Робоча навчальна програмаСкачати 120.88 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір120.88 Kb.

Затверджено на вченій раді Інституту журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 2 від 12 вересня 2003


Затверджую

______________________ Т.О.Приступенко,

голова НМР ІЖ

8 вересня 2003 року


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З КУРСУ “Охорона праці”

зі спеціальності “Редакційно-видавнича справа”

Викладач: доцент, канд.філол.наук Шабліовський В.Є.
Курс 2.

Семестр 4. Годин усього 41


Семестри


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лекції


15
Семінари
Практичні
Лабораторні
Консультації
Самост. робота


24

Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Залік


2
Екзамен
Контрольна робота
Курсова робота
Кваліфікаційна робота
Затверджено на засіданні кафедри організації масовоінформаційної діяльності


Протокол № 1 від 1 вересня 2003 року

Навчально-методична карта дисципліниНазви розділів, тем.

План, короткий зміст

К-сть годин, дата прове-дення

Вид заняття (лекція, семінар, практичне, лабораторне, самостійне, контр. робота, тест, курсова тощо)


Література


Засоби навчання, матеріали


Контроль (вид) і дата

Вступ.

Предмет, структура, зміст, мета курсу «Охорона праці». Основні етапи розвитку охорони праці. Стан охорони праці в Україні та інших країнах. Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення.Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці.

1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці.

2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві.

3. Навчання з питань охорони праці.

4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.


4 год.
09.02.04
23.02.04

Лекція

Закон України “Про охорону праці”

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"»

Закон України “Про колективні договори і угоди”

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Закон України “Про пожежну безпеку”

Кодекс законів про працю України

“Типове положення про службу охорони праці”. Наказ Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 3.08.1993р.№73

“Типове положення про службу пожежної безпеки”. (Затв. Наказом МВС України від 12.04.1995 р. за №118/654)

Спільні рекомендації державних органів профспілок щодо змісту розділу “Охорона праці” у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) //Охорона праці, 1994, №6.

В. Вакуленко “Законодавство Украйни про працю” (Зб. нормативних актів). – К.: Істина, 1999.


09.02.04
23.02.04

Тема 2. Основи безпеки та охорона праці в галузі.

1. Загальні питання безпеки праці.

2. Трудовий договір.

3. Права та обов’язки студентів під час навчання.

4. Гарантії свободи слова та доступ до інформації.

5. Чинне законодавство про діяльність журналіста.

6. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.

7. Соціальний захист та трудові відносини журналіста.

8. Законодавство України про авторське право.


2 год.
22.03.04

Лекція

Закон України “Про видавничу справу”.

Закон України “Про інформацію”.

Закон України “Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні”.

Кримінальний Кодекс України.

Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.

Закон України “Про авторське право та суміжні права”.

Закон України “Про освіту”.

Колективний договір Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 17 грудня 2003 року.

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці” від 17 лютого 1999 року N 27

Правовий посібник для журналістів. – Чернігів, 2003.

Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2001.

Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000.

Сулла М.Б. Охрана труда: Пособие для студентов. – М.: Просвещение, 1989.

22.03.04

Тема 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

1. Гігієна праці.

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих приміщень.

3. Засоби захисту та попередження.2 год.
05.04.04

Лекція

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. – Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2001.

Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. – К.: Основа, 1998.

Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К., 1997.

Чижевский И.М., Куликов Г.Б., Сидорин Ю.А. Охрана труда в полиграфии. – М.: Книга, 1988.

Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ України. – К., 1998.


05.04.04

Тема 4. Основи техніки безпеки.

1. Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування та процесів.

2. Електробезпека.


1 год.
19.04.04

Лекція

Васильчук М.В., Вінокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці. – К.: Просвіта, 1997.

19.04.04

Тема 5. Пожежна безпека.

1. Сучасний стан забезпечення пожежної безпеки.

2. Пожежонебезпечні властивості речовин.

3. Системи запобігання пожежі.

4. Правова основа забезпечення пожежної безпеки.


2 год.
19.04.04

Лекція

Закон України “Про пожежну безпеку”.

Рожков А.П. Пожежна безпека. Навчальний посібник. – К.: Пожінформтехніка, 1999.

Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: Укрархбудінформ, 1995.

Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Корольченко А.Я. и др. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Спр. Изд. – М.: Химия, 1987.


19.04.04

Тема 6. Надання першої допомоги при нещасних випадках та аваріях.

1. Основи анатомії людини.

2. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги.

3. Кровотечі та ушкодження м’яких тканин.

4. Переломи кісток, вивихи, розриви зв’язок.

5. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

6. Перша допомога постраждалим від пожежі.

7. Надання першої допомоги при втраті свідомості, шоку.

8. Транспортування потерпілого.


2 год.
03.05.04

Лекція

Васильчук М.В., Вінокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці. – К.: Просвіта, 1997.

Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000.

Терновой Н.К., Соловьев А.Е. Все решают секунды: первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях. – К., 1989.

03.05.04

Тема 7. Економічні аспекти охорони праці.

1. Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в умовах ринкової системи господарювання.

2. Показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві.

3. Методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці.

4. Економічне стимулювання поліпшення умов та охорони праці.


2 год.
17.05.04

Лекція

Керб Л.П. Основи охорони праці. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 2001.

Кутиркін А.М., Лук’янченко Н.Д. Економіка охорони праці. – Донецьк, 1996.

Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів поліпшення умов і охорони праці. – К.: Основа, 1999.

17.05.04
Залік

2 год.

Доцент кафедри організації масовоінформаційної діяльності ________________ Шабліовський В.Є.Завідувач кафедри організації масовоінформаційної діяльності ________________ Іванов В.Ф.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка