Робоча програма основи латинської мови з медичною термінологієюСторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г. М.

“____”______________2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

Основи латинської мови з медичною термінологією

(назва навчальної дисципліни)


___________5.12010102 Сестринська справа _______________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _______Медичний___________

Кафедра ________Мовознавства_________


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)
Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лабораторні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна

І


І


81

-


48


-


-


33


ІІ

-


Вечірня

-
Заочна

-Робочу програму склали:

Доц. Гуцол М.І.

Ст.викл. Рудик О.В.

Викл. Зобнів І.М.

Викл. Чопик Ю.С.

Викл. Романів С.М.

Викл. Ящук О.Д.

Івано-Франківськ - 2011
Робоча програма складена на основі типової програми «Основи латинської мови з медичною термінологією» для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальностю «Сестринська справа». Київ, 2011 р.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри мовознавства _____________ р.

Протокол № ______

Завідувач кафедри _____________________________________проф. Голод Р.Б.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)
Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ____________ р.

Протокол №__

Голова циклової комісії _______________________________проф. Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1 Основна

1.4.2. Додаткова2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.Структура навчальної дисципліни


Кількість годин, з нихРік

навчання


Вид контролю

всього

лекцій

практ. занять

СПРС


Сестр. справа81


4833I

Диференційований залік
Семестр I

81

-

48

33

I


Диференційований залік

В тому числі, диф. залік2 год.II  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка