Робоча програма радіологіїСторінка7/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми.

Підсумковий модульний контроль:

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:Оцінка з радіології виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна.
Підсумковий модульний контроль: модуль І, модуль ІІ.
Максимальна кількість балів – 80 балів
Тестовий комп’ютерний контроль – 30 питань з оцінюванням по 1 балу, максимальна кількість балів – 30 балів.

Студент допускається до складання теоретичної частини підсумкового модульного контролю № І-ІІ, якщо він набрав при проходженні комп’ютерного тестового контролю не менше 75% правильних відповідей ( тобто ≥ 22 бали).

Теоретичні питання – 4 питання з оцінкою від 0 - 10 балів, максимальна кількість – 40 балів.

Розбір рентгенограм, скенограм, УЗД, МРТ, КТ – 2 рентгенограми з оцінюванням від 0 – 5 балів, максимальна кількість – 10 балів.


Підсумковий модульний контроль: модуль ІІІ
Максимальна кількість балів – 80 балів.
Тестовий комп’ютерний контроль – 30 питань з оцінюванням по 1 балу, максимальна кількість балів – 30 балів.

Студент допускається до складання теоретичної частини підсумкового модульного контролю № І-ІІ, якщо він набрав при проходженні комп’ютерного тестового контролю не менше 75% правильних відповідей ( тобто ≥ 22 бали).

Теоретичні питання – 4 питання з оцінкою від 0 - 10 балів, максимальна кількість – 40 балів.

Вирішення задач – 2 задачі з оцінюванням від 0 до 5. Максимальна кількість - 10балів.Підсумковий модульний контроль проводиться на останньому практичному занятті. Кожен студент отримує білет, в якому є 4 запитання. Кожне питання оцінюється від 0 до 10 балів (максимальна кількість за білет – 40 балів).

Градація оцінювання кожного питання відповідає:
0 балів – повна відсутність знань по даному питанню.

1 бал – студент поверхнево виявляє знання і розуміння з даного питання.

2 бали – студент частково висвітлює дане питання, не може відповісти на додаткові запитання.

3 бали – студент частково висвітлює дане питання, не відповідає на додаткове запитання з даної теми.

4 бали – студент частково висвітлює питання, відповідає на додаткові запитання з даної теми.

5 балів – усна відповідь студента достатньо правильна, достатньо повна, студент не може відповісти на додаткові запитання.

6 балів - усна відповідь студента достатньо правильна, достатньо повна, частково може відповісти на додаткові запитання з даної теми.

7 балів – усна відповідь студента задовільна.

8 балів – усна відповідь добра, теоретичні запитання може пов’язати із знанням матеріалів суміжних дисциплін.

9 баліввідповідь студента відмінна, на додаткові запитання з даної теми відповідає тільки частково.

10 балів – усна відповідь студента відповідає вимогам вищої школи (тема повністю розкрита, відповідь логічна, доказова: використовуються приклади, студент відповідає на додаткові запитання з даної теми) у повному об’ємі.
Оцінювання представлених носіїв інформації:
0 балів – відсутність знання по представленому методу дослідження.

1 бали – студент дає оцінку методу дослідження.

2 бали – студент дає характеристику методу дослідження і орієнтується в перевагах і недоліках в порівняні з іншими методами діагностики та розказати про підготовку пацієнта до даного обстеження.

3 балів - студент дає характеристику методу дослідження і орієнтується в перевагах і недоліках в порівняні з іншими методами діагностики та розказати про підготовку пацієнта до даного обстеження. Дає оцінку про можливі ускладнення та їх запобігання при проведенні даного дослідження. Частково характеризує симптоми патології органів і систем..

4 балів - студент дає характеристику методу дослідження і орієнтується в перевагах і недоліках в порівняні з іншими методами діагностики та розказати про підготовку пацієнта до даного обстеження. Дає оцінку про можливі ускладнення та їх запобігання при проведенні даного дослідження. Вміє правильно оцінити симптоми і синдроми патології органів і систем. Студент частково здатен характеризувати симптоми і синдроми патології органів і систем.

5 балів – правильно оцінює і характеризує симптоми і синдроми патології органів і систем. Вміє зробити висновок згідно патологічних змін радіологічної картини. Здатен поєднати радіологічні симптоми із клінічною картиною.
Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.
Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ЕСТS:

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкапу ЕСТS таким чином:Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А


Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

Е

Останні 10% студентів
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка