Российская федерация "Theta SystemS", usa. Illinois друга міжнародна науково-практична конференціяСторінка1/17
Дата конвертації04.12.2016
Розмір2.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА”
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ (УКРАЇНА)
БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
"Theta SystemS", USA. Illinois


ДРУГА МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"ВІДКРИТІ ЕВОЛЮЦІОНУЮЧІ СИСТЕМИ"


(інтернет- КОНФЕРЕНЦІЯ)
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОТКРЫТЫЕ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ"

(интернет-КОНФЕРЕНЦИЯ)
The Second international

scientific and practical conference

Open evolving systems”(The Internet-conference).

ТОМ І

Київ

ВМУРоЛ

2004Рекомендовано до друку

Вченою Радою Академії муніципального управління

(Протокол засідання № 5 від 24.06.2004)

Методичною Радою
Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”


(Протокол засідання № 4 від 22.03.2004)

Конференція проведена згідно з планом Міністерства освіти та науки України


За загальною редакцією В. Дубка, Н. Барни
“Відкриті еволюціонуючі системи”, міжнар.наук.-практ. конф. (I; 2003, Київ)

Друга міжнародна науково-практична конференція “Відкриті еволюціонуючі системи” (1-30 грудня 2003 р.) ТОМ І, ІІ, К., ВНЗ ВМУРоЛ, 2004. 292 с.ISBN 966-7979-57-1
Збірка містить тексти доповідей учасників Другої міжнародної науково-практичної конференції (Інтернет-конференції) "Відкриті еволюціонуючі системи". Доповіді присвячені теоретичним, методологічним і практичним питанням еволюції, стабілізації та самоорганізації відкритих систем довільної природи.

Розраховано на викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться вивченням відкритих систем.


The Book contents texts of the reports presented at the Second International Scientific-Practical Conference (Internet-conference) “Open evolving systems”. Reports are devoted to a theoretical, methodological and practical problems of evolution, stabilization and selforganization of open systems of arbitrary nature.

The Book will be usefull to lectures, researchers, students as well as anybody whose interests are connected with study of open systems.


Сборник содержит тексты докладов участников Второй международной научно-практической конференции (Интернет-конференции) "Открытые эволюционирующие системы". Доклады посвящены теоретическим, методологическим и практическим вопросам эволюции, стабилизации и самоорганизации открытых систем произвольной природы.

Рассчитан на преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется изучением открытых систем.

ББК14я43+60я43
ISBN 966-7979-57-1
© ВМУРоЛ, 2004


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Університет "Україна"), Академія Муніципального Управління (АМУ) (Україна, м. Київ) та Біробіджанський державний педагогічний інститут (БГПІ) (Єврейська автономна область, Російська Федерація) за участі корпорації "Theta Systems" (USA, Illinois) організували і забезпечили роботу Другої міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи" (Інтернет-конференції), проведення якої було заплановано на 1-30 грудня 2003 року. Відкоректовані доповіді, з урахуванням зауважень Оргкомітету, учасників розміщувались на сайті Університету "Україна" до березня 2004 р.Метою конференції був пошук і формування перспективних напрямків досліджень прикладних і теоретичних питань збалансованого розвитку відкритих систем.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова конференції

Таланчук Петро Михайлович – проф., д.т.н., президент Університету "Україна", президент Академії інженерних наук України, академік Академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Співголови

Мальчин Юрій Макарович – д.і.н., проф., ректор Академії муніципального управління, віце-президент Української муніципальної академії, академік Академії вищої школи України.

Сурнін Анатолій Олександрович – к.ф.н., проф., ректор Біробіджанського державного педагогічного інституту (ЕАО, Російська федерація).
Голова програмного комітету, науковий консультант

Дубко Валерій Олексійович д.ф.-м.н., професор, зав. кафедрою вищої математики (АМУ).
Учений секретар конференції

Кольченко Катерина Олегівна к.т.н., с.н.с., проректор з наукової роботи Університету "Україна"

Заступник ученого секретаря конференції

Лобанов Анатолій Іванович - проф., к.ф.-м.н., проф. кафедри вищої математики АМУ.
Секретарі програмного комітету

Барна Наталія Віталіївна – декан Факультету філології і журналістики Університету "Україна".

Коробко Геннадій Васильович к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики АМУ.

Секції

Секція 1. Сучасні проблеми відкритої освіти

Керівник - д.т.н., проф. Таланчук Петро Михайлович (Україна)
Секція 2. Проблеми відкритих соціальних систем

Керівник - д.ф.н., проф. Князєв Володимир Миколайович (Україна)

Секція 3. Економіка перехідних періодів

Керівник - д.е.н., проф. Николенко Юрій Васильович (Україна)

Секція 4. Регіони як відкриті системи

Керівник- д.г.н., проф. Рянський Фелікс Миколайович (Російська федерація)Секція 5. Культурологічні процеси

Керівники - доц. Барна Наталія Віталіївна,

канд. мистецтвознавства, доц. Фадєєва Катерина Володимирівна

(Україна)

Секція 6. Математичні проблеми моделювання відкритих систем

Керівники - д.ф.-м.н., проф. Дубко Валерій Олексійович (Україна),

PhD., Steve Halitsky (USА)Секція 7. Інформаційний захист економетричних даних і арифметика фракталів

Керівники: д.ф.-м.н., проф. Великий Анатолій Павлович,

д.ф.-м.н., проф. Турбін Анатолій Федорович,

д.ф.-м.н., проф. Працьовитий Микола Іванович

(Україна)

Роботи учасників конференції розміщувались на сайті Університет "Україна" www.vmurol.com.ua

Адміністратор сайту Святогор Ю.Ю. Менеджер сайту Шевченко О.І.

Інформація про роботу та назви доповідей учасників Конференції розміщувались на сайті АМУ www.amu. kiev.ua.Адміністратор сайту – системний інженер Мішин В. Л.

Роботу сайту для дискусій (www.thetasystems.org) та його англомовну підтримку забезпечувала корпорація "Theta-systems".

Адміністратор сайту та менеджер - А.Halitsky.

Інформація про Конференцію розміщувалась на сайті www.bgpi.jar.ru Біробіджанського ДПІ (Російська федерація).

Англомовну підтримку конференції забезпечували: к.-ф.м.н. Г.Коробко,

к.-т.н. С. Шестаков, PhD Steeve Halitsky.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка