Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальністьСторінка3/3
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова: 1. Боровский Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология. – Москва: Медицина, 1998.

 2. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия.– М.: АО Стоматология, 1999.

 3. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология.– М.: Медицина, 2003.

 4. Боровский Е.В., Барер Г.М. Руководство к практическим занятиям по терапевтической стоматологии.– М.: Медицина, 1975.

 5. Боровский Е.В., Жохова Н.С. Эндодонтическое лечение: Пособие для врачей.– М.: АО Стоматология, 1997.

 6. Боровский Е.В., Иванов С., Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология.– М.:Медицина, 1998.

 7. Бризяно Б. Препарирование корневого канала. Основы препарирования // Клин. стоматология.– 1998.– №4.

 8. Георгиев В.И. Опыт применения штифтов Роеко с гидрооксидом кальция для временного пломбирования корневых каналов // Дентальные технологии.- № 2. 2001.

 9. Данилевский Н.Ф., Сидельникова Л.Ф., Рахний Ж.И. Пульпит.– К., Здоров’я, 2003.

 10. Дмитриева Л.А., Неживенко Л.Н., Герасина О.В. и др. Опыт лечения пульпита методом витальной экстерпации с применением различных гемостатических средств // Стоматология.– 1986.– №3.

 11. Ефанов О.И., Дзаганова Т.Ф. Физиотерапия стоматологических заболеваний.– М., Медицина, 1980.

 12. Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., Орєхова Л.Ю. Терапевтическая стоматология.- М.: Медицина, 2002.

 13. Мельничук Г.М., Рожко М.М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтитів: навчальний посібник.– Івано-Франківськ, 2003.

 14. Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии: пособие для студентов стомат. ф-ту, врачей-интернов / Ю.Г. Кононенко, Н.М. Рожко, Г.П. Рузин.- К.: Книга плюс, 2001.

 15. Методичні вказівки з написання академічної історії хвороби /Укладачі: Б. Гриник, С. Різник, В. Гриновець. – Львів, 2002.

 16. Мороз Б.Т., Салова А.В., Перькова Н.И. и др. Основы современной эндодонтии: Учебное пособие для врачей.– СПБ, 1999.

 17. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача.- Полтава: Дивосвіт, 2007.

 18. Политун А.М. Эндодонтическая практика: Инструментальная обработка корневых каналов // Современная стоматология.– 1998.– №3.

 19. Поспішіль Ю.О., Вовк В.І. Патологічна анатомія стоматологічних хвороб: навч. посібник для студентів стомат. ф-тів вищих мед. навч. закладів ІV рівня акредитації.- Львів: Компакт-ЛВ, 2005.

 20. Практическая эндодонтия: инструменты, материалы и методы: учеб. пособие для мед. вузов по специальности „Стоматология” / Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко.- К.: Книга плюс, 2002.- 2-е изд.

 21. Предсказуемая эндодонтия/ А.П. Педорец, А.Г. Пиляев, Н.А. Педорец.- Донецк: Норд Пресс, 2006.

 22. Пульпіт. Патоморфологія. Клініка. Лікування: учб. посібник / Є.В. Ковальов, В.М. Петрушанко, А.І. Сидорова.- Полтава: Фірма „Барз”, інк., 1998.

 23. Рыбаков А.И., Иванов В.С. Клиника терапевтической стоматологии.– М.: Медицина, 1980.

 24. Сай В.Г., Кузів С.П., Пасько О.О. Періодонтити.– Львів, 2003.

 25. Терапевтическая стоматология: Учеб. пособие. /Под ред. проф. Л.А. Дмитриевой.– М.: МЕДпресс-информ, 2003.

 26. Терапевтична стоматологія: підручник для студентів вищих мед. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації: у 4 Т./ М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.- К.: Здоров’я, 2001.- Т.2: Методи обстеження хворих, карієс, пульпіт, періодонтит, стоматологічні вогнищево - зумовлені захворювання.- 2004.

 27. Терапевтична стоматологія: Підручник.– У 4 томах /М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

 28. Утворат Д. Новая концепция препарирования корневого канала // Клин. стоматология.– 1999.– №3.

 29. Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология (Под ред. проф. А.М. Политун, проф. Н.И. Смоляр) (Пер. с нем.).– Львов: ГалДент, 1999.


Допоміжна


 • Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина).– Т. 1.– Полтава: Дивосвіт, 2005.– 392 с.

 • Джегус И. Психологические аспекты в работе с пациентами.– Харьков.– 2003.– 120 с.

 • Терапевтическая стоматология: Учебн. Пособие /Под ред. проф. Л.А.Дмитриевой.– М.: МЕДпресс-информ, 2003.– 896 с.

 • Дан Г.П. Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів/пер. Т. Різун.– Львів: Свічадо, 2008.– 200 с.

 • Анестезия и интенсивная терапия в стоматологи и челюстно-лицевой хирургии: учеб. Пособие для студентов, врачей-интернов стоматологов и анестезиологов/ В.И. Куцевляк, У.А. Фесенко, А.В. Любченко, О.В. Любченко.- Харьков: Крокус, 2006.

 • Барер Г.М., Овчинникова И.А. Препараты формальдегида в эндодонтии // Клин. стоматология.– 1997.– №4.

 • Mitchell L., Mitchell D.A. Oksfordzki podrecznik stomatologii klinicznej.– Warszawa, 1995.


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

  1. Офіційний сайт Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: http://www.meduniv.lviv.ua/

  2. Електронні інформаційні ресурси вузівської бібліотеки:

 • Електронний каталог бібліотеки.

 • Інформаційно-довідникові джерела: енциклопедії, довідники, словники.

 • Навчальні електронні видання і ресурси: посібники, що містять систематизований матеріал в рамках програми навчальної дисципліни.

  1. Інформаційні ресурси в мережі Інтернет:

 • http://bookmed.by/stomatologiya/propedevtika-stomatologicheskikh-zabolevanij-skorikova-l-a.html

 •  http://dentalss.org.ua/load/kniga_stomatologia/obshhaja_stomatologija/propedevtika_stomatologicheskikh_zabolevanij/6-1-0-422

 •  http://www.library.gov.ua/novi-nadkhodzhennia/stomatolohiia-eds-m-m-rozhok-liber-2/802-stomatolohiia-eds-m-m-rozhok-liber-2

 • http://www.booksmed.com/stomatologiya/153-terapevticheskaya-stomatologiya-borovskij.html

 • http://stom.at.ua/load/ehlektronnye_knigi/terapevticheskaja_stomatologija/5

 • http://www.stomatkniga.ru/

 • http://fb2.booksgid.com/medicina/76513-k-kapustin-stomatologiya.html

 • http://www.mosdental.ru/Pages/Page28.1.html

 • http://vk.com/pages?oid=-4152612&p=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%90.%2C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92.%D0%90.%2C_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D.%D0%9F.%2C_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D.%D0%92.%2C_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%98.%D0%92._-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%

 •  http://www.webmedinfo.ru/borovskij-e-v-terapevticheskaya-stomatologiya-uchebnik-dlya-studentov-medicinskix-vuzov.html
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка