Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 "Журналістика": Львів, 2010Скачати 460.95 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір460.95 Kb.
1   2   3


2.3. Самостійна робота студента (заочна форма навчання):

Назва змістового модуля

Кількість годин

Змістовний модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика.

31

Тема 1. Вступ.

Підготувати 5 вирізок порушень норм Кодексу професійної етики НСЖУ. Підготуватися до тестування.


Тема 2. Журналістська мораль та етика.

Підготуватися до тестування.
Тема 3. Гуманізм і свобода слова – демократичні критерії журналістської етики і моралі.

Підготуватися до тестування.


Тема 4. Журналістська аксіологія як теорія цінностей та оцінки.

Підготувати 6 вирізок з преси порушення моральних принципів МФЖ. Підготуватися до тестування.

Тема 5. Документальні нормативні джерела журналістської етики.

Підготуватися до тестування. Написати редакційний кодекс з 4-х частин (4-10 стор.).Тема 6. Службова етика журналіста.

Підготуватися до тестування.Тема 7. Етика реклами в ЗМІ.

Підготуватися до тестування. Вирізки порушень усіх принципів реклами в пресі (ідентифікації, захищеності, добросовісності, достовірності, відкритості, порядності).Змістовний модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

35

Тема 9. Комп’ютерна етика журналіста та Інтернет ЗМІ.

Підготуватися до тестування.


Тема 10. Особливості етикету журналіста

Підготуватися до тестування.


Тема 11. Вербальний етикет журналіста.

Підготуватися до тестування.
Тема 12. Етика полеміки і критики в ЗМІ.

Підготуватися до тестування.


Тема 13. Невербальний етикет журналіста.

Підготуватися до тестування.


Тема 14. Етикет неформального спілкування.

Підготуватися до тестування.


Тема 15. Регулювання порушень етичних вимог.

Підготуватися до тестування.3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Основна література

Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика: підручник / Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. – К.: Вища шк., 2007. – 237 с.

Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет: монографія /О.Д. Кузнецова. Львів: Світ, 1998. 412 с.

Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста: посібник / О.Д.Кузнецова. Львів: ПАЇС, 2007  246 с.

Додаткова література

Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: учебник / Д.С. Авраамов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. С. 3-18.

Анисимов С.Ф. О крайней необходимости этического образования студентов в университете / С.Ф. Анисимов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Филос. 1996. № 2. С. 67-68.

Блен Б. Этические аспекты журналистики / Б.Блен // Междунар. жизнь. 1993. № 10. С. 42–47.

Гор У. Органы саморегулирования // Путеводитель по саморегулированию СМИ: все вопросы и ответы / Под ред. А. Улен, Дж. Смита. Вена: [б.изд.], 2008. С. 37-50.

До дискусії про журналістську етику: збірник статей / За ред. І.О. Чемериса, Н.Л.Лігачової, Б.І. Глухівського. К.: ІЕСП „Республіка”, 2002.Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учебник / Лазутина Г.В. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 240 с.

Міжнародна федерація журналістів. Принципи доступу до інформації // Посібник з питань свободи вираження. К.:[б.в.], 1999. С. 217-218.

Свобода вираження поглядів та свобода ЗМІ за міжнародним законодавством // Посібник з питань свободи вираження. К.: [б.в.], 1999. С. 9-23.

Харасти М. Положительные стороны саморегулирования СМИ // Путеводитель по саморегулированию СМИ: все вопросы и ответы / Под ред. А. Улен, Дж. Смита. Вена: [б.изд.], 2008. С. 9-23.

Хлистун Г.Ю. Система саморегулювання преси в європейському регіоні // Публіцистика і політика // Зб. наук. пр. Вип. 3. – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, Інститут журналістики, 2002. – С. 74-83.

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Зараховано – студент добре знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його, не допускає суттєвих неточностей, вибирає правильну відповідь, правильно застосовує теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав не менше 51%.

Не зараховано – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає багато суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичні завдання. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав менше, ніж 51%.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


  Дисципліна має два змістовних модулі, які охоплюють матеріал усіх тем.

  Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи якість виконання: • Робота на лекції (1 лекція – 1 бал, 15 лекцій – 15 балів)

 • Робота на практичному занятті (1 заняття – 1 бал, 4 практичних – 4 бали)

 • Вирізки з газет порушення моральних принципів МФЖ (1 вирізка – 1 бал, 6 вирізок – 6 балів)

 • Вирізки порушень принципів реклами в пресі (1 вирізка – 1 бал, 6 вирізок – 6 балів)

 • Тестування з 15 тем (1 тема – 1 бал = 15 балів)

 • Вирізки порушень норм Кодексу професійної етики НСЖУ (5 вирізок з газет – 5 балів)

 • Розв’язання моральних задач (1 задача – 1 бал, 6 задач – 6 балів)

 • Скласти Редакційний кодекс газети (від 4 до 10 стор.) – 5 балів

Підсумковий контроль – іспит, який оформляють за результатами поточного контролю упродовж семестру і загального тестування з усіх тем.

Автори ________________ / Кузнецова О. Д. /(підпис) (прізвище та ініціали)

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка