РелігієзнавствоСторінка37/47
Дата конвертації05.11.2016
Розмір7.75 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   47

Текст 7.9. АУГСБУРЗЬКЕ ВИЗНАННЯ


Артикул 1: Про Бога. Наші церкви в повній згоді учать, що рішення Никейського собору щодо єдності Божественної Сут­ності, а також щодо Трьох Іпостасей істинне й гідне віри без жодних сумнівів <...>.

Артикул 2: Про первородный гріх. Далі наші церкви учать, що з моменту гріхопадіння Адама всі люди, зачаті природним чи­ном, породжені в гріху, тобто вони похітливі, не мають страху Божого і сподівання на Бога <...>.

Артикул 4: Про виправдання. Далі наші церкви учать, що люди не можуть виправдатися перед Богом власними силами, заслу­гами або справами, але вони виправдуються даром заради Хрис­та, вірою, коли вони вірують, що приймаються з прихильністю, і що їхні гріхи прощені заради Христа. Який Своєю смертю спо­кутував наші гріхи...

Артикул 5: Про служіння. Для того, щоб ми могли знайти цю віру, було засноване служіння Євангелія і відправлення Таїнств вівтаря. Тому що Слово і Таїнства є знаряддями, за допомогою яких дається Святий Дух, Що породжує віру там і тоді, де і коли це завгодно Богові...

Артикул 6: Про нову слухняність. Також вони учать, що ця віра повинна приносити добрі плоди, і що робити добрі справи, заповідані Богом, необхідно, тому що така воля Божа, однак ми не повинні покладатися на ці справи, думаючи, що ними можна заслужити виправдання перед Богом <...>.

Артикул 7: Про Церкви. Далі вони учать, що єдина Свята Цер­ква має перебувати на віки вічні <...>.

Артикул 8: ...Як Таїнства, так і Слово дієві з тієї причини, що вони засновані і заповідані Христом, навіть якщо вони виклада­ються (відправляються) неблагочестивими людьми <...>.

Артикул 9: Про Святе Хрещення. Про Святе Хрещення наші церкви учать, що воно необхідно для спасіння, що через хрещен­ня дарується благодать Божа, і що діти мають бути хрещені, тому що вони, будучи посвячені (вознесені) Богові за допомогою Хрещення, приймаються в благодать Божу...

Артикул 10: Про Святе Причастя. Про Святе Причастя (Ве­черю Господню) наші церкви учать, що Тіло і Кров Христові дійсно присутні і надаються тим, хто причащається (вкушає Ве­черю Господню). 1 вони засуджують тих, хто учить інакше.

Артикул 11: Про сповідь. Про сповідь вони учать, що особис­те відпущення гріхів слід зберегти в церквах, хоча перерахуван­ня всіх гріхів на сповіді не є обов'язковим...

Артикул 12: Про покаяння. Про покаяння наші церкви учать, що ті, хто упав у гріх після Хрещення, одержують прощення гріхів кожний раз, коли вони (знову) звертаються у віру (каються), і що Церква повинна давати відпущення гріхів тим, хто таким чином повертається до покаяння.

Артикул 13: Про вживання Таїнств Вівтаря. ...Наші церкви засуджують тих, хто учить, що Таїнства, як зовнішні, формальні діяння, дають виправдання, а також тих, хто не учить, що при вживанні Таїнств потрібна віра в те, що гріхи прощені.

Артикул 15: Про церковні обряди. ...Людські традиції, засно­вані для того, щоб умилостивити Бога, для того, щоб заслужи­ти благодать і спокутувати гріхи, суперечать Євангелію і вчен­ню про віру. Тому (чернечі) обітниці й обряди, що належать до їжі, дотримання (пісних) днів тощо, установлені з метою зас­лужити благодать і розплатитися за гріхи, марні й суперечать Євангелію.

Артикул 16: Про світські (державні) справи. Щодо світських справ наші церкви учать, що законні державні укази є благими ділами Божими, і що християни можуть по праву виконувати державну службу, бути суддями, щоб судити за імперськими й іншими існуючими законами, присуджуючи справедливе пока­рання, а також брати участь у праведних війнах, служити солда­тами, укладати законні угоди, мати власність, приносити при­сягу, якщо це потрібно на суді, брати шлюб <...>.

Артикул 20: Про добрі справи. Наших учителів даремно зви­нувачують у тому, що вони забороняють добрі справи <...>... Ко­лись проповідники майже не учили про це й закликали тільки до несерйозних, марних справ — зокрема таких, як дотримання святих днів, постів, утворення братств, паломництво, шануван­ня святих, молитви по чотках, чернече життя тощо. Оскільки наших супротивників увіщували в цьому, вони тепер забувають ці справи й не призивають більше на своїх проповідях до цих марних речей, як раніш. До того ж, вони почали згадувати про віру, про яку дотепер вони зберігали дивне мовчання. Вони учать, що ми виправдані не тільки справами, але з'єднують віру й діла, говорячи, що ми виправдані вірою і ділами <...>... Наші вчителі наставляли церкви про добрі діла в такий спосіб: по-перше, що наші діла не можуть примирити нас з Богом, або що ми не мо­жемо заслужити своїми ділами прощення гріхів, благодаті і вип­равдання, але що ми одержуємо це тільки по вірі, коли віруємо, що ми знайшли благовоління заради Христа, що тільки Він є Посередником і Спокутною Жертвою (1 Тім. 2:5) для того, щоб Отець міг бути примирений (з нами) через Нього <...>.

Артикул 21: Про поклоніння святим. Про поклоніння свя­тим наші церкви вчать, що ми можемо зберігати пам'ять про свя­тих, щоб іти за прикладом їхньої віри і добрих діл, відповідно до нашого покликання, як імператор, наприклад, може іти за при­кладом Давида, воюючи з турками і виганяючи їх зі своєї країни. Тому що обидва вони — царі. Але Писання не учить звертатись до святого або шукати в них допомоги, оскільки воно установ­лює для нас одного лише Заступника... (Пер. укр. авт.)

Текст 8.1. УРИВКИ ЗІ СВЯЩЕННОГО КОРАНУ


Сура 35 — «Сотворитель»

В ім'я всемилостивого, всемилосердного Бога.

9. Не хто інший як Бог посилає віри, і вони рухають хмару, і Ми женемо її в мертвий край і оживляємо землю, яка стала мер­тва. Отак ви воскреснете по своїй смерті!

10. Хто запрагне величі, хай знає: вся велич у Бога. Він чує кожне добре слово і знає кожне благе діло. І добрословів та бла­годійників возвеличить, а тим зловмистникам, що замишляють лихе, буде люта кара, і хитрість їхня піде нанівець.

1.Бог сотворив вас із пороху і краплі, потім спарував вас. І те, що носить у лоні жінка, а потім народжує, то тільки з Його відома. І тільки по записаному заздалегідь присуду продовжуєть­ся життя довголітньому чи зменшується воно. Воістину, це Бо­гові легко зробити!

2. І різні будуть два моря: одне солодке, прісне, з питною водою, а друге - солоне, гірке. Обидва дають вам свіжу рибу, дають корали та перли, якими ви прикрашуєте себе. І бачиш ти на них кораблі, які розтинають хвилі в пошуках благ, що таяться в морях. Тож, може, ви воздаете дяку за цеє?Сура 51 — «Ті, які розвівають»

50. Поспішайте ж до Бога! Воістину я посланий вам Його провозвісник!

51.1 не сотворяйте собі інше божество, крім Бога! Воістину, я посланий вам прозвістити Його.

52. Так само і тим людям, що жили раніше. Кожному по­сланцеві Бога, що приходив до них, вони казали: «Ти великий маг або божевільний!»

53. Чи заповідали вони це одні одним? Ні, бо вони є люд, що вийшов з покори Божої.

54. Одвернися від них, і тебе омине Божий осуд.

55. Нагадуй про це іншим, бо, воістину, нагадування допо­може тим, які вірять у істинного Бога.

56. Я сотворив джинів і людей лише для того, щоб вони по­клонялися Мені.

57. Я не жадаю від них життєвих благ і не хочу, щоб вони мене годували.

58. Воістину, Бог є податель благ, міцний, могутній.

59.1, воістину, тих, які чинили кривду, спіткає така ж доля, як і їхніх спільників, тож нехай вони краще не гнівають мене!

60. Тож горе тим, які не увірували в той день, який їм було обіцяно!Сура 69 - «Воскресіння з мертвих»

В ім'я всемилостивого, всемилосердного Бога.

1. Воскресіння з мертвих.

2. Що таке воскресіння з мертвих?

3. Як пояснити тобі, що це таке — «воскресіння з мертвих».

4.Самудяни та адяни вважали, що їх дурять, лякаючи смер­тною карою.

5. Щодо самудян, то їх побив грім.

6.А щодо адаян, то вони позамерзали на смерть від холод­ного буревію.

7. Він наслав на них буревій, і той безнастанно дув сім ночей та вісім днів. І бачиш, цей народ поліг, неначе пальмовий гай, повалений ураганом.

8. А чи залишилась від них хоч одна жива душа?

9. Грішили і фараон, і ті, які були до нього, і ті, що жили в загиблих містах.

10. Вони не послухали посланця їхнього Господа, і Він по­карав їх суворою карою.

11. Коли вода вийшла з берегів, воістину, Ми врятували вас у ковчезі,

12. Щоб Ми могли нагадати вам і щоб це нагадування дійшло до ваших вух.

13.А коли пролунає гук сурми

14. І твердь земна та гори злетять у небо і розсиплються на порох,

15. Тоді мертві воскреснуть,

16.1 небо розколеться, і в той день воно буде розколотим,

17. І ангели будуть по краях його, а престол твого Господа нестимуть над ними вісім ангелів.

18. У той день ви з'явитесь перед очі Господа, і для вас відкриється потаємне.

19. А кому буде подано запис його учинків у правицю його, то він скаже: «Ось вам, читайте книгу моїх учинків!

20. Ось тут є перелік моїх добрих діл!»

21.І він житиме в розкошах ;

22. У горніх райських кущах,

23. Виноградні грона над самою його головою.

24. їжте і пийте, смачного вам за те, що ви чинили в дні ми­нулі.

25. А кому буде подано запис його вчинків у лівицю, то він скаже :»Краще б мені не давали цей запис!

26. Я не знав, що такий буде перелік того, що я вчинив!

27. О, якби ж то на цьому все скінчилося!

28. Не врятувало мене моє багатство!

29. Пропали моя могутність і влада!»

30. Візьміть його і закуйте!

31. Поті палить його пекельним вогнем!

32. Тоді скуйте його ланцюгом, довжина якого сімдесят ліктів.

33. Адже він, воістину, не вірив у великого Бога

34. І не прагнув нагодувати убогого,

35.І немає і нього тут сьогодні друга,

36. Немає жодної їжі, окрім помиїв,

37. її ніхто не їсть, окрім грішників!

38. Та ні! Клянуся тим, що ви бачите,

39.І тим, чого не бачите!

40. Воістину, це слово шляхетного посланця!

41.І це не є слово віршомаза, хоч ви не дуже мені вірите,

42.І не слово жреця-вішуна, хоч ви слабо про це пам'ятаєте!

43. Він є одкровенням Господа світів.

44. А якби він говорив про Нас щось вигадане,

45. Ми б ухопили його за правицю,

46. А потім Ми перерізали б йому жилу, що жене кров до серця.

47. І ні один з вас не перешкодив би в цьому!

48. А Коран є нагадуванням для благочестивих.

49.І ми знаємо, що серед вас є такі, котрі вважають його оманою,

50. Воістину, він несе біду для невірних.

51. Воістину, він є достеменною, незаперечною Правдою!

52. Тож восхваляй ім'я твого великого Господа!Сура 114 – «Люди»

В ім'я всемилостивого, всемилосердного Бога.

1.Скажи: «Я прошу захисту в Господа людей,

2. Царя людей,

3. Бога людей,

4. Від зла спокусника, який відступає при згадці імені Бога,

5.Спокусника, який нашіптує злі помисли на серця людей,

6.Від злих джинів та лихих людей!»Коран. Пер. і комент. Я. Полотнюка// Шкільна бібліотека. — 2002. — № І. -С. 164-170.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   47


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка