Робоча програма навчальної дисципліни 14. 03. 08 імунологія та алергологія (шифр І назва спеціальності) Напрям підготовкиСкачати 484.13 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.13 Kb.
1   2   3
ТЕМА№5 Поняття алергії. Механізми розвитку АЗ. Типи імунологічних реакцій по Джеллу і Кумбсу.Алергени, види, форми, призначення. Постановка шкірних проб, провокаційні тести, лабораторні методи обстеження.

Роль генетичних факторів і навколишнього середовища в імунопатогенезі алергії. Сучасні уявлення про алергію та атопію. Атопія як системне захворювання.

Типи та основні стадії імунологічних реакції. Сучасні аспекти алергологічної діагностики. Скринінгові методи в оцінці алергії. Елiмiнацiйнi i провокаційні проби в алергології. Види шкірних проб.

ТЕМА№6

Респіраторні алергічні захворювання: алергічний риніт, поліноз: види діагностика лікування, алергічна бронхіальна астма. Робота в алергологічній маніпуляційній, кабінеті «Pulmis»

Особливості імунопатогенезу бронхіальної астми, полінозу, алергічного риніту. Діагностика (шкірні, провокаційні тести, лабораторне імунологічне обстеження, лікування в період загострення і ремісії.ТЕМА№7

Нереспіраторні алергічні захворювання: кропив’янки, набряк Квінке, диференційна діагностика, діагностика, лікування, профілактика. Невідкладна допомога при набряку Квінке. „Марш алергії”, атопічний, контактний дерматити, вікові особливості. методи діагностики, лікування. Непереносимість харчових продуктів, харчова алергія.

Особливості імунопатогенезу даної патології. Клініка, диф. діагностика, специфічна іагностика (шкірні, провокаційні тести, лабораторне імунологічне обстеження, лікування в період загострення і ремісії, профілактика. Диференцiальна дiагностика захворювань, обумовлених алергiйними процесами та псевдоалергiйними реакціямиТЕМА№8

Медикаментозна алергія, діагноз, диференційний діагноз з іншими видами непереносимості лікарських засобів, профілактика. Етапна діагностика. Інсектна алергія, діагноз, профілактика. Допомога при анафілактичному шоку.

Особливості імунопатогенезу даної патології (типи реакцій по Дж. І К.) диф діагностика, діагностика (шкірні, провокаційні тести, лабораторне імунологічне обстеження), лікування в період загострення і ремісії, профілактика. Клітинно-опосередковані алергічні захворювання (сироваткова хвороба, феномен Артюса, алергічні альвеоліти та ін.): імунопатогенез, клініка, імунодіагностика, імунотерапія.ТЕМА№9

Принципи лікування алергічних захворювань: СІТ та фармакотерапія (антигістамінні препарати, глюкокортикостероїди, мембраностабілізатори): показання, протипоказання, побічні ефекти. Техніка інгаляційної терапії при респіраторних АЗ. Принципи лікування алергічних захворювань. Специфічна імунотерапія, показання та протипоказання.

Принципи протиалергійної терапії та імунотропних методів лікування в алергології. Фармакотерапія (антигістамінні препарати 1-го, 2-го покоління та метаболіти, глюкокортикостероїди, антилейкотрієнові препарати, мембраностабілізатори): показання, протипоказання, побічні ефекти.СІТ, покази, протипокази, переваги, патогенетичні механізми дії побічні ефекти.


 1. Структура навчальної дисципліниНазва змістовних модулів

Кількість годин

Денна форма
Усього

В тому числі
л

пр

лаб
інд
с.р.

Імунний статус, вікові особливості. Імунодефіцити та інші імунозалежні захворювання –принципи діагностики, імунокорекції, імунопрофілактики та імунореабілітації.

30

4

8

Не перед бачено
Не передбачено
20

Алергічні захворювання – діагностика, лікування.

45

4

10

29

Усього

75

8

18

49


Диференційний залік

Змістовний модуль 1.

Тема: Імунний статус, вікові особливості. Імунодефіцити та інші імунозалежні захворювання –принципи діагностики, імунокорекції, імунопрофілактики та імунореабілітації.


п/п


Тема заняття


Л.


Пр.
СРС

1

Структура і функції імунної системи. Вікова імунологія. Антигени головного комплексу: структура та функції


2

2

5

2

Імунологічні методи досліджень. Основні симптоми патології імунної системи. Поняття про імунограму. Основні правила оцінки імунного статусу. Особливості показників імунітету в різних вікових групах.

2

5

3

Основні принципи призначення імунотропної терапії. Імунореабілітація, імунопрофілактика.


2

2

5

4

Природжені та набуті імунодефіцити; інші види імунопатології: трансплатаційний імунітет; імунологія репродукції, пухлин; імунні аспекти аутоімунної патології.

2

5


Змістовний модуль 2.

Тема: Алергічні захворювання – діагностика, лікування.


п/п


Тема заняття


Л.


Пр.
СРС

1

Поняття алергії. Механізми розвитку АЗ. Типи імунологічних реакцій по Джеллу і Кумбсу. Алергени, види, форми, призначення. Постановка шкірних проб, провокаційні тести, лабораторні методи обстеження.
2


9

2

Респіраторні алергічні захворювання: алергічний риніт, поліноз: види діагностика лікування,


2


2


5

3

Нереспіраторні алергічні захворювання: кропив’янки, набряк Квінке, диференційна діагностика, діагностика, лікування, профілактика. Невідкладна допомога при набряку Квінке. „Марш алергії”, атопічний, контактний дерматити, вікові особливості, методи діагностики, лікування. Непереносимість харчових продуктів, харчова алергія.


2

2

5

4

Медикаментозна алергія, діагноз, диференційний діагноз з іншими видами непереносимості лікарських засобів, профілактика. Етапна діагностика. Інсектна алергія, діагноз, профілактика. Допомога при анафілактичному шоку.

2

5

5

Принципи лікування алергічних захворювань: СІТ та фармакотерапія (антигістамінні препарати, глюкокортикостероїди, мембраностабілізатори): показання, протипоказання, побічні ефекти. Техніка інгаляційної терапії при респіраторних АЗ.
2

5
Диференційний залік

Усього годин - 75

8

18

49
Кредитів ЕСТS – 2,5
 1. Тематичний план лекцій


МОДУЛЬ 1: КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ
Змістовного модуля 1: ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС, ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ, ІМУНОДЕФІЦИТИ ТА ІНШІ ІМУНОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ІМУНОКОРЕКЦІЇ.


п/п


Тема

Кіль-кість

годин

1

Основні завдання та проблеми клінічної імунології. Принципи функціонування та вікові особливості імунної системи. Клініко-лабораторна діагностика імунопатології. Інтерпретація лабораторних імунологічних досліджень (імунограми).

2


2

Імунодефіцити (природжені, набуті) та інша імунозалежна патологія (імунні аспекти аутоімунних захворювань, імунологія пухлин, репродукції, трансплантаційний імунітет): класифікація, принципи діагностики, імунотерапії, імунопрофілактики та імунореабілітації.

2Змістовного модуля 2: АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ


3

Респіраторні алергічні захворювання: алергічний риніт, поліноз, алергічна бронхіальна астма, екзогенний алергічний альвеоліт. кропив’янка, атопічний дерматит, контактний дерматит: діагностика, лікування.

2

4

Побічна дія лікарських засобів. Медикаментозна алергія. Діагностика, лікування, профілактикаю

2

Всього
8 1. Тематичний план практичних занять


МОДУЛЬ 1: КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ
Змістовний модуль 1: ІМУННИЙ СТАТУС, ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ. ІМУНОДЕФІЦИТИ ТА ІНШІ ІМУНОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ, ІМУНОКОРЕКЦІЇ, ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ.

№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Структура і функції імунної системи. Вікова імунологія.

2

2

Імунологічні методи досліджень. Синдроми патології імунної системи. Поняття про імунограму. Основні правила оцінки імунного статусу.

2

3

Основні принципи призначення імунотропної терапії. Імунореабілітація, імунопрофілактика.

2

4

Природжені та набуті імунодефіцити та вторинна імунна недостатність. Трансплатаційний імунітет: імунологія репродукції, пухлин; імунні аспекти аутоімунної патології.

2

Змістовний модуль 2: АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ.

№ п/п

Тема

Кількість годин

5

Поняття алергії. Механізми розвитку АЗ. Типи імунологічних реакцій по Джеллу і Кумбсу.Алергени, види, форми, призначення. Постановка шкірних проб, провокаційні тести, лабораторні методи обстеження.

2

6

Респіраторні алергічні захворювання: алергічний риніт, поліноз: види діагностика лікування, алергічна діагностика алергічної бронхіальної астми.

2

7

Нереспіраторні алергічні захворювання: кропив’янки, набряк Квінке, диференційна діагностика, діагностика, лікування, профілактика. Непереносимість харчових продуктів, харчова алергія. Атопічний дерматит.

2

8

Медикаментозна алергія, діагноз, диференційний діагноз з іншими видами непереносимості лікарських засобів, профілактика. Етапна діагностика. Інсектна алергія, діагноз, профілактика. Допомога при анафілактичному шоку.

2

9

Принципи лікування АЗ: СІТ та фармакотерапія (антигістамінні препарати, ГКГ, антилейкотрієнові препарати): показання, протипоказання, побічні ефекти.

2

10

Диференційний залік


18
 1. Самостійна робота студентів


МОДУЛЬ 1: КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

Змістовний модуль 1: ІМУННИЙ СТАТУС, ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ. ІМУНОДЕФІЦИТИ ТА ІНШІ ІМУНОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ, ІМУНОКОРЕКЦІЇ, ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ.

№ п/п

Тема

Кількість годин

1

1.Антигени головного комплексу гістосумісності: структура та функції.

2 Підготовка до практичних занять у тому числі: - Особливості показників імунітету в різних вікових групах.

Опанування навичками аналізувати дані імунологічгих методів дослідження:


 1. орієнтуючих тестів (1 рівень) (кількісні показники клітинних та гуморальних факторів природженого та специфічного імунітету, оцінка показників фагоцитозу та ін.).

 2. аналітичних тестів (2 рівень) (оцінка проліферативної активності Т- та В-лімфоцитів, оцінка активності природних кілкрів, визначення рівнів різних компонентів комплементу та ін.).

 • опанування навичками трактування даних фізикального обстеження хворого з патологією імунної сисетми (УЗД, ренгенологічне, імуногістохімія та ін.).

 • опанування контролю імуностимулюючої, імуносупресивної та цитостатичної терапії.

Курація хворог без написання історії хвороби.

2

5


2

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті по позааудиторним темам:

 1. Імуно-нейро-ендокринна регуляція функцій організму.

 2. Апоптоз як регуляція імунної відповіді.

 3. Імунологія слизових оболонок.

Написання тез, статей.

5

3

Підготовка до практичних занять у тому числі:

 • опануванти скринінгові клініко-анамнестичні критерії для виявлення дисфункцій імунної системи:

 1. Клінічні симптоми.

 2. Сімейний анамнез.

 3. Антенатальний анамнез.

 4. Анамнез життя і хвороби.

 5. Імунологічні лабораторні дані.

 • опанування клініко-лабораторними критеріями виявлення природжених та набутих імунодефіцитних станів;

 • опанування визначення ступеня важкості природжених та набутих імунодефіцитних станів;

 • опанування визначення клінічних синдромів дисфункції імунної системи: інфекційного, алергійного, аутоімунного, імунопроліферативного;

 • опанування принципами лікуванні ІДЗ

 • опанувати навичками трактування даних фенотипування для підбору пари донор-реципієнт;

 • опанувати навичками трактування даних фенотипування для вирішення питання наявності безпліддя в шлюбі;

 • опанування навичками оцінки результатів визначення пухлинно-асоційованих та онкофетальних антигенів в діагностиці пухлин.

Курація хворого без написання історії хвороби.

8

4

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті по позааудиторним темам:

 1. Імунопатогенез та імунотерапія сепсису.

 2. Епштейна-Барр вірусна інфекція: імунопатогенез, імунотерапія.

  • Написання тез, статей.

5


Змістовного модуля 2: АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

5

Алергічна бронхіальна астма.

Робота в алергологічній маніпуляційній, кабінеті функціональної діагностики.

Невідкладна допомога при набряку Квінке, анафілактичному шоку.

Контактний дерматити.

Підготовка до практичних занять у тому числі:


 • опанування навичками аналізувати дані алергологічних методів дослідження:

 • Об’єктивне обстеження хворого;

 • Проведення шкірних алергологічних проб, опанування навичок проведення прик-тесту;

 • Провокаційні тести;

 • Збирання скарг та поглибленого анамнезу;

 • Функціональні обстеження, опанування оцінки показників функції зовнішнього дихання у хворих на БА.

 • Лабораторно-інструментальне обстеження;

3

2,5
2,5


2

5


7

 • Підготовка до практичних занять у тому числі:

 • опанування навичками надання медичної допомоги у хворих при анафілактичному шоку;

 • опанування навичками надання медичної допомоги у хворих при ужаленнях перетинчастокрилими;

- опанування техніки інгаляційної терапії при РАЗ

 • опанування навичками оцінки ефективності протиалергійної терапії.

 • опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з набряком Квінке, спадковим ангіоневротичним набряком;

5

8

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті по позааудиторним темам:

  • Поліноз. СІТ: принципи призначення. Показання та протипоказання, розвиток ускладнень.

  • Медикаментозна алергія.

  • Написання тез, статей.

9

Всього:
49
 1. Індивідульні завдання.

Студентам пропонують створення відеофільмів, таблиць, підготовку та участь у науково-практичних конференціях. В окремих випадках - написання рефератів по клінічній імунології та алергології.
 1. Методи навчання.


Видами навчальної діяльності студентів згідно до навчального плану є: лекції, практичні заняття, самостійна робота (СРС), індивідуальна робота студентів.

Тематичні плани лекцій, практичних занять СРС, ІРС забезпечують реалізацію в навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістовних модулів.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка