Робоча програма основи біоетики та біобезпеки за фаховим напрямком 12020101. „ФармаціяСторінка2/4
Дата конвертації06.11.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4

2. Методичне забезпечення навчального процесу

2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Мета дисципліни „Основи біоетики та біобезпеки” полягає у:

 • вивченні законів, принципів і правил регулювання професійної поведінки медичних працівників та дослідників, що сприяє безпеці використання нових медичних технологій і попереджає лікарів і вчених про неприпустимість нанесення шкоди людині, її потомству, усьому людству і біосфері у цілому;

 • формуванні поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, інтереси яких завжди повинні оцінюватися вище від інтересів науки або суспільства;

 • вмінні не тільки ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, що виникають на стику медицини, біології, філософії та юриспруденції, а й визначати конкретні шляхи їхнього розв’язання.

 • вмінню регулюватися новими етичними принципами (тобто нооетикою), для запобігання глобальної екологічної кризи, за суттю ноосферної кризи, яка може прийняти катастрофічний і необоротний характер.


Завдання: навчити демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їхніми родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в медичному середовищі;

 • визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їх проявами у діяльності та спілкуванні;

 • використовувати фахову нормативну лексику;

 • демонструвати культуру письменного та усного мовлення;

 • використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця;

 • застосовувати моральні, етичні та фахові норми в професійній життєдіяльності;

 • аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню;

 • демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар – хворий;

 • визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою методів психологічного дослідження;

 • визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини;

 • визначати психосоматичні і сомато-психічні взаємовпливи у хворих;

 • використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у медичній практиці;

 • демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів;

 • інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі;

 • трактувати основні історико-медичні події;

 • демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини, її тіла як об’єкта анатомічного та клінічного дослідження;

 • демонструвати володіння морально-етичними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в терапії, педіатрії, хірургії, акушерстві та гінекології, тощо;

 • використовувати морально-етичні та деонтологічні принципи спілкування з хворими на шкірні, венеричні, інфекційні, онкологічні, внутрішні, дитячі, хірургічні, генетичні, психічні, неврологічні хвороби;

Підвищення якості підготовки сучасного провізора в галузі біомедичної етики та біобезпеки дасть змогу в його подальшій діяльності на більш високому професійному рівні проводити профілактику та лікування соматичної та психосоматичної патології, запобігати допущенню деонтологічних, професійних та загальнолюдських помилок.
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

Біоетика є підрозділом загальної науки – етики, філософської дисципліни, що вивчає питання моралі, об’єктом дослідження якої є моральні аспекти діяльності людини. Біоетика тісно пов’язана з біологією й медициною. Вона ґрунтується на повазі до життя та гідності до здорової та хворої людини. Вона розглядає ряд питань і конфліктних ситуацій на стику медицини, біології, філософії й юриспунденції.

Біоетика є перед основою нооетики. Якщо людина у ноосфері не почне регулюватися законами етики (новими етичними законами – нооетикою), то наслідки сучасної екологічної кризи можуть бути катастрофічними.

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

ФілософіяОсновні закони і категорії філософії
1..

Забезпечувані:

Фармакотерапія, клінічна фармаціяОсновні принципи і категорії біологічної й медичної етики, принципи деонтології

Зібрати анамнез. раціонально призначати засоби в кожному конкретному випадку

2.

Фармакологія

Принципи дослідження активності лікарських засобів в експерименті й клініці

Етико-деонтологічні принципи наукового експерименту, пересадки органів і тканин, дослідження нових лікарських засобів

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка