Робоча програма Інтернатура (назва дисципліни) 14. 01. 12, Інфекційні хворобиСторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

«Затверджую»

Перший проректор

Івано-Франківського національного

медичного університету

_______ професор Ерстенюк Г.М.

“_____”_____________ 2012 р.
Робоча програма
Інтернатура___

(назва дисципліни)
14.01.12, Інфекційні хвороби

(шифр, назва спеціальності)


Факультет: післядипломної освіти

Кафедра: інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Нормативні дані


Форма навчання

Семестр

Кількість годин

Базовий контроль. Конференція. Іспит.

ВсьогоАудиторних

Лекції

Практичні заняття

Лабора-торні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна

-

1560

68

958

-

364

146

Вечірня

-

-

-

-

-

-

-

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

Робочу програму склали: проф. Дикий Б.М., проф. Пришляк О.Я.

Івано-Франківськ - 2012


Робоча програма складена на основі типового навчального плану та програми інтернатури випускників ВНЗ освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Інфекційні хвороби», розробленої за наказом МОЗ України № 81 від 23.02.2005 р. та наказу № 621 від 21.11.2005 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України № 81» кафедрою інфекційних хвороб Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Робоча програма обговорена на засіданні кафедри інфекційних хвороб

«____» ____________ 20 р. Протокол № ____.
Зав. кафедрою інфекційних хвороб,

професор Дикий Б.М.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” _____ 20 р.
Протокол №________

Голова циклової комісіїдоцент Пелехан Л.І.

ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      1. Тематичний план семінарських занять . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань курсантів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. .


2.2. Методичні матеріали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з курсантами . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Методичні розробки для викладачів до проведення семінарських занять з курсантами . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4. Методичні розробки для курсантів до практичних занять . . . .
2.2.5. Методичні розробки для курсантів до семінарських занять . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .    1. Робочий навчальний план
Назва курсу

Кількість учбових годин

Всього

Лекції

Семі­нари

Практичні заняття

Інфекційні хвороби

01. Організація інфекційної служби. Основи за­конодавства про охорону здоров'я.

14

2

4

8

02. Загальні питання інфекційних хвороб.

36

6

10

20

03. Основні клінічні симптоми та синдроми при інфекційних хворобах.

288

20

04. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі ("кишкові" інфекції).

228

8

60

160

05. Вірусні гепатити.

160

6

44

110

06. Інфекційні хвороби з повітряно- краплинним механізмом передачі ("крапельні") інфекції.

260

8

72

180

07. Трансмісивні ("кров'яні") інфекції.

104

6

28


70

08. Карантинні, конвенційні хвороби. Загальна характеристика особливо небезпечних інфек­ційних хвороб.

96

6

20

70

09. Інфекційні хвороби з рановим та інокуля-ційним механізмом передачі

94

4

26

64

10. ВІЛ-інфекція.

60

6

16

38

11. Вторинні імунодефіцитні стани.

4

2

212.Інфекції з множинним механізмом передачі.

122

2

30

90

13. Сепсис.

28

4

6

18

14. Невідкладні стани та інтенсивна терапія в клініці інфекційних хвороб.

150

6

34

110

15. Пріонові інфекції.

6

2

416. Військово-спеціальна підготовка

12


17.Етика і деонтологія в професійній діяльності лікаря

12


Базовий контроль. Конференція. Іспит.

146


Разом

1560

68

364

958
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка