Робоча програма дисципліниСкачати 103.49 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір103.49 Kb.
Навчальні матеріали дисциплін кафедри

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Спеціальність «Соціальна педагогіка»

Волонтерський рух в УкраїніРобоча програма дисципліни

Мета дисципліни - ознайомлення студентів із суттю та змістом волонтерської роботи на Україні та за кордоном, її становленням, напрямками роботи в соціальній сфері; мотивація студентів до роботи волонтерської роботи в організаціях соціальної сфери та соціальних проектах, вивчення досвіду сучасних українських організацій та міжнародних традицій, аналіз цього досвіду дає можливість вдосконалення менеджменту волонтерської діяльності, застосування на практиці методів, форм та технологій роботи та реалізацію волонтерських програм у різних організаціях.

Завдання дисципліни: формування у студентів знань специфіки мотивації волонтерської діяльності; формування умінь аналізувати особистісні потреби волонтерів, менеджмент волонтерства, здійснення волонтерської допомоги в державній та недержавній сферах.
Тематики та зміст семінарських занять, самостійна робота та індивідуальні завдання
Змістовий модуль 1. Волонтерство – феномен цивілізованого суспільства

Семінарське заняття № 1-3

Тема: Волонтерство – добровільний вибір кожної людини (6 год.).

Зміст практичного заняття

 1. Визначення поняття «волонтер» та «волонтерство».

 2. Критерії волонтерства. Їх значення у соціально-педагогічній діяльності.

 3. Історико-феноменологічний аналіз волонтерства.

 4. Нормативно-правова база з питань волонтерства в контексті міжнародного досвіду. Зміст загальної декларації волонтерів (14 вересня 1990 р., Париж).

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання:

 1. Написати творчу роботу «Мій шкільний досвід участі у волонтерському русі» («Мої роздуми про роль волонтерства на сучасному етапі розвитку Української держави»);

 2. Розглянути нормативно-правові документи з питань волонтерства: Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001, Загальну декларацію волонтерів.

 3. Підібрати приклади проявів волонтерської діяльності в Україні в історичному аспекті і презентувати їх у вигляді опорного конспекту на занятті (використовувати схеми, таблиці; скласти 6-8 тестів до опорного конспекту – все записати на диск DVD-RW).

Семінарське заняття № 4

Тема: Мотивація волонтерської діяльності (2 год.).

Зміст практичного заняття

 1. Причини добровільної роботи та фактичні переваги, їх ієрархія.

 2. Особистісні потреби, що мотивують до волонтерської діяльності. Аналіз пріоритетів потреб на різних рівнях розвитку особистості за А. Маслоу.

 3. Особливості мотивації волонтерської діяльності в залежності від вікової категорії, місця роботи/навчання, рівня освіти.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання:

 1. Засвоїти теоретичний матеріал теми;

 2. Вибрати з періодичної літератури, знайти в мережі Інтернет статті, в яких висвітлюються питання волонтерської діяльності в Україні.

Семінарське заняття № 5-6

Тема: Залучення волонтерів до роботи в соціальній сфері (4 год.).

Зміст практичного заняття

1. Типологія волонтерської діяльності: взаємодопомога, філантропія та надання послуг, захист інтересів, участь в управлінні. Їх характеристика.

2. Типологія соціальних програм, для реалізації яких використовується волонтерська допомога.

3. Специфіка волонтерської роботи в організаціях та установах різних форм власності.

4. Залучення людських ресурсів різних категорій населення до волонтерського руху. Різновікові групи волонтерів, їх характеристика.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) засвоїти теоретичний матеріал теми; 2) переписати таблицю «Людські ресурси волонтерського руху».

Семінарське заняття № 7-8

Тема: Менеджмент волонтерської діяльності (4 год.)

Зміст практичного заняття

1. «Стилі» роботи волонтерів та їх роль в реалізації соціальних проектів. Індивідуальний менеджмент волонтерської діяльності.

2. Організація та напрями підготовки волонтерів.

3. Супервізія волонтерів соціальної сфери.

4. Значення підтримки та заохочення волонтерської діяльності.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання:

1. Проаналізувати листівку, в якій розкривається суть волонтерської програми та оголошення для залучення волонтерів до реалізації програми.


Змістовий модуль 2. Напрями волонтерської діяльності

Семінарське заняття № 9

Тема: Практичні аспекти волонтерської діяльності (2 год.)

Зміст практичного заняття

 1. Роль волонтерства в особистісному та професійному становленні студентів.

 2. Форми організації волонтерського руху.

 3. Волонтерство у сфері надання соціально-медичних послуг.

 4. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: засвоїти теоретичний матеріал теми.

Семінарське заняття № 10-11

Тема: Специфіка волонтерської роботи у різних соціальних сферах (4 год.).

Зміст практичного заняття

 1. Консультативна робота волонтерів. Особливості волонтерської діяльності у службі «Телефон довіри».

 2. Волонтерська робота у сфері організації дозвілля.

 3. Волонтерство у сфері надання соціально-медичних послуг.

 4. Волонтерська діяльність з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: засвоїти теоретичний матеріал теми.

Семінарське заняття № 12-13

Тема: Міжнародний досвід волонтерської діяльності (4 год.)

Зміст практичного заняття

 1. Волонтерський рух – основа саморегуляції у суспільстві. Традиції волонтерства в американській історії та сучасній культурі.

 2. Волонтерські програми з питань формування здорового способу життя: досвід Канади.

 3. Досвід волонтерської діяльності європейських країн.

 4. Діяльність волонтерів міжнародних добровільних асоціацій – «Корпусу миру», товариства «Червоного Хреста».

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання:

 1. Засвоїти теоретичний матеріал теми.

 2. Вибрати з періодичної літератури, знайти в мережі Інтернет статті, в яких висвітлюються, питання волонтерської діяльності за кордоном (за вибором студента); оформити їх у вигляді презентації на тему: «Досвід волонтерської діяльності (європейських країн): історія і сучасність» і представити на занятті (записати на диск).

 3. Підготувати реферативне сповіщення про діяльність волонтерів міжнародної асоціацій – «Корпусу миру», товариства «Червоного Хреста».

Семінарське заняття № 14

Тема: Центри волонтерів. Популяризація волонтерській діяльності (2 год.)

Зміст практичного заняття

 1. Різновиди центрів волонтерського руху в Україні.

 2. Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» (1998 р.) – місія, мета і завдання.

 3. Організація та напрями підготовки волонтерів. Комплексна програма УДЦССМ «Всеукраїнська школа волонтерів».

 4. Особливості методики «рівний-рівному» в організації волонтерської діяльності.

Завдання для обов’язкового виконання:

Домашні завдання: 1) засвоїти теоретичний матеріал теми; 2) розглянути та письмово проаналізувати комплексну програму УДЦССМ навчання волонтерів («Всеукраїнська школа волонтерів») (за джерелом 13).

Лабораторне заняття № 1

Тема: Розробка власного волонтерського проекту (2 год.)

Мета: розробити власний волонтерський проект, визначити його мету, завдання, спосіб підбору волонтерів для його реалізації.

Завдання для обов’язкового виконання:

Домашні завдання: реалізувати власний волонтерський проект, виконати його самоаналіз, представити фотозвіт.
Лабораторне заняття № 2

Тема: Посвята першокурсників у волонтери (2 год.)

Мета: взяти участь у посвяті першокурсників у волонтери, розвивати готовність бути волонтером.

Завдання для обов’язкового виконання:

Домашні завдання: 1) проаналізувати посвяту у волонтери, яку виконують студенти-старшокурсники.
Лабораторне заняття № 3

Тема: Методика підготовки проведення волонтерської акції (2 год.)

Мета: з’ясувати методику підготовки проведення волонтерської акції.

Завдання для обов’язкового виконання:

Домашні завдання: 1) обрати тему волонтерської акції, залучити волонтерів до її проведення.
Лабораторне заняття № 4-14

Тема: Участь у волонтерських акціях (2 год.)

Мета: залучити студентів до активної участі в акціях: «Всесвітній день миру» (21 вересня), «День людей похилого віку» (1 жовтня), «Міжнародний день толерантності» (16 листопада), «День толерантності з людьми, які живуть з ВІЛ СНІД» (1 грудня), «Міжнародний день волонтера» (5 грудня), «День Святого Миколая» (19 грудня), «Міжнародний день спонтанного прояву доброти» (17 лютого), та ін.
Лабораторне заняття № 15

Тема: Підведення підсумків участі студентів у волонтерських акціях (2 год.)

Мета: проаналізувати результати участі студентів у волонтерських акціях.

Завдання для обов’язкового виконання:

Домашні завдання: підготувати презентацію та фотозвіт на тему «Я і волонтерство».
Тематика наукових повідомлень

 1. Критерії волонтерства. Їх значення у соціально-педагогічній діяльності.

 2. Становлення і розвиток волонтерства – історичний аспект.

 3. Актуальність розвитку волонтерства в Україні.

 4. Нормативно-правова база з питань волонтерства в контексті міжнародного досвіду.

 5. Мотиви волонтерської діяльності.

 6. Особливості мотивації волонтерської діяльності в залежності від вікової категорії, місця роботи/навчання, рівня освіти.

 7. Типологія волонтерської діяльності.

 8. Соціальні програми реалізації волонтерської допомоги.

 9. Специфіка волонтерської роботи в організаціях та установах різних форм власності.

 10. Залучення людських ресурсів різних категорій населення до волонтерського руху.

 11. Напрями волонтерської діяльності у вуличній соціальній роботі.

 12. Волонтерство у сфері надання соціально-медичних послуг.

 13. Волонтерська діяльність у напрямку профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

 14. Консультативна робота волонтерів.

 15. Особливості волонтерської діяльності у службі „Телефон довіри".

 16. Волонтерська робота у сфері організації дозвілля.

 17. Волонтерський рух – основа саморегуляції у суспільстві.

 18. Волонтерські програми з питань формування здорового способу життя.

 19. Досвід волонтерської діяльності європейських країн.

 20. Діяльність волонтерів міжнародних добровільної асоціації товариства «Червоного Хреста».

 21. Діяльність міжнародних організацій, що здійснюють дослідження з питань волонтерства.

 22. Співпраця волонтерських організацій з органами державної влади, місцевого самоуправління та ЗМІ.

 23. Проведення інформаційної кампанії з популяризації волонтерського руху.

 24. Соціальна реклама з питань волонтерства.


Контрольні питання

 1. Визначення понять «волонтер», «волонтерство». Критерії волонтерської діяльності.

 2. Характеристика Загальної декларації волонтерів.

 3. Визначення понять «мотив», «мотивація». Синдром вигоряння у волонтерській роботі: ознаки прояву, причини, заходи щодо попередження.

 4. Характеристика груп потенційних волонтерів в залежності від віку, соціальної ролі та соціального статусу: мотиви, досвід, кваліфікація, характерні риси та якості.

 5. Залучення людських ресурсів до волонтерського руху як етап менеджменту волонтерської діяльності.

 6. Відбір волонтерів як етап менеджменту волонтерської діяльності. Співбесіда з потенційним волонтером.

 7. Навчання та супервізія волонтерів як етапи менеджменту волонтерської діяльності.

 8. Організація волонтерської роботи у громадських організаціях: дитячих, молодіжних, жіночих та організаціях соціально-медичного профілю: зміст та форми роботи.

 9. Організація волонтерської роботи у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: зміст та форми роботи.

 10. Особливості діяльності волонтерів у соціальній вуличній роботі: мета, зміст та форми роботи.

 11. Консультативна робота волонтерів у службі «Телефон довіри»: мета, зміст та специфіка роботи.

 12. Волонтерство у соціально-педагогічній роботі з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями: мета, зміст та форми роботи.

 13. Участь волонтерів у широкомасштабних молодіжних акціях: фестивалях творчості, акціях «Моє місто», зборах-походах «Молодь за здоровий спосіб життя».

 14. Коротка характеристика можливих складових волонтерської програми.

 15. Тренінг персоналу організації для роботи з волонтерами.

 16. Перевірка потенційних волонтерів, випробувальний термін та угода з волонтерами.

 17. Система обліку роботи волонтерів.

 18. Оцінка діяльності волонтерів, система їх заохочення.

 19. Досвід волонтерської діяльності (на прикладі конкретної організації).

 20. Робота волонтерів у Товаристві «Червоного Хреста»

 21. Проаналізувати структуру та зміст «Декларації волонтерів».

 22. Визначити точки дотику у діяльності волонтерів соціальної роботи і волонтерів товариства «Червоний Хрест».

 23. Дати характеристику технології залучення волонтерів.

 24. Характеристика соціально-педагогічних акцій волонтерів.

Особливості взаємодії волонтерів з різними категоріями населення.
Базова література

Основні посібники з курсу:

1. Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : наук.-навч.-метод. посіб. / С.Я. Харченко, О.П. Песоцька, В.О. Кратінова та ін. – Луганськ, 2008. – 319 c.

2. Менеджмент волонтерських груп від А до Я : навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / за ред. Т.Л. Лях; авт.-кол.: З.П. Бондаренко, Т.В. Журавель, Т.Л. Лях та ін. – К. : Версо-04, 2012. – 288 с. – Режим доступу до кн. : http://elibrary.kubg.edu.ua/3486/1/
T_LYAKH_MVGVADZ_KSP%26SR_IL.PDF.

3. Цюман Т.П. Соціально-психологічні основи волонтерської діяльності [Електронний ресурс] / Т.П. Цюман. – Т. : ТДПУ. – 27 с. – Режим доступу до кн. : http://www.twirpx.com/


file/217695/.

4. Янц Н.Д. Основи діяльності волонтерів : курс лекцій [Електронний ресурс] / Н.Д. Янц. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 106 с. – Режим доступу до кн.: http://skaz.com.ua/


cultura/41/index.html. (https://vk.com/doc-32157927_134309166?hash=32d10eb307d04a89a0 – можна скачати).

5. Лях Т.Л. Види мотивації волонтерської діяльності [Електронний ресурс] / Т.Л. Лях // Вісник Запорізького національного університету. Серія Педагогічні науки. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2(15). – С. 37 – 41. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/


Vznu/ped/2011_2/037-41.pdf. (Наукова стаття)
6. Волонтерство : порадник для організаторів волонтерського руху / О.В. Безпалько, Н.В. Заверіко, І.Д. Звєрєва та ін.; укладач Т.В. Лях – К. : ВГЦ «Волонтер», 2001. – 176 с.

7. Волонтерський рух в Україні : тенденції розвитку / Вайнола Р.Х., Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін. – К. : Академпрес, 1999. – 112 с.

8. Грицько Н.І. Комплексна програма «Всеукраїнська школа волонтерів» / Н.І. Грицько // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – 4-а частина / за ред. А.Я. Ходорчук. – К., 2003. – С. 205 – 248.

9. Досвід волонтерської роботи та напрями її вдосконалення / І. Грига, О. Брижовата, Л. Дума, О. Лисенко // Соціальна робота в Україні : перші кроки / під ред. В. Полтавця. – К. : Видавничий дім «КМ Акасіетіа», 2000. – С. 145 – 173.10. Капська А.Й. Підготовка волонтерів до соціальної роботи : навч.-метод. посібник / А.Й. Капська, О.Г. Карпенко, Н.М. Комарова. – К. : Держсоцслужба, 2005. – 152 с.

11. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / за ред. А.Й. Капської. – К., 2001. – 140 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка