Робоча програма з фізіології 12010001 Лікувальна справа 12010002 Педіатрія Івано-Франківськ 2014 Форма n н 04Сторінка12/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.32 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Методична розробка для викладачів до проведення практичних занять №25


Тема : Дослідження зорової сенсорної системи .

(взірець)

Актуальність теми: Перебуваючи в постійному взаємозв´язку з навколишнім середовищем живий організм може існувати, коли він безперервно одержує інформацію про зміни, які в ньому відбуваються. На підставі цієї інформації формуються відповідні реакції, які адекватні впливам навколишнього довкілля та змінам внутрішнього середовища. Важливе місце у взаємозв’язку людини із довкіллям відіграє зоровий аналізатор.

Навчальні цілі:

Знати: Загальні принципи структурної та функціональної організації сенсорних систем. Будову та функції відділів зорового аналізатора.

Вміти: Визначати гостроту зору, поле зору та сприйняття кольорів.

Міждисциплінарна інтеграція
п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі
Анатомія людини.

Будова ока. Провідні шляхи зорового аналізатора.

Схематично зобразити оптичну систему ока.

Гістологія та ембріологія2.

ЗабезпечуваніПатфізіологія

ФармакологіяМеханізми рефракції та акомодації ока. Фотохімічні реакції в сітківці. Відділи зорового аналізатора.

Визначати гостроту та поле зору, сприйняття кольорів.

3.

Внутрішньо-предметна інтеграція

(ВНД)


Механізми сприйняття.

Пояснити значенняя процесів сприйняття в формуванні психічних функцій людини.

План і організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі (рівень знань)

Методи контролю і навчання

Матеріали метод.забезпечення

Час в хв.

1.
Підготовчий етап
 1. Організаційні міроприємства


1
 1. Постановка навчальних цілей


2
 1. Контроль вихідного рівня знань

Другий

тестовий контроль

Тести другого рівня

7


Усне опитув.
10

2.
Основний етап
Самостійна робота студентів під керівництвом викладача:
Контроль і корекція виконання

студентами самостійної лабораторної роботиІнструкції до виконання роботи

45
Дослідження гостроти зору

Дослідження поля зору.

Дослідження кольорового зору.


третій

3.
Заключний етап
 1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок

Третій

Контроль результатів лабораторного

дослідженняПерелік питань для усного опитування

20
 1. Підведення підсумків, оголошення оцінок.3
 1. Домашнє завдання2

Матеріали методичного забезпечення заняття


Матеріали для вихідного рівня знань

Перелік питань для усного опитування


 1. Морфофункціональна організація зорового аналізатора.

 2. Будова оптичної системи ока.

 3. Рефракція та акомодація ока.

 4. Будова сітківки. Механізм збудження зорових рецепторів.

 5. Теорії сприйняття кольорів, основні форми порушення сприйняття кольору.

 6. Бінокулярний зір.

 7. Провідниковий та кірковий відділи аналізатора.


Перелік обов’язкових практичних навичок

1. Оцінювати стан зорової сенсорної системи за показниками дослідження її функцій (гострота зору, поле зору, здатність сприймати кольори).Тестові завдання

 1. Пацієнт чітко бачить об´єкти розташовані на близькій відстані і погано сприймає віддалені об´єкти. Вкажіть причину порушення зору:

А. Втрата еластичності кришталика.

Б. Слабкість війчастого м´яза.

В. Звуження зіниці.

Г. Видовжена оптична вісь ока.

Д. Пошкодження зорової кори.


 1. Пацієнт 60 років добр розрізняє об´єкти на далекій відстані і пагано ті, що розташовані на близькій. Вкажіть причину:

А. Втрата еластичності кришталика, слабкість війчастого м´яза.

Б. Видовження оптичної осі ка.

В. Недостатність вітаміну А.

Г. Відшарування сітківки.

Д. Спазм війчастого м´яза.


 1. За одиницю прийнято вважати гостроту зору коли кут, під яким око здатне розрізняти дві точки становить:

А. 1 сек.

Б. 10 сек.

В. 30 сек.

Г. 60 сек.

Д. 120 сек.


 1. Де розташований корковий відділ зорового аналізатора?

А. Потилична доля кори.

Б. Тім´яна доля кори.

В. Скронева доля кори.

Г. Лобна доля кори.

Д. Гіпокамп.


 1. У людини значно погіршився зір в сутінках, вдень гострота зору нормальна. Вкажіть можливу причину цього явища:

А. Недостатнє розширення зіниць.

Б. Контрактура війчастого м´яза.

В. Короткозорість.

Г. Дефіцит вітаміну А.

Д. Відсутність в сітківці колбочок.
Еталони відповідей: 1-Г, 2-А, 3-Г, 4-А, 5-Г.
Матеріали контролю для заключного етапу:

При захисті протоколів виконаної лабораторної роботи студенти опитуються за такими питаннями: 1. Які можливі шляхи корекції зору при міопії?

 2. Як можна коригувати зір при гіперметропії?

 3. Які окуляри слід рекомендувати при старечій далекозорості.

 4. Вкажіть на можливі причини зниження гостроти зору?

 5. Яка причина “курячої сліпоти”?

 6. З якою метою закапують око атропіном при спазмі акомодації?

 7. В чому суть теорії подвійності зору?

 8. Де розташований корковий цент зорового аналізатора?

 9. Яка причина порушення сприйняття кольорів?

Еталони відповідей: 1. Можливою корекцією ока при міопії є застосування розсіювальних лінз в окулярах або контактних лінзах.

 2. При гіперметропії слід рекомендувати окуляри зі збірними лінзами.

 3. При старечій далекозорості використовують окуляри зі збірними лінзами.

 4. Причиною зниження гостроти зору можуть бути порушення з боку світлозаломлюючого апарату ока, провідникового та кіркового відділів зорового аналізаторів.

 5. Причиною курячої сліпоти є дефіцит вітаміну А, необхідного для синтезу зорового пігменту родопсину.

 6. При спазмі акомодації око закапують атропіном, так як він блокує М-холінорецептори війчастого м’яза і виключає збуджуючий вплив на нього парасимпатичної нервової системи.

 7. Теорія подвійності зору стверджує, що рецептори сітківки виконують різні функції – палички реагують на чорно-біле, а колбочки – на кольорове світло.

 8. Кірковий центр зорового аналізатора розташований в потиличній частці кори головного мозку (17, 18, 19 поля по Бродману).

 9. Порушення сприйняття кольорів пов’язане з вродженою аномалією X-хромосоми.


Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


Література:

основна:

 1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.204-215.

 2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.225-246.

додаткова:

 1. Фізіологія (під ред. В.Г.Шевчука). Навчальний посібник.- Вінниця: Нова книга, 2005.- С.414-427.

 2. Нормальна фізіологія (під ред. В.І.Філімонова).-К.:”Здоров´я”.- 1994.-С.107-127.

 3. Физиология человека (под ред. Г.И.Косицкого).-М.:“Медицина”.-1985.-С.432-458.

 4. Руководство к практическим занятиям по физиологии (под ред.Г.И.Косицкого).-М.:“Медицина”.-1988.-С.228-233.

 5. Физиология человека (под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса).- М.:“Мир”.-1985.- т.1.С.90-151.

 6. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.- С.138-159.Кафедра физиологии

Дисциплина «Физиология»
Методическая разработка для преподавателей к проведению

практических занятий №25

(образец)

Тема : Исследование зрительной сенсорной системы .
Актуальность темы: Находясь в постоянной взаимосвязи с окружающей средой живой организм может существовать, если он непрерывно получает информацию об изменениях, которые в нем происходят. На основании этой информации формируются соответствующие реакции, адекватные влияниям окружающей среды и изменениям внутренней среды. Важное место во взаимосвязи человека с окружающей средой имеет зрительный анализатор.

Учебные цели:

Знать: Строение и функции отделов зрительного анализатора.

Уметь: Определять остроту зрения, поле зрения и восприятие цветов.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка