Рішення Аудиторської палати України від 29. 05. 2014 р. №294/7 програма постійного удосконалення професійних знань аудиторівСкачати 97.06 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір97.06 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

від 29.05.2014 р. № 294/7

ПРОГРАМА

ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ

ЗНАНЬ АУДИТОРІВ


«Організація і методика контролю якості аудиторських послуг фірм,

що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги»


№ з/п

Назва та зміст теми

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Основні засади та принципи організації контролю якості аудиторських послуг


4

4
1.1

Визначення якості аудиторських послуг


1.2

Критерії, чинники та етапи формування якості аудиторських послуг


1.3

Нормативно-правове регулювання контролю якості аудиторських послуг в Україні


1.4

Форми та методи контролю якості в аудиті. Загальна характеристика зовнішнього та внутрішнього контролю якості


1.5

Міжнародний досвід організації контролю якості аудиторських послуг


2

Внутріфірмова політика контролю якості аудиторських послуг та процедури її забезпечення


2

1

1

2.1

Середовище контролю якості аудиторських послуг. Вимоги до організації внутрішнього контролю якості аудиторських послуг на рівні суб’єкта аудиторської діяльності


2.2

Елементи системи контролю якості аудиторських послуг


2.3

Документальне забезпечення політики та процедур контролю якості аудиторських послуг


3

Обов’язки керівництва аудиторської фірми щодо забезпечення якісного надання аудиторських послуг та дотримання вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів


2

1

1

3.1

Відповідальність керівництва аудиторської фірми за організацію, ефективне функціонування системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг


3.2

Вимоги Кодексу етики професійних бухгалтерів щодо дотримання принципів професійної етики аудиторів


3.3

Документальне забезпечення політики та процедур щодо людських ресурсів


4

Методика здійснення контролю якості за прийняттям та продовженням стосунків з клієнтом і виконання конкретних завдань


3

1

2

4.1

Процедури визначення достатньої компетентності, можливостей часу та ресурсів для прийняття завдання від нового або існуючого клієнта


4.2

Оцінка потенційних клієнтів, їх прийняття та продовження стосунків Періодична оцінка існуючих клієнтів (у т.ч. незалежність)


4.3

Ідентифікація ситуацій, оцінювання їх впливу та прийняття рішення під час виконання поточного чи попереднього завдання щодо продовження співпраці з клієнтом


4.4

Оцінка незалежності аудиторської фірми від потенційних клієнтів


4.5

Обговорення з попереднім аудитором причин відмови від клієнта та причин можливих розбіжностей


4.6

Документування політики та процедур щодо оцінки потенційних клієнтів, їх прийняття та продовження стосунків


5

Методично-організаційні аспекти контролю якості виконання завдання з аудиту, огляду, іншого надання впевненості


20

12

8

5.1

Узгодження умов завдань з аудиту, огляду, іншого надання впевненості (МСА 210)


5.2

Контроль якості виконання завдання з аудиту, огляду, іншого надання впевненості


5.3

Вимоги до аудиторської документації: стандартизація форм робочих документів та їх індексації, забезпечення конфіденційності, безпечного зберігання, цілісності, доступності та відновлюваності документації із завдання та її актуалізація (МСА 230)


5.4

Документування аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів для кожного суттєвого класу операцій, залишку на рахунку та розкриття інформації (МСА 500, МСА 501)


5.5

Форма та зміст аудиторського звіту при висловленні модифікованої думки та не модифікованої аудиторської думки (МСА 700, МСА 705)


6

Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості аудиторських послуг


3

2

1

6.1

Мета моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості. Призначення особи, відповідальна за здійснення моніторингу


6.2

Вимоги щодо моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості аудиторської фірми


6.3

Чинники впливу на схему організації перевірки окремих завершених завдань. Документальне оформлення перевірки завершених завдань


6.4

Процедура інформування відповідного персоналу аудиторської фірми про недоліки, ідентифіковані в системі контролю якості


7

Організація та проведення зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських послуг


4

4
7.1

Мета та правові основи зовнішнього контролю якості надання аудиторських послуг


7.2

Порядок формування плану зовнішніх перевірок. Термін проведення перевірки


7.3

Права і обов'язки контролерів та суб’єктів аудиторської діяльності при організації та проведенні перевірки


7.4

Порядок проведення перевірок та критерії відбору завдань для перевірки


7.5

Програма перевірки системи контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності. Оцінювання відповідності розробленої системи контролю якості вимогам професійних стандартів


7.6

Оформлення результатів зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських послуг


7.7

Затвердження результатів проведених перевірок контролю якості аудиторських послуг


8

Тестування (40 закритих тестів)


2
2

9

Разом


40

25

15

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка