Рішенням педагогічної ради Директор Полтавського від 28. 08. 2015 р професійного ліцеюСторінка1/23
Дата конвертації30.04.2017
Розмір4.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

Полтавський професійний ліцей

Схвалено Затверджую

рішенням педагогічної ради Директор Полтавського

від 28.08.2015 р. професійного ліцею

Протокол №1 _________Р.М. Рябко

28 серпня 2015 р.

Перспективний план

роботи

Полтавського професійного ліцею

на 2015 – 2016 навчальний рік

Полтава


2015

ЗМІСТ


І. Вступ 4

 • Педагогічний аналіз підсумків минулого навчального року та завдання на новий

навчальний рік 5
ІІ. Організаційні заходи 14

 • Організаційні заходи Полтавського професійного ліцею на 2015-2016 н.р 15

 • Заходи щодо співпраці з базовим підприємством ТЗДВ «Полтавтрансбуд» 19

ІІІ. Теоретична підготовка 21 • Заходи щодо вдосконалення організації та методики викладання теоретичних

навчальних предметів на 2015-2016 навчальний рік 22
IV. Професійно-практична підготовка 25

 • Заходи щодо забезпечення і вдосконалення організації виробничого навчання

та виробничої практики на 2015-2016 н.р. 26
V. Виховна робота 28
VІ. Фізична підготовка 64

 • Заходи, спрямовані на забезпечення та розвиток фізичного здоровя учнів 65

VІІ. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу 67


VIII. Методична робота 81

 • Єдиний план методичної роботи та підвищення кваліфікації працівників 82

 • План роботи педагогічної ради 92

 • План проведення нарад при директорові 94

 • План проведення інструктивно-методичних нарад з педпрацівниками 96

 • План проведення інструктивно-методичних наради з викладачами 98

 • План проведення інструктивно-методичних нарад з майстрами виробничого навчання 100

 • Перспективний план атестації педпрацівників 102

 • Графік проведення тижнів з предметів 103

 • Графік проведення тижнів з професій 104

 • Графік проведення відкритих уроків викладачами 105

 • Графік проведення відкритих уроків майстрами виробничого навчання 106

 • Графік проведення відкритих виховних заходів педпрацівниками 107

IX. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 109 • Перспективний план проходження курсової перепідготовки педпрацівників 110

 • Перспективний план проходження стажування педпрацівників 111

X. Охорона праці 112 • Заходи з охорони праці 113

 • Заходи з охорони праці по попередженню учнівського травматизму 118

XI. Удосконалення матеріально-технічної бази 122 • Плани удосконалення навчально-матеріальної бази кабінетів 123

 • Плани удосконалення навчально-матеріальної бази майстерень та лабораторій 146

XII. Професійно - орієнтаційна робота 154


XIII. Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність 160

Методична проблема,

над виконанням якої працює

педагогічний колектив Полтавського

професійного ліцею:

«Розвиток творчого потенціалу вчителя та учня шляхом впровадження інтерактивних та комп’ютерних технологій».
І

ВСТУП

Педагогічний аналіз підсумків 2014 - 2015 навчального року та завдання на новий навчальний рік

Забезпечуючи виконання основного завдання ліцею – підготовку для будівельної та промислової галузей економіки держави висококваліфікованих робітників – педагогічний колектив ліцею протягом 2014-2015 н.р. проводив навчально-виховний процес, поєднуючи кращі освітні традиції з сучасними вимогами, впроваджуючи передовий педагогічний досвід та інноваційні технології. На сьогодні ліцей має певні здобутки й перемоги у різних галузях освітянського життя: створена сучасна науково-методична й матеріально-технічна база, вдосконалюється те, що напрацьовано роками, надається рух усьому новому.

На навчання у вересні 2014 р. набрано 194 учні (при плані 200):


 • 104 – на базі базової загальної середньої освіти;

 • 90 - на базі повної загальної середньої освіти.

Колективу не вдалося виконати план набору через неякісне проведення профорієнтаційної роботи працівниками ліцею, байдуже ставлення окремих до формування учнівського контингенту.

На 01.10 2014р. весь контингент складав 439осіб (на 01.10.2013 - 420 осіб).

Колективу ліцею не вдалось зберегти цей склад учнів у повному обсязі, тому за даний навчальний рік відраховано 25 учнів (5,69 % від загального контингенту).

Найбільше відрахувань у групах:

№ 16 – 4 учні (керівники групи: Тарасюк Д.І., Шаповал О.О.);

№ 15 – 3 учні (керівники групи: Плюйко К.С., Корольова О.О.),

№№ 24, 26, 35, 36, 18, 21 – по 2 учні (керівники груп: Подопригора Н.О., Лялька В.В., Нерадко І.Р., Лісна І.В., Косенцева Н.М., Щербина Ю.Л., Гайтан Л.В., Павленко О.В., Коваленко І.А., Динник О.І., Міщенко К.Г.,Мартиненко А.І.).

Причина відрахувань — недостатня індивідуальна робота керівників груп з учнями та незнання ними житлово-побутових умов ліцеїстів, несвоєчасне реагування на відсутність вихованців на заняттях, а звідси виникає проблема пропусків занять.

За 2014-2015 н.р. пропущено 76457 годин навчального часу (71507 – за минулий навчальний рік):


 • 57767 – з поважних причин (54810– минулий навчальний рік);

 • 18690 – без поважних причин (16697– минулий навчальний рік).

Найбільше пропусків занять без поважних причин допущено в групах:

№36 (керівники: Нерадко І.Р., Павленко О.В., Лісова О.О.) – 15,39 год. на 1 учня;

№16 (керівники: Тарасюк Д.І., Шаповал О.О.) – 7,92 год. на 1 учня;

№24 (керівники: Подопригора Н.О., Лялька В.В.) – 7,48 год. на одного учня;

№21 (керівники:Динник О.І., Міщенко К.Г., Мартиненко А.І.) – 7,17 год. на одного учня;

№18 (керівники:Павленко О.В., Коваленко І.А.) – 7,04 год. на 1 учня;

№26 (керівники: Нерадко І.Р., Лісна І.В.) – 5,97 год. год. на одного учня.

Найкраще спрацювали у плані забезпечення явки учнів на заняття керівники груп:

№ 25 (Лисенко С. В.), №10 (Замула М.В., Кузьменко Н.С.), № 23 (Омельченко Н.В., Дуброва Н.О.), № 20 (Єгорова Л.О., Міщенко К.Г., Мартиненко А.І.) – у підпорядкованих їм групах пропуски навчального часу без поважних причин становлять менше 1 год. на 1 учня.

При проходженні державної кваліфікаційної атестації результати були такими у групах:

№ 34 – 82 (2012-2013 н.р. – 92,3%) – викладач Лялька В.В.;

№ 35 – 78% (2012-2013 н.р. – 69%) – викладачі Кучеренко О. О., Корольова О.О.;

№ 33 – 76 (2013-2014 н.р. –55,6%) – викладач Кулачко О.О.;

№ 21 – 69% (2013-2014 н.р. – 66,7% – викладачі Кучеренко О. О., Корольова О.О.;

№ 18 – 65% (2013-2014 н.р. – 56 %) – викладач Лісна І.В.;

№ 11 – 62,5% – викладач Лялька В.В.

Найгірші результати в групі № 36 – 56% (2013-2014 н.р. – 41,2%) – викладач Лісна І.В.

По ліцею в цілому якість знань на державній кваліфікаційній атестації складає 70% (2013-2014 н.р. – 57,11%).

У 2015 році з ліцею випущено 121 особа, вирішується питання їх працевлаштування.

Забезпечення якісної підготовки конкурентоспроможних робітників потребує ретельного підбору педагогічних кадрів. Станом на 30.06.2015 р.:   • педпрацівників всього – 52 особи;

   • викладачів – 17 осіб;

   • майстрів в/н – 21 особа;

   • інших педпрацівників – 14 осіб.

За період з 01.09.2014 по 30.06.2015 р.:

 • звільнено 11 педпрацівників (2 – викладачі, 5 – майстри в/н, 4 – інші педпрацівники): усі за власним бажанням;

 • прийнято на роботу 10 осіб (2 – викладачі, 4 – майстри виробничого навчання, інші педпрацівники - 4 особи).

Якісний склад педагогічних кадрів такий:

 • «Спеціаліст вищої категорії» – 4 особи;

 • «Спеціаліст І категорії» – 7 осіб;

 • «Спеціаліст ІІ категорії» – 4 особи.

Педагогічних працівників зі званнями –9 осіб, зокрема мають педагогічне звання:

 • «Старший викладач» – 3 особи;

 • «Майстер виробничого навчання 1 категорії» – 3 особи;

 • «Майстер виробничого навчання II категорії» – 3 особи.

Теоретичне навчання

У 2014-2015 навчальному році навчальний процес у ліцеї був організований відповідно до робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників, розроблених згідно з типовою базисною структурою, та Державними стандартами ПТО. Навчальні плани і програми виконані повністю.

Якісний склад викладачів свідчить про те, що теоретична підготовка проводилася спеціалістами відповідного рівня. За результатами атестації підвищили свій кваліфікаційний рівень викладачі Рябко І.П., Лісна І.В., Гайтан Л.В., Карунна Н.С.

Систематично здійснювався контроль за оформленням плануючої документації та її веденням. Своєчасно і якісно підготували документацію такі викладачі: Волкова О.Г.,


Шаповал О.О., Дуброва Н.О., Мартиненко А.І., Лісна І.В., Лялька В.В., Рябко І.П.

Зауваження мали Гайтан Л.В., Матяш Т.М., Замула М.В., Кулачко О.О, особливо


Сисін М.Ю., якому необхідно ще багато попрацювати в плані удосконалення власної документації.

Постійно контролювався стан ведення журналів. Відповідально відносилися до ведення журналів викладачі: Волкова О.Г., Лісова О.О., Лялька В.В., Рябко І.П., Шаповал О.О., Мартиненко А.І., Лісна І.В., зауваження мали: Матяш Т.М., Сисін М.Ю., Подопригора Г.С., Гайтан Л.В.

Добросовісно готувалися до уроків викладачі Дуброва Н.О., Рябко І.П., Волкова О.Г., Шаповал О.О., Кулачко О.О., Мартиненко А.І., Лісна І.В., проводили цікаві уроки, передавали учням багато інформації

Здійснювали міжпредметні зв’язки викладачі Лялька В.В., Матяш Т.М.,


Гайтан Л.В.; працювали над удосконаленням методики викладання викладачі
Замула М.В., Подопригора Г.С., Корольова О.О.

Викликає стурбованість той факт, що викладач Сисін М.Ю. ігнорує систематичну цілеспрямовану підготовку до уроків, тому проводить заняття спонтанно, без продуманого плану, через що вони не мають результативності.

Якість навчальних досягнень учнів у 2014-2015 навчальному році складає:


 • зі спеціальних предметів – 54,6% (минулий рік 51,4%);

 • із загальноосвітніх предметів – 33,3% (минулий рік 26%).

Підвищилися показники з предметів:

 • «Обладнання і технології зварювальних робіт» – Лісна І.В.,

 • «Технологія комп’ютерної обробки інформації» – Лялька В.В.,

 • «Матеріалознавство» – Кулачко О.О.,

 • «Інформаційні технології»– Рябко І.П.,

 • «Охорона праці» – Рябко І.П.,

 • «Світова література» – Шепель Т.Ф.,

 • «Українська мови та література» - Дуброва Н.О., Подопригора Г.С.,

 • «Англійська мова» - Мартиненко А.І., Подопригора Г.С.,

 • «Основи правових знань», «Економіка» - Замула М.В.,

 • «Технології» - Кулачко О.О.

Знизились показники з предметів:

 • «Географія» – Сисін М.Ю.,

 • «Художня культура» – Прядко Т.В.

Найвища якість навчальних досягнень у групах №10,20,22,34, найнижча – у
групах № 13, 23, 33, 26, 36.

Учнів, які мають високий і достатній рівні навчальних досягнень, – 51 особа


(13,4%), з початковим рівнем знань – 125 учнів (33%, тобто третя частина), неатестований
1 учень із групи №13(0,3%).

Показники якості навчальних досягнень учнів на державній підсумковій атестації знизились у порівнянні з минулим роком і складають:

українська мова – 18,8% (викладач Дуброва Н.О.),

математика – 13,9 % (викладач. Волкова О.Г.),

фізика – 22,8% (викладач Гайтан Л.В.).

Це змушує всіх викладачів замислитися над пошуком нових дієвих підходів до формування знань учнів, а також над вдосконаленням своєї майстерності, творчим застосуванням надбань передового педагогічного досвіду, підвищенням кваліфікаційного рівня.Професійно-практична підготовка

Протягом навчального року плани та програми з професійно-практичної підготовки виконані у повному обсязі. Не було жодного зриву графіку навчального процесу.

Продовжують мати місце вакансії посад майстрів виробничого навчання, що негативно позначається на якості професійного навчання.

Найкраще ведуть документацію майстри виробничого навчання Омельченко Н.В., Задорожна О.С., Вигівська Н.С., Володько Л.Г., Олексієнко Л.В. Найбільше зауважень до майстрів виробничого навчання Павленка О.В. та Тарасюка Д.І.

Для зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, для здійснення його статутної діяльності велике значення має виконання планів виробничої діяльності, розмір п’ятидесятипроцентних надходжень від заробітної плати учнів за виробниче навчання і виробничу практику. Із 186, 6 тисяч гривень, що надійшли на рахунок ліцею за ІІ семестр 2014-2015 н.р.,43,1 тис. грн. (23,2%) зароблено групою №33 (майстер в/н Володько Л.Г.);
31,7 тис. грн. (17 %) – групою №23 (майстер в/н Омельченко Н.В.); 30,9 тис. грн.(16,6%) – групою18 (майстер в/н Павленко О.В.); 25 тис. грн. (13,4%) – групою 36 (майстри в\н
Нерадко І.Р., Павленко О.В.). Варто відзначити також надходження від групи небудівельного профілю № 34 – 5 тис грн. (2,7%) – завдяки особливим старанням майстрів виробничого навчання Вигівської Н.С. та Єгорової Л.О.

Учнями груп №16 (Тарасюк Д.І.), №26 (Нерадко І.Р.), №36 (Нерадко І.Р.,


Павленко О.В.). №18 (Павленко О.В.). зароблені достатні грошові надходження, але дуже прикро, що в цих групах має місце велика втрата коштів у зв’язку з пропусками занять.

Майстри виробничого навчання груп №25 (Лисенко С.В.), №35 (Косенцева Н.М., Щербина Ю.Л.), №20 (Міщенко К.Г., Єгорова Л.О.) не спрацювали з учнями щодо виконання плану виробничої діяльності, через що 80 учнів цих груп заробили лише 4 тис. грн., тобто, лише по 50 грн. за рік на кожного учня. Жодної копійки не принесла ліцею група №15 (Плюйко К.С.).

Якість знань з професійно-практичної підготовки за 2014-2015 н.р. складає 74,5%, що на 0,5 % вище від минулорічного показника.

Найбільш якісно проводили уроки виробничого навчання в майстернях та лабораторіях ліцею майстри виробничого навчання Олексієнко Л.В., Вигівська Н.С., Задорожна О.С., Шевцов І.М., Динник О.І. Найкраще була організована виробнича практика у


групах №33 (майстер в/н Володько Л.Г.), №23 (майстер в/н Омельченко Н.В.),№22 (майстри в/н Динник О.І., Шевцов І.М.), учні яких продемонстрували виконання норм виробітку та найбільш високі показники якості робіт.

Позитивні відгуки з підприємств надходять про роботу учнів, що навчаються за професіями «Кухар, кондитер» та «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника».

Керівники І курсу та груп ТУ позитивно вирішили питання забезпечення учнів робочим одягом та інструментом, особливо варто відзначити майстрів виробничого навчання групи
№ 22 Шевцова І.М., Динник О.І. Але не завжди учні працювали на підприємствах у робочому спецодязі, відповідних головних уборах та взутті, це спостерігалося майже в усіх групах будівельного профілю, особливо в групах електрогазозварників.

Варто відзначити майстрів в/н Павленка О.В., Задорожну О.С., Володько Л.Г.,


Нерадка І.Р., які постійно протягом навчального року займалися питанням укріплення матеріальної бази ліцею..

Відповідно до плану у повному обсязі проводили роботу завідувачі комп’ютерною лабораторією Вигівська Н.С., майстернею оздоблювальних робіт Задорожна О.С., майстернею організації обслуговування Олексієнко Л.В.Виховна робота

Виховна робота у ліцеї носить системний характер і забезпечує виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.

Для формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності у ліцеї створено модель національно-патріотичного виховання учнівської молоді «Я люблю Україну», у рамках якої наші вихованці, виявляючи свої найкращі патріотичні почуття, морально підтримуючи українську армію, брали активну участь у різних заходах:


 • під керівництвом викладача Кулачко О. О. власноруч виготовили і передали бійцям маскувальну сітку,

 • разом з працівниками неодноразово відвідували Полтавський військовий шпиталь, де проходять реабілітацію та лікування воїни-учасники АТО,

 • спільно з активістами «Полтавського батальйону небайдужих» провели майстер-клас по виготовленню маків з атласної стрічки,

 • на виховних годинах зустрічалися із випускниками ліцею – учасниками АТО – та збирали кошти для лікування поранених,

 • підготували вироби для благодійного ярмарку, кошти від якого спрямували на допомогу військовим, що несуть службу у зоні АТО, та взяли участь у Всеукраїнських акціях «Напиши листа українському солдату», «Намалюй малюнок українському солдату».

У рамках волонтерської діяльності практичний психолог ліцею Максимович О.В. двічі на тиждень відвідувала воїнів - учасників АТО у Полтавському військовому шпиталі, де проводила консультування та надавала їм психологічну підтримку.

Викладач предмета «Захист Вітчизни» на громадських засадах проводив заняття з бійцями добровільних підрозділів з військової, вогневої та спеціальної підготовки, також брав участь у доставці гуманітарних вантажів за місцем призначення в зону АТО.

На сайті ліцею створено рубрику «Національно-патріотичне виховання юного покоління», забезпечувалося її постійне змістовне наповнення.

Протягом навчального року у ліцеї проводилося достатньо заходів з правовиховної роботи. Але, незважаючи на проведену профілактичну роботу, учнями ліцею скоєно


6 злочинів (гр.13 – Горіздра М.; гр.16 – Шарпило Є., Левашов В., Филенко В.; гр. 25 –
Лисенко Д.; гр.35 – Качур Р. (у минулому році – 2 злочини), та 46 правопорушень (у минулому році - 37).

Найбільше злочинів скоєно у групі № 16 – 3 злочини (керівники: Шаповал О.О., Тарсюк Д.І.).

Найбільше правопорушень у групах:

№ 33 – 7 (керівники: Кулачко О.О., Володько Л.Г.);

№ 17 – 6 (керівники: Матяш Т.М., Олексієнко Л.В.);

№ 18 – 4 (керівники: Коваленко І. А., Павленко О.В.);

№35 – 4(керівники: Гайтан Л.В., Косенцева Н.М.,Щербина Ю.Л.);

№ 22 – 4 (керівники: Подопригора Г.С., Шевцов І.М., Динник О.І.).

Відсутні правопорушення в групах:

№ 24 (керівники: Лялька В.В., Подопригора Н.О.);

№20 (керівники: Мартиненко А.І., Єгорова Л.О., Міщенко К.Г.).

На профілактичному обліку у ліцеї перебували 3 учні, які скоїли злочини: гр.13 – Горіздра М.; гр. 25 – Лисенко Д.; гр.35 – Качур Р. За ними закріплені шефи-наставники для поглибленої правовиховної роботи. Крім того, учениця групи 25 Козченко А. перебуває на обліку як особа, яка знаходяться у складних життєвих обставинах. З нею та її батьками також проводиться поглиблена правовиховна робота.

У ліцеї для естетичного розвитку учнів працювало 8 гуртків художньої самодіяльності. Як найактивніших їх учасників слід відзначити учнів груп № 13,14,15,17,25,35,10 (керівники: Сисін М.Ю., Задорожна О.С., Волкова О.Г., Кожем’якін М.В., Корольова О.О., Плюйко К.С., Матяш Т.М., Олексієнко Л.В., Лисенко С.В., Гайтан Л.В., Косенцева Н.М., Замула М.В., Вигівська Н.С.). Не брали участі у гуртках художньої самодіяльності учні груп №№ 26, 36 (керівники: Лісна І.В., Нерадко І.Р., Лісова О.О.).

Результатом плідної діяльності гуртківців стало те, що в обласному огляді-конкурсі серед ПТНЗ області ліцей зайняв ІІ місце. Викладачі Рябко І.П., Замула М.В.,


Подопригора Г. С., Корольова О. О., вихователь Замула В. В., майстри виробничого навчання Подопригора Н. О., Шевцов І. М. особисто взяли участь у заключному концерті.

Активними членами самоврядування слід назвати учнів Назаренко Ю. (гр.15), Філатову Т.(гр. 17), Ажажу А. (гр.22). Членами учнівського самоврядування організовано змагання між групами (за підсумками навчального року переможцем стала група 22) та зроблено ряд корисних справ: привітання ветеранів війни та праці із святами, збір коштів та необхідних речей для воїнів – учасників АТО, колективні відвідування дитячого притулку «Любисток».

В їдальні ліцею було організоване гаряче харчуванн, яким охоплено 282 учні, зокрема, триразовим – 143. Краще організували харчування учнів керівники груп № 15
(Корольова О.О., Плюйко К.С.), №17 (Матяш Т.М., Олексієнко Л.В.), №10 (Замула М.В., Вигівська Н.С.); гірше -- № 36 (Лісова О.О.).

У ліцеї навчалися 11 учнів із категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа. Їм виплачувалася соціальна стипендія у розмірі 850 грн., 100-відсоткова заробітна плата під час практики та виробничого навчання; грошові норми, передбачені чинним законодавством України для учнів цієї категорії, їм видано «Єдині квитки», вони забезпечені харчуванням з державного бюджету. Також маємо 7 учнів – інвалідів, яким протягом навчального року надавалася матеріальна допомога.

Робота психологічної служби ліцею у 2014-2015 році була спрямована на формування в учнів позитивного ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя та повноцінний розвиток особистості. Для реалізації даної мети була проведена діагностика поінформованості учнів про здоровий спосіб життя, виявлення чинників оточуючого середовища (тютюнопаління, вживання слабоалкогольних та наркотичних речовин тощо), які чинять негативний вплив на здоров’я учнів. Також всім учасникам навчально-виховного процесу надавалася кваліфікована консультативна допомога відповідно до потреб.

33 педагогічних працівника ліцею долучилися до програми тренінгових занять «Не смійся з мене», яка створена у межах проекту «Повага дією».

На початок навчального року 164 учні було поселено в гуртожиток, де для них створені належні побутові умови. З учнями працювали 3 вихователі, для них проводилися заняття ансамблю бандуристів, гуртків з декоративно-ужиткового мистецтва «Барви природи» та різьблення по дереву «Фантазія дерева», різноманітні культурно-масові виховні заходи, на 9-му поверсі обладнане приміщення для занять загальнофізичною підготовкою.

У бібліотеці зареєстровано 480 читачів, відвідувань -- 3415, видано 5100 книг. Протягом року бібліотека отримувала 52 найменувань періодичних видань. Бібліотекар спільно з педпрацівниками, вихователями, читацьким активом проводила цікаві масові заходи, дбала про формування в учнів читацького інтересу.

Документація з виховної роботи є кращою у класних керівників Дубрової Н.О.,
Рябко І.П., Лісної І.В., Ляльки В.В., Шаповал О. О. та майстрів виробничого навчання Вигівської Н. С. і Шевцова І. М.

Не надають своєчасно у повному обсязі документацію з виховної роботи для погодження класні керівники: Сисін М.Ю., Коваленко І.А. та майстри в/н Тарасюк Д.І.,


Задорожна О.С., Павленко О.В.

Методична робота

Методична служба ліцею залучала педагогічних працівників до активної участі у різноманітних масових та індивідуальних заходах.

Продовжувалася робота над єдиною методичною проблемою «Розвиток творчого потенціалу вчителя та учня шляхом впровадження інтерактивних та комп’ютерних технологій».

Відбулося 8 засідань педагогічної ради (6 планових і 2 позачергових), на них розглядались актуальні питання удосконалення навчально-виховного процесу.

Протягом навчального року проведено 30 інструктивно - методичних нарад, що дало можливість педпрацівникам одержувати оперативну інформацію із актуальних питань.

У січні проведені педагогічні читання на тему: «Традиційні та нетрадиційні форми організації навчальної діяльності учнів, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу в ліцеї»; до яких підготувалися всі педагоги.

Робота семи методичних комісій проводилась організовано і була достатньою. Кожною із них проведено по 11 засідань, усього - 77. На огляд-виставку методичних надбань у грудні методкомісії надали багатий матеріал, а в червні проведені спільні засідання методичних комісій, на яких їхні керівники у вигляді презентацій звітували про свою роботу за рік, Зокрема, варто відзначити плідну роботу методичної комісії викладачів спеціальних дисциплін (Лісна І.В.) та методичної комісії майстрів виробничого навчання за професіями «Кухар, кондитер», «Майстер ресторанного обслуговування, кухар», «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника», «Оператор комп’ютерного набору, контролер-касир» (Олексієнко Л.В.).

У рамках презентації власного досвіду роботи викладачами проведено 15 відкритих уроків, майстрами виробничого навчання – 14, які стали справжньою школою педагогічної майстерності.

Заплановані на навчальний рік відкриті виховні заходи проведені майже повністю (24 із 27 запланованих. Всі вони несли цікаву інформацію, демонстрували майстерність і педагогів, і учнів, які старанно готувалися до цієї події.

Проведено 15 тижнів з предметів та 5 тижнів з професій, які сприяли підвищенню освітнього рівня учнів, розвивали їх інтерес до предметів чи професії. Варто відзначити результативність тижня з професій «Кухар, кондитер» та «Майстер ресторанного обслуговування, кухар».

Серед особливо значимих заходів, які були і організовані та проведені методичною службою, слід відзначити


 • методичний тиждень, кожний день якого був наповнений різноманітними методичними заходами;

 • обласну секцію майстрів виробничого навчання будівельного профілю, де відбулася презентація досвіду майстра виробничого навчання Володько Л.Г. «Підготовка висококваліфікованого спеціаліста з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник» в сучасних виробничих умовах» та її відкритий урок з теми «Накидання розчину на поверхню ковшем з наступним рівнянням півтерком»;

 • 2 заняття для викладачів предмета «Технології» ЗНЗ області, які перебували на курсах підвищення кваліфікації – з ознайомленням з матеріальною базою, виставкою експонатів гуртків технічної творчості, профорієнтаційним інформуванням, проведенням майстер-класів з приготування суші та карвінгу майстрами виробничого навчання
  Косенцевою Н.М. та Лисенко С.В.

Атестацію у 2014-2015 н.р. пройшли 13 педпрацівників, 2 з них підтвердили, а 11 – підвищили свою кваліфікаційну категорію чи тарифний розряд, двом встановлено педагогічне звання.

Свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації протягом навчального року удосконалили 7 викладачів, майстер виробничого навчання та вихователь.

11 майстрів виробничого навчання пройшли стажування в умовах виробництва. Вони здобули відповідні уміння і навички для підтвердження чи встановлення більш високого робітничого розряду, а також познайомились із новітніми технологіями виробництва.

У червні на виставці робіт гуртків технічної творчості найкращими визнані роботи гуртківців під керівництвом майстрів виробничого навчання Нерадка І.Р., Задорожної О.С., Вигівської Н.С., Єгорової Л.О., Олексієнко Л.В., Динник О.І., Шевцова І.М., викладачів Шаповал О.О., Сисіна М.Ю., Мартиненко А.І., Ляльки В.В.

Проводилася робота з обдарованою молоддю. У предметних ліцейних олімпіадах взяли участь 362 учні, із них 176 – в олімпіадах із спецпредметів, визначені переможці. Також наші учні були учасниками обласних та Міжнародних конкурсів і олімпіад, здобули певні результати у навчальній діяльності, художній самодіяльності та спорті.

Методична робота в ліцеї сприяла вдосконаленню і підвищенню майстерності педагогічних працівників, активізації їх творчого потенціалу, й цим виконала своє основне завдання, про що свідчать результати участі працівників в обласних та Всеукраїнських конкурсах за 2014 -2015 н.р.

Також наші педпрацівники діляться набутим досвідом із педагогічною громадою області: рішенням навчально-методичної ради НМЦ ПТО рекомендовані для використання у навчальному процесі методичні рекомендації «Проведення профорієнтаційної роботи в школі» викладача Дубрової Н.О. та досвід майстра виробничого навчання Володько Л.Г. «Підготовка висококваліфікованого спеціаліста з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник» в сучасних виробничих умовах». Два уроки викладача Лісної І.В. розміщені на сайті видавництва «Шкільний світ», про що вона має відповідний сертифікат.

У рамках контролю за навчальним процесом адміністрацією та методичною службою зроблено 560 відвідувань уроків теоретичного, виробничого навчання, виробничої практики, виховних заходів.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка