Робоча програма хірургія (назва навчальної дисципліни) 12010001 «лікувальна справа», 12010002Сторінка1/10
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство охорони здоров'я України


ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк А.М.
« ___» _______________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ХІРУРГІЯ

(назва навчальної дисципліни)7.12010001 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА», 7.12010002 «ПЕДІАТРІЯ»

(шифр, назва спеціальності)

Факультет медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедри: загальна хірургія, хірургія № 1, хірургія № 2, курс онкології, курс дитячої хірургії

Нормативні дані


Кафедра


/

Форма навчання
Курс

Семестр

Кількість годин

Підсум.

модуль. контроль (тиж)
Підсумок

по


дисципліні

(тиж)


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекц

Практ. занят.

Лаб.

зан.


Сем.

занят.


Хірургія № 1

(денна)
IV

7-8

135

20

8035

М (1)

40

Хірургія № 2

(денна)


V

9

81

10

4229Хірургія № 1

(денна)


V

10

225

20

12085

М (2)

40

Курс дитячої хірургії

(денна)


V

9-10

81

10

4229

М (3)

30

Загальна хірургія,
Хірургія № 2,
Курс онкології,
Курс дитячої

хірургії


(денна)VI

11-12
11-12
11-12
11-12

298
298
30
27
162
162
30
18126
126
-
9

М (4)

40

М (4)40

М (4)


40

М (4)


40


41-42
41-42Робочу програму склали: проф. Шевчук І.М., проф. Гудз І.М., проф. Василюк С.М., доц. Фофанов О.Д., доц. Крижанівська А.Є.
Івано-Франківськ   2011

Робоча програма є власною розробкою кафедр.

Робоча навчальна програма для студентів VI курсу складена згідно з типовою програмою з “Хірургії” для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (Київ   16.06.2008 р.), листа Міністерства Охорони Здоров’я України від 15.06.2010 року, а також згідно з “Інтегральною наскрізною програмою послідовного вивчення основ трансплантології на профільних кафедрах” (Київ – 2010 р.) обговорена і затверджена на засіданні кафедри хірургії № 2 (протокол № 11, від 19.05.2011 р.); загальної хірургії (протокол № 8, від 12.05.11. р.); кафедри неврології № 2 з курсом дитячої хірургії (протокол № 7, від 30.05.11 р); курсу онкології (протокол № 10 від 26.08.2011 р.)
Завідувач кафедри хірургії № 1,

доктор медичних наук, професор С.М. Василюк


Завідувач кафедри хірургії № 2,

доктор медичних наук, професор І.М. Шевчук


Завідувач кафедри загальної хірургії.

доктор медичних наук, професор І.М. Гудз


Зав. курсом дитячої хірургії,

кандидат медичних наук, доцент О.Д. Фофанов


Зав курсом онкології,

кандидат медичних наук, доцент О.Є. Крижанівська


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з хірурічних дисциплін ”31” травня 2011 р., протокол № 7
Голова циклової комісії _________________________проф. Гудз І.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


ЗМІСТ

 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА…………………………………….4

  1. Робочий навчальний план………………………………………………......4

  2. Тематичні плани………………………………………………………………5

   1. Тематичний план лекцій…………………………………………………………...5

   2. Тематичний план практичних занять……………………………………………..5

   3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи…………………………10

   4. Структура залікових кредитів модулів………………………………………...13

1.3. Засоби контролю знань студентів……………………………………………17

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань………………………......17

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми……………...17

1.4. Перелік навчально методичної літератури………………………………..21

1.4.1 Основна…………………………………………………………………………......21

1.4.2. Додаткова………………………………………………………………………….22 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ……23

2.1. ЗагальнІ методичні матеріали……………………………………………….23

2.1.1. Мета і завдання дисципліни……………………………………………………...23

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами…………………………………….29

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання…………………………………….30

2.1.4. Основні знання та вміння…………………………………………………………30

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок……………………………………..44

2.2. Методичні матеріали для викладачів……………………………………….59

2.2.1. Тези лекцій………………………………………………………………………...59

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами………………………………………………………………………………..59

2.3. Методичні матеріали для студентів……………………………………….78

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять……………………...78

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів………………………….85

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми………………………………………….90

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ…….90
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  1. Робочий навчальний план (для студентів із спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія»Назва модуля та види занять

Загальна

к-сть годинК-сть годин у семестрах

11 семестр

12 семестр

всього

в тиж-день

всього

в тиж-день

М О Д У Л Ь 4


Симптоми та синдроми в хірургії

315

Лекції

-

Практичні заняття

180

Самостійна робота

135
Змістовний модуль 7


Загальні питання хірургії. Сучасний стан основ трансплантації печінки, підшлункової залози, кишечника, нирок, серця, легень, реплантації кінцівок, пересадки клаптів.


102

Лекції

-

Практичні заняття

42

Самостійна робота

60
Змістовний модуль 8


Клінічні прояви хірургічних захворювань, що потребують трансплантації органів і тканин

180
Лекції


-
Практичні заняття


114
Самостійна робота


66
Змістовний модуль 9

Вади розвитку у дітей


27
Лекції


-
Практичні заняття


18
Самостійна робота


9
Змістовний модуль 10

Онкологія
Лекції


-
Практичні заняття


30
Самостійна робота


-
Підсумковий модульний контроль


6

1.2. Тематичні плани.
1.2.1.Тематичний план лекцій.
Наскрізною програмою лекції на 6 курсі для спеціальності “Лікувальна справа” і “Педіатрія” не передбачені.
1.2.2. Тематичний план практичних занять (укр.).теми

Модуль, назва теми

Форма заняття

1

2

3
Модуль 4. Змістовний модуль 7.

Загальні питання хірургії. Сучасний стан основ трансплантації печінки, підшлункової залози, кишечника, нирок, серця, легень, реплантації кінцівок, пересадки клаптів
1

Історія хірургії України. Організація хірургічної допомоги в Україні. Етика та деонтологія в хірургії. Нові технології в хірургії. Сучасні методи діагностики та лікування. Сучасний стан проблеми трансплантації серця, легень, печінки, підшлункової залози, нирок, та кишечника. Мікрохірургічні технології в хірургії. Реплантація кінцівок та клаптів..

Практичне

2

Синдром системної запальної відповіді у хірургічних хворих. Патогенез, значення при різних захворюваннях і травмах. Лікувальна тактика. Шок у хірургічних хворих. Причини, діагностика, лікувальна тактика.

Практичне

3

Критичні стани у хірургічних хворих: гострий респіраторний дистрес синдром, синдром черевної порожнини, колапс.

Практичне

4

Гнійні захворювання шкіри та м’яких тканин. Діагностика, диференційна діагностика. Методи консервативного і хірургічного лікування. Правила проведення антибіотикотерапії при профілактиці і лікування хірургічної інфекції.

Практичне
Модуль 4. Змістовний модуль 8.

Клінічні прояви хірургічних захворювань, що потребують трансплантації органів та тканин
5

Болі в животі, оцінка особливостей больового синдрому при диференційній діагностиці захворювань органів черевної порожнини.

Практичне

6

Синдроми дисфагії, блювоти та порушення акту дефекації. Значення у діагностиці та диференційній діагностиці. Лікарська тактика.

Практичне

7

Синдром гострого живота. Діагностика, диференційна діагностика і лікувальна тактика. Диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини. Локальні та розповсюджені гнійно-запальні процеси органів черевної порожнини та очеревини. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування.

Практичне

8

Механічна жовтяниця. Причини виникнення. Диференціально-діагностична тактика. Сучасні підходи до лікування. Печінкова недостатність при хірургічних хворобах, методи профілактики та лікування.

Практичне

9

Кровотечі з травного тракту. Причини виникнення, діагностика та диференційна діагностика, лікувальна тактика.

Практичне

10

Травми живота. Симптоматика пошкодження органів черевної порожнини та заочеревного простору. Інструментальні методи діагностики. Лікувально-діагностична тактика.

Практичне

11

Особливості протікання хірургічних захворювань у вагітних. Діагностика та диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини. Особливості обстеження. Хірургічна тактика. Запобігання передчасним пологам.

Практичне

12

Перебіг гострих захворювань у осіб похилого віку.

Практичне

13

Хірургічні ускладнення у хворих з інфекційною патологією. Диференційна діагностика між гострими хірургічними та інфекційними захворюваннями.

Практичне

14

Сучасні методи діагностики та лікування захворювань серцево-судинної та дихальної систем. Синдроми болю в груді, дихальної та серцевої недостатності при діагностиці та диференційній діагностиці захворювань органів грудної порожнини.

Практичне

15

Хірургічна патологія легень та плеври. Принципи діагностики та лікування.

Практичне

16

Пошкодження органів грудної порожнини. Діагностична програма при пошкодженні серця. Тріада симптомів поранення серця. Єдина клініко-діагностична та лікувально-хірургічна програма при пораненнях серця.

Практичне

17

Пошкодження органів грудної порожнини. Клініка і діагностика пневмотораксу, гемотораксу і хілотораксу. Лікувальні підходи.

Практичне

18

Синдром дуги аорти. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікувальні підходи.

Практичне

19

Синдром ішемії кінцівок. Захворювання, що викликають. Консервативне та хірургічне лікування оклюзій нижніх кінцівок. Оцінка синдрому болю в кінцівках при проведенні діагностики та диференційної діагностики судинних захворювань, уражень нервової системи та патології опорно-рухового апарату.


Практичне

20

Проблеми тромбозів та емболій. Причини виникнення, шляхи запобігання, діагностика та диференційна діагностика, лікувальна тактика. Сучасні можливості консервативного лікування. Показання до хірургічного лікування і його основні методи.

Практичне

21


Захворювання вен. Синдром верхньої порожнистої вени. Синдром нижньої порожнистої вени. Причини, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика.

Практичне

22

Підсумковий модульний контроль  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка