Робоча програма тематичного удосконалення «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії у дітей»Скачати 188.52 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір188.52 Kb.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної

роботи, професор

____________________

ПЕРЦЕВА Т.О.

„______”__________2014 р.

Робоча програма тематичного удосконалення «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії у дітей» (для лікарів – дитячих анестезіологів)

(тривалість циклу 78 годин)

на кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО
Курс,на якому викладається дисціпліна

Кількість учбових годи

Вид контролю (іспит)

АудіторнихВсього

Лекції


Практичні заняття


Семінари


Вид контролю

(іспит, комп,ютерний контроль)Тематичне удосконалення для лікарів дитячих анестезіологів


78

30

26

18

4

Робочу програму склав: ас.каф. Скляр В.В.

Програму обговорено на засіданні кафедри „20” січня 2014 р. Протокол № 401

Завідуюча кафедрою О.М.Клигуненко


Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії з_____________________________________________________

„____”____________2014 р. Протокол № _____

Голова предметної методичної комісії ФПО, професор ____________ В.М.Лехан

Програму ухвалено на засіданні Вченої Ради ФПО

„____”____________2014 р. Протокол № _____

Голова Вченої Ради ФПО, професор _________________________В.І.Снісарь

Програму затверджено на засіданні Центральної Методичної комісії

„_____”______________2014 р. Протокол № ____

Голова Центральної методичної комісії, професор ________________Т.О.Перцева

Пояснювальна записка
Керівництво кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО просить перезатвердити програму та навчальний план циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії у дітей» (для лікарів дитячих анестезіологів), тривалість циклу 2 тижні – 0,5 місяця (78 учбових годин).

За навчально - виробничим планом на 2014-2015 учбовий рік заплановано цикл тривалістю 2 тижні (78 учбових годин).

Програму тематичного удосконалення «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії у дітей» складено співробітниками кафедри від 2007 року з метою підвищення рівня знань та умінь дитячого лікаря анестезіолога.

Метою циклу тематичного удосконалення є також поглиблення професійних знань, умінь та навиків, ознайомлення з основними досягненнями в галузі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, надання лікарям допомоги у підготовці до атестації на кваліфікаційні категорії.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, необхідних лікарю дитячому анестезіологу для проведення самостійної лікувальної роботи.

Програму побудовано за системою блоків. Блоками є 9 курсів програми. Курс- відносно самостійна система, в якій подана значна за обсягом теоретична і практична інформація з певної галузі дитячої анестезіології. Курс розбитий на розділи, кожен з них містить кілька тем.

Для орієнтації в програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси, розподіли і теми закодовані.

Під час навчання читаються лекції, проводяться семінари та практичні заняття. Основна увага приділяється підвищенню рівня теоретичної підготовки. Мається на увазі, що практичними навичками лікарі оволоділи до тематичного циклу.

Під час навчання курсанти працюють з навчальною та контрольною програмами на комп‘ютерах, а після закінчення циклу здають іспити.

Курсанти, які успішно склали іспит, одержують посвідчення про проходження тематичного удосконалення.


Навчальний план

Удосконалення лікарів дитячих анестезіологів зі спеціальності “Дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія”.
Тривалість навчання –0,5 міс. (78 год.)
Мета навчання: Підвищити рівень теоретичної та практичної підготовки лікаря дитячого анестезіолога зі спеціальності “Дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія” .


Код

Назва курсу, розділу, теми

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Семінар

Сам. робота під керівн. вклад

Комп. контроль

Разом

1.1.2.4.-

1.4.7.4.


15.1-

15.1.8.


5.1.-

5.3.5.1.


4.1-

4.18.
15.2.1-

15.2.2.10

15.3.1.-


15.3.7.7.

15.4.1.-


15.4.2.8.

15.5.1.-


15.5.3.9.

27.1.-


27.5.12.3Організація анестезіолого-реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії в педіатрії

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму з позиції анестезіолога

Теорії наркозу. Стадії наркозу та інструментарій сучасної анестезії

Фармакологічні засоби, що застосовують для анестезії, реанімації та інтенсивної терапії

Принципи вибору анестезії у дітей
Загальна анестезія у дітей
Місцева анестезія у дітей
Вибрані питання анестезії при хірургічних операціях та маніпуляціях у дітей

Реанімація та інтенсивна терапія у дітей


Іспит та заключна конференція
Разом

Підсумок1
1
1
2

1
4
3


1
16

30


1
2
2
4

2
4
4


1
6

26


1
2
1
2

2
2
1


2
5

18

4
43
5
4
8

5
10


8
4
27
4
78


78


Програма тематичного циклу

"Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії дітей"


Організація дитячої анестезіолого-реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії
Роль та значення анестезіології та реаніматології в сучасній медицині

Сучасні напрями анестезіології та реаніматології. Перспективи розвитку.

Організація робочого місця анестезіолога.

Організація анестезіолого-реанімаційної допомоги в стаціонарі.

Основні директивні та нормативні документи, що регламентують розвиток анестезіолого-реанімаційної служби.

Матеріально-технічна база ВАР та ВРІТ та підготовка кадрів.

Документація, облік, економіка та медична статистика в анестезіології та реаніматології.

Лікарська деонтологія в практиці лікаря анестезіолога-реаніматолога.

Дисципліна праці. Матеріальна відповідальність медичного персоналу.

Правові питання в праці анестезіолога-реаніматолога.

Відповідальність медичних працівників за правопорушення в професійній діяльності.

Регламентація прав та обов'язків мед. Працівників відділень анестезіології та реанімації.

Дисциплінарна, адміністративна та карна відповідальність за лікарську помилку.
Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму з позицій анестезіолога
Анатомо-фізіологічні особливості дітей у різні вікові періоди.

Нервова система дітей

Система дихання у дітей різних вікових груп


Система кровообігу у дітей різних вікових груп

Функція нирок ВЕО та КОС у дітей різних вікових груп.

Функція печінки у дітей різних вікових груп.

Ендокринна система у дітей різних вікових груп.

Обмін речовин та терморегуляція у дітей різних вікових груп.
Теорії наркозу. Стадії наркозу. Складові сучасної анестезії. Апаратура. Інструментарій.
Сучасні уявлення про механізм дії анестетиків та сутність наркозу.

Теорії наркозу.

Фізичні основи наркозу.

Закони газових станів.

Спалахи, вибухи та їх попередження.

Індукція наркозу.

Інгаляційний вводний наркоз.

Неінгаляційний вводний наркоз.

Особливості застосування ефіру для підтримки наркозу.

Апарати для інгаляційного наркозу ( характеристика та експлуатація).

Клінічні критерії адекватності наркозу.
Фармакологічні засоби, що застосовуються для анестезії, реанімації та інтенсивної терапії.
Основні механізми та фази дії лікарських речовин на організм.

Анестетики.

Сучасні уявлення про механізми дії анестетиків.

Інгаляційні анестетики.

Найбільш раціональні сполучення інгаляційних анестетиків та особливості клініки комбінованого наркозу.

Неінгаляційні анестетики.

Раціональні сполучення неінгаляційних анестетиків, особливості перебігу наркозу.

Найбільш раціональні сполучення інгаляційних та неінгаляційних анестетиків.

Снотворні засоби.

Седативні, психоседативні , транквілізуючі та протисудомні засоби.

Знеболюючі засоби.

Наркотичні анальгетики.

Ненаркотичні анальгетики

Аналептики.

Засоби, що діють на закінчення аферентних нервів.

Засоби, що діють в ділянці закінчення еферентних нервів.

Засоби, що діють на гладкі м‘язи.

Гістамін та протигістамінні засоби.

Засоби, що тонізують серцевий м‘яз.

Діуретичні та дегідратаційні засоби.

Гормони, гормоноподібні та протигормональні засоби.

Засоби, що впливають на гемостаз.

Вітаміни, ферменти та протиферментні засоби.

Різні засоби, що впливають на процеси тканинного обміну.

Кровозамінники.

Хіміотерапевтичні, протимікробні та протипаразитарні засоби.


Принципи вибору анестезії у дітей.
Вік дитини та вибір методу анестезії.

В період новонародженості

В грудному віці.

В ранньому віці.

В середньому віці

В старшому віці

Вплив загального стану та супутніх захворювань дітей на вибір методу анестезії.

Гіпотрофія та рахіт

Період статевого дозрівання.

Функціональні та органічні захворювання нервової системи.

Вади розвитку та захворювання органів дихання.

Вади розвитку системи кровообігу та крові.

Захворювання ендокринної системи.

Алергічні захворювання та стани.

Інфекційні захворювання.

Розлади обміну речовин різної етіології.

Захворювання печінки.

Загальна анестезія у дітей

Особливості підготовки дитини до анестезії та операції.

Передопераційне обстеження анестезіологом.

Необхідний обсяг передопераційного обстеження, залежно від віку, супутніх факторів та наступної операції.

Клініко-фізіологічна оцінка загального стану дитини до операції та визначення ступеню операційного ризику.

Психопрофілактична підготовка до операції.

Премедикація у дітей.

Дозування.

Шляхи введення лікарських препаратів.

Засоби для премедикації та їх дозування

Аппаратура та інструментарій для наркозу у дітей.

Вимоги до апаратури для інгаляційного наркозу.

Приставки та пристосування для інгаляційного наркозу.

Ларінгоскопи, ендотрахеальні трубки, з‘єднуючі елементи та інший інструментарій.

Дезінфекція та стерилізація анестезіологічного інструментарію та апаратури.

Вводний наркоз у дітей

Інгаляційний наркоз

Неінгаляційний наркоз у дітей.

Комбіновані способи.

Особливості інтубації трохеї та показання до неї.

Масочний вводний наркоз.

Підтримання анестезії у дітей.

Інгаляційний наркоз.

Особливості масочного наркозу.

Техніка ендотрахеального наркозу.

Особливості міорелаксантів.

Особливості підтримання анестезії неінгаляційними засобами.

Особливості комбінованої анестезії.

Методи контролю за станом дитини та корекція порушень, що виникають під час загальної анестезії.

Особливості інфузійної-трансфузійної терапії під час загальної анестезії.

Клінічні та елетрофізіологічні критерії адекватності анестезії.

Особливості відновного періоду після загальної анестезії у дітей.

Вихід із стану анестезії.

Критерії відновлювання адекватності та реакцій після загальної анестезії.

Ведення дитини в найближчий післяопераційний період ( організація лікувальної роботи)

Ускладнення в найближчий післяопераційний період , що є специфічними для дитячого віку.

Склерема новонароджених.

Обструкція дихальних шляхів у дітей молодшого віку.

Післяопераційна гіпотермія у дітей молодшого віку.

Гіпертермічний синдром.

Злоякісна гіпертермія.

Судомний синдром.

Інші післяопераційні ускладнення.
Місцева анестезія у дітей
Особливості використання

Показання залежно від віку.

Психологічна підготовка дитини до місцевого знеболювання та премедикації.

Дозування місцевих анестетиків залежно від віку.

Методи місцевої анестезії, що використовуються в педіатрії.

Особливості місцевого інфільтраційного знеболювання.

Особливості блокади нервових стовбурів, сплетінь та вузлів.

Особливості епідуральної анестезії.


Вибрані питання анестезії при хірургічних операціях та маніпуляціях у дітей
Анестезія при невідкладних операціях у дітей.

Організація.

Підготовка до операції.

Індукція наркозу.

Підтримання анестезії.

Післяопераційний нагляд при невідкладних операціях.

Анестезія при діагностичних маніпуляціях в педіатрії.

При різних діагностичних обстеженнях.

При бронхографії.

При кардіологічних та рентгенологічних обстеженнях.

При інших болючих маніпуляціях.

Анестезія в деяких спеціалізованих хірургічних галузях.

В нейрохірургії.

В стоматології та щелепно-лицьовій хірургії

В оторинолярінгології.

В офтальмології.

В торакальній хірургії.

В абдомінальній хірургії.

При урологічних операціях.

В травматології та ортопедії

При амбулаторних операціях.

Анестезіолого-реанімаційне забезпечення операцій у новонароджених при критичних станах, що зумовлені природженими дефектами.


Реанімація та інтенсивна терапія у дітей.
Реанімація та інтенсивна терапія при критичних станах у новонароджених.

Особливості перебігу найближчого післяреанімаційного періоду у новонароджених та терапевтичні заходи.

Гострі порушення дихання та газообміну у дітей, їх лікування.

Центральні порушення дихання. Етіологія, патофізіологія, клініка та лікування( ЕПКЛ )

Порушення прохідності дихальних шляхів. ЕПКЛ

Порушення роботи дихальних м‘язів. ЕПКЛ

Порушення механіки дихання. ЕПКЛ

Паренхіматозна дихальна недостатність. ЕПКЛ

Порушення кровообігу в малому колі .ЕПКЛ

Синдром дихальних розладів у новонароджених.

Гіаліноз мембран.

Вроджені ателектази.

Вади розвитку.

Інші причини дистрес синдрому новонароджених.

Гострі порушення кровообігу у дітей та їх лікування.

Гостра недостатність міокарда. ЕПКЛ

Гострі порушенні серцевого ритму. ЕПКЛ

Гостра судинна недостатність. ЕПКЛ

Гіповолемічні стани. ЕПКЛ

Анемії у дітей, що потребують інтенсивної терапії.

Гостра ниркова недостатність, порушення КОС та ВЕО та їх лікування.

Гостра ниркова недостатність ЕПКЛ

Особливості порушень водного балансу у дітей ЕПКЛ

Особливості порушень електролітного балансу у дітей ЕПКЛ

Особливості порушень КОС у дітей різних вікових груп ЕПКЛ

Шок та термінальні стани у дітей.

Травматичний шок у дітей ЕПКЛ

Опіковий шок у дітей ЕПКЛ

Інфекційно-токсичний шок у дітей ЕПКЛ

Анафілактичний шок у дітей ЕПКЛ

Термінальні стани у дітей ЕПКЛ

Інші невідкладні стани у дітей.

Гостра печінкова недостатність у дітей ЕПКЛ

Кишковий токсикоз у дітей ЕПКЛ

Нейротоксикоз та набряк мозку у дітей ЕПКЛ

Судомний синдром у дітей ЕПКЛ

Гіпертермічний синдром у дітей ЕПКЛ

Синдром вродженого імунодефіциту у дітей ЕПКЛ

СНІД у дітей ЕПКЛ

Синдром гострої надниркової недостатності у дітей. ЕПКЛ

Електротравма у дітей ЕПКЛ

Астматичний синдром у дітей ЕПКЛ

Особливості кліничної картини та інтенсивної терапії при отруєнні снотворними препаратами.

Наркотиками.

Отрутами рослинного та тваринного походження.

Екзогенні отруєння у дітей ЕПКЛ

Особливості реанімації та інтенсивної терапії у недоношених дітей

Особливості серцево-легеневої реанімації у дітей.

Основні принципи інфузійно-трансфузійної терапії у дітей

Характеристика основних інфузійно-трансфузійних засобів.

Критерії адекватності та норми інфузійно-трансфузійної терапії у дітей

Тяжкі форми енцефалопатій

Перелік

Навиків та умінь дитячого лікаря анестезіолога-реаніматолога відповідно до кваліфікаційних вимог


№ п/п

назва
1

2

34

5
6


7

8

910

11

1213
14

15

1617

18

1920

21
22

23

24
2526

27

2829

30

3132

33
34

35

36
3738

39

40Інтубація трахеї за методом прямої ларінгоскопії

Розрахувати параметри штучної вентиляції легень.

Трахеотомія, трахеостомія, пункція трахеї.

Туалет верхніх дихальних шляхів, трахеї та бронхів.

Венепункція, венесекція, кататерізація перефіричних та центральних венозних судин.

Визначення групи крові та резус належності.

Визначення групової та видової сумісності крові.

Плевральна пункція та дренування плевральної порожнини.

Пункція порожнини серця та внутрішньосерцеве введення ліків.

Електрокардіостимуляція та електродефибріляція серця.

Закритий масаж серця.

ШВЛ. ШВЛ без спеціального обладнання.

Розрахунок дефіциту води, електролітів, білку, гемоглобіну та їх корекція. Корекція порушень КОС.

Спиномозкова пункція.

Запис ЕКГ.

Катетерізація сечового міхура.

Декомпресія, промивання та дренування шлунку та кишок.

Лімфотропна терапія.

Інфільтраційна та стовбурова анестезія.

Перевірка закису азоту на чистоту.

Використання дозуючої апаратури для ентерального живлення та внутрішньовенної інфузії.

Вимірювання центрального венозного тиску.

Імобілізація під час травми.

Терапія грудної клітки (вібраційний масаж, вібраційна перкусія та постуральний дренаж ).

Інтубація трахеї через ніс наосліп.

Артеріопункція, артеріосекція, внутрішньоартеріальне введення ліків.

Корекція недостатності білків, жирів, вуглеводів.

Проведення плазмоферезу переривчавстим та апаратним методом.

Проведення гемосорбції.

Проведення ультрафіолетового опромінювання крові.

Проведення лазерної ендоваскулярної терапії.

Проведення операції замінного переливання крові.

Техніка катетеризації лімфатичних судин та ендолімфатичне введення ліків.

Техніка катетерізації епідурального простору та епідуральна анестезія

Катетерізація артеріальних та венозних судин у новонароджених.

Корекційний розрахунок інгридієнтів парентерального живлення у недоношених та новонароджених дітей.

Катетерізація епідурального простору у новонароджених.

Бронхоскопія у новонароджених.

Плазмоферез, плазмосорбція та гемосорбція у новонароджених.

Оцінити імуний статус та визначити напрями імунокорекції у хворих, що знаходяться у критичних станах.+

+

++

+
+


+

+

++

+

++
+

+

++

+

++

+
+


+

+
+


+

+
+


+

+

++

+

++

+
+


+

+

+

Список літератури

 1. Балаболкин М.И., Лукьянченков В.С. Клиника и терапия критических состояний в эндокринологии.-К.: Здоровье,1982г., 146с.

 2. Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы.-М.: Москва,1988г.-524с.

 3. Буров А.В. Экстренная анестезиология.- М.:Медицина,1988г.-87с.

 4. Грегори П. Расстройства дыхания у детей.- М: Медицина, 1984г.-280с.

 5. Жалко-Титаренко В.Ф. Водно-электролитный обмен и кислоно-основное состояние в норме и патологии.-К.: Здоровье,1989г.-198с.

 6. Зильбер А.П. Искусственная вентиляция легких,-М: Медицина,1978г.-199с.

 7. Зильбер А.П. Дыхательная недостаточность -М: Медицина 1989г.-511с.

 8. Клар С. Почки и гомеостаз в норме и патологии –М: Медицина, 1987г.-444с

 9. Лопухин Ю.М. Эфферентные методы в медицине.- М:Медицина, 1988г.-852с.

 10. Лоран П. Ошибки и опасности в анестезиологической практике- К.:Вища школа 1978г.-188с.

 11. Лужников Е.А. Острые отравления. М:Медицина,, 1989г.-432с.

 12. Маневич А.З. Педиатрическая анестезиология. М:Медицина 1979г-293с.

 13. Маркова И.В., Абезгауз А.М. Острые отравления у детей Л.:Медицина 1977г.-271с.

 14. Михельсон В.А. Детская анестезиолония и реаниматология М:Медицина 1985г.-462с.

 15. Михельсон В.А. Анестезия и реанимация новоржденных М:Медицина 1980г.-310с.

 16. Михельсон В.А., Алмазова И.Г., Неудахин Е.В. Коматозные состояния у детей М:Медицина 1988г-223с.

 17. Михов Х Отравления у детей М:Медицина 1985г-224с.

 18. Наумова В.А. Папаян А.З. Почечная недостаточность у детей М:Медицина 1991г.-282с.

 19. Неговский В.А. Гурвич А.М. Золотокрылина Е.С. Постреанимационная болезнь – М:Медицина 1979г.-382с.

 20. Пеллок К., Майер С. Неврологическая неотложная помощь в детском возрасте- М.:Медицина, 1989г.-574с.

 21. Плам Ф., Познер Дж. Б. Диагностика ступора и комы, -М: Медицина 1987г.-542с.

 22. Подлеж И. Анестезия и интенсивная терапия у новорожденных и детей К:Здоровье – 1979г.-373с.

 23. Рябов Г.А. Семенов В.Н. Терентьев Л.М. Экстренная анестезиология М:Медицина 1983г.-304с.

 24. Сан У. Неотложная пульмонология М:Медицина 1986г.-446с.

 25. Справочник по анестезиологии и реаниматологии ( под редакцией Бунятяна А.А. ) М:Медицина 1982г.-396с.

 26. Уэст Физиология дыхания М:Мир 1988г.-200с.

 27. Хартич В. Современная инфузионная терапия. Парентеральное питание. М:Медицина 1982г.-493с.

 28. Шелдон Б. Коронез И. Новорожденные высокого риска М:Медицина 1981г.-398с.

 29. Шустер Х.П. Шенборн Х, Лауэр Х. Шок М:Медицина 1981г.-685с.

 30. Интенсивная терапия в педиатрии. В2 томах: Пер. с англ. / Под редакцией Дж.П.Моррея.- М: Медицина, 1995.

 31. Руководство по педиатрии (Неотложная помощь и интенсивная терапия)/ Под редакцией М,Роджерса, М.Хелфаера. - СПб: Индательство "Питер". 1999.-1120 с.

Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії

з_____________________________________________________

« »________ 2012 р. Протокол №________________________

Голова предметної методичної комісії ФПО, професор

______________________________________В.М.Лехан


Програму затверджено на засіданні Центральної методичної комісії« » ______________2012 р.Протокол №____________

Голова Центральної методичної комісії, професор

____________________________________Т.О.Перцева


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка