Робоча програма латинська мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСторінка8/8
Дата конвертації03.04.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Х. Задание для самоподготовки:

1. Учебник, §§ 1-4, с.27-37.

2. Учебник, §6, с. 38-41, Упр. І- ІІІ (читать).

3. Пособие, с. 11-15.

4. Методические материалы кафедры.

5. латинские афоризмы.
ХІ. Литература:


  1. Основная: Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.

Дополнительная:  1. Машковский М. Д. Лекарственные средства: В 2-х томах. - М.: Медицина,

1996. – т.1 – 624с.; т.2 - 576 с.

  1. Энциклопедический словарь медицинских терминов в 3-х томах. - М.,

1982-1984. - т. І – 464 с., т. ІІ – 448 с., т. ІІІ – 512 с.

  1. Д-р Георги Д. Арнаудов. Terminologia medica polyglotta.– 4-е рус. изд., испр.:

пер. с болг. - София: “Медицина и физкультура”, 1979. – 942 с.

  1. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Изд. ІІ. – М., 1976. – 1096 с.2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
(Взірець)
Методична розробка для студентів з самостійної роботи позааудиторної роботи з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету

1 курс, ІІ семестр

(українська мова викладання)

І. Тема: Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі.

ІІ. Дидактична мета: Запам’ятати грецькі числівникові префікси, що вживаються в хімічній номенклатурі (1 - 15).

ІІІ. Актуальність: Знання грецьких числівникових префіксів необхідне в рецептурі для розуміння назв лікарських препаратів, хімічних сполук, ботанічних назв рослин.

Зміст

№п/п

Етапи роботи

Методичне забезпечення

1.

Переписати у зошити грецькі префікси-числівники від 1 до 15 і вивчити їх.

1 – mono, proto = моно- або одно-

2 – di, dicho = ді або дво-

3 – tre = три

4 – tetra = тетра

5 – penta = пента-

6 – hexa = гекса-

7 – hept(a) = гепта-

8 – oct(a) = окта-

9 – ennea = (або лат. non) = енне (або non)

10 – dec(a) = дека-

11 – undec = ундек-

12 – dodec = додек-

13 – tridec = тридек-

14 – tetradec = тетрадек-

15 – pentadec = пентадек-§§ 140 - 157

2.

Навести приклади назв лікарських препаратів, що містять в собі грецькі числівникові префікси.
3.

Перекласти і пояснити числівникові префікси : 17, ст. 161, 1, ст. 164, 9, ст. 165.

ст. 161, 164, 165.

4.

Виділити числівникові префікси в назвах лікарських препаратів. Пояснити їх значення. Вправа ІІІ, ст. 163.

ст. 163.

5.

Перекласти терміни: Viola tricolor, Monomicinum, Hexavitum, Decavitum, Tetracyclinum, Pentaminum, Decigramma, Bicolor.

Література:

Основна:

1. Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.

Додаткова:

2. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.

3. Г.О.Краковецька, В.М.Бобирьов, О.М.Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999 – 356 с.  1. Методичні матеріали до заняття №1 для фармацевтичного факультету.


Методична розробка для студентів з самостійної роботи позааудиторної роботи з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету

1 курс, ІІ семестр

(російська мова викладання)
І. Тема: Греческие префиксы числительных в химической номенклатуре.

ІІ. Дидактичная цель: Запомнить греческие префиксы числительных, которые употребляются в химической номенклатуре (1 - 15).

ІІІ. Актуальность: Знание греческих префиксов числительных необходимое в рецептуре для понимания строения названий лекарственных препаратов.
Содержание

п/п

Этапы работы

Методическое обеспечение

1.

Переписать в тетради греческие префиксы-числительные от 1 до 15 и выучить| их.

1 – mono, proto = моно- или одно-

2 – di, dicho = ді или дво-

3 – tre = три

4 – tetra = тетра|

5 – penta = пента-

6 – hexa = гекса-

7 – hept(a)= гепта-

8 – oct(a)= окта-

9 – ennea = (или лат. non) = энное (или non)

10 – dec(a)= дека-

11 – undec = ундек-

12 – dodec = додек-

13 – tridec = тридек-

14 – tetradec = тетрадек-

15 – pentadec = пентадек-§§ 140 - 157

2.

Привести примеры названий лекарственных препаратов, которые заключают в себе греческие префиксы числительных.
3.

Перевести и объяснить префиксы, числительных : 17, ст. 161, 1, ст. 164, 9, ст. 165.

ст. 161, 164, 165.

4.

Выделите префиксы, числительных, в названиях лекарственных препаратов. Объяснить их значение. Упражнение ІІІ, ст. 163.

ст. 163.

5.

Перевести термины: Viola tricolor, Monomicinum, Hexavitum, Decavitum, Tetracyclinum, Pentaminum, Decigramma, Bicolor.Литература:

Е.И. Светличная|, І.А. Толок. “Латинский язык”. Харьков, 2004 г.

Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.

Додаткова:

М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.

Г.О.Краковецька, В.М.Бобирьов, О.М.Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999 – 356 с.

2.3.3. Теми індивідуальної самостійної роботи та її форми

З метою покращення засвоєння студентами лексико-граматичного матеріалу та анатомо-гістологічної, клінічної та фармацевтичної термінології студентам пропонуються такі теми та форми виконання індивідуальної самостійної роботи.


Теми рефератів

Історія розвитку латинської мови та її значення для медичної термінології.

Фармацевтична термінологія як складова медико-біологічної термінології.

Рецепт як один з найважливіших документ у практичній діяльності фармацевта.

Система іменників у латинській мові.

Граматичні категорії дієслова. Форми дієслова. Що використовуються у рецептурі.

Греко-латинські терміноелементи у назвах лікарських препаратів.

Класифікація за родами і типами відмінювання іменників ІІІ відміни.

Система прикметників у латинській мові.

Крилаті вислови та афоризми у медичній термінології.

Особливості латинської хімічної номенклатури.

Шляхи утворення латинської біноміальної ботанічної номенклатури.

Латинська номенклатура лікарських форм.

Міжнародні рецептурні скорочення.

Методи утворення клінічних термінів.

Методи утворення назв найпоширеніших хвороб.

Міфологічні мотиви у ботанічних назвах рослин.

Міфологічні мотиви у назвах хвороб та патологічних процесів.Крилаті вислови та афоризми у фармацевтичній термінології.

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Структурно-логічні таблиці до кожної теми, дошка, стаціонарні стенди, спеціалізовані підручники, словники, фармацевтичні наукові журнали, картки програмованого контролю знань студентів, картки із завданнями для тестового контролю, методичні розробки.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка