Робоча програма з психотерапія та психокорекція у клінічній практиці найменування дисципліни Для спеціальностіСкачати 480.8 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір480.8 Kb.
  1   2   3

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова


Затверджую”

проректор з навчальної роботи

проф.Гумінський Ю.Й.
_____”______________ 20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
З ПСИХОТЕРАПІЯ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

найменування дисципліни


Для спеціальності: 7.110110 (МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ)


номер, назва спеціальності

Факультет: МЕДИЧНИЙ


Кафедра: Медичної психології та психіатрії


Норма-тивні дані
Фор-

ма на-вчання


Курс

Семестр

Кількість годин, з них


Види контролю

(сем.)


Всього

аудиторних

СПРС

Залік


Іспит


Лекції

Практичні

заняття


Семінари

Лабораторні заняття

Денна


YI

ХІ

324
216108

Диф.залікРобоча програма складена на основі: “Програми з психотерапії та психокорекції у клінічній практиці для студентів медико-психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів 111 – 1У рівня акредитаціях за спеціальністю 7.110110 - «Медична психологія» ”.Програма схвалена комісією з медицини науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 26 червня 2002р (протокол № 3).


Зав. кафедри

д.м.н., професор ________________________________________ Пшук Н.Г.


(підпис викладача, відповідального за складання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти протокол № _______ від “___”______ 200___р.

Схвалено радою (методичною комісією) терапевтичних дисциплін
Протокол № _______ від “______” __________________ 200 ___ р.

Голова ради

Д.м.н., професор _____________________________________


АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ

«Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці»

  1. Мета і завдання викладання дисципліни.

У сучасному суспільстві спостерігається ріст психопаталогій, соціопатій, що наголошує на спеціалізованій підготовці фахівців - психологів особливостям психотерапії та психокорекції. Психотерапія є галуззю клінічної медицини, що включає систему лікувального впливу на психіку, а через неї – на весь організм і поведінку хворого. Психологічна корекція – це система заходів, спрямованих на виправлення психологічних особливостей та відхилень в поведінці людини за допомогою спеціальних засобів психологічного впливу.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка