Робоча програма навчальної дисципліни стрілецька зброя та вогнева підготовка напрям підготовкиСкачати 230.62 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір230.62 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

кафедра ВОГНЕВОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

напрям підготовки

6.030402 “Правознавство
6.030102 “Психологія

фахова спрямованість

Службова діяльність підрозділів внутрішніх військ

Психологічне забезпечення діяльності підрозділів внутрішніх військЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально – методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції


В.В. Чернєй

. . 2014


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА


напрям підготовки

6.030402 “Правознавство
6.030102 “Психологія

фахова спрямованість

Службова діяльність підрозділів внутрішніх військ

Психологічне забезпечення діяльності підрозділів внутрішніх військ


Київ 2014
Робоча програма навчальної дисципліни "Вогнева підготовка" для курсантів за напрямом підготовки "Правознавство", "Психологія"

29.04. 2012 - 31 с.

Розроблено та внесено: Національна академія внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та Національної гвардії України

Факультет підготовки фахівців для Національної гвардії України

Кафедра вогневої та фізичної підготовки

Розробники програми: підполковник Гуртовий Д. Є., начальник кафедри вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів -

Галузь знань

"Право" (0304),

"Соціально-політичні науки" (0301)


Варіативна

Напрям підготовки

"Правознавство" (6.030402),

"Психологія" (6.030102)

Фахова спрямованість

"Службова діяльність підрозділів внутрішніх військ", "Психологічне забезпечення діяльності підрозділів внутрішніх військ"Рік підготовки

Змістових модулів - 6

2,3,4 курси

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість

годин - 723,4,5,6,7,8

Лекції
Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Практичні

год.

Самостійна робота

год.

Індивідуальна робота

год.

Вид контролю: диференційований залік, екзамен, державний екзамен


ВСТУП
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни „Стрілецька зброя та вогнева підготовка” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030401 „Правознавство”, 6.03102 "Психологія".
Предметом вивчення навчальної дисципліни є:

індивідуальна та групова зброя, що знаходиться на озброєнні підрозділів Національної гвардії України, методика навчання особового складу вмілому та ефективному застосуванню зброї.


Міждисциплінарні зв’язки:

загальна тактика, тактика внутрішніх військ, озброєння та військова техніка, основи управління та прийняття рішень у військовій справі, статути Збройних Сил України, військова топографія.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни « Стрілецька зброя та вогнева підготовка » полягає у підготовки офіцера Національної гвардії України, здатного досконало знати тактико-технічні характеристики стрілецької та групової зброї, артилерійської зброї, переносних зенітно-ракетних та протитанкових комплексів, танків, зразково виконувати нормативи з вогневої підготовки, суворо дотримуватись правил зберігання та застосування зброї, методично грамотно організовувати навчання підлеглих вогневій підготовці та виконувати заходи безпеки при діях зі зброєю, прищеплювати любов до вітчизняної зброї та виховувати впевненість в ній.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Стрілецька зброя та вогнева підготовка» є набуття теоретичних знань з історії виникнення та розвитку вогнепальної зброї, артилерійської зброї, переносних зенітно-ракетних та протитанкових комплексів, танків, основ внутрішньої та зовнішньої балістики, заходів безпеки при поводженні зі зброєю, матеріальної частини зброї, що стоїть на озброєнні в Національної гвардії України.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:Знати:

- тактико-технічні характеристики та правила застосування та експлуатації військової зброї, яка знаходиться на озброєнні Національної гвардії України;

- основні положення зовнішньої та внутрішньої балістики;

- правила стрільби із стрілецької зброї;

- вимоги курсу стрільб із стрілецької зброї щодо організації та порядку проведення стрільб і заходи безпеки при проведенні стрільб.

- методику вогневої підготовки щодо організації та проведення занять (стрілецьких тренувань) з особовим складом підрозділу.Вміти:

- вміти організовувати розвідку цілей спостереженням, визначати відстані до цілей при стрільбі із стрілецької зброї та групової зброї, гранатометів, озброєння БТР (БТР 3 Е1), артилерійської зброї, переносних зенітно-ракетних та протитанкових комплексів, танків;

- вміти грамотно вибирати вогневі позиції та способи стрільби, готувати вихідні дані для стрільби з урахуванням поправок, а також вміти коригувати стрільбу по нерухомим та рухомим цілям;

- виконувати всі нормативи з вогневої підготовки, які передбачені програмою бойової та спеціальної підготовки для підрозділів Національної гвардії України;

- приймати обґрунтовані рішення на знищення цілей, подавати команди на відкриття вогню, а також вести спостереження за результатами вогню, коректувати його та здійснювати маневр.

- доцільно вибирати види зброї для знищення тих чи інших цілей при виконанні службово-бойових завдань, ставити вогневі задачі та віддавати цілевказівки.

- організовувати та методично правильно проводити стрілецькі тренування та стрільби в підрозділі, використовуючи штатну навчально-матеріальну базу.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться години/ кредитів ECTS.

.
1 ЗМІСТ КУРСУ СЗ ТА ВП
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин


з/п

Найменування теми

Розподіл годин по видах занять
Нормативний

Обсяг годин

Всього годин

з викладачем

Лекції

Групові

заняття

Практичні

заняття

Самостійна. робота

Індивідуальна

робота1
3

4

5

6

7

8

9
1.

1. Гранатомети

2.

2. Снайперська гвинтівка СВД


3.

3 Прилади спостереження

4.

7,62 мм кулемети Калашникова

5.

14,5 мм кулемет КПВТ

6.

Гранатомети АГС-17 та СПГ-9М

7.

Методична підготовка

8.

Спеціальна зброя

9.

Артилерійське озброєння. ПТРК, ПЗрк

10.

9 мм пістолета Макарова

11.

5.45мм автомат Калашникова

12.

Ручні гранати
Змістовий модуль 1. Гранатомети

Тема 1. Заняття 1 40 мм ручні протитанкові гранатомети РПГ-7В та пристосування учбових стрільб ПУС-7.

1. Призначення, бойові властивості, комплект постачання, загальна будова гранатомета РПГ-7В та прицілу ПГО-7В. Принцип роботи гранатомета.

2. Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання гранатомета РПГ-7В.

3. Призначення, загальна будова, комплект постачання ПУС-7. Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання ПУС-7.Тема 1. Заняття 2. 40 мм підствольний гранатомет ГП-25.

1. Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання гранатомета ГП-25.

2. Призначення будова частин та механізмів гранатомета.

3. Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання гранатомета

4 Переведення гранатомета із похідного положення в бойове та навпаки.

5. Затримки при стрільбі із підствольного гранатомета ГП-25 та способи їх усунення.Тема 1. Заняття 3. Розбирання та складання гранатометів РПГ-7В, ГП-25, та пристосування учбових стрільб ПУС-7.

1. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання 40 мм гранатомета РПГ-7В.

2. Повне розбирання та складання після повного розбирання 40 мм гранатомета РПГ-7В.

3. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання 40 мм гранатомета ГП-25.

4. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання пристосування учбових стрільб ПУС-7.

5. Обслуговування гранатометів та пристосування учбових стрільб ПУС-7.Змістовий модуль 2. Снайперська гвинтівка СВД

Тема2.Заняття 1. 7,62 мм снайперська гвинтівка СВД.

1. Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання гвинтівки та прицілу ПСО-1.

2. Призначення, будова частин та механізмів гвинтівки. Робота частин та механізмів.

3. Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання СВД. Заряджання та розряджання СВД Тема2.Заняття 2. Розбирання та складання 7,62 мм снайперської гвинтівки СВД.

1. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання СВД.

2. Повне розбирання та складання після повного розбирання СВД.

3. Затримки при стрільбі із снайперської гвинтівки СВД та способи їх усунення.

4. Огляд та підготовка СВД до стрільби. Обслуговування гвинтівки..Змістовий модуль 3 Прилади спостереження та нічні приціли. Тема3.Заняття 1 Загальні відомості про будову оптичних приладів.

 1. Призначення та класифікація артилерійських приладів.

 2. Міра кутових величин в артилерії.

 3. Основні поняття і закони геометричної оптики та їх практичне застосування у приладах.

4Призначення, характеристика, загальна будова тепловізора

Тема3.Заняття 2 Призначення, характеристика, загальна будова та комплект постачання біноклів БІ-8.

Конструкції біноклів

Бойове використання біноклів


Тема3.Заняття 3 Призначення, характеристики, загальна будова та комплект постачання прицілу НСПУМ. Сітка прицілу

 1. Призначення, характеристики, загальна будова НСПУ

 2. комплект постачання прицілу НСПУМ.

 3. Сітка прицілу


Тема4.Заняття 1. 7,62 мм кулемети Калашникова ПКМ, ПКМС, ПКТ.

1. Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання кулеметів ПКМ, ПКМС, ПКТ.

2. Призначення, будова частин та механізмів кулеметів ПКМ, ПКТ, робота частин та механізмів.

3. Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання кулеметівТема4.Заняття 2. Розбирання та складання кулеметів ПКМ, ПКТ.

1. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання 7,62 мм кулеметів ПКМ, ПКМС, ПКТ.

2. . Повне розбирання та складання після повного розбирання 7,62 мм кулеметів ПКМ, ПКМС, ПКТ.

3. Підготовка кулемета до стрільби. Заряджання та розряджання кулемета. Можливі затримки при стрільбі із кулеметів ПКТ, ПКМ та способи їх усунення.

4. Підготовка кулеметів до стрільби з треножного станка та холостими патронами.

Змістовий модуль 5. Кулемет КПВТ

Тема 5.Заняття 1. 14,5 мм кулемет КПВТ.

1. Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання кулемета КПВТ.

2. Призначення, будова частин та механізмів, робота частин та механізмів кулемета.

3. Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання кулемета КПВТ.Тема5 Заняття 2. Розбирання та складання кулемета КПВТ.

1. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання 14,5 мм кулемета КПВТ.

2. Підготовка кулемета до стрільби. Заряджання та розряджання кулемета. Можливі затримки при стрільбі із кулеметів КПВТ та способи їх усунення.

3. Підготовка кулемета КПВТ до стрільби холостими патронами.Змістовий модуль 6. Гранатомети АГС-17 та СПГ-9М

Тема 6Заняття 1. 30 мм автоматичний гранатомет на станку АГС-17.

1. Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання гранатомета.

2. Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання гранатомета.

3. Призначення, характеристика, комплект постачання, та будова прицілу гранатомета.4 Боєприпаси до гранатометів АГС-17

Призначення, характеристики, будова пострілів до 30мм АГС-17.

5. Можливі затримки при стрільбі та способи їх усунення. Заходи безпеки.

Тема 6.Заняття 2. 73 мм станковий гранатомет СПГ-9М.

1. Призначення, бойові властивості, загальна будова, комплект постачання СПГ-9М.

2. Призначення, характеристика, загальна будова прицілу до СПГ-9М. Сітка прицілу. Комплект постачання прицілу.

3. Переведення гранатомета СПГ-9М із похідного положення в бойове та навпаки.

4. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання гранатомета.

Тема 6. Заняття 3

Розбирання та складання 30 мм автоматичного гранатомета на станку АГС-17

1. Переведення гранатомета із похідного положення в бойове та навпаки.

2. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання гранатомета.

3. Заряджання та розряджання гранатометів.

4. Вивірка прицільних пристосувань.Тема 6. Заняття 4

Розбирання та складання 73 мм станкового гранатомета СПГ-9М.

1. Переведення гранатометів із похідного положення в бойове та навпаки.

2. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання гранатометів.

3. Заряджання та розряджання гранатометів.

4. Вивірка прицільних пристосуваньЗмістовий модуль 7.Методична підготовка.

Тема 7.Заняття 1. Методика вивчення матеріальної частини військової техніки, озброєння та боєприпасів.

1. Послідовність та методика вивчення матеріальної частини військової техніки, озброєння та боєприпасів.

2. Робота керівника заняття по підготовці до занять, їх матеріальне забезпечення, організація та порядок проведення.

3. Порядок та правила розробки плану проведення занять.Тема 7.Заняття 2. Методика підготовки до проведенні занять по вивченню матеріальної частини озброєння та боєприпасів.

1. Підготовка до проведення занять по темі: „9 мм пістолет Макарова ПМ.”

2. Матеріальне забезпечення занять, організація та порядок проведення.

3. Структура заняття, написання та затвердження плану - конспекту.Тема 7.Заняття 3. Практика в проведенні занять по темі: „9 мм пістолет Макарова ПМ”.

1. Практичне проведення занять курсантами по темі.

а) Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання 9 мм пістолета Макарова ПМ.

б) Призначення, будова частин та механізмів 9 мм пістолета Макарова ПМ, робота частин та механізмів.

в) Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання пістолета.

2. Обговорення дій керівників занять та виставлення оцінок.Тема 7.Заняття 4. Практика в проведенні занять по темі: „5,45 мм автомат Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н) та 5,45 мм ручний кулемет Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н)”.

1. Практичне проведення занять курсантами по темі.

а) Призначення, бойові властивості, загальна будова, комплект постачання автомата та ручного кулемета.

б) Призначення, будова частин та механізмів автомата та ручного кулемета, робота частин та механізмів.

в) Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання автомата та ручного кулемета.

2. Обговорення дій керівників занять та виставлення оцінок.Тема 7.Заняття 5. Практика в проведенні занять по темі: „7,62 мм кулемети Калашникова ПКМ, ПКМС, ПКТ”.

1. Практичне проведення занять курсантами по темі.

а) Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання кулеметів ПКМ, ПКМС, ПКТ.

б) Призначення, будова частин та механізмів кулеметів ПКМ, ПКТ, робота частин та механізмів.

в) Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання кулеметів.

2. Обговорення дій керівників занять та виставлення оцінок.Тема 7.Заняття 6. Практика в проведенні занять по темі: „Кулемет КПВТ”.

1. Практичне проведення занять курсантами по темі.

а) Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання КПВТ.

б) Призначення, будова частин та механізмів кулемета КПВТ, робота частин та механізмів.

в) Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання КПВТ.

2. Обговорення дій керівників занять та виставлення оцінок.Змістовий модуль 8. Спеціальна зброя підрозділів Національної гвардії України.

Тема 8.Заняття 1. Спеціальна зброя.

1. Призначення, тактико-технічні характеристики, та бойові можливості пістолета 6П9 та прибору ПБС. Загальна будова та комплект постачання.

2. Призначення, тактико-технічні характеристики, та бойові можливості пістолетів для стрільби гумовими кулями. Загальна будова та комплект постачання.

3. Призначення, тактико-технічні характеристики, та бойові можливості карабіна КС-23. Загальна будова та комплект постачання.

4. Послідовність та правила неповного розбирання та складання після неповного розбирання спеціальної зброї.

Тема 8.Заняття 2. Газова зброя та зброя для підводної стрільби.

1. Призначення, тактико-технічні характеристики, будова газової зброї.

2. Призначення, тактико-технічні характеристики, будова та комплект постачання пістолета СПП-1.

3. Призначення, тактико-технічні характеристики, будова та комплект постачання автомата АПС.Тема 8. Заняття 3. Розбирання та складання спеціальної зброї.

1. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання пістолетів 6П9, карабінів КС-23, приборів ПБС.

2. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання пістолетів СПП-1 та автоматів АПС.

3. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання газових пістолетів та пістолетів для стрільби гумовими кулями.Змістовий модуль 9. Артилерійське озброєння. ПТРК, ПЗРК

Тема 9.Заняття 1. Протитанкові ракетні комплекси “Метіс”, “Фагот”, переносні зенітно-ракетні комплекси „Ігла”, “Стрела-2М”.

1. Призначення, характеристика, загальна будова та комплект постачання протитанкових ракетних комплексів “Метіс”, “Фагот”.

2. Призначення, характеристика, загальна будова та комплект поста-чання переносних зенітно-ракетних комплексів „Ігла”, “Стрела-2М”.

3. Підготовка комплексів до пуску.

4. Заходи безпеки при поводженні з комплексами

Тема 9.Заняття 2. Загальна будова мінометів та гармат.

1. Призначення, класифікація, та бойові властивості мінометів. Принцип дії та загальна будова мінометів.

2. Призначення, класифікація, та бойові властивості гармат. Принцип дії та загальна будова гармат.

3.Призначення, класифікація та будова артилерійських пострілів та мін.

Змістовий модуль 10 . 9 мм пістолета Макарова

Тема 10.Заняття 1. 9 мм пістолет Макарова ПМ.


 1. Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання ПМ.

 2. Неповне розбирання та збирання після неповного розбирання. Призначення, будова частин та механізмів ПМ. Робота частин та механізмів

 3. Тема 10.Заняття 2. Розбирання та складання 9мм пістолета ПМ.

 4. 1. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання ПМ.

 5. 2. Повне розбирання та складання після повного розбирання ПМ.

 6. 3. Можливі затримки при стрільбі та способи їх усунення

 7. 4. Підготовка ПМ до стрільби. Обслуговування після стрільби.

Змістовий модуль 11. 5.45мм автомат Калашникова

Тема 11.Заняття 1 5.45мм автомат Калашникова

1 Призначення, бойові властивості, загальна будова та комплект постачання АК-74. 1. Неповне розбирання та збирання після неповного розбирання.

Призначення, будова частин та механізмів АК-74. 3.Робота частин та механізмів

Тема11 Заняття2. Розбирання та складання автомата (ручного кулемета).

 1. Неповне розбирання та складання після неповного розбирання автомата (ручного кулемета).

 2. Повне розбирання та складання після повного розбирання автомата (ручного кулемета).

3.Затримки під час стрільби та способи їх усунення

. Змістовий модуль 12. Ручні гранатиТема12. Заняття 1 Ручні гранати (РГД-5, Ф-1, РГО, РГН, УРГ, УРГН).

1. Призначення, бойові властивості, загальна будова гранат РГД-5, Ф-1. Робота механізмів гранат РГД-5, Ф-1 під час кидання.

2. Призначення, бойові властивості, загальна будова гранат РГО, РГН. Робота механізмів гранат РГО, РГН під час кидання.

3. Призначення, загальна будова та комплект постачання гранат УРГ, УРГ-Н. Підготовка гранат до кидка.4. Заходи безпеки при поводженні з ручними гранатами.
3. Рекомендована література
Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. Статути Збройних Сил України: із змінами та доповн. відповідно до Закону України від 03.02.2004 № 1420-IV / ред. С. Ленська. – К.: Воєнне вид-во України „Варта”, 2006. – 535 с.

 3. Про внутрішні війська МВС України: Закон України № 2235 – ХІІ від 26.03.1992 / Відомості Верхов. Ради України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1992. – №29. – (щотиж. нормат. бюллютень).

 4. Воєнна доктрина України: затв. Указом Президента України від 15.06.2004 року № 648 (в редакції Указу Президента України від 08.06.2012 року № 390/2012)

 5. Наказ Командувача Внутрішніми Військами від 29.11.2002p. №531 "Про затвердження Збірника нормативів з бойової підготовки BB МBС України".

 6. Наказ МВС від 15.07.2013р. №679 "Про затвердження Курсу стрільб із стрілецької зброї та бойових машин BB МBС України".

 7. Організаційно-методичні вказівки командувача внутрішніх військ МВС України з підготовки військ на кожен рік.


Базова література

 1. Бойовий статут сухопутних військ: Ч.3 (взвод, відділення, танк). – К., 1995. – 235с.

 2. Бронетранспортер БТP-70: Тeхничeскоe описание и инструкция по eксплуатации. – М.: Bоeнноe издательство, 1981. – 103с.

 3. Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений. – М.: Bоeнноe издательство, 1978. – 325с.

 4. Наставлeниe по стрелковому дeлу: 7,62-мм снайперская винтовка Дpагунова СBД. – М.: Bоeнноe издательство, 1973. – 671с.

 5. Наставлeниe по стрелковому делу: ручные гранаты. – М.: Bоeнноe издательство, 1973. – 671с.

 6. Наставлeниe по стрелковому делу: ручной противотанковый гранатомет PПГ-7 и PПГ-7Д. – М.: Bоeнноe издательство, 1973. – 671с.

 7. Обучeниe стрельбе из стрелкового оружия и оружия боевых машин пехоты на учeбно-тpeниpовочных средствах. – М.: Bоeнноe издательство, 1981. – 189с.

 8. Огнeвая подготовка: Часть первая. Основы и правила стрельбы. Упpавлeниe огнем. – М.: Воeнноe издательство, 1978. – 332с.

 9. Огнeвая подготовка: Часть вторая. Основы устройства вооружения. - М.: Bоeнноe издательство, 1978. – 320с.

 10. Огнeвая подготовка мотострелковых подразделений. – М.: Bоeнноe издательство, 1988. – 221с.

 11. Пиpотeхничeскиe осветительные и сигнальные средства ближнего дeйствия. – М.: Bоeнноe издательство, 1983. – 51с.

 12. Pуководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС 74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова (PПК74, PПКС74, PПК74Н, PПКС74Н). – М.: Bоeнноe издательство, 1984. – 207с.

 13. Pуководство по 5,45-мм автомату Калашникова укороченному АКС74У (АКС 74УН2). – М.: Bоeнноe издательство, 1986. – 154с.

 14. Pуководство по 7,62-мм пулеметам Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ и ПКТ. – М.: Bоeнноe издательство, 1979. – 249с.

 15. Pуководство по 30-мм автоматическому гранатомету на станке (АГС-17). – М.: Bоeнноe издательство, 1982. – 187с.

 16. Pуководство по ночным прицелам к стрелковому оружию и ручным гранатометам. – М.: Bоeнноe издательство, 1981. – 212с.

 17. Pуководство по учебным стрелковым приборам и наглядным пособиям. – М.: Bоeнноe издательство Министepства обороны СССP, 1986. – 217с.


Додаткова література

 1. Бабак Ф.К. Индивидуальное стрелковое оружие. – М.: АСТ, 2006. – 416с.

 2. Бабак Ф.К. Основы стрелкового оружия. – М.: АСТ, 2007. – 256с.

 3. Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов. – СПб.: Полигон, 1995. – 304с.

 4. Василенко В.В., Дзюба В.М., Окунський О.Ю., Пилипів Б.І. Вогнева підготовка: навчальний посібник. – К.: Паливода, 2003. – 272с.

 5. Жук А.Б. Энциклопедия стрелкового оружия. – М.: АСТ, 2008. – 800с.

 6. Полторак С.Т. Методика вогневої підготовки : навч.-метод.посіб. / С.Т. Полторак, О.В. Лавніченко, Ю.М. Черниченко, Ю.В. Задирака. – Х.:Військ.ін-т ВВ МВС України, 2003. – 206с.

 7. Потапов А.А. Приемы стрельбы из пистолета: Практика СМЕРШа. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 576с.

 8. Федосеев С.Л. Оружие современной пехоты. – М.: АСТ, 2007. – 608с.

 9. Хогг Я. Огнестрельное оружие. – М.: АСТ, 2006. – 448с.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – диференційний залік та екзамен.
5. Засоби діагностики успішності навчання:

завдання для практичних занять, варіанти завдань для модульних робіт, теми рефератів, тестові завдання.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка