Робоча програма з фізіології 12020101 Фармація (заочна форма) Івано-Франківськ 2012Сторінка1/9
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університет


РОБОЧА ПРОГРАМА

З ФІЗІОЛОГІЇ
7. 12020101 Фармація

(заочна форма)

Івано-Франківськ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_______________ Г.М. Ерстенюк

(підпис, прізвище, ініціали)

«___» ________________2012 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
ФІЗІОЛОГІЯ

(назва навчальної дисципліни)


_________________7. 12020101 Фармація _________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет ___фармацевтичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра __________фізіології____________


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий мо-дульний контроль (тиждень)

Підсу-мок по дисцип-лініВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор ні заняття

Семінар­ські

заняття


Заочна

1

2

144

4

12

-

-

128

-

2

Заочна

2

3

144

2

12

-

-

130

-

2

Робочу програму склали: проф. І.В. Ємельяненко, доц. О.О. Шляховенко, доц. Лучко І.М.


Івано-Франківськ – 2012
Робоча програма складена на основі Програми навчальної дисципліни «ФІЗІОЛОГІЯ» для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації спеціальності 7.12020101 «Фармація» (Київ, 2010), затвердженої директором Центрального методичного комітету з вищої медичної освіти МОЗ України І.С. Вітенко.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” 10 ” травня 2012 р.

Протокол № 10
Завідувач кафедри ____________проф. І.В. Ємельяненко_______________

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної ” 28 ” травня 2012 р.

Протокол № 7
Голова циклової комісії ________________проф. М.І. Мойсеєнко______

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

      1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .

18

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань (іспит)……. . . . . . . . . .

22

1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .

25

2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .30

31


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

2.2.1. Тези лекцій (взірець) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять зі студентами (взірець) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .

48

2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять (взірець). . . . . . . .

60

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (взірець) . . . . . . . . . .

67

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . .

77


РОБОЧА ПРОГРАМА

З ФІЗІОЛОГІЇ
фах – 7.12020101 фармація

Робоча програма складена на основі Програми навчальної дисципліни «ФІЗІОЛОГІЯ» для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації спеціальності 7. 12020101 «Фармація» (Київ, 2010).1.1. Виписка з навчального плану

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка