Робоча програма французька мова (назва навчальної дисципліни) 12010102 Сестринська справа, 12010101Сторінка1/6
Дата конвертації15.11.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г. М.

“____”______________2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

_______Французька мова_______

(назва навчальної дисципліни)
__5.12010102 Сестринська справа, 5.12010101 Лікувальна справа (Фельдшер)

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _______Медичний___________

Кафедра ________Мовознавства_________

Нормативні дані


Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік (семестр)Іспит (семестр)


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

заняття


Семінарські

заняття


Денна


І

ІІ

І

ІІ


ІІІ

IV

40

78
202234

68


18

206

10


2

2

диф. залік

Вечірня

-
Заочна

-


Робочу програму склали:

Ст.викл. Лашків Т.В.

Викл. Гарасимович О.П.

Івано-Франківськ – 2011

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г. М.

“____”______________2012 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

_______Французька мова_______

(назва навчальної дисципліни)
__5.12010102 Сестринська справа, 5.12010101 Лікувальна справа (Фельдшер)

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _______Медичний___________

Кафедра ________Мовознавства_________

Нормативні дані


Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік (семестр)Іспит (семестр)


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

заняття


Семінарські

заняття


Денна


І

ІІ

І

ІІ


ІІІ

IV

40

78
202234

68


18

206

10


2

2

диф. залік

Вечірня

-
Заочна

-


Робочу програму склали:

Ст.викл. Лашків Т.В.

Викл. Гарасимович О.П.

Івано-Франківськ – 2012
Робоча програма складена згідно з вимогами навчальної програми з французької мови для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, 2010 р.
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри мовознавства ____________ р.

Протокол № ______

Завідувач кафедри ____________________________________проф. Голод Р.Б.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з загальноосвітніх дисциплін _____________ р.

Протокол №__

Голова циклової методичної комісії _______________доц. Мельничук О.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1 Основна

1.4.2. Додаткова2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА    1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.
Форма навчанняКурс


Семестр


Кількість годин

Всього


Практичні заняттяСПРС

Денна
Сестринська справа


Лікувальна справа

(фельдшер)

І

ІІІ

ІІ
І

І

ІІ

ІІІ

ІІІІІ

IV
І

ІІ

ІІІ


IV

40

7820

22
40

78

20

22


34

6818

20
34

68

18

20


6

102

2
6


10

2

2Структура навчальної дисципліни


Кількість годин, з нихРік

навчання


Вид контролю

всього

лекцій

практ. занять

СПРС


Сестр.спр.

Фельд.


160

160

140

140


20

20


І, II
Семестр І

Сестр.спр.

Фельд.

40

40
-

-34

346

6I

ІСеместр ІІ

Сестр.спр.

Фельд.

78

78-

-68

6810

10I

ІСеместр ІІІ

Сестр.спр.

Фельд.


20

20-

-18

182

2II

II

Семестр ІV
Сестр.спр.

Фельд.


22

22-

-
20

202

2II

IIДиференційований залікВ тому числі, диф. залік2 год.II  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка