослідження схильностей неповнолітніх до тютюнопаління

Під час дослідження було використано дві методики, одна з них - методика «Вільні асоціації». В ході обробки було виявлено, що учні знають про те, що паління шкідливо впливає як на зовнішній вигляд людини, так і на внутрішній її стан. Також визначили, що для учнів куріння найбільше асоціюється з димом та раком легень, а найменше - з молоддю та стресом, туберкульозу та безпліддя. Крім цього, тютюнопаління асоціюється в досліджуваних за складом сигарети, тобто тютюном та смолою. Учні виділили зовнішні зміни людини, що курить, та внутрішні. На думку учнів до зовнішніх належать: блідість шкіри, жовті пальці рук, старіння, зморшки, тремтіння рук, безпліддя, імпотенція; до внутрішніх – рак легень, залежність, серцево-судинні захворювання, туберкульоз. Досліджувані не забули і про те, що вживання тютюну викликає залежність, проблеми, наносить шкоду людині, але головне, що зазначили, це те, що тютюнопаління знімає стрес.

За методикою «Незакінчене речення» учням пропонувалося дописати речення типу «Паління – це…». Аналізуючи відповіді, можна сказати, що опитані знають про сам процес паління і те, до чого може призвести. За даними визначили, що 4 учнів поверхнево знають про шкоду паління; 6 учнів з впевненістю сказали, що це шкідлива звичка; 7 учнів знають, що куріння призводить до серцево-судинних захворювань.

Отже, можна зробити висновок, що серед учнів немає залежних від тютюну, оскільки знають про згубну дію нікотину, у них є всі необхідні знання для того, щоб не починати курити або позбавитися цієї звички, знаючи, які згубні наслідки вона за собою несе.

2.3 Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу з питання профілактики шкідливих звичок

На основі даних про динаміку розповсюдження шкідливих звичок серед підлітків, про чинники, що негативно впливають на поведінку школярів, про вікові, психологічні та фізичні закономірності онтогенезу підлітків розробили концептуальну модель профілактики шкідливих звичок серед неповнолітніх. Глибокий аналіз системи методичних принципів соціальної педагогіки, корекційної педагогіки, теорії фізичної культури, спортивної педагогіки дозволили гіпотетично та експериментально збудувати модель як етапну структуру, зміст якої розкривається системою спеціальних педагогічних та психологічних корекційних завдань. Вирішення цих завдань необхідно здійснювати такими трьома етапами: спонукальний, формувальний та етап удосконалення. На спонукальному етапі (11-12 років) викладач вирішує такі завдання: залучення дезадаптованих підлітків до систематичних занять фізичними вправами, створення передумов для формування позитивної мотивації, інтересу до фізично-спортивної діяльності, психолого-педагогічне діагностування особистості, формування уявлень про «Я-концепцію» особистості підлітків. Формувальний етап (13-14 років) передбачає вдосконалення індивідуальних засобів і методів корекції психологічного стану у поєднанні з комплексним розвитком адаптаційних можливостей, фізичних здібностей, працездатності; виховання морально-вольових та моральних якостей; адаптацію підлітків до сучасних умов навчально-виховної роботи школи. На етапі вдосконалення (15-16 років) здійснюється формування стійких моральних звичок та досвіду поведінки, корекція психофізіологічних якостей, виховання вольових якостей, формування моральних та духовних цінностей, стійкого інтересу до систематичних занять фізичною культурою і спортом та здорового способу життя.


Поради батькам щодо профілактики вживання шкідливих речовин неповнолітніми

1. Розмовляйте про це. Пам'ятайте, що розмова про шкідливі звички буде ефективною лише у відповідних ситуаціях. Наприклад, коли дитина сама запитує або цікавиться вашою думкою.

2. Знати достатньо. Ви повинні більш ніж дитина знати про наслідки вживання шкідливих речовин. Знання допоможуть підтримати розмову на цю тему у разі такої необхідності.

3. Дайте можливість на здорову долю допитливості.

4. Створіть правила і накладіть обмеження. Правила сприяють дотриманню певних норм і відповідальності дитини за свої вчинки.

5. Уникайте нудьги у вашому щоденному спілкуванні.

6. Пропонуйте дитині альтернативні заняття за інтересами.

7. Давайте дітям добрий приклад. Відомо, що приклад батьків більше вплине на вибір дитини, ніж просто слова.Практичні рекомендації всім, хто прагне позбутися від інтернет-залежності

- Визначити час, який можна проводити в Інтернеті.

- Змушувати себе час до часу кілька днів поспіль не працювати в Інтернеті.

- Програмними діями заблокувати доступ до певних ресурсів.

- Встановити для себе правило: у жодному разі не заходити в Інтернет упродовж робочого дня (якщо тільки це не є частиною робочих обов´язків).

Пам’ятка для неповнолітнього щодо профілактики вживання алкоголю

1. Не долучайтеся до вживання алкоголю.

2. Алкоголь не може цілком зняти нервові напруження, вивести з депресії – це тільки тимчасове запаморочення свідомості.

3. Якщо ви знаходитесь в компанії, де всі люди вважають нормою вживати алкоголь, пам’ятайте, що Ви - особистість.

4. З дитячих років привчайте себе до спорту.

5. Майте силу волі відмовлятись від пропозиції товаришів щодо вживання спиртних напоїв.

6. Знайдіть собі корисні і цікаві заняття (танці, співи, музика, малювання).

Пам’ятайте: ви несете відповідальність за стан свого здоров’я, народження майбутніх дітей.Пам’ятка для неповнолітнього щодо профілактики тютюнопаління

1. Протягом кількох днів аналізуйте, коли і чому виникає бажання палити.

2. Під час паління запитуйте себе: чи приносить це заняття мені задоволення зараз?

3. Призначте день відмови від цієї шкідливої звички.

4. Переконайте себе, що куріння шкідливе для вашого здоров’я.

5. Почніть займатись фізичними вправами.

6. Пам’ятайте: якщо людина викурює в день лише 1 – 2 цигарки, вона вже скорочує своє життя на 4 - 6 років.

У своїй роботі педагог використовує різноманітні форми роботи з профілактики вживання шкідливих звичок, зокрема може й використати інтелектуальну гру «Слабка ланка», метою якої є пропаганда здорового способу життя, профілактика тютюнопаління, пияцтва, наркоманії (Додаток № 3). Робота педагога буде продуктивною, ефективною, якщо він використовуватиме у своїй роботі різноманітні форми та методи, зокрема інноваційні, визначаючи рівень їхнього впливу на відповідну вікову категорію.ВИСНОВКИ

«Посієш звичку - пожнеш характер,

Посієш характер - пожнеш долю»
Що ж таке шкідливі звички? Це постійно повторювані дії, які не збігаються з нормами моралі та етикету, котрі діють в суспільстві.

Людина мешкає в громаді, і її думки, бажання та справи визначаються діями середовища, яке навколо неї. Якщо здорова людина буде повсякдень залишатися біля людини хворої грипом і дихати тим же повітрям, то вона теж захворіє. Якщо людина живе в атмосфері люті, в середовищі спокуси та розбещеності, то не може ця атмосфера не знищити її душу. Тому причиною появи шкідливих звичок можна вважати навколишнє середовище. До речі, коли говорити про шкідливі звички, то слід і згадати про корисні. Але чому ж легше придбати шкідливі?

Мабуть, тому, що погасити світло легше, ніж розсіяти темряву. На жаль, погані звички, зароджені в підлітковому віці, потім супроводжують людину все життя. Розмиті духовні орієнтири в суспільстві, важкі соціальні умови непідйомним тягарем лягають на незміцнілі дитячі душі. Багато сімей можна назвати невдалими: це ті, де батьки зловживають спиртними напоями. Серед юнаків з таких сімей поширюються паління, а також пияцтво та наркоманія. Ще одна причина появи шкідливих звичок - це конфлікт виховання, коли є прірва між тим, чому навчають, і тим, що роблять ті, хто навчає: батьки, вчителі, дорослі... В суспільстві є великий дефіцит моральних авторитетів.

Тому умовою, в якій шкідливі звички будуть викорінюватись, є гармонія між ідеалами і законами суспільства, а також гармонійні умови життя кожної людини.

Оскільки підлітковий вік – це найвразливіший вік для виникнення різноманітних порушень і водночас найбільш сприятливий для опанування нормами дружби, то потрібно слідкувати за тим, щоб діти були залучені до роботи, яка їм цікава, а насамперед до тієї, де є їхні однолітки (гуртки, спортивні секції), адже у цьому віці авторитетом для підлітків є друзі, ровесники.

Профілактика шкідливих звичок – тема, яка є актуальною не лише у нашій країні, а і в багатьох інших країнах світу. Велика участь у цій роботі належить батькам, вчителям, соціальним педагогам. Саме від їхньої роботи, яка повинна бути ефективною, залежить доля усіх дітей, а отже, всього суспільства.

Робота містить перелік форм та методів роботи, які може застосовувати педагог щодо профілактики шкідливих звичок у підлітковому середовищі. Зокрема подаються комплекс вправ та тренінгових занять для роботи з ними.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Бєляєва С. Сучасні і результативні тенденції у стратегіях профілактики // Соціальний педагог. – 2011. - № 10. – С. 41.

 2. Бірюкова М. Адиктивна поведінка учнів: форми та профілактика // Соціальний педагог. – 2012. - № 7. – С. 4.

 3. Бірюкова М. Зробимо Інтернет безпечним для дітей. Тренінгове заняття Соціальний педагог. – 2012. - № 7. – С.37.

 4. Бірюкова М. «Слабка ланка». Інтелектуальна гра з профілактики шкідливих звичок // Соціальний педагог. – 2012. - № 7. – С.3.

 5. Гаркава К.Г. Знову про здоров'я наших дітей Початкова освіта. - 2001. - №19. - С 10.

 6. Давиденко О. Профілактика девіантної поведінки в підлітковому середовищі // Соціальний педагог. – 2010. - № 3. – С. 45.

 7. Євсюкова М. Урок «Безпечний Інтернет» для дітей -користувачів мережі Соціальний педагог. – 2012. - № 7. – С. 35.

 8. Копит Н.Я., Скворцов Е.С. Алкоголь і підлітки. М.: Медицина, 1985 48 с

 9. Корунська О. Соціалізація дітей і комп`ютерні ігри // Соціальний педагог. – 2010. - №12. – С. 14.

 10. Маринов А. Заходи щодо профілактики адиктивної поведінки. Тренінгове заняття з профілактики наркоманії // Соціальний педагог. – 2012. № 7. – С. 32.

 11. Методи та технології роботи соціального педагога / Автори – укладачі: Архипова С.П., Майборода Г.Я., Тютюнник О.В. Навчальний посібник. – 2 – ге вид. – К.: Видавничий дім « Слово», 2013. – 496 с.

 12. Мурашкевич О. Місцева влада та профілактика негативних явищ у підлітковому середовищі // Соціальний педагог. – 2009. - №5. – С.36.

 13. Снігульська В. Алкоголізм – не тенденція, а справжня біда! // Соціальний педагог. – 2011. - № 10. – С. 44ДОДАТОК № 1

«Анкета для виявлення рівня алкоголізації у підлітків»Інструкція: дайте відповідь на запитання «так» або «ні».

 1. Перше вживання алкоголю залишило у вас приємні спогади?

 2. Алкоголь для вас – спосіб згаяти вільний час?

 3. Ваші друзі випивають частіше від двох разів на місяць?

 4. Чи викликають у вас розмови про алкоголь бажання випити?

 5. Чи спадало вам хоч раз на думку обмежити своє вживання алкоголю?

 6. Чи з`являлося у вас колись почуття вини і роздратування у зв`язку з уживанням алкоголю?

 7. Чи вважають ваші рідні і друзі, що ви забагато п`єте?

 8. Чи вважають деякі ваші знайомі, що ви забагато п`єте?

 9. Чи можна весело провести якесь свято чи день народження, не випивши і краплі?

 10. Чи трапляється таке, що вам важко утриматись від вживання алкоголю?

 11. Чи бували у вас колись неприємності через уживання алкоголю?

 12. Чи затримувала вас міліція у стані алкогольного сп`яніння?

 13. Чи забували ви колись частину вечора після випивки?

 14. Чи траплялось вам випивати зранку натщесерце, аби покращити настрій?

Ключ: Юнаки

№ з\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Так

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

Ні

2

3

6

7

1

6

3

5

0

6

2

10

1

7

Ключ: Дівчата№ з\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Так

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Ні

5

5

7

1

3

3

5

8

0

5

10

5

7

5

Обробка результатів:

Юнаки:

0 – 20 означають перший – другий рівні алкоголізації;21 – 58 балів – третій – четвертий рівні алкоголізації.

Дівчата:


0 – 15 балів – перший – другий рівні;

16 -17 балів – третій – четвертий рівні алкоголізації.


Інтерпретація результатів(Інтернет залежність):

20-49 балів – свідчить, що досліджуваний - звичайний користувач Інтернету. Може іноді проводити занадто багато часу в мережі, але контролює себе.

50-79 балів – це говорить про те, що час від часу виникають проблеми через користування Інтернетом. Необхідно визначити цілісний вплив цих проблем на життя досліджуваного.

80-100 балів – користування Інтернетом є джерелом істотних проблем у житті. Необхідно оцінити вплив Інтернету на життя досліджуваного й виявити проблеми, які виникають у його житті через користування Інтернетом.


ДОДАТОК № 2

«Слабка ланка»

Інтелектуальна гра з профілактики шкідливих звичок

Мета: пропаганда здорового способу життя; профілактика тютюнопаління, пияцтва, наркоманії.

Матеріали: плакати про шкоду пияцтва, куріння, наркотиків, папір, фломастери, жетони, коробка, призи для нагороди.

ХІД ГРИ:

Етап 1.


Продовжіть: (правильні відповіді виділені шрифтом)

1. Крапля нікотину вбиває….

а) коня;

б) муху.


2. Хто з російських правителів забороняв паління?

А) Іван Грозний

б) Цар Михайло Федорович.

3. Що варили Бельбас, Колишній і Боягуз у лісі?

А) компот

Б) самогон

4. Людина – це вінець….

А) короля

Б) природи

5. Часто при палінні підвищується?

А) артеріальний тиск

Б) атмосферний тиск.

6.Багато провин – мало…..

А) розуму

Б) грошей.

7. Хто з європейських мандрівників уперше побачив людей, які палять?

А) Васко Да Гама

Б) Христофор Колумб.

8. На скільки хвилин коротшає життя курця після кожної викуреної сигарети?

А) на 15 хвилин

Б) на 1 хвилину.

9. Курець - сам собі…..

А) гробар

Б) доброзичливець.

10. Що руйнується в курця насамперед?

А) судини

Б) легені.

Завершення першого етапу:

Хто найслабша ланка?

У кого не склалася гра?

Хто покине нашу команду?

Настав час визначити найслабшу ланку.

(Перший гравець покидає команду)

Етап 2.


1. В якому слові увічнив своє ім`я Жак Ніко? (Нікотин)

2. Хліб на ноги ставить, а вино……

А) гусками

Б) валить.

3. Утворення ракових пухлин у курця викликає……

А) нікотин

Б) радіоактивний полоній.

4. Наркотики – це хімічні речовини, що впливають на…..

а) нервову систему

Б) органи травлення.

5. Скільки шкідливих речовин потрапляє в організм людини при палінні?

А) близько 10

Б) близько 30.

6. Скільки наркоманів налічується в Росії?

А) понад 10 млн.

б) понад 5 млн.

7. Смола, що утворюється при згоранні тютюну, викликає?

А) отруєння

Б) пухлини.

8. Скільки людей за рік один наркоман може втягнути в наркозалежність?

А) 15

Б) 9


9. Яку проблему загострює зростання наркоманії?

А) грипу


Б) СНІДу

10. Як впливає алкоголь на центральну нервову систему?

а) позитивно.

б) негативно.

Завершення другого етапу:

Хто не працював?

Хто підводив команду?

Визначайте, хто «найслабша ланка»?

(Відбувається голосування. Діти характеризують гравця, котрий залишив зал.)

Етап 3 ( заключний)

Продовжіть:


 1. Пити вино так само шкідливо, як приймати... ( отруту)

 2. Паління – це часті хвороби й передчасна... (смерть)

 3. Випив горілки на копійку, а дурниці додалися на… (п`ятак)

 4. Не буває весілля без гостей, похорону без сліз, а пияцтва без…( бійки)

 5. Хто такий «пасивний курець»? (людина, котра вдихає дим цигарок)

 6. Хто такий токсикоман? ( Людина що вдихає шкідливі речовини)

7. Чому після вживання алкогольних напоїв сохнуть губи, пересихае у роті, з'являється почуття спраги? (Спирт забирає воду в організмі.)

8. Що таке імунітет? (Здатність організму протистояти збудникам різних інфекцій і вбивати пухлинні клітини.)

9.Які головні загрози здоров'ю людей ти б виділив? (Погана екологія, пияцтво, паління.)

10. Пияцтво — вірний супутник... (хуліганства).

Підбиття підсумків гри

Учасник, котрий набрав найбільше балів, одержує приз.

ДОДАТОК № 3

ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК

Гра «Так і ні»

Мета: проаналізувати особисте ставлення до шкідливих звичок.


 • Як ви ставитесь до паління і курців?

 • Чи палите ви особисто?

 • Чи хотіли б, щоб палила ваша дівчина (хлопець), дружина (чоловік)?

Дискусія

Мета: усвідомлення причин паління (інших шкідливих звичок).

 • Чому люди починають палити (запишіть у колонку)?

 • Чому люди палять (запишіть у другу колонку)?

Обговорення

 • Що вас особисто змусило палити (якщо вже палите)?

Аналітична робота

Мета: виробити стійке негативне ставлення до шкідливих звичок, використати невербальний метод для закріплення негативної установки до шкідливої звички.

Визначення можливих наслідків шкідливих звичок.Робота в групах.

Поділ на 2—3 групи по 5—6 осіб залежно від загальної кількості учасників.

Завдання 1.

Виготовити антирекламу для варіантів поведінки підлітків у складних для них ситуаціях. (кожній групі своє завдання).

Час — до 10 хвилин.

Завдання 2.

Підрахувати вартість шкідливої звички, і що на цю суму (за місяць, за рік) можна придбати.


 • Паління (1 пачка на день);

 • Вживання алкоголю (1 пляшка на 1-2 дні);

 • наркотики (2 дози на тиждень);

 • легковажність у сфері інтимних стосунків (СНІД, лікування хвороб, що передаються статевим шляхом).

Робота в динамічних групах

Мета: зрозуміти небезпеку трансмісії ВІЛ; усвідомити, наскільки важливо знати свого партнера; у випадку розбіжності думок — розрізняти свої власні цінності від цінностей авторитетної особи.

Гра «Так і ні» з можливістю зміни точки зору у процесі обговорення, аргументуючи свій вибір.

Теми для обговорення:


 1. Вам стало відомо, що ваш товариш — наркоман. Чи станете ви і надалі підтримувати з ним стосунки?

 2. Ваш знайомий — гомосексуаліст (лесбіянка). Чи вплине це на ваше ставлення до нього (неї)?

 3. У вашому колективі (класі) — ВІЛ-інфікований. Чи варто, на ваш погляд, ізолювати таку людину?

Коли учні презентуватимуть свої відповіді та під час обговорення спонукайте їх розглянути такі моральні цінності як чесність, стосунки між людьми, те, наскільки та чи інша поведінка прийнятна для молодих людей різної статі.

Підбиття підсумків. РелаксаціяПобажання одне одному по колу.

Мета: зняти емоційне напруження, виробити позитивну установку, відновити працездатність.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка