Робоча програма російська мова як іноземна (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСторінка1/11
Дата конвертації13.04.2017
Розмір1.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г. М.

“____”______________2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

Російська мова як іноземна

(назва навчальної дисципліни)


__________7.12020101 Фармація___________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _______Фармацевтичний___________

Кафедра ________Мовознавства_________


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Проміжний

модульний контроль (тиждень)

Підсумковий модуль по дисципліні


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

заняття


Семінарські

заняття


Денна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вечірня

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заочна

І

І


І

ІІ


188

172


-

-


20

12


-

-


-

-


168

160


14-17

32-35


Залік

Залік


Заочна

ІI

ІI


ІII

ІV


188

172


-

-


20

12


-

-


-

-


168

160


14-17

32-35


Залік

Державний іспит
Робочу програму склали:

Ст. викл. Голод Н.С.

Івано-Франківськ – 2015

Робоча програма складена на основі типової програми з іноземної мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів акредитації для спеціальностей «Фармація», «КФ». Київ, 2010 р.

Робочу програму обговорено та перезатверджено на засіданні кафедри мовознавства 31 березня 2015 року

Протокол № 7
Завідувач кафедри _________________________________ проф. Луцак С. М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії 23 квітня 2015 року

Протокол № 7


Голова циклової комісії _____________________________ проф. Децик О. З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план практичних занять

1.2.2. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.2.3. Структура залікових кредитів модулів

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1 Основна

1.4.2. Додаткова2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Форма навчанняКурс


Семестр


Кількість годин

Всього


Лекції


Практичні

заняття

СПРС

Заочна

І

І


І

ІІ188


172

-

-


20

12


168


160

Заочна

ІI

ІIІII

ІV

188

172-

-

20

12168

160

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка