Робоча програма навчальної дисципліни господарський процес за напрямом підготовки «Правознавство» 030401Сторінка2/3
Дата конвертації05.12.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3

Усього годин

22

28

22

8

64
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Предмет, метод та джерела господарського процесу.

2

2

Досудове врегулювання господарських спорів.

2

3

Учасники господарського процесу

2

4

Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.

2

5

Судові витрати. Процесуальні строки

2

6

Докази і доказування у господарському процесі

2

7

Позов у господарському процесі.

2

8

Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

2

9

Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

2

10

Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

Перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.2

11

Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

Провадження у справах про банкрутство.2
Разом

226. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Досудове врегулювання господарських спорів.

2

2

Учасники господарського процесу

4

3

Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.

2

4

Судові витрати. Процесуальні строки

2

5

Докази і доказування у господарському процесі

2

6

Позов у господарському процесі.

2

7

Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

2

8

Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

2

9

Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

2

10

Перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

2

11

Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

2

12

Провадження у справах про банкрутство.

4
Разом

28


7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Предмет, метод та джерела господарського процесу.

6

2

Досудове врегулювання господарських спорів.

6

3

Учасники господарського процесу

6

4

Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.

6

5

Судові витрати. Процесуальні строки

6

6

Докази і доказування у господарському процесі

6

7

Позов у господарському процесі.

6

8

Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

6

9

Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

6

10

Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

5

11

Перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

5

12

Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

4

13

Провадження у справах про банкрутство.

4
Разом

72


9. Індивідуальні завдання
Тема 1. Предмет, метод та джерела господарського процесу.

Завдання 1. З’ясувати роль господарського суду у здійсненні правосуддя у господарських правовідносинах.

Завдання 2. Дати характеристику організаційних та функціональних принципів господарського процесу.

Завдання 3. Дати визначення терміну «професійний суддя».

Завдання 4. В чому полягає завдання кваліфікаційних комісій суддів? Визначити систему кваліфікаційних комісій суддів та строк їх повноважень.

Завдання 5. Визначити мету проведення кваліфікаційної атестації суддів, кваліфікаційні класи та строки перебування у кваліфікаційному класі.

Завдання 6. Розкрити зміст дисциплінарної відповідальності суддів (підстави дисциплінарної відповідальності суддів, стадії дисциплінарного провадження, перевірка даних про дисциплінарний проступок судді, підстави порушення дисциплінарного провадження, порядок порушення дисциплінарного провадження, розгляд дисциплінарної справи, застосування і зняття дисциплінарного стягнення).
Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів.

Завдання 1. Скласти претензію та відповідь на неї.

Завдання 2. Скласти заяву про нестачу або пошкодження вантажу під час морського перевезення.

Завдання 3. Визначити підстави звільнення перевізника від відповідальності за втрату, нестачу і пошкодження вантажу у морських перевезеннях.
Тема 3. Учасники господарського процесу.

Завдання 1. Охарактеризувати випадки, в яких громадяни можуть звертатись до господарського суду за захистом своїх порушених прав.

Завдання 2. Розкрити зміст питання, щодо підтримання прокурором державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Завдання 3. У жовтні 2006 року Київський транспортний прокурор в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв'язку України та Державного територіального - галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" (далі ДТГО "Південно – Західна залізниця") звернувся у господарський суд міста Києва з позовом до дочірнього підприємства "Миколаївський облавтодор" (далі ДП "Миколаївський облавтодор"), відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (далі ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги України"), Державної служби автомобільних доріг України, служби автомобільних доріг в Миколаївській області про стягнення на користь ДТГО "Південно- Західна залізниця" 6 000 000 грн., отриманих ДП "Миколаївський облавтодор" на підставі договору підряду N ПЗ/НКВ-032416/НЮ від 12 червня 2003 року.

Чи підлягає цей спір розгляду у господарському суді? Відповідь обґрунтуйте.
Тема 4. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.

Завдання 1. Визначити з перелічених нижче прикладів, справи у спорах, що не підвідомчі господарським судам: справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, спорів про приватизацію державного житлового фонду; спори, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції; спори про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; спори, що виникають із публічно-правових відносин; справи про банкрутство; справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, кціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.Завдання 2. Перерахувати випадки, коли спір підвідомчий господарському суду не може бути переданий сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу).

Завдання 3. Дати визначення поняття корпоративних відносин. Провести характеристику правової природи, елементів та суб’єктів корпоративних правовідносин.


Тема 5. Судові витрати. Процесуальні строки

Завдання 1. Розкрийте поняття та мету судових витрат. Порівняйте судові витрати, передбачені в цивільному процесі та судові витрати, які сплачуються при вирішенні господарського спору.

Завдання 2. Розкрийте прядок накладення судових штрафів.
Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі.

Завдання 1. Перерахувати види запобіжних заходів.

Завдання 2. Визначити форму і зміст заяви про вжиття запобіжних заходів. Скласти проект такої заяви.

Завдання 3. Визначити наслідки подання заяви про вжиття запобіжних заходів, що не відповідає вимогам закону.
Завдання 4. Проаналізувати порядок накладення арешту на цінні папери. Результати дослідження бажано викласти у вигляді таблиці.
Тема 7. Позов у господарському процесі.

Завдання 1. Скласти позовні заяви за такими категоріями спорів: а) що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів; б) за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції; в) що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником.

Завдання 2. Дати порівняльно-правову характеристику понять «відкладення», «зупинення», «поновлення», і «припинення» судового розгляду.
Тема 8. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

Завдання 1. Скласти та проаналізувати проект рішення суду

Завдання 1. Скласти та проаналізувати проект ухвали про забеспечення позову
Тема 9. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

Завдання 1. Скласти апеляційну скаргу.

Завдання 2. Скласти відзив на апеляційну скаргу
Тема 10. Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

Завдання 1. Скласти касаційну скаргу.

Завдання 2. Скласти відзив на касаційну скаргу.
Тема 11. Перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

Завдання 1. Скласти заяву про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами.
Тема 12. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

Завдання 1. дати визначення виконавчого провадження як завершальна стадія судового провадження та примусового виконання рішень інших органів (посадових
осіб).

Завдання 2. Визначити органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень.

Завдання 3. Перерахувати виконавчі документи за рішеннями, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.
Завдання 4. Перерахувати заходи примусового виконання рішень.
Тема 13. Провадження у справах про банкрутство.

Завдання 1. Проаналізувати новели законодавства з питань провадження у справах про банкрутство

Завдання 2. Проаналізувати засоби захисту прав кредиторів та прав боржника під час провадження у справі про банкрутство


  1. Методи навчання.

Дисципліна "Господарський процес" включає такі види занять як лекції, семінарські, практичні заняття, а також індивідуальну роботу, самостійну роботу та модульний контроль.

Вивчення господарського процесу рекомендується почати з ознайомлення з тематичним планом, який містить структуру курсу, з планами семінарських та практичних занять, завданнями для самостійної роботи та тематикою рефератів, доповідей. В результаті студент отримує уяву про завдання, що має виконати під час вивчення курсу «Господарський процес», а також методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до занять з метою засвоєння основних, сформульованих на підставі сучасних досягнень науки, теоретичних положень і новітнього господарського процесуального законодавства України. Особливу увагу при цьому слід приділити тим темам, при вивченні яких не передбачена лекція.

Лекційні заняття з господарського права являють собою найбільш економічний спосіб передачі й засвоєння навчальної інформації, зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних питань теорії та чинного законодавства, вони проводяться переважно з використанням мультимедійного проектора, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його доступнішим, сприяє активізації роботи студентів.

На семінарські заняття виносяться найбільш складні проблеми, які націлюють студентів на всебічне і дискусійне обговорення тем.

Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з відповідного розділу (теми) необхідно опрацювати матеріали з господарського права, які публікуються в періодичних виданнях, з’являються на відповідних сайтах інтернету, та слідкувати за змінами у господарському процесуальному законодавстві України. При підготовці до семінарських та практичних занять студенти можуть скористатися консультацією науково-педагогічних працівників кафедри, які викладають господарське процесуальне право, під час їх чергування на кафедрі згідно з відповідним графіком. Крім того, ознайомитися з кафедральними дидактичними матеріалами та методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності в бібліотеці академії та інших бібліотеках м. Києва.

До кожної теми семінарського заняття наведено ряд ключових понять, які слід законспектувати в окремому зошиті (або розділі робочого зошиту) у формі словника.

Сформульовані в навчально-методичному комплексі контрольні питання до кожного семінарського заняття доцільно постійно використовувати для самоконтролю стану готовності до рубіжного модульного контролю.

Практичні заняття мають на меті закріпити лекційний матеріал з господарського процесуального права у ході розв’язання практичних завдань, ситуацій, дискусій, вирішення правових проблем. Тематика, коло питань, що висвітлюються на практичних заняттях приділена темам, що стали актуальними у зв’язку з євроінтеграційними процесами та змінами в законодавстві у галузі господарського процесуального права тощо.

Самостійна робота є індивідуальним видом роботи кожного студента над першоджерелами та навчальними посібниками і оцінюється лектором або викладачем за результатами виступів на семінарах, конференціях та при проведенні практичних занять Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту основних інститутів господарського права. Студент має виходити з того, що контроль за виконанням завдань для самостійної роботи викладачем буде здійснюватися регулярно (під час опитування на заняттях, під час кожного рубіжного модульного контролю, у тому числі шляхом перевірки записів у робочих зошитах).

Студент матиме право, керуючись списком рекомендованих тем рефератів, що містить навчально-методичний комплекс, обрати одну з них та, після узгодження її з викладачем, підготувати тільки один реферат протягом всього періоду вивчення дисципліни.Індивідуальна робота проводиться з студентами з метою виявлення рівня їх підготовки, проблемних питань у навчанні та засвоєнні матеріалу, а також з метою виправлення незадовільних оцінок, отриманих під час семінарських і практичних занять.

Модульний контроль. Кожний студент, відповідно до програми курсу, після завершення вивчення кожного модуля зобов’язаний здати модульний контроль (в письмовій формі) і отримати певні бали.

Студентам виділяється також час для консультацій з викладачами кафедри.
  1. Методи контролю


В організації навчального процесу з навчальної дисципліни застосовується:

  • поточний;

  • рубіжний (модульний);

  • підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку системності, ефективності самостійної роботи та рівня підготовленості студентів з певних розділів навчальної програми.

Рубіжний (модульний) контроль здійснюється для активізації систематичної роботи студентів та підвищення якості навчального процесу протягом семестру.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання протягом семестру і проводиться у формі екзамену.

У процесі контролю поєднується традиційна чотирибальна (2-5) система оцінки успішності студентів з системою комплексною діагностики знань.

Метою комплексної діагностики знань студентів є підвищення зацікавленості студентів у вивченні навчального матеріалу, викладання якого винесено як на аудиторні заняття, так і на опрацювання в позааудиторний час, стимулювання систематичної самостійної роботи студентів, підвищення об'єктивності оцінки їх знань, виявлення і розвиток творчих здібностей, запровадження здорової конкуренції у навчанні.

Суттєвою особливістю комплексної діагностики є виставлення загальної оцінки з дисципліни з урахуванням балів, отриманих під час проведення семінарських, практичних занять, а також рубіжного (модульного) контролю усдішності студента, яка визначається на підставі оцінки усіх видів завдань, визначених викладачем для опанування змісту програми дисципліни навчального плану.

Тести. Особливим способом контролю знань студентів є тестове опитування. Особливість роботи при підготовці до тестового контролю полягає у тому, що позитивне виконання тестових завдань вимагає від студентів точних знань, доброї пам’яті, а у певних випадках - розвитку інтуїтивного мислення, оскільки під час їх виконання заборонено користуватися будь-якими джерелами.

Тестове завдання складається із одного питання і 3—5 відповідей, серед яких одна чи декілька правильних. Студент повинен відмітити правильні відповіді.

В кінці заняття викладач робить висновок щодо рівня підготовки студентів до заняття, відзначає позитивні і негативні сторони відповідей, аналізує і оцінює надані відповіді.

Модульні контролі відбуваються шляхом вирішення тестових завдань:


1. До складу учасників господарського процесу не входять:

А. Сторони

В. Треті особи

С. Свідки

D. Юрист підприємства

E. Прокурор

2. Суддя не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу, якщо:

A. У сторін виникають сумніви у його неупередженості

B. Він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі

C. Прокурор подав заяву про недбалість судді

D. Висновок експерта не відповідає висновкам судді

E. Він є знайомим осіб, які беруть участь у справі

3. Відвід судді повинен заявлятися:

A. У письмовій формі

B. Усно секретарю суду

C. Усно у судовому засіданні

D. У письмовій формі із занесенням до судового протоколу

E. У нотаріально завіреній письмовій формі

4. Відвід повинен бути заявлений:

A. На будь-якій стадії господарського процесу

B. На стадії порушення провадження у справі

C. На стадії підготовки до розгляду

D. До початку вирішення спору

E. На стадії виконання рішення

5. Питання про відвід судді господарського суду вирішується:

A. Головою господарського суду

B. Головою апеляційного господарського суду

C. Прокурором, який бере участь у справі

D. Головою Вищого господарського суду

E. Судом у тому складі, який розглядає справу

6. З приводу відводу судді господарського суду виноситься:

A. Рішення

B. Ухвала

C. Постанова

D. Повідомлення

E. Окрема ухвала

7. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору не має права:

A. Знайомитися з матеріалами справи

B. Брати участь у дослідженні доказів

C. Збільшити розмір позивних вимог

D. Давати пояснення

E. Знімати копії з матеріалів справи

8. Процесуальне правонаступництво можливе лише:

А.На стадії порушення провадження у справі

В.При вирішенні спору

С.До початку вирішення спору

D.На будь-якій стадії господарського процесу

E.До виконавчого провадження


9. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються:

A.Усіма правами і несуть усі обов’язки позивача

B.Усіма правами і несуть усі обов’язки відповідача

C.Частково правами і несуть усі обов’язки позивача та відповідача

D.Усіма правами і несуть усі обов’язки відповідача та позивача

E.Частково правами відповідача

10. Про вступ, допущення або залучення третіх осіб у справу господарський суд виносить:

A.Рішення

B.Ухвалу

C.Постанову

D.Окрему ухвалу

E.Повідомлення

11. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу:

A.При порушенні апеляційного провадження

B.При порушенні касаційного провадження

C.До початку вирішення спору

D.До прийняття рішення

E.До виконання рішення

12. Судовий експерт не має права:

A.Знайомитися з матеріалами справи

B.Змінити підставу позову

C.Брати участі в огляді та дослідженні доказів

D.Відмовитись від дачі висновку

E.Просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів

13. Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді через представників, повноваження яких підтверджуються:

A.Громадянином у судовому засіданні

B.Господарським судом у судовому засіданні

C.Письмовою довіреністю

D.Нотаріально посвідченою довіреністю

E.Зацікавленими особами

14. Судами касаційної інстанції у системі господарських судів в усіх випадках є:

A.Місцеві господарські суди

B.Апеляційні господарські суди

C.Вищий господарський суд України

D.Господарський суд міста Києва

E.Палата з господарських справ Верховного суду України

15. Господарським судам не підвідомчі:

A.Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів

B. Справи у спорах, що виникають при укладанні господарських договорів

C.Справи про банкрутство

D.Спори про встановлення цін на продукцію (товари)

Е.Справи, що виникають з корпоративних відносин

16. Яка з перелічених процедур не є судовою процедурою банкрутства?

А. процедура управління майном

B. процедура санації

C. процедура ліквідації

D. мирова угода

17.Згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», значним є правочин щодо розпорядження майном боржника, балансова вартість якого перевищує:

A. 1 % балансової вартості його активів

B. 5 % балансової вартості його активів

C. 10 % балансової вартості його активів

18.Хто не може ініціювати порушення провадження у справі про банкрутство?

A. боржник

B. кредитор

C. арбітражний керуючий

19.Мораторій за задоволення вимог кредиторів полягає у:

A. зупиненні виконання грошових зобов’ язань на зобов’ язань по сплаті податків, строк виконання по яким настав до дня введення мораторію

B. забороні подавати грошові вимоги до боржника після введення мораторію

20.Протягом якого строку конкурсні кредитори зобов’ язані подати до суду заяви з вимогами до боржника?

A. протягом 10 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство

B. протягом 30 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство

C. протягом 60 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство21.Господарська діяльність боржника завершується з дня:

A. порушення провадження у справі про банкрутство

B. оголошення боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури

22.Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи є підставою для:

А. оскарження в апеляційному порядку

B. оскарження в касаційному порядку

C. перегляду господарським судом прийнятого ним рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами

D. оскарження у Верховному Суді України

23.Виконавчим документом є:

А. рішення господарського суду

B. постанова апеляційного господарського суду

C. наказ господарського суду24. Чи можливо пред’являти позовні вимоги одночасно до кількох відповідачів?

А. так, у будь-якому випадку

B. так, але з дозволу суду

C. ні, не можливо25.За ініціативою господарського суду заміна неналежного відповідача відбувається:

А. за згодою позивача

B. за згодою позивача і первісного відповідача

C. без згоди зазначених осіб

26.Чи позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті відмова позивача від позову?

А. так, для всіх категорій справ

B. ні, для всіх категорій справ

C. ні, відносно позову, поданого прокурором в інтересах держави

27.Яким чином підтверджуються повноваження керівника юридичної особи?

А. довіреністю

B. ордером та витягом з договору

C. наказом

28.Чи може бути представником юридичної особи в господарському суді особа, що не є фаховим юристом?

А. так, у будь-якому випадку,

B. так, але у випадку, якщо це її керівник

29.Інститут свідків у господарському процесі:

А. передбачений

B. не передбачений

30.Інститут присяжних у господарському процесі:

А. передбачений

B. не передбачений

31.Які з перелічених категорій спав не підвідомчі господарським судам?

А. справи про банкрутство

B. справи у спорах про приватизацію державного житлового фонду

C. справи за позовами фізичних осіб, які не є суб’ єктами господарювання, у корпоративних спорах
32.Справи у спорах між господарським товариством та його учасниками розглядаються:

А. у господарському суді за місцем проживання учасника

B. у господарському суді за місцезнаходженням товариства згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

C. у суді загальної юрисдикції за місцем проживання учасника

D. у суді загальної юрисдикції за місцезнаходженням товариства

33.Справи у спорах про право власності на майно розглядаються:

А. господарським судом за місцезнаходженням позивача

B. господарським судом за місцезнаходженням відповідача

C. господарським судом за місцезнаходженням майна

34.Виключним правом позивача є:

А. ознайомлення з матеріалами справи

B. надання пояснень

C. збільшення позовних вимог

D. оскарження судового рішення

E. всі перелічені права є виключними правами позивача

35.Виключними правами відповідача є:

А. знайомитись з матеріалами справи

B. визнати позов повністю або частково

C. відмовлятися від позову

D. змінювати предмет позову

E. всі перелічені права є виключними правами відповідача

36.Чи має право прокурор вступити у справу на будь-якій стадії її розгляду:

A. так, у будь-якому випадку

B. так, але за згодою сторін

C. ні, прокурор має право вступити у справу, тільки подавши позовну заяву до суду І інстанції

37.Чи мають право працівники підприємства, які не є його представниками, брати участь у процесі?

А. так, у будь-якому випадку

B. так, але виключно у випадку, коли їх викличе суд

C. ні, оскільки вони не є представниками сторони, у них немає довіреності

38.Чи зобов’язаний господарський суд врахувати висновок судового експерта при винесенні рішення по справі?

А. так


B. ні

39.Чи має право сторона подати касаційну скаргу, не оскарживши рішення в апеляційному порядку?

А. так

B. ні, в жодному випадку40.Чи допускається подання до суду касаційної інстанції нових доказів?

А. так


B. так, але лише тих, про які не було відомо під час розгляду справи у попередніх інстанціях

C. ні


41.Чи має право позивач доповнити позовні вимоги під час розгляду справи у касаційній інстанції?

А. так


B. ні

42. До судових витрат не відносяться витрати, що складаються з:

А. державного мита

B. судового збору

C. сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом

D. сум з оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов’язаних з розглядом справи

43. Господарському суду дозволяється відмовляти у розгляді справи з мотивів:

A. неповноти, неясності законодавства;

B. відсутності законодавства;

C. суперечливості законодаства;

D. з інших підстав, передбачених законодавством.

44. Господарський суд не вирішує справи на підставі:

A. міжнародних договорів;

B. Конституції України;

C. Господарського процесуального кодексу України

D. Актів державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.

45. Господарський суд здійснює правосуддя на наступних засадах, крім:

А. рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом

В. змагальності;

C. гласності;

D. економічної доцільності

46. Вищий господарський суд України не є:

А. судом касаційної інстанції

В. вищим судовим органом господарських судів

С. вищим судовим органом у керуванні діяльністю державних арбітражів України;

47. Місцевим господарським судом не є:

A. господарський суд Автономної Республіки Крим;

B. господарський суд Київської області;

C. господарський суд міста Києва;

D. Київський апеляційний господарський суд.

48. Протягом якого строку може бути переглянуто судове рішення господарського суду за нововиявленими обставинами ?

A. не пізніше одного місяця з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення;

B. не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення;

C. не пізніше трьох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення.

49. Які справи не підвідомчі господарським судам:

A. справи, щодо погодження стандартів та технічних умов;

B. справи за заявами органів Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до її компетенції;

C. справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником.

50. Протягом якого строку з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили може бути подана касаційна скарга?

A. протягом 10 днів;

B. протягом одного місяця;

C. протягом двох місяців;

D. протягом двадцяти днів

51. Заява про вжиття запобіжних заходів розглядається господарським судом не пізніше:

A. двох днів з дня її подання;

B. п’яти днів з дня її подання;

C. одного місяця з моменту її подання.
52. Протягом якого строку з дня оголошення рішення місцевого господарського суду може бути подана апеляційна скарга?

A. п’яти днів;

B. десяти днів;

C. тридцяти днів.


53. Протягом якого строку з дня оголошення ухвали місцевого господарського суду може бути подана апеляційна скарга?

A. п’яти днів;

B. десяти днів;

C. тридцяти днів.

54. Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:

A. спір не підлягає вирішенню в господарських судах України;

B. позивач не з’явився у засідання господарського суду;

55. Апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду розглядається з дня постановлення ухвали до прийняття її до провадження у строк:

A. протягом п’ятнадцяти днів;

B. у місячний строк;

C. у двомісячний строк;

D. у трьохмісячний строк.

56. Не перешкоджає повторному зверненню з позовною заявою у загальному порядку:

A. відмова у прийнятті позовної заяви;

B. повернення позовної заяви;

C. зупинення провадження у справі;

57. Про порушення провадження у справі виноситься:

A. рішення;

B. ухвала;

C. первісне рішення;

D. первісна ухвала;

E. постанова.

58. Обставини, які мають значення для правильного вирішення спору встановлюються такими засобами:

A. письмові докази;

B. речові докази;

C. висновки судових експертів

D. пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь у судовому процесі

E. всіма переліченими засобами

59. Справи у спорах, у яких відповідачем є Національний банк України розглядаються:

A. Вищим господарським судом України;

B. місцевим господарським судом Київської області;

C. Печерським районним господарським судом м. Києва;

D. господарським судом міста Києва.

60. Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи:

A. повертаються господарським судом не пізніше п’яти днів від дня надходження позовної заяви;

B. надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п’яти днів від дня надходження позовної заяви;

C. повертаються господарським судом не пізніше трьох днів від дня надходження позовної заяви;

61. Доказами у справі є:

A. будь-які фактичні дані;

B. будь-яка інформація;

C. будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін;

62.Засобами доказування у господарському процесі є:

A. письмові та речові докази;

B. первинні та похідні докази;

C. свідчення свідків;

D. прямі та непрямі докази.

63. Відвід судового експерта не може бути здійснений:

A. за заявою сторін;

B. за заявою прокурора;

C. за заявою колегії господарського суду касаційної інстанції.

64. Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:

A. заява не підлягає розгляду в господарських судах України;

B. у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштових адрес;

C. позов подано до підприємства, організації, яке розташоване в іншій області.

D. позов подано з запізненням.

65 Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься:

A. постанова;

B. рішення;

C. ухвала;

D. наказ.

66. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:

A. позовну заяву не підписано;

B. не подано копій всіх необхідних доказів;

C. не подано доказів надсилання відповідачеві претензії і доданих до неї документів.

67. Суддя, прийнявши позовну заяву, виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі не пізніше:

A. трьох днів;

B. п’яти днів;

C. десяти днів

D. тридцяти днів з дня її надходження.

68. Забезпечення позову допускається:

A. до початку розгляду справи по суті;

B. до подачі позовної заяви;

C. до прийняття судового рішення у справі;

D. у будь­якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

69. Спір має бути вирішений господарським судом від дня одержання позовної заяви у строк не більше:

A. десяти днів;

B. одного місяця;

C. двох місяців;

D. трьох місяців.

70. Якщо відзив на позовну заяву не подано, справу може бути:

A. перенесено;

B. закрито;

C. залишено без розгляду;

D. розглянуто за наявними в ній матеріалами.

71. Господарський суд не має права зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь у судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках:

A. призначення господарським судом судової експертизи;

B. надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів;

C. неподання стороною витребуваних доказів;

D. заміни однієї з сторін її правонаступником.

72. Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:

A. відповідач не з’явився у засідання господарського суду;

B. сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

73. Апеляційна скарга подається:

A. особисто представником сторони чи прокурором до апеляційного господарського суду;

B. надсилається до апеляційного господарського суду поштою;

C. через місцевий господарський суд, який розглянув справу;

74. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо:

A. апеляційна скарга не підписана;

B. скаргу подано безпосередньо до суду апеляційної інстанції;

75. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо:

A. до скарги не додано квитанції про оплату поштового відправлення, яким надіслана її копія іншій стороні (сторонам);

B. скаргу подано до закінчення строку, встановленого для її подання.

76. Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається з дня постановлення ухвали до прийняття її до провадження у строк:

A. протягом десяти робочих днів;

B. у місячний строк;

C. у двомісячний строк;

D. у трьохмісячний строк.

77. Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги має право:

A. залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу без задоволення;

B. скасувати рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції;

C. дати рекомендації щодо перегляду рішення;

78.Підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є:

A. особлива складність справи;

B. порушення строку прийняття рішення;

C. невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи;

D. порушення порядку оголошення рішення.

79. За наслідками розгляду апеляційної скарги апеляційний господарський суд приймає:

А. рішення;

B. висновок;

C. постанову;

D. виконавчий лист
80. Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України:

A. тільки через місцевий господарський суд;

B. тільки через апеляційний господарський суд;

C. через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову;

D. безпосередньо до Вищого господарського суду України.

81. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:

A. касаційна скарга підписана особою, посадове становище якої не зазначено;

B. до скарги не додано документів, що підтверджують оплату послуг експерта.

82. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:

A. скаргу надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний господарський суд, що прийняв рішення або постанову;

B. до скарги (подання) не додано доказів надіслання її копії прокурору;

83. Касаційна скарга на рішення або постанову судів попередніх інстанцій розглядається протягом одного місяця з дня:

A. подання касаційної скарги;

B. надходження справи разом із касаційною скаргою до Вищого господарського суду України;

C. з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги до провадження Вищим господарським судом України

84. Касаційна скарга на ухвалу судів попередніх інстанцій розглядається протягом п’ятнадцяти днів з дня:

A. подання касаційної скарги;

B. надходження справи разом із касаційною скаргою до Вищого господарського суду України;

C. з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги до провадження Вищим господарським судом України

85. Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право:

A. доповнити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;

B. залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;

C. скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і направити справу на розгляд Верховного суду України;

86. Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право:

A. призначити у справі судову експертизу;

B. скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до апеляційного суду, якщо порушення норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, допущені тільки апеляційним судом.

C. у будь-якому випадку направити справу до суду першої інстанції

87. Порушення норм процесуального права є в будь-якому разі підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо:

A. справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;

B. справу розглянуто судом за відсутності будь­якої із сторін, повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;

88. Порушення норм процесуального права є в будь-якому разі підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо:

A. господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов’язків третіх осіб, які були залучені до участі у справі.

B. рішення або постанова підписані тими суддями, що зазначені в рішенні або постанові.

89. Верховний Суд України переглядає судові рішення господарських судів:

A. з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалені різні за змісном судові рішення у подібних правовідносинах;

B. у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду;

90. Верховний Суд України за результатами розгляду справи більшістю голосів приймається постанова:

A. про повне або часткове задоволення заяви;

B. про витребування додаткових доказів

91. Стадією господарського процесу не є:

A. порушення провадження у справі;

B. претензійне урегулювання спору;

C. підготовка матеріалів до розгляду;

D. виконавче провадження;

E. провадження в суді касаційної інстанції.

92. Джерела господарського процесуального законодавства:

A. Господарський процесуальний кодекс України;

B. укази Президента України;

C. постанови Кабінету Міністрів України;

D. постанови Вищого господарського суду України.

93. Господарські процесуальні правовідносини виникають між:

A. позивачем і відповідачем;

B. позивачем і третьою особою з самостійними вимогами на предмет спору;

C. позивачем і суддею господарського суду;

D. відповідачем і суддею господарського суду;

E. господарським судом та іншими учасниками судового процесу.

94. Провадження у справах порушується господарським судом незалежно від ужи­вання сторонами заходів досудового врегулювання спорів за заявою:

A. підприємств та організацій;

B. Голови Вищого господарського суду;

95. Провадження у справах порушується господарським судом за заявою:

A. органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати

B. суддів

96. Порядок досудового врегулювання господарських спорів поширюється на спори:

A. про визнання договорів недійсними;

B. про визнання недійсними актів державних органів;

C. про стягнення заборгованості за опротестованими векселями;

D. про звернення стягнення на заставлене майно;

E. про стягнення заборгованості.

97. Згідно порядку досудового врегулювання господарських спорів підприємства звертаються до організації, яка порушила їхні права, з:

A. письмовою претензією;

B. усною заявою;

C. усною претензією;

D. нотаріально посвідченою заявою.

98. Документи, які є в організації, до якої пред’являється претензія:

A. додаються в оригіналах;

B. не додаються;

C. не додаються із зазначенням про це у претензії;

D. додаються у копіях;

E. додаються у належним чином засвідчених копіях.

99. Претензія підприємства підписується:

A. заступником керівника підприємства;

B. уповноваженою особою;

C. керівником юридичного підрозділу підприємства;

D. власником підприємства.

100. Претензія передається адресатові шляхом:

A. повідомлення по телефону;

B. надсилання листом;

C. надсилання рекомендованим або цінним листом;

101. У разі витребування у заявника документів, необхідних для розгляду претензії, термін розгляду може бути продовжено на строк не:

A. менше п’яти днів;

B менше десяти днів;

C. менше двадцяти днів;

D. більше десяти днів;

E. більше двадцяти днів.

102. Про результати розгляду претензії заявника повідомляється:

A. по телефону;

B. в усній формі;

C. у письмовій формі;

D. у нотаріально засвідченій формі;

E. по факсу.

103. Відповідь на претензію підписується:

A. заступником керівника підприємства;

B. уповноваженою особою;

C. керівником юридичного підрозділу підприємства;

D. власником підприємства.

104. Відповідь на претензію передається адресатові шляхом:

A. повідомлення по телефону;

B. надсилання листом;

C. надсилання рекомендованим або цінним листом;

105. Справи зі спорів, що виникають при виконанні господарських договорів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої певні дії;

B. відповідача;

C. позивача;

D. за вибором відповідача;

E. сторони, зобов’язаної за договором передати майно

106. Справи у спорах про визнання договорів недійсними, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої певні дії;

B. відповідача;

C. позивача;

D. за вибором відповідача;

E. сторони, зобов’язаної за договором передати майно

107. Справи зі спорів за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої певні дії;

B. відповідача;

C. позивача;

D. за вибором відповідача;

E. одного з відповідачів за вибором позивача.

108. Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. кредитора;

B. за згодою кредиторів;

C. боржника;

D. ліквідатора;

E. арбітражного керуючого.

109. Справи зі спорів, що виникають із договору перевезення, в яких одним із відповідачів є орган транспорту, розглядаються за місцезнаходженням:

A. позивача;

B. предмета спору;

C. цього органу;

D. за вибором відповідачів;

E. за умовами договору.

110. Справи зі спорів про право власності на майно розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. позивача;

B. відповідача;

C. майна;

D. за вибором позивача;

E. за угодою сторін.

111. Справи зі спорів про витребування майна з чужого незаконного володіння розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. позивача;

B. відповідача;

C. майна;

D. за вибором позивача;

E. за угодою сторін.

112. Справи зі спорів про усунення перешкод у користуванні май­ном розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

A. позивача;

B. відповідача;

C. майна;

D. за вибором позивача;

E. за угодою сторін.

113. При непідсудності справи даному господарському суду господарський суд надсилає матеріали справи за встановленою підсудністю:

A. не пізніше трьох днів;

B. не пізніше п’яти днів;

C. після п’яти днів;

D. не пізніше десяти днів;

E. після десяти днів.

114. Строк надсилання матеріалів справи за встановленою підсудністю визначається з дня:

A. надходження позовної заяви;

B. винесення ухвали про передачу справи;

C. прийняття рішення головою господарського суду;

D. досягнення угоди між сторонами;

E. подання протесту прокурором.

115. Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи цент­ральний орган виконавчої влади, розглядає:

A. господарський суд міста Києва;

B. Верховний Суд України;

C. Вищий господарський суд України;

D. Конституційний Суд України;

E. Київський апеляційний господарський суд

116. Справи у спорах, у яких відповідачем є Національний банк України, розглядає:

A. господарський суд міста Києва;

B. Верховний Суд України;

C. Вищий господарський суд України;

D. Конституційний Суд України;

E. Київський апеляційний господарський суд

117. Обставини, на які сторона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, повинні довести:

A. сама сторона;

B. господарський суд;

C. свідки;

D. судовий експерт;

E. уповноважена особа.

118. Належність доказів означає, що господарський суд приймає тільки ті докази, які:

A. подані сторонами;

B. подані учасниками процесу;

C. мають значення для справи;

D. подані свідками;

E. досліджені господарським судом.

119. Допустимість доказів означає, що обставини справи повин­ні бути підтверджені:

A. письмовими доказами і не можуть підтверджуватись речовими доказами;

B. речовими доказами і не можуть підтверджуватись письмовими доказами;

C. певними засобами доказування і не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування;

D. виключно усними поясненнями;

E. будь-якими доказами, наданими учасниками справи.

120. Не потребують доказування обставини:

A. визнані сторонами загальновідомими;

B. визнані господарським судом загальновідомими;

C. факти, які становлять комерційну таємницю.

121. Письмовими доказами не є:

A. документи, які містять дані про загальновідомі обставини;

B. письмові пояснення сторін;

C. письмовий висновок судового експерта;

D. документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору;

E. предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини.

122. Господарський суд може провести огляд та дослідження письмових і речових доказів:

A. лише у засіданні господарського суду;

B. у місцезнаходженні позивача;

C. у місцезнаходженні відповідача;

D. у місцезнаходженні сторін;

E. у місцезнаходженні доказів.

123. За результатами огляду та дослідження доказів у місці їх знаходження складається протокол, який підписується:

A. усіма учасниками, які брали участь в огляді та дослідженні;

B. сторонами і суддею господарського суду, які брали участь в огляді та дослідженні;

C. суддею господарського суду, який брав участь в огляді та дослідженні;

D. суддею господарського суду і судовим експертом, які брали участь в огляді та дослідженні;

E. лише сторонами, які брали участь в огляді та дослідженні.

124. Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд:

A. вимагає додаткових пояснень від позивача;

B. вимагає додаткових доказів від позивача;

C. вимагає додаткових доказів від відповідача;

D. призначає судову експертизу;

E. призначає додаткове судове засідання з метою встановлення відповіді на запитання.

125. Висновок судового експерта подається господарському суду:

A. у письмовій формі;

B. у нотаріально посвідченій формі;

C. після ознайомлення з ним сторін;

D. у посвідченій сторонами формі.

126. Господарський суд оцінює докази:

A. за вказівками Вищого господарського суду;

B. за своїм внутрішнім переконанням, керуючись законом;

C.залежно від того, які з обставин, якими позивач обгрунтовує свої вимоги, були визнані відповідачем;

D. керуючись наданими доказами;

E. за порадами прокурора.

127. Заздалегідь встановлену силу для господарського суду мають:

A. письмові докази;

B. речові докази;

C. висновок судового експерта;

D. ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили;

E. пояснення сторін.

128. Судовий збір не справляється за подання:

A. позовної заяви прокурора;

B. позовної заяви СПД фізичної особи;

C. апеляційної скарги;

D. касаційної скарги;

E. позовної заяви приватного підприємства.

129. Позовні заяви майнового характеру оплачуються судовим збором у розмірі:

A. 2% ціни позову;

B. 3% ціни позову;

C. 5% ціни позову;

D. 7% ціни позову;

E. 10% ціни позову.

130. Позовні заяви немайнового характеру оплачуються судовим збором у розмірі:1) 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

A. 1 розмір мінімальної заробітної плати;

B. 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати;

C. 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

D. 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

E. 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

131. Заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову оплачуються судовим збором у розмірі:

A. 1 розмір мінімальної заробітної плати;

B. 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати;

C. 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

D. 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

E. 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

132. Заяви кредиторів про порушення справ про банкрутство оплачуються судовим збором у розмірі:

A. 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

B. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

C. 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

D. 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

E. 5 розмірів мінімальної заробітної плати.

133. Розмір судового збору, яке оплачується при поданні позовної заяви до господарського суду, встановлює:

A. Господарський процесуальний кодекс України;

B. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»;

C. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України;

D. Бюджетний кодекс України;

E. Закон України «Про судовий збір»

134. Якщо спір виникає внаслідок неправильних дій сторони, гос­подарський суд має право незалежно від результатів вирішення спору:

A. покласти на цю сторону сплату судового збору;

B. стягнути державне мито у подвійному розмірі з обох сторін;

C. стягнути державне мито у подвійному розмірі з цієї сторони.

135. Суми, які підлягають оплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов’язані з розглядом справи, при задоволенні позову покладаються:

A. на відповідача;

B. на позивача, якщо відповідач звільнений від сплати;

136. Процесуальні дії в господарському процесі вчиняються у строки:

A. встановлені Конституцією України;

B. встановлені Господарським процесуальним кодексом України;

C. призначені господарським судом за погодженням із сторонами;

D. узгоджені сторонами;

E. встановлені прокурором.

137. Строки для вчинення процесуальних дій визначаються:

A. точною календарною датою;

B. зазначенням події, яка можливо не настане.

138. Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, починається:

A. з попереднього дня до календарної дати, якою визначено його початок;

B. наступного дня після календарної дати, якою визначено його початок;

139. Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, починається:

A. наступного дня після настання події, якою визначено його початок;

B. з попереднього дня настання події, якою визначено його початок;

140. У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається:

A. попередній останній робочий день;

B. цей неробочий день;

C. перший наступний за ним робочий день;

D. узгоджений сторонами день;

E. визначений господарським судом день.

141. Господарський суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у випадках:

A. неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’я­заної з нею іншої справи, що вирішується іншим судом;

B. необхідності витребування інших доказів;

142. Господарський суд відкладає розгляд справи у випадках:

A. призначення господарським судом судової експертизи;

B. неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’я­заної з нею іншої справи, що вирішується іншим судом;

C. неподання витребуваних доказів;

143. Питання про повернення позовної заяви вирішується з дня надходження заяви:

A. у триденний строк;

B. п’ятиденний строк;

C. семиденний строк;

D. десятиденний строк;

E. негайно.

144. Позовна заява не може бути підписана:

A. представником позивача;

B. прокурором;

C. заступником прокурора;

D. громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності.

145. До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

A. відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

B. висновок судового експерта;

C. належність доказів.

146. Позивач при поданні позову зобов’язаний:

А. повідомити про це відповідача та третю особу по телефону

B. надіслати відповідачам та третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів поштою;

C. надіслати відповідачам та третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів рекомендованим листом;

D. надіслати відповідачам та третім особам копії позовної заяви листом з описом вкладення;

E. надіслати відповідачам та третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів листом з описом вкладення;

147. Відзив на позовну заяву має право надіслати:

A. позивач;

B. відповідач;

148. Подання зустрічного позову є:

A. правом позивача;

B. правом відповідача;

C. обов’язком позивача;

D. обов’язком відповідача;


149. Питання про прийняття позовної заяви вирішується:

A. головою господарського суду одноособово;

B. заступником голови господарського суду одноособово;

C. суддею господарського суду одноособово;

D. суддями господарського суду колегіально;

E. суддею і головою господарського суду сумісно.

150. Перешкоджає повторному зверненню з позовною заявою в загальному порядку:

A. відмова у прийнятті позовної заяви;

B. повернення позовної заяви;

C. залишення позову без розгляду.Підсумковий контроль відбувається шляхом складання іспиту
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка