Робоча програма навчальної дисципліни організація діяльності служби дільничних інспекторів міліції та зв’язок з громадськістюСторінка5/5
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5

Нормативно-правові акти центральних органів влади


 1. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затверджена наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. за № 622.

 2. Питання службового етикету працівників органів внутрішніх справ України: Директива МВС України № 8 від 28 квітня 2004 р.

 3. Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 868 від 10 жовтня 2005 р.

 4. Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. № 384.

 5. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 11.11.2010 р.

 6. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час затримання громадян за підозрою у вчиненні злочину або у зв’язку з учиненням адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 2006р. № 338.

 7. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484.

 8. Про затвердження Інструкції з організації роботи органів внутрішніх справ України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Наказ МВС України від 18 серпня 2004 р. № 962 дск.

 9. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ МВС України та ДДУПВП від 04 листопада 2003 р. № 1303/203.

 10. Про затвердження Інструкції про по рядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в з клади охорони здоров'я та проведення огляду з використання технічних засобів: Наказ МВС, МОЗ, Міністерства юстиції від 24 лютого 1995 р. №114/38/15-36-1824.

 11. Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Наказ МВС України та ДДУПВП від 19 грудня 2003 р. № 270/1560

 12. Про затвердження Інструкції про порядок охорони зброї, бойових припасів та вибухових матеріалів, які належать підприємствам, установам і організаціям, під час їх перевезення: Наказ МВС України від 13 червня 2006р. № 594.

 13. Про затвердження Інструкції про порядок переведення особового складу і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності: Наказ МВС України від 22 березня 2006 р. №291.

 14. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї: Наказ МВС України та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 07 вересня 2009 р.№ 3131/386.

 15. Про затвердження настанови з організації роботи органу внутрішніх справ: Наказ МВС України від 15 червня 1999 р. № 495

 16. Про затвердження положення про громадського помічника дільничного інспектора міліції у сільській місцевості: Наказ МВС України від 25 липня 2005 р. № 595.

 17. Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 13 липня 1996 р. № 384.

 18. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах: Наказ МВС України та ін. від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106.

 19. Про затвердження Порядку оформлення і видачі тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України: Наказ МВС України від 08 вересня 2005 р. № 758.

 20. Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами: Наказ МВС України та МОЗ України від 16 червня 1998 р. № 158/417.

 21. Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення: Наказ МВС України та ін. від 16 січня 2004 р. № 5/34/24/11.

 22. Про заходи щодо вдосконалення організації роботи служби дільничних інспекторів міліції: Наказ МВС України від 30 травня 2005 р № 400.

 23. Про заходи щодо подальшого вдосконалення охорони громадського порядку та безпеки громадян: Наказ МВС України № 231 від 11 квітня 2004 р.

 24. Про організацію виконання Указу Президента України від 12 січня 2004 р. № 27 „Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби ДІМ”: Наказ МВС України від 21 січня 2004 р. № 64.

 25. Про організацію реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб в Україні: Наказ МВС України від 26 травня 2004 р. № 571.

 26. Про підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ та державних органів лісового господарства з питань охорони лісів: Наказ МВС України і Держкомлісгоспу України від 26. грудня 2003 р. № 211/1637.

 27. Про затвердження Порядку взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації: Наказ Державного Департаменту України з питань виконання покарань, МВС України, Міністерства праці та соціальної політики від 04 березня 2009 р. № 36/86/89.

 28. Про створення Патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції: Наказ МВС України від 28 лютого 2006 р. №214.

 29. Про заходи щодо вдосконалення системи комплексного використання сил і засобів в охороні громадського порядку: Наказ МВС України від 30 вересня 2008 р. № 505.

 30. Статут патрульно-постової служби міліції України: Затверджений Наказом МВС України від 28 липня 1994 р. № 404.

 31. Про затвердження Змін до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 11.11.2010 № 550: Наказ МВС України від 23 квітня 2012 року № 349.

 32. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 року №1050.

 33. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні події та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 3 січня 2013 року №940.

 34. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Наказ Мінюсту, Мінсоцполітики, МОНМС, МОЗ та МВС України від 28 березня 2012 року № 478/5/180/375/212/258.

 35. Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 лютого 2012 року № 155.


Підручники:

 1. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки.—Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, “Еспада”, 2000.— 368с.

 2. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина). Підручник // Авт. Колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір – керівники). – К.: КНТ,2008. – 816 с.

 3. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Особенная: Учебник.— Изд. 3-е, исправ. и доп. // Под ред. д-ра. юрид. наук, проф., акад. РАЕН А.П. Коренева.— М.: “Щит-М”, 2001.— 360с.

 4. Адміністративна діяльність міліції / За заг. ред. акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки: Підручник.— Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2004.— 448с.

 5. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підруч. для слухачів та курсантів вузів МВС України / За ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: КМУЦА, 1999. – 178 с.

 6. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

 7. Бандурка О.М., Соболєв В.О., Московець В.І. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією: Підручник для вищ. навч. закладів / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х. : Видавництво Національного ун-ту внутрішніх справ, 2003. — 346с.

 8. Кисин В.Р. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая: Учеб. – М.: Юрист, 1998. – 260 с.


Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

 1. Административная деятельность внутренних дел: Общая и особенная части: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.Я. Кикотя. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 223 с.

 2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Навчальний посібник (2011) \ В. Коваленко, В. Олефир, - 512 стр.

 3. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с.

 4. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : Навч. посіб.  // МОН України. МВС України. КНУВС. В.І. Олефір, С.Ф. Костатінов, М.В. Лошицький, за заг. ред. Моісеєва Є.М..  - Київ:   2010 р.- 426с.

 5. Адміністративно-правовий захист прав громадян: навч.-метод. пос. / [К.К. Афанасьев, Б.В. Гостєв, Є.О. Несвіт та ін.]; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ їм. Е.О. Ді-доренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. -280 с. - Бібшогр.: С. 261 - 279.

 6. Діяльність дільничного інспектора міліції: Метод. рекомендації/ В.Д Сущенко, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.; За ред. В.Г. Фатхутдінова. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 208 с.

 7. Адміністративна діяльність: Навч. посібник / За заг. ред. О.І. Остапенка. – Л.: Афіша, 2002. – 52с.

 8. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛьвДУВС, «Правова єдність», 2009. – 432 с.

 9. Александров Ю.В., Антипов В.І., Братель Г.М. та ін. Все про зброю. Види, порядок придбання, використання та зберігання: Навчально-практичний посібник / Під ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: УАВС, 1996.

 10. Бережной А.В., Бахтізін Г.В. Профілактичний облік осіб, які вживають наркотичні засоби без призначення лікаря: Практичний посібник.– Луган. Акад. внутр. справ ім.. 10-річчя незалежності України.– Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 144 с.

 11. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000. – 72 с.

 12. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: науково-практичний коментар. – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 130 с.

 13. Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки: Курс лекцій.– Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – 424 с.

 14. Долженков О.Ф., Ярмакі Х.П., Аносєнков А.А. Організація діяльності дільничних інспекторів міліції: навчально-методичний посібник. – Одеса, НДРВВ ОЮІ ХНУВС, 2005. –199 с.

 15. Думко Ф.К., Ульянов О.І., Ярмакі Х.П. Адміністративний нагляд міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі. – Одеса: Одеський ін-т внутр. справ, 1999. – 122 с.

 16. Заброда Д.Г., Камишов О.Л., Меживий В.П., Негодченко В.О. Правові та організаційні основи попередження міліцією правопорушень на адміністративній дільниці: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ, ДДУВС, 2006. – 124 с.

 17. Захаров В.Ф. Взаємодія органів внутрішніх справ з органами виконавчої влади, громадськими формуваннями по охороні громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки.– К.: Преса України, 2000. –36 с.

 18. Казанчук І. Д. Паблік рілейшнз в діяльності органів внутрішніх справ / МВС України; Національний ун-т внутрішніх справ / О.М. Бандурка (ред.). — Х. : Основа, 2003. — 198с.

 19. Кочемировська О. О., Ходоренко А. А. Індикатори прихованих форм сімейного насильства щодо жінок та їх застосування в практиці дільничних інспекторів міліції: Метод. посіб. / Харківський центр жіночих досліджень. — Х. : Східно-регіональний центр гуманітарних ініціатив, 2006. — 28с.

 20. Діяльність дільничних інспекторів міліції щодо попередження та припинення злочинів та адміністративних правопорушень : [Методичні рекомендації] / МВС України. КНУВС. ННІПКГБПС; І. М. Копотун, В. Л. Костюк, О. Г. Пелагеша та ін. – Київ, 2008 р. – 54 с.

 21. Курінний Є.В. Владно-управлінська діяльність міліції у сфері обігу зброї. – Навч. посібник. – Д.: ДДУВС, 2006. – 90 с.

 22. Курінний Є.В. Розгляд звернень громадян в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник. – Д.: Наука і освіта, 2000. – 36с.

 23. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособ.- Х.: Одиссей, 2004.- 272 с.

 24. Миколенко А.И., Миколенко А.Н. Законы Украины „О прокуратуре”, „О милиции”, „Об адвокатуре”: Комментарии. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 304 с.

 25. Науково-практичний коментар до закону України „Про міліцію ” / Відп. ред. Я.Ю. Кодратьєв, І.П. Голосніченко. – К.: УАВС, 1996. – 140 с.

 26. Негодченко О.В. Основи діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод людини: Навч. посіб.- Дн-вськ: ЮА МВС, 2005.– 164 с.

 27. Новиков В.В., Чистоклєтов Л.Г., Зрибнєв М.А., Алембець М.М. Застосування вогнепальної зброї працівниками міліції: Навч. – практ посібник. –Львів, Львів. ін.-т внутр. справ при НАВСУ, 1998.

 28. Олефір В.І.. Чернєй В.В., Лошицький М.В. Охорона громадського порядку в сучасних умовах. Навч.-метод. посіб. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003.– 133 с.

 29. Организация деятельности участкового инспектора милиции: Учебное пособие / А.И. Никитенко, А.В. Бережной, А.П. Головин и др.; МВД Украины, Луган. ин-т внутр. дел; [Отв. ред. А.И. Никитенко]. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 143 с.

 30. Організація діяльності служби дільничних інспекторі вміліції: Навч. посібник / Доненко В.В., Заброда Д.Г., Миронюк Р.В., Фролов О.С. – Д.: ДДУВС, 2007. – 172 с.

 31. Організаційно-правові основи охорони громадського порядку в сучасних умовах: Науково-практичний посібник / Новіков В.В., Чистоклєтов Л.Г., Ковалів М.В., Скиба Л.Д. – Львів, 2003. – 136 с.

 32. Організація охорони громадського порядку: Конспект лекцій. – Ів.-Фр-ськ, 2004.

 33. Організація діяльності міліції громадської безпеки: Навч. посібник / Кол. авт.; кер. авт. кол. д-р юрид. наук, проф. засл. юрист України О.В. Негодченко.- Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ, 2011.- 164 с.

 34. Правові та організаційні засади діяльності служби дільничних інспекторів міліції: Навч. посібник / Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ, 2011.- 224 с.

 35. Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній міграції: Навч. посібник / Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ, 2011.- 128 с.

 36. Професійна діяльність працівників Патрульної служби МВС: Навч. посібник / Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ, 2011.- 184 с.

 37. Тактика дій працівників міліції щодо виявлення та припинення правопорушень і злочинів: Навч. посібник / Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ, 2011.- 100 с.

 38. Участь громадських формувань в охороні громадського порядку і державного кордону: Навчально-практичний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. – Львів, 2004. – 228 с.

 39. Черній В.В. Дільничний інспектор міліції як суб'єкт правозастосовчої діяльності: Посібник / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 92с.


Додаткова література:

Монографії та наукові видання


 1. Бандурка О.М. Теорія і практика управління в органах внутрішніх справ: Монографія. –Х., 2004. – 780 с.

 2. Бандурка А. М., Бек Адриан, Голованова М. В., Кобзин Д. А., Лазарева Т. Н. Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента: Науч.-практ. пособие / Национальный ун-т внутренних дел; Центр им. Лорда Скармана, ун-т Лестера {Великобритания} — Х. : Издательство Национального ун-та внутренних дел, 2003. — 286с.

 3. Джафарова О.В. Міліція і населення: теорія і досвід партнерства Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 199с.

 4. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336с.

 5. Лисюк Ю.В. Протидія насильству в сім'ї: монографія / Одеський юридичний ін-т Харківського національного ун-ту внутрішніх справ. — О. : Одеський юридичний ін-т ХНУВС, 2007. — 162с.

 6. Матюхіна Н.П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління: – Харків: Консул, 2001. – 131 с.

 7. Мельник П.В., Терещенко Л.В. Концептуальні передумови формування професіоналізму працівників міліції: Спецкурс з кримінології (моногр. дослідження) / Український фінансово- економічний ін-т. — Ірпінь, 1998. — 143с.

 8. Митрофанов І.І. Протидія злочинності наркозалежних осіб у сфері наркообігу: монографія. — Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2008. — 450с.

 9. Морозова В.О., Корнієнко М.В. Адміністративно-деліктні проблеми відповідальності за порушення громадської моралі: Монографія.- Дн-вськ: ЮА МВС, 2005.- 164 с.

 10. Негодченко О.В. Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Д.: Поліграфіст, 2002. – 416 с.

 11. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльно­сті органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Дн-ськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. – 448 с.

 12. Пономаренко Г.О. Управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави: адміністративно-правові засади: монографія / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. — 448с.

 13. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань. – Луганськ, РВВ ЛДУВС, 2006. – 344 с.

 14. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004.- 172 с.

 15. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія.– Одеса: Астропринт, 2006. – 334 с.


Інші джерела

 1. Діяльність дільничного інспектора міліції (методичні рекомендації) // В.Д. Сущенко, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.; За ред. В.Г. Фатхутдінова. – К: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007.– 2008 с.

 2. Діяльність міліції щодо забезпечення законності, громадського порядку та безпеки громадян під час виборчої кампанії 2004 року: Наук.-практ. рекомендації / В.В Доненко, Р.В. Миронюк, О.О. Мороз, І. Р. Шинкаренко. – Дн-ськ: ЮА МВС, 2004. – 48 с.

 3. Дмитренко М.І., Заброда Д.Г. Дії дільничних інспекторів міліції в екстремальних ситуаціях: Методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, 2001. – 24 с.

 4. Довідник працівника міліції : У 2-х книгах. – Кн.1.: Законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань діяльності органів внутрішніх справ / Відп. ред. М.В. Білоконь. – К.: Вид. компанія "Воля", 2003. – 584 с.

 5. Забезпечення органами внутрішніх справ міжнародно-правових стандартів прав людини при охороні громадського порядку. Науково-практичний, документально-джерельний та навчально-методичний комплекс (у трьох частинах).–К., Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2001.– 460 с.

 6. Збірник типових і екстремальних ситуацій та алгоритми правильних дій працівників міліції в таких ситуаціях під час виконання службових обов‘язків по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. К.: МВС України, 2000.

 7. Зброя: придбання, зберігання, використання: Зб. нормативних актів/ Уклад.: Мацко А.С., Бойко І.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 304 с.

 8. Методичні матеріали для начальників міськрайлінорганів з питань забезпечення охорони громадського порядку на вулицях та інших громадських місцях / ГУАМ МВС України.– К., 2001.

 9. Методичні рекомендації для працівників органів внутрішніх справ України щодо попередження, розкриття та розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об‘єктів власності від 25 лютого 2002 р. № 1700/дпс.

 10. Методичні рекомендації щодо застосування державних стандартів з питань системи управління якістю у МВС України: Методичні рекомендації / І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов / за ред. О.Н. Ярмиша.– К.: ДНДІ МВС України, 2008.– 24 с.

 11. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. –К.: Ін Юре, 2004.

 12. Організація комплексних інспектувань та контрольних перевірок органів і підрозділів внутрішніх справ України: Методичні рекомендації / головний штаб МВС України.– К., 2006.– 176 с.

 13. Філатов С.Д., Малійська Н.М., Титаренко П.О. Заходи щодо запобігання втрат особового складу під час проведення спеціальних операцій по затриманню озброєних злочинців та дій в екстремальних ситуаціях. - К.: РВВ МВС України, 1996.

 14. Юхновець Г.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов‘язків: Науково-практичні рекомендації / Під ред. М.І.Ануфрієва, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999.


15. Інформаційні ресурси

 1. Сайт “Бібліотека юриста» http://www.lawbook.by.ru/

 2. Українська правнича фундація http://www.ulf.com.ua/

 3. Центр європейського і

порівняльного права http://www.ecle.gov.ua/

 1. Центр розвитку українського

законодавства http://www.ulde.kiev.ua/news.php

 1. Національна Парламентська

бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/

 1. Національна бібліотека України

ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

 1. Наукова бібліотека ім.

М.Максимовича

КНУ ім. Тараса Шевченка http://www.library.univ.kiev.ua 1. Наукова бібліотека Національного

університету “Києво-

Могилянська академія» http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib 1. Російська державна бібліотека http://www.rsl.ru/

 2. Російська національна бібліотека http://www.nlr.ru:8101/
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка