Рішенням Комітету з конкурсних торгів управління культури і мистецтв Запорізької міської ради від " 22 " травня 2012 рокуСторінка1/29
Дата конвертації09.12.2016
Розмір4.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету з конкурсних торгів

управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

від “ 22 ” травня 2012 року

Голова Комітету з конкурсних торгів
_______________________ Висоцька Л.О.

м.п.
ДОКУМЕНТАЦІЯ конкурсних торгів

для процедури закупівлі:Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна (22.11.2)

Процедура закупівлі: відкриті торгим. Запоріжжя
2012 р.Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації кон­курсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289–VІ “Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 р.

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

- місце -

знаходження:69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51

- посадова особа замовника, упов­новажена здійс­нювати зв’язок з учасниками:

Висоцька Людмила Олексіївна - заступник начальника управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, голова комітету з конкурсних торгів, 69035, м.Запоріжжя, вул.40 років Радянської України, буд.51, тел./061/224-33-10, тел/факс /0612/32-54-56, /0612/32-71-59 upr_kult@zp.ukrtel.net3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна (22.11.2)


- вид предмета закупівлі:

Товар (з доставкою)


- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м.Запоріжжя, вул. Гоголя, 66;
м.Запоріжжя, вул. Дзержинського, 51;

м.Запоріжжя, вул. Маяковського, 3-а.3060 найменувань 18687 одиниць


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

серпень - вересень 2012р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахо­вана і зазначена ціна пропозиції кон­курсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
Замовник може встановити, що у разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у _________ (зазначається валюта). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до _________ (зазначається валюта), встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. У такому разі документація конкурсних торгів повинна містити формулу (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропо­зиції кон­курсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою.

Всі інші документи, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів або додаються до неї, можуть бути складені мовою оригіналу документа та повинні мати переклад на українську мову, завірений печаткою Учасника. У випадку розбіжності змісту оригінального тексту та перекладу, замовник має право не враховувати такий документ, якщо учасник в строк визначений замовником не надасть достовірний переклад
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції кон­курсних торгів
*Ця вимога не стосується учасни­ків, які здійснюють діяльність без печат­ки згідно з чинним законодав­с­твом), за винят­ком оригіналів чи нотаріально завіре­них документів, виданих учаснику іншими організа­ціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Пропозиція подається за встановленою формою згідно з Додатком 1 до цієї документації конкурсних торгів.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених замовником окремих частин предмета закупівлі (лотів).

Усі складові частини пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноважено посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення (для керівника учасника); довіреністю, дорученням (для представника учасника) тощо.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), поштова адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

напис: “Не відкривати до 15-00 год. 5 липня 2012р.»


номер оголошення про проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Враховуючі положення ч.1 ст. 902 Цивільного Кодексу України, що учасник повинен надати послугу особисто всі документи повинні бути видані на ім’я учасника.3. Забезпечення пропозиції кон­курсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення про­­позиції кон­курсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасниківПри визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Кваліфікаційні критерії до учасників викладені у додатку 2 цієї документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні тех­нічні, якісні та кількісні харак­теристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.
7.1. Запропоновані учасником книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна згідно специфікації (Додаток 3 цієї документації конкурсних торгів) повинні бути оригінальними, мати реєстраційне свідоцтво та передплатний індекс.
7.2. Всі книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна повинні поставлятися Замовнику:

в оригінальному вигляді виходу з видавництва (обкладинка, папір, шрифт, формат, тощо).

7.3. Інформація про відповідність запропонованих книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної - технічним характеристикам документації конкурсних торгів згідно п.7.1.

повинна бути підтверджена наступними документами:

оригіналами чи копіями (що завірені печаткою учасника)

Специфікацією із зазначенням:


  • найменування, тиражу;

  • кількості комплектів.

Гарантійний лист щодо відсутності контрафактної продукції в складі товару, що пропонується.

8. Опис окремої частини (частин) предмета заку­пів­лі, щодо яких мо­жуть бути подані пропози­ції кон­курсних торгів


Згідно із спеціфікацією (Додаток 3):

3060 найменувань 18687 одиниць

9. Внесення змін або відкликання пропозиції кон­курсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання . Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк по­­да­ння пропозицій кон­курсних торгів:
- спосіб подання пропозицій кон­курсних торгів:

Особисто або поштою

- місце подання пропозицій кон­курсних торгів:

м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51, каб. 9

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Дата: 5 липня 2012р.
Час: до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій кон­курсних торгів:
- місце розкриття пропозицій кон­курсних торгів:

м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51, кабінет начальника.- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Дата: 5 липня 2012р.
Час: о 15 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів .

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт , що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону. (Див. Додаток 4 документації конкурсних торгів)

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у цій документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції конкурсних торгів.

Учасник самостійно одержує всі необхідні дозволи, ліцензії, які необхідні для поставки товарів, визначених цією документацією, та інші документи, пов’язані з поданням пропозиції конкурсних торгів, та несе всі витрати на їх отримання.

Будь-які витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються замовником, незалежно від результатів торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. (п.7, Ст.28.)4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1.Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка