Робоча програма французька мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСкачати 491.58 Kb.
Сторінка8/8
Дата конвертації31.03.2017
Розмір491.58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять зі студентами

(Взірець)


Методична розробка для викладачів

до практичного заняття по темі “Je suis pharmacien”
Текст: Je suis pharmacien.

Граматична тема: Présent de l’indicatif.
1. Мета практичного заняття.

1.1. Навчальна мета: Оволодіти лексичним матеріалом на продуктивному рівні. Вміти вільно користуватися новими лексичними одиницями для побудови речень і використання їх у певних ситуаціях. Засвоїти граматичний матеріал “Présent de l’indicatif”. Володіти ним на продуктивному рівні. Розвивати навички читання і говоріння.
2. План і організаційна структура практичного заняття.


п/п

Етапи та основні питання

Час у хвилинах

Оснащення заняття

1.

Організаційні заходи.

2 хв

В.Г.Матвіїшин «Le français médical», методична розробка і методична рекомендація

2.

Оголошення теми, мети заняття

3 хв

3.

Вступне слово викладача

5 хв

4.

Контроль лексичного матеріалу по темі “Je suis pharmacien”

10 хв

5.

Опитування студентів:

 • опитування лексики

 • читання і вибірковий переклад тексту

 • відповіді на запитання викладача до тексту

 • виконання лексико-граматичних вправ

35 хв

6.

Узагальнення граматичного матеріалу “Présent de l’indicatif”

10 хв

7.

Тренувальні граматичні вправи.

20 хв

8.

Підсумки, виставлення та аргументація оцінок, завдання для вивчення наступної теми

5 хв


3. Методика проведення заняття.
3.1. Підготовчий етап.

У короткому вступі викладач розкриває суть навчальної та виховної мети заняття, оголошує питання для обговорення, які практичні завдання будуть виконувати студенти.


3.2. Питання для обговорення і поточного контролю знань студентів.
Еталони відповіді:

1. Лексичний матеріал по темі “Je suis pharmacien”.

Студент повинен знати переклад поданих нижче слів та словосполучень, вміти їх правильно вимовляти та знати їх правопис.
faire les études – навчатися

être en première anné – бути на першому курсі

passer un examen d’entrée – здавати вступний іспит

toucher une bourse mensuelle – отримувати стипендію

un foyer d’étudiant – студентський гуртожиток


2. Читання та переклад тексту.

Студенти читають текст, звертаючи увагу на правильну вимову слів, наголос та інтонацію. Особливу увагу потрібно звернути на читання та переклад нових лексичних одиниць. Студенти беруть участь у виправленні фонетичних та синтаксичних помилок.


3. Дайте відповіді на запитання.

 1. Qui est le responsable de votre groupe?

 2. Combien êtes-vous dans le groupe?

 3. Êtes-vous content d’être étudiant ne médecine?

 4. Combien de cours avez-vous aujord’hui?

 5. A quelle heure commencent les cours?

 6. Quelles matières étudiez-vous?


4. Перекладіть слова і словосполучення на українську мову:

староста групи, тривалість навчання, вища освіта, необхідні умови, світова медицина, прогрес науки.


5. Закінчіть речення, використовуючи словосполучення з тексту:

 1. Mon ami Serge fait … .

 2. Il est étudiant en … .

 3. Mon père travaille … .

 4. Notre groupe compte … .

 5. Les étudiants touchent … .

 6. Nous ne payons pas pour … .

 7. J’aime étudier … .

 8. Les deux premières années nous étudions … .

 9. Pour entrer à l’institut de médecine, il faut … .

 10. On étudie une langue étrangère pour … .

 11. La durée des études à l’institut est de ... .

 12. Nous logeons … .

 13. Aujourd’hui nous sommes le … .

 14. Ma famille se compose … .


3.3. Повторення граматичного матеріалу (Articles).
3.4. Виконання тренувальних вправ.

1. Перекладіть речення на французьку мову:

 1. У нашій групі дванадцять студентів вивчають французьку мову, а тринадцять – англійську.

 2. Студенти не платять за навчання, щомісячно вони отримують стипендію.

 3. Мій друг Андрій живе у студентському гуртожитку.

 4. Ми вивчаємо анатомію, фізіологію, хімію, фізику та інші дисципліни.

 5. Ми всі задоволені, що вступили до медичного інституту.

 6. У нас є всі умови, щоб добре вчитися.


2. Складіть речення з поданих слів:

 1. mes, fais, à, médecine, études, je, l’institut, de.

 2. sommes, année, nous, en, étudiants, première.

 3. touchent, mensuelle, étudiants, les, une bourse.

 4. étudionts, langue, nous, une, étrangère.

 5. famille, mes, frères, et, ma, de, parents, de deux, se compose.


3.5. Підведення підсумків заняття, виставлення оцінок, їх обґрунтування та завдання для самостійного вивчення наступної теми.

2.3. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять
(Взірець)
Методична розробка для студентів

до практичного заняття по темі “Histoire de la médecine en Ukraine”
1. Мета практичного заняття.

1.1. Навчальна мета: Навчитися користуватися новими лексичними одиницями для побудови речень та використання їх у певних ситуаціях, формувати діалогічні єдності, вести бесіду по темі “Histoire de la médecine en Ukraine”.
2. План і організаційна структура практичного заняття.


п/п

Етапи та основні питання

Час у хвилинах

Оснащення заняття

1.

Організаційні заходи.

2 хв

В.Г.Матвіїшин «Le français médical»,

2.

Оголошення теми, мети заняття

3 хв

3.

Вступне слово викладача

5 хв

4.

Контроль лексичного матеріалу по темі “Histoire de la médecine en Ukraine”.

10 хв

5.

Опитування студентів:

35 хв

6.

Узагальнення граматичного матеріалу – “Adjectif”

10 хв

7.

Тренувальні граматичні вправи:

переклад речень, звертаючи увагу на функцію прикметника у реченні.20 хв

8.

Підсумки, виставлення та аргументація оцінок, завдання для вивчення наступної теми

5 хв


3. Методика проведення заняття.
3.1. Підготовчий етап.

(суть навчальної та виховної мети заняття).


3.2. Питання для обговорення і поточного контролю знань студентів.
Еталони відповіді:

1. Лексичний матеріал по темі “Histoire de la médecine en Ukraine”.


un établissement d’études – навчальний заклад

exister – існувати

former – готувати

la protection de la santé – охорона здоров’я

prêter une aide – надавати допомогу


2. Читання, переклад і переказ тексту.
3. Дайте відповіді на запитання:

 1. Comment s’appelait le premier établissement d’études supérieures en Ukraine?

 2. En quelle année a-t-elle commencé à former les cadres de médecins?

 3. Quelle est la date de la fondation de l’Université de Kiev?

 4. En quelle langue l’enseignement se faisait-il dans les Universités d’Ukraine et d’Europe au XIXe siècle?

 5. Combien de personnes ont reçu le diplôme de médecin en 1815 à l’Univeristé de Kharkiv?

 6. Que pouvez-vous dire sur la fondation de la faculté de médecine en Ukraine occidentale?


4. Перекладіть:

вищий учбовий заклад, колиска національної медичної науки, заснування інституту, підготовка лікарів, перший випуск, офіційна мова викладання, глибоке вивчення дисциплін, відомий український вчений, медичний факультет університету, навчання в інституті, Академія наук, здобувати знання, стати висококваліфікованим лікарем, засновник, наступник (спадкоємець), зростати з року в рік.


5. Підберіть антоніми до слів:

le matin, le jour, être présent, chaud, finir, entrer, aîné, bon, mal, connu.


3.3. Повторення граматичного матеріалу Adjectif.
3.4. Виконання тренувальних вправ.
1. Утворіть жіночий рід іменників:

ancien, médical, premier, noir, nouvel, grand, indépendant, content, mensuel, nombreux, fondamental, français, estudiantin, bon, étranger, petit, absent, inconnu, négatif, cadet, large, blanc, long, doux, sec, public, vieux, beau, créateur, producteur.


3.5. Підведення підсумків заняття, виставлення оцінок, їх обґрунтування та завдання для самостійного вивчення наступної теми.

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
(Взірець)
Методична розробка для студентів

з самостійної позааудиторної роботи по темі “Bassin”
Text: Bassin.
Мета заняття.

 1. Досягти повного оволодіння лексичним матеріалом з теми.

 2. Навчитися вільно користуватися новими лексичними одиницями для побудови речень і використання їх у певних ситуаціях.

 3. Узагальнити граматичний матеріал з метою правильного використання його студентами при читанні і перекладі спеціальної літератури.

 4. Вміти вести діалог та бесіду по темі.

1.Lisez et traduisez le texte


Pendant l'accouchement, le foetus contenu dans l'uterus, puis engaine par le vagin, doit traverser la filiere pelvi-ge-nitaie formee de : un canal osseux, le bassin ; un diaphragme musculo-aponevrotique, comprenant les deux etages du perinee.

Le bassin est une ceinture osseuse situee entre la colonne vertebrale qu'elle soutient et les membres inferieurs sur lesquels elle s'appuie. Il a ete modele, dans les premieres annees de la vie; par la pression du poids de la partie superieure du corps transmise par le rachis et par la contrepression venue du sol transmise par les femurs.

Il est forme par la reunion de quatre os: en avant et lateralement, les deux os iliaques; en arriere, le sacrum et le coccyx. Ces os sont unis entre eux par quatre articulations dont trois sont des symphyses: la symphyse pubienne en avant; les symphyses sacro-iliaques en arriere et en bas. Les lignes innominees divisent le bassin en deux parties : en haut, le grand bassin, constitue par l'evasement des ailes iliaques, la face anterieure de la colonne lombaire et la face superieure des ailerons sacres. Le grand bassin n'a guere d'interet obstetrical; en bas, le petit bassin ou pelvis, canal osseux auquel on decrit deux orifices ou detroits et une excavation. Son anatomie doit etre precisee, puisque c'est sa traversee qui constitue l'essentiel de l'accouchement.

L'orifice superieur ou detroit superieur, plan de l'engagement de la presentation, separe le petit bassin du grand bassin. Il est forme : en avant, par le bord superieur de la symphyse pubienne et des corps du pubis, les cretes pecti-neales, les eminences ilio-pectinees ; de chaque cote, par la ligne innominee, puis le bord anterieur des ailerons sacres ; en arriere, par le bord anterieur de l'articulation sacro-lombaire, qui prend le nom de promontoire a cause de la saillie qu'il fait en avant.

Sa forme est celle d'un ovale a grand axe transversal. La moitie anterieure, ou arc anterieur, en est reguliere. La moitie posterieure, ou arc posterieur, est en son milieu repoussee en avant par la saillie du promontoire. De chaque cote de cette saillie, en regard des ailerons sacres et des articulations sacro-iliaques, existe une depression, un golfe: ce sont les sinus sacro-iliaques.

Les diametres antero-posterieurs vont du pubis au promontoire : le diametre promonto-sus-pubien est de 11 cm ; le diametre promonto-retro-pubien est le diametre utile: 10,5 cm ; le diametre promonto-sous-pubien, que l'on mesure en clinique est de 12 cm.

Le diametre transverse maximum, de 13,5 cm mais situe trop en arriere, n'est pas utilisable par la presentation. le diametre utile est le transverse median: situe a egale distance du promontoire et de la symphyse, il mesure 13 cm.

Les diametres obliques vont de 1'eminence ilio-pectinee a la symphyse sacro-iliaque du cote oppose. Celui qui part de 1'eminence ilio-pectinee gauche est le diametre oblique gauche, celui qui part de l'eminence ilio-pectinee droite est le diametre droit. Ils mesurent 12 cm. C'est le diametre oblique gauche qui est presque toujours utilise par la presentation. Le diametre sacro-cotyloidien, qui reunit le promontoire a la region acetabulaire, mesure 9 cm. Son etude prend de l'importance dans les bassins asymetriques.

L'excavation pelvienne, canal dans lequel la presentation effectue sa descente et sa rotation, est constituee : en avant, par une paroi relativement courte, formee par la face posterieure de la symphyse pubienne et des corps du pubis. Elle est convexe de haut en bas; le point retro-pubien, situe un peu au-dessous du bord superieur, en marque la culmi-nance ; en arriere, par la vaste face anterieure du sacrum et du coccyx fortement concave de haut en bas ; lateralement, par la surface quadrilatere de l'os coxal repondant, au fond du cotyle, par la face interne de l'epine sciatique et du corps de l'ischion. Cette surface osseuse separe le trou obturateur, en avant, des grandes et petites echancrures sciatiques en arriere.

Dans son ensemble, l'excavation forme un tronc de tore avec un orifice superieur a grand axe antero-posterieur. Sa paroi anterieure est beaucoup moins haute (4 cm) que sa paroi posterieure.

Elle est divisee en deux etages par un leger retrecissement qui passe par les epines sciatiques: le detroit moyen. Il est limite en arriere par l'union des quatrieme et cinquieme pieces sacrees, lateralement par le bord superieur du petit ligament sacro-sciatique, l'epine sciatique, en avant par une ligne courbe qui va de cette epine au tiers inferieur de la symphyse pubienne. Il correspond a la ligne d'attache du diaphragme pelvien sur le bassin osseux.

Tous les diametres de l'excavation sont sensiblement egaux et mesurent 12 cm, sauf le diametre transversal du detroit moyen unissant les epines sciatiques, qui n'a que 10,8 cm.

L'orifice inferieur ou detroit inferieur, plan du degagement de la presentation, a une forme tres irreguliere. Il est osteo-fibreux, limite : en avant, par le bord inferieur de la symphyse pubienne ; en arriere, par le coccyx ; lateralement, d'avant en arriere, par le bord inferieur des branches ischio-pubiennes et le bord inferieur de la tuberosite ischiatique, par le bord inferieur des ligaments sacro-sciatiques.

Sa forme est Josangique a grand axe antero-posterieur. Le diametre sous-coccy-sous-pubien est de 9,5 cm, mais il peut atteindre 11 a 12 cm lorsque le coccyx est retropulse. Le diametre sous-sacro-sous-pubien, qui unit la pointe du sacrum au bord inferieur du pubis, est de 11 cm. Le diametre transverse bi-ischiatique, entre les faces internes des tube-rosites, est de 11 cm.

2.Faites le vocabulaire du texte

3.Repondez aux questions suivantes :


1. De quoi est formee la filiere pelvi-genitale ?

2. Qu'est-ce qu'on designe sous le nom de bassin ?

3. De combien d'os est-il forme ?

4. Par quoi est constitue le grand bassin ?

5. Quels sont les diametres antero-posterieurs du petit bassin ?

6. Quel est le diametre presque toujours utilise par la presentation ?

7. Par quoi est constituee l'excavation pelvienne ?

4.Faites le résumé du texte.5. Préparez le récit du texte.

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Структурно-логічні таблиці до кожної теми, дошка, стаціонарні стенди, спеціалізовані підручники, словники, медичні наукові журнали французькою мовою, картки програмованого контролю знань студентів, картки із завданнями для тестового контролю, методичні розробки.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка