Робоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладівСторінка2/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

Особливості суспільного сприйняття ЗПСШ та стривоженості хворих осіб. Юридичні та етичні аспекти венеричної патології.

Сучасне розуміння етіопатогенезу сифілісу. Морфологічні особливості блідої спірохети та її ідентифікації в темному полі зору.

Умови інфікування. Імунітет. Реінфекція. Суперінфекція. Загальний перебіг сифілітичної інфекції в організмі людини.Інкубаційний період. Клінічні ознаки класичного (ерозивного чи виразкового) твердого шанкру. Атипові форми шанкерів: шанкр-панарицій, шанкр-амигдаліт, індуративний набряк. Діагностичний алгоритм первинного періоду сифілісу. Особиста профілактика.

Загальна характеристика вторинного періоду сифілісу. Особливості вторинного періоду сифілісу. Прояви вторинного сифілісу на шкірі: розеоли, папули, пустули. Сифілітична алопеція. Пігментні сифіліди. Ураження внутрішніх органів та слизових оболонок.

Згальна характеристика третинного періоду сифілісу. Прояви третинного сифілісу на шкірі. Ураження слизових оболонок.

Ураження внутрішніх органів: мозку – менінгіт, гідроцефалія, сухоти, табес; печінки - сифілітичний гепатит; шлунку - хронічний гастрит, ізольована гума; легень – хронічна інтерстиціальна пневмонія; нирок - ліпоїдний нефроз, гломерулонефрит; серця – мезоаортит, міокардит, аневризма аорти; ураження кісток і суглобів.

Трансплацентарний шлях передачі. Залежність наслідків вагітності від давності сифілітичної інфекції у матері.

Особливості вродженого сифілісу.

Клінічні прояви сифілітичної інфекції у немовлят і дітей грудного віку. Прояви патології в дитячому віці.

Тріада Гетчинсона та ймовірні ознаки пізнього вродженого сифілісу, дистрофічні стигми. Діагностичні критерії постановки діагнозу.

Методи лабораторної діагностики сифілісу: мікроскопічний; серологічні (методи експрес-діагностики, стандартні та специфічні реакції на сифіліс).

Правила забору матеріалу для лабораторного дослідження блідої трепонеми.

Тактика повноцінного серологічного обстеження в залежності від клінічних проявів сифілісу.

Інструктивні матеріали, згідно яких проводиться лікування та профілактика сифілісу.

Принципи лікування хворих сифілісом;. Види лікування протисифілітичними препаратами: показання, протипоказання, ускладнення. Резервні антибіотики для лікування хворих сифілісом. Види неспецифічної терапії хворих сифілісом.

Основні положення диспансерного спостереження хворих сифілісом. Критерії вилікуванності сифілісу.

Комплекс профілактичних заходів при сифілісі.

Юридичні аспекти. Профілактичне лікування.
Змістовий модуль 6.

Гонорея та не гонорейні уретрити
Конкретні цілі:


  • Розрізняти основні морфологічні риси гонококів, хламідій, трихомонад та інших збудників урогенітальної патології.

  • Вирізняти принципи їх клініко-лабораторної діагностики.

  • Трактувати клінічну класифікацію уретропростатитів.

  • Пояснювати особливості різноманітної клінічної симптоматики цих урогенітальних уражень.

  • Трактувати відповідну психокорекційну роботу з урахуванням психологічного та соціального статусу пацієнта.

  • Деонтологічно виважено та цілеспрямовано збирати як загальний, так і, особливо, статевий анамнез у хворих.

  • Тактовно залучати до обстеження та лікування статевих партнерів.

  • Визначати як імовірні умови інфікування, так і шляхи профілактики випадкового зараження.

  • Вирізняти характерні клінічні ускладнення, шляхи їхнього виникнення, розвитку, попередження.

  • Трактувати загальні особливості клінічних проявів уретро простатитів венеричного ґенезу.

  • Аналізувати можливі варіанти побудови комбінованої терапії хворих з урахуванням лабораторних даних, давнини, локалізації.


Тема 6. Особливості ураження сечостатевого тракту гонококами, трихомонадами, хламідіями. Принципи терації та профілактики.

Класифікація гонококової інфекції. Варіанти клінічного перебігу. Сучасні особливості гонококової інфекції. Двохсклянкова проба.Хронічний гонококовий уретрит. Ускладнення гонококової інфекції: баланопостит, фімоз, парафімоз, епідидиміт, орхіт, простатит, везикуліт, ендоцервіцит, вульвіт і кольпіт, бартолініт, сальпінгіт.

Масаж передміхурової залози.

Принципи лікування гонококової інфекції. Критерії вилікування від гонококової інфекції.

Бактеріальний вагіноз.

Методика забору виділень із сечостатевих органів для досліджень.Урогенітальний хламідіоз. Урогенітальний трихомоніаз.

Змішані трихомонадно-гонококової інфекції.Урогенітальний мікоплазмоз. Принципи діагностики, терапії та профілактики.
Змістовий модуль 7.

Дерматологічні аспекти ВІЛ-інфекції
Конкретні цілі:

  • Продемонструвати орієнтування в сучасних поглядах на етіологію та патогенез ВІЛ-інфекції та СНІДу .

  • Трактувати питання епідеміології ВІЛ-інфекції та СНІДу як в світі так і на Україні.

  • Визначати фактори, що зумовлюють розвиток та поширення цієї інфекції серед різних верств населення.

  • Трактувати клінічну класифікацію та загальний перебіг ВІЛ-інфекції та СНІДу.

  • Визначати принципи клініко-лабораторної диагностики ВІЛ-СНІДу.

  • Орієнтуватись в дерматологічних проявах СНІДу (інфекційні дерматози; неопластичні дерматози; звичайні дерматози, які при СНІДі мають злоякісно- генералізований перебіг.

  • Вміти аналізувати результати лабораторних тестів на ВІЛ.

  • Пояснювати особливості різноманітної клінічної симптоматики соматичних уражень.

  • Трактувати принципи терапії, профілактики ВІЛ-інфекції і СНІДу.

  • Проводити відповідну психокорекційну роботу з урахуванням психологічного та соціального статусу ВІЛ-інфікованих осіб.

  • Вміти деонтологічно виважено та цілеспрямовано збирати як загальний, так і, особливо, статевий анамнез.


Тема 7. ВІЛ-СНІД в Україні. Основні варіанти їх клінічного перебігу. Дерматологічні аспекти цієї проблеми. Базові організаційно-правові засади боротьби з її подальшим розповсюдженням. Принципи терапії та профілактики.

Історія виникнення та подальшого розповсюдження цієї інфекційної патології.Вірус імунодефіциту людини та його особливості.

Епідситуація на Україні. Соціальні, етичні, юридичні та економічні аспекти пандемії ВІЛ-СНІДу в світі та на Україні.

Дерматологічні показання для обстеження хворих на ВІЛ-СНІД. Клінічні форми ВІЛ-інфекції.

Клінічна класифікація проявів ВІЛ-СНІДу.

Загальний клінічний перебіг ВІЛ інфекції та СНІДу.

Характеристика найбільш частих уражень шкіри при СНІДі: волосата лейкоплакія, саркома Капоші, простий герпес, оперізуючий герпес, контагіозний молюск, вітряна віспа, гострокінцеві кондиломи, грибкові хвороби, кандидоз, себорейний дерматит, телеангіектазії.Методи лабораторної діагностики. Принципи лікування.

Протиепідемічні заходи. Індивідуальна та громадська профілактики.


Змістовий модуль 8.

Написання учбової історії хвороби дерматологічного пацієнта. Практичні навички.
Конкретні цілі:

   • Продемонструвати розуміння схеми написання учбової історії хвороби.

   • Продемонструвати вміння оперативно та деонтологічно зважено зібрати анамнез життя та хвороби у конкретного хворого.

   • Вирізняти особливості висипань на шкірі та видимих слизових.

   • Продемонструвати вміння описати особливості наявних висипань, їх локалізацію, характер, кількість та взаєморозміщення.

   • Провести загальнотерапевтичне обстеження пацієнта з приділенням належної уваги на наявну у нього супутню соматичну патологію.

   • Проаналізувати наявні результати лабораторних досліджень крові, сечі, кала та визначити їх достатність або недостатність як для постановки дерматологічного діагнозу, так і для наступного лікування.

   • Виставити і обґрунтувати попередній дерматологічний діагноз.

   • Провести диференціювання з іншими дерматозами, що мають схожі клінічні та лабораторні прояви.

   • Виставити остаточний дерматологічний діагноз та супутні діагнози в разі наявності комбінованої патології у хворої людини.

   • Призначити патогенетично та симптоматично обґрунтовану загальну та місцеву медикаментозну терапію.

   • Узагальнити обґрунтування прогнозу подальшого перебігу дерматологічної патології у конкретного хворого щодо одужання, працездатності та життя.

   • Запропонувати хворому низку профілактичних заходів для зменшення вірогідності рецидивування висипань та запобігання їх подальшого розповсюдження по тіл.


Тема 8. Практичні навички з написання учбової історії хвороби дерматологічного пацієнта. Захист історія хвороби. Практичні навички в дерматовенерології.

Перевірка написаної учбової історії хвороби викладачем та надання студентом - її автором обґрунтованих відповідей на зауваження та питання стосовно змісту написаного.

Практичні навички в дерматовенерології: методика фізичного огляду хворого; визначення лусочок, волосся, нігтів та патологічних гриби; огляд хворого під лампою Вуда; проведення проби Бальцера; визначення псоріатичних феноменів; методика застосування місцевих лікувальних засобів; методика УФ-опромінення щкіри при псоріазі та інших дерматозах; методика вивзначення блідої трепонеми та гонокока; методика постановки проби Ядассона; методика визначення симптому Нікольського; методика визначення симптому Послєлова; написання історії хвороби стаціонарного хворого; виписування основних дерматологічних рецептів.


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Дерматовенерологія»


Тема

Лекції

/к-сть

Практичні

заняття

/к-сть

СРС

/к-сть

1. Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри людини. Елементи шкірної висипки та методика огляду та обстеження пацієнтів з шкірною патологією. Псоріаз. Червоний плоский лишай. Діагностика, диференційна діагностика, клінічний перебіг, лікування.

1


1


2


2. Піодермії. Паразитарні хвороби шкіри: короста, педікульоз, демодекоз. Принципи їх диференціювання, профілактики та лікування.

-


1

1

3. Кератомікози та мікози стоп. Трихомікози: мікроспорія, трихофітія, парша. Клінічні прояви, лабораторна діагностика, терапія та профілактика. Курація №1.

1

1


1

4. Алергодерматози. Клініка та лікування. Практичні навички з написання учбової історії хвороби дерматологічного пацієнта. Бульозні дерматози. Вірусні дерматози. Курація №2.

1

1

1

5. Клініко-серологічні особливості первинного періоду сифілісу. Імунітет. Реінфекція. Суперінфекція. Серодіагностика. Вторинний період сифілісу та його диференціювання. Третинний та вроджений сифіліс. Діагностика, клініка та принципи терапії.

1

1

1

6. Особливості ураження сечостатевого тракту гонококами, трихомонадами, хламідіями. Принципи терації та профілактики.

1

1

1

7. ВІЛ-СНІД в Україні. Основні варіанти їх клінічного перебігу. Дерматологічні аспекти цієї проблеми. Базові організаційно-правові засади боротьби з її подальшим розповсюдженням. Принципи терапії та профілактики.


1

1

1

8. Практичні навички з написання учбової історії хвороби дерматологічного пацієнта. Захист історія хвороби. Практичні навички в дерматовенерології:

-

1

1

Усього годин - 90/3,0 Кредитів ЕСТS


12

40

38

Підсумковий контроль


Іспит

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка