Робоча програма з курсу „ права людини" для студентів 4 курсу спеціальності "Політологія"Сторінка1/5
Дата конвертації06.04.2017
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4   5
Національний університет
Острозька академія”


Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра політології

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ


ПРАВА ЛЮДИНИ”

для студентів 4 курсу спеціальності “Політологія”Складена кандидатом політичних наук,

в.о.доц. кафедри політології Мартинюком Р. С.
Затверджена на засіданні кафедри

Протокол № “____” від

____” вересня 2006 року.


Завідувач кафедри:

__________________

кандидат політичних наук, доцент Мацієвський Ю. В.

Острог, 2006
Пояснювальна записка:

Курс „Права людини” є обов’язковим навчальним предметом для студентів 1 курсу юридичного факультету. Він відіграє значну роль у формуванні світогляду особистості, формуванні її правової культури та несе в собі значний морально-виховний потенціал. Теорія прав людини - одна з тих наук, яка повинна допомогти молодим спеціалістам, громадянам України, усвідомити місце окремого індивіда в суспільстві, стати повноправним суб’єктом правових та політичних відносин.


1. Мета і завдання курсу

Програма розрахована на студентів 1-го курсу юридичного факультету. Метою вивчення курсу „Права людини” є здобуття знань про ключову цінність західної цивілізації – права людини. Курс покликаний ознайомити студентів з сучасним інститутом прав людини, його основними складовими та їх характеристиками, ознайомити студентів з міжнародним, регіональним та вітчизняним конституційним законодавством в галузі прав людини; механізмами захисту прав людини на відповідних рівнях. Студенти покликані опанувати методику правового аналізу норм міжнародного, регіонального та вітчизняного законодавства в галузі прав людини; дати студентам розуміння основних принципів природно правового праворозуміння, зокрема, в аспекті обґрунтування ідеї природних, невідчужуваних прав людини, виробити в них високу правову культуру мислення, здатність об’єктивно сприймати правові явища та політичні процеси, що відбуваються у нашому суспільстві; набути навичок застосування отриманих теоретичних знань з курсу в конкретних умовах суспільно-політичного життя та практичній діяльності.

Програма дисципліни передбачає розгляд наступної проблематики:

- взаємозв’язок прав людини і цивілізації (релігії);

- генезис прав людини, основні підходи до прав людини в сучасний період;

права людини та права громадянина;

- типологія прав людини;

- правовий статус особи;

- обмеження прав і свобод, підстави обмеження;

- права людини як галузь міжнародного права;

- європейська система захисту прав людини (Європейський суд з прав людини).

Засвоєння вищевказаної тематики дисципліни має також своєю метою: • утвердження в свідомості студентів доктрини про вроджені права людини;

 • оволодіння культурою прав людини;

 • формування активної правової позиції студентів в ситуаціях, пов’язаних з конкретними випадками порушення прав людини чи виникнення такої загрози; здатності до вчинення адекватних правових дій;

 • усвідомлення й сприйняття студентами ідеї про права людини як предмет їхньої загальної заклопотаності і колективної відповідальності.


Завдання вивчення дисципліни:

 • Знати основні поняття і категорії, об’єкт, предмет, структуру і функції теорії прав людини, методологічні підходи до аналізу феномену прав людини;

 • Завданням курсу є зокрема ознайомити студентів зі змістом понять „природні невідчужувані права людини”, „права громадянина”, „персоноцентричне суспільство”, „покоління прав людини”, „основні (фундаментальні) та неосновні (додаткові, похідні) права особи”, „правовий статус, правове положення особи”, „природно правова”, „позитивістська правові школи” тощо; проаналізувати співвідношення категорій „право”, „свобода” та „обов’язок” людини; розкрити місце та роль релігії (християнства) в механізмі утвердження і здійснення ідеї прав людини; визначити роль держави та позитивного права (законодавства) в механізмі забезпечення прав людини та прав громадянина; сформувати розуміння виключної значущості феномену права людини в житті окремої особи та суспільства в цілому;

 • Уміти орієнтуватися в сучасних національних та світових правових реаліях, тенденціях, уміти виявляти вплив ідеї прав людини на економічне, соціальне, культурне життя суспільства, порівнювати різні типи правових та політичних систем в аспекті прав людини;

 • Об’єктивно і критично аналізувати інформацію про інститут прав людини, займати самостійну позицію у питаннях теоретичного та практичного характеру, що стосуються інституту прав людини.

 • Поряд із з’ясуванням теоретичних питань завданням курсу є вироблення практичних навиків, які будуть корисними в процесі розбудови правової держави в сучасній Україні.


2. Міждисциплінарні зв’язки

Викладання даної дисципліни ґрунтується на базі таких навчальних дисциплін як: • філософія;

- філософія права;

- теорія держави і права;

- конституційне право;

- державне право зарубіжних країн; • історія філософії;

 • історія політичних і правових вчень.


3. Зміст курсу

Програма курсу складається з 11 тем, які послідовно розкривають специфіку, предмет та функції теорії прав людини, галузі її застосування.Розподіл навчального часу за темами для студентів правничого факультету

Теми

Кількість годин

Форма контролю

Всього

Лекції

Семінари

1. Предмет та завдання теорії прав людини

4

2

2

2. Права людини і цивілізація (релігія)

2

2


3. Поняття і генезис прав людини

4

2

2

4. Права людини та права громадянина

6

2

4

5. Типологія прав людини


5.1. Позитивні й негативні права, класифікація прав за

сферами суспільної життєдіяльності.

5.2. Покоління прав людини

6

2

2

6. Фундаментальні (основні) права особи: поняття і характеристика, відмінність від не фундаментальних (додаткових) прав

2

2

2

7. Правовий статус людини і громадянина

2

2

2

8. Обмеження прав і свобод, підстави обмежень

2

2

2

9. Механізм захисту прав людини в Україні


10. Права людини як галузь міжнародного права

6

2

2

11. Європейська система захисту прав людини

8

4

2

Контрольна робота

залік

Всього:

44

22

20

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка