Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 р. №302/8 програма постійного удосконалення професійних знань аудиторів «міжнародні стандарти бухгалтерського обліку І фінансової звітності: практика застосування та актуальні зміни»Скачати 59.32 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір59.32 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

від 30.10.2014 р. № 302/8

ПРОГРАМА

ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ

ЗНАНЬ АУДИТОРІВ«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ»


з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

МСФЗ як система стандартів

8

8

-

1.1

Концептуальна основа фінансової звітності. Активи, зобов’язання, капітал, доходи та витрати.

2

2

-

1.2

МСБО і МСФЗ: основні положення та вимоги. Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації щодо елементів фінансової звітності.

6

6

-

2

Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат

6

4

2

2.1

МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ»: сутність та вимоги. Трансформація як спосіб підготовки фінансової звітності за МСФЗ. Види трансформації фінансової звітності. Етапи трансформації фінансової звітності. Основні правила трансформаційних коригувань.

2

2

-

2.2

Особливості трансформації об’єктів обліку. Структура та зміст трансформаційних таблиць. Звірки активів, зобов’язань і капіталу

4

2

2

3

Формат та повний комплект фінансової звітності за МСФЗ

6

4

2

3.1

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: основні вимоги. Співвідношення вимог МСБО 1 і національного законодавства щодо подання фінансової звітності.

1

1

-

3.2

Звіт про фінансовий стан: структура та зміст. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід: структура та зміст. Звіт про зміни у власному капіталі: структура та зміст.

1

1

-

3.3

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»: основні вимоги. Методи подання та методи підготовки Звіту про рух грошових коштів.

3

1

2

3.4

Примітки до фінансової звітності: структура та вимоги до подання.

1

1

-

4

Підготовка річного фінансового звіту за МСФЗ: акценти для аудиту

4

4

-

4.1

Затвердження річної фінансової звітності: періодизація та основні дати. Події після звітної дати. Коригування у фінансовій звітності. «Практично неможливо»: застосування і підтвердження.

2

2

-

4.2

Відступи від МСБО і МСФЗ. Вимоги до річної інвентаризації. Перегляд облікових оцінок. Діяльність, що припиняється. Тестування договорів оренди.

2

2

-

5

Консолідація в системі МСФЗ

6

4

2

5.1

Визначення бізнесу. Об’єднання підприємств. Метод придбання. Вартість інвестиції. Доля неконтролюючих акціонерів. Ідентифіковані активи і зобов’язання та гудвіл. Правило «12 місяців».

3

2

1

5.2

Поняття консолідації. Види взаємовідносин в периметрі консолідації. Поняття контролю. Дочірні, асоційовані та спільні підприємства. Методи консолідації. Основні вимоги до складання консолідованої фінансової звітності.

3

2

1

6

Судження, оцінки і припущення в МСФЗ-звітності

2

2

-

6.1

Професійне судження: суб’єкти, повноваження, документування. Поняття суджень, оцінок і припущень, їх застосування та розкриття у фінансовій звітності. Види суджень. Види оцінок.

2

2

-

7

Суттєвість в МСФЗ

2

2

-

7.1

Концепція суттєвості в МСФЗ. Типові ситуації застосування концепції суттєвості в МСФЗ. Практичні рекомендації щодо встановлення порогів суттєвості з метою складання МСФЗ-звітності

2

2

-

8

Фінансова математика в МСФЗ

4

2

2

8.1

Концепція часової вартості грошей та дисконтування. Середньозважена вартість капіталу. Витрати на позики. Прибуток на акцію. Відкладені податкові активи та зобов’язання. Знецінення активів на основі цінності використання. Розрахунки при фінансовій оренді. Управління капіталом: розрахунки та вимоги до розкриття.

4

2

2

9

Огляд змін, доповнень і оновлень МСБО і МСФЗ

2

2

-

7.5

Актуальні зміни і доповнення до МСФЗ. Інвестиційні компанії: перегляд облікових підходів. Взаємозаліки фінансових активів і зобов’язань. Розкриття щодо знецінення та відновлення корисності активів. Обов’язкові платежі (IFRIC 21). Нові вимоги до визнання виручки (IFRS 15).

2

2

-

Разом

40

32

8

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка