Робоча програма основи філософських знань 1 2 0101 06Сторінка1/4
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_____проф. Ерстенюк Г.М.

«__»______________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА
ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

_________ _5.12010106 Стоматологія ортопедична_______________


Факультет ________стоматологічний__________

Кафедра українознавства
Форма навчання


Курс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)
Іспит

(семестр)


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лаборатор ні заняття

Семінарські

заняття


Денна

ІІ

ІІІ

54

1616

22

Диф.залік, ІІІ сем

-

ВечірняЗаочнаРобочу програму склали: к.філос.наук, доцент Сініцина А.В., ст.викладач Татарин Я.Г., викл.Барта В.В.


Івано-Франківськ – 2012

Робоча програма з «Філософії» складена на основі програми навчальної дисципліни «Філософія» для вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затвердженої ЦМК підготовки молодших спеціалістів МОЗ України (Київ, 2006)

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” ”_____________ 2012 р.

Протокол №


Завідувач кафедри українознавства акад. В.А.Качкан

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії «__»________2012 р. Протокол №

Голова циклової комісії проф. О.З.Децик

ЗМІСТ

1. Робоча програма


  1. Робочий навчальний план.

  2. Тематичні плани.

   1. Тематичний план лекцій.

   2. Тематичний план семінарських занять.

   3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи.
  1. Засоби контролю знань студентів.

   1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань.

   2. Засоби проведення підсумкового контролю знань.


1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна.

1.4.2. Додаткова.
2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1 Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання.   1. Основні знання та вміння..

   2. Перелік обов’язкових практичних навичок.
  1. Методичні матеріали для викладачів.

   1. Тези лекцій (взірець).

   2. Методичні розробки для викладачів до проведення семінарських занять (взірець).

   3. Тестові завдання (взірець).
  1. Методичні матеріали для студентів.

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до семінарських занять (взірець).

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (взірець).

2.3.3 Теми рефератів.

2.3.4. Програмові вимоги до диференційованого заліку


3. Матеріали для забезпечення навчального процесу.

1.Робоча програма.
1.1. Робочий навчальний план.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

РІК, СЕМЕСТР

ВИД КОНТРОЛЮ

ВСЬОГО

АУДИТОРНІ ЗАНЯТТЯ

СРС

ВСЬОГО ГОД

54

32

22

ІІ курс, ІІІ семестр

ДИФ.ЗАЛІК1.2. Тематичні плани
1.2.1. Тематичний план лекцій

№п/п
НАЗВА ТЕМИ

Години

1

Предмет філософії, її сутність, проблематика та функції

2

2

Філософія Стародавнього Світу

2

3

Філософія Середньовіччя і Відродження

2

4

Філософія Нового часу

1

5

Німецька класична філософія

1

6

Сучасна світова філософія

2

7

Історія української філософії

2

8

Філософське вчення про буття (онтологія)

1

9

Філософія пізнання (гносеологія)

1

10

Діалектика як вчення про розвиток

2

РАЗОМ

16
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка