Робота з дисками. Архівація файлівСкачати 46.75 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір46.75 Kb.
Тема: Робота з дисками. Архівація файлів.
План.

 1. Робота з дисками.

 2. Архівація файлів.
 1. Робота з дисками.


Диски мають одну чикількамагнітнихповерхонь, на якихможезаписуватисяінформаціявздовжконцентричнихкіл — доріжок, по­ділених на сектори.Сектор — цемінімальнаодиницячитання і записуданихна диску. Розмір сектора вказує, скількибайтівможе бути записано в сектор. Ємність диску залежитьвідкількостідоріжок на диску, кількостісек­торів на доріжці і розміру сектора. Нові диски перед використаннямнеобхідновідформатувати. Форматування — процесрозмітки диска на сектори і доріжкизасобами ОС.

Форматування.Всіфайлина диску зберігаються у вигляділанцюжківкластерів.

Кластер — групалогічнопослідовнихсекторів на диску. Накожному диску є таблицярозміщенняфайлів (FileAllokationTable, FАТ), яка являє собою список кластерів диску, за якими ОС знаходитьусічас­тининеобхідного файлу. Для надійності на диску знаходятьсядвіоднаковітаблиці.

ДІАГНОСТИКА ДИСКУ.

Кожний файл, якийзаписується на диск, займаєкількакластерів, причомучастинапам'ятіостаннього кластера не використовується.

Послідовність кластерів, які займає конкретний файл, не є непе­рервною: в загальному випадку — це сукупність розкиданих на диску груп кластерів, що з'єднані між собою спеціальними посиланнями, розміщеними у FАТ-таблиці. Такаорганізаціяфайлівзабезпечуємак­симальнугнучкістьсистеми. Наприклад, якщовикоректуєте файл і збільшуєтейогорозмір так, що файлу знадобитьсяновий кластер, системі не потрібнопереписувати файл заново на вільнемісце: дос­татньознайти на лискувільний (невикористаний) кластер, записати в ньогоновуінформацію і зв'язатийого з попереднім кластером. І навпаки, якщорозмір файлу при модифікаціїзменшується, то части­найогокластеріввідмічається як вільна і може бути використана для запису на них іншого файлу.

Коли випочинаєте роботу з чистим магнітним диском, то засоба­ми ОС файли на ньогозаписуютьсяпослідовно. Але при інтенсивнихманіпуляціях з файлами (при модифікації, знищенністарих і записуновихфайліврізноїдовжини) зростаєрівеньфрагментації диску; файл, щологічносприймається як єдинеціле, фізичнорозщеплений на багато ланок, якірозташовані в кластерах на різнихмісцях диску.
Цепризводить до таких негативнихнаслідків: 1. зростаєймовірністьруйнуванняцілісності файлу;

 2. стаємайженеможливимвідновленнявипадковознищеного файлу;

 3. зменшуєтьсяпродуктивністькомп'ютера: при читанні (запису) файлу значний час витрачається на дискретнепереміщення головки дисководу, щозчитуєінформацію з однієїділянки диску на іншу;

 4. прискорюєтьсязношуваннямеханізму дисковода.


Час від часу потрібнопроводитидіагностику диску і усувативияв­леніушкодження. ПрограмаSkanDiskдозволяєперевірятижорсткийабогнучкий диск на правильністьлогічноїорганізаціїфайловоїсис­теми та знаходитифізичнідефектиповерхні диску; виправлятипо­милки.

ДЕФРАГМЕНТАЦІЯ ДИСКУ.

Чим щільніша заповнюваність диску і чим частіше на диску ство­рюється знищенням файлів вільний простір, тим вищий рівень фраг­ментації цього диску.

Дефрагментація — це процес впорядкування розміщення файлів на диску. Дефрагментація виконує переміщення файлів у нові ділян­ки диску. Фрагментованіфайлизбираються з частин і перезаписуються в новемісце у виглядіпослідовності. Програми, яківиконуютьдефрагментацію, називаютьсядефрагментаторами. 

ПРАВИЛА ЗАПИСУ ТА ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДИСКЕТ: 1. перш ніжзаписуватиінформацію на гнучкий диск, його треба відкрити для запису;

 2. запис та зчитуванняінформації на гнучкий диск відбувається так само як і на жорсткий диск стандартнимизасобами ОС;

 3. під час звертання ОС до дискети не можна дискету виймати з дисководу;

 4. післязакінченняроботи з дискетою їїпотрібновийняти з дис­ководу.

ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ДИСКУ 

Під час вилучення файла з каталогу вилучаютьсявідомості про нього (витирається перший символ імені), а ланцюжоккластерів у FАT-таблиціпомічається як вільний. При цьому сама інформація в секторах не знищується. Цедаєможливістьвідновитивідомості в каталозі й у FАТ і завдякицьомувідновитивилучений файл.

 1. Архівація файлів.

Значначастинаінформаційнихресурсівсуспільствазберігається на магнітнихносіях. Але інформація на магнітнихносіяхможе бути частковогоабоповністювтраченою в силу наступних причин:

1)фізичнепсуванняносія в наслідокдіїзовнішніхмагнітнихколів, старіннячизношеннямагнітногопокриття;

2)діяльністькомп’ютенихвірусів

3)необачнезнищення і т.д.

З метою забезпеченнанадійногозбереженняінформаціїстворюютьрезервнікопіїданих. Процесствореннярезервнихкопійназив. архівацією. Основнийзмістархіваціїполягає у створенні таких резервнихкопій, які б займалибизначноменшедисковоїпам’яті, ніжінформація у вихідномустані. Таким чином, сьогодніпідархівацієюслідрозумітипроцесперекодуваннядеякоїсукупностіфайлів з метою зменшеннязагальногооб’ємупам’яті, який вони займають. Архівацієющеназиваютьпроцесстискуванняданих. Розробленобагатьрізнихамореймівархівації. Усі вони ґрунтуються на базірізнихпідходів та методі, але в соновібільшості з них лежить принцип замінирівномірногодвійкового коду на нерівномірний (кодоскоп).

Кодування слова “абракадабра”.

Для архіваціїфайлівикористовуютьспеціальніпрограми, якіназиваютьархіваторами. Стиснутіфайлипоміщають у файл, якийназиваютьархівом.

Текстові, графічні та інші файли даних можуть бути стиснені у 3-10 разів і знаесені до файлу-архіву спеціальними програмами-архіваторами,

Перші архіватори з’явилися у 1985 році. Основними можливостями сучасних архіваторів є: занесення цілих груп файлів та підкаталогів в архів, поновлення архіву перегляд файлів в архіві, вилучення файлів з архіву, захист файлів від несанкціонованого доступу, перевірка цілісності архіву, створення багатотомних архівів, та архівів, які автоматично розкриваються. Сучасні архіватори дозволяють економити від 20 до 90% дискового простору.

Файлом, якийміститься в архіві, можнаскористатисялишепісля того, як він буде відновлений у початковому вигляді, тобторозархівований.

Розархівацію виконують або ті ж самі архіватори, або окремі програми, які називають розрахіваторами.

Найбільш відомими архіваторами (розархіваторами) є: RLZIP.EXE, RKUNZIP.EXE, ARI.EXE, LHARC.EXE.

При виборі конкретного тону архіватора (розархіватора) керуються г-макритеріями: швидкістюйогороботи та коефіцієнтистискуванняданих. При цьому для одних типівфайлівкращимможе бути один архіватор, а для інших – інший.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка