Робоча програма неорганічна хімія 12020101 «Фармація» Медичний коледж Кафедра хімії Нормативні даніСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Фармацевтичний факультет

Кафедра хімії

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З ДИСЦИПЛІНИ «НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ»

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12020101 "Фармація"

Івано-Франківськ - 2012
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

________________ Ерстенюк А.М.
”___” ________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

Неорганічна хімія

5.12020101 «Фармація»

Медичний коледж

Кафедра хімії
Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф залік

(семестр)
Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна

(2 роки)


I

I

135

32

48

-

-

55

-

I

Робочу програму склали: доц. Стецьків А.О.,

викл. Кукурудз С.М


Івано-Франківськ - 2012

Робоча програма складена на підставі Програми навчальної дисципліни «Неорганічна хімія», затвердженої Заступником Директора Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України О.П.Волосовцем 13.10.2011р. для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти I-III рівнів акредитації України для спеціальності 5.12020101 «Фармація» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими МОН України.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ”29” cерпня 2012 р.

Протокол №1


Завідувач кафедри ______________ доц.Стецьків А.О.
Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ”18” вересня 2012 р.

Протокол №1


Голова циклової комісії ______________ доц.Сікорин У.Б.


ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вміння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . .
2.2.Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.2.3.Тести контролю знань студентів


2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів


3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1.РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


п/п

Назва дисципліни

Всього

Кількість годин, з них


Вид контролю

Аудиторних


СПРС

Лекції

Практичні заняття

1 сем.

2 сем.

1 сем.

2 сем.

1 сем.

2 сем.

1 семестр

1.

Неорганічна хімія,

денна

(2 роки)

135

32

-

48

-

55

-

Іспит
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка