Регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку. Система нассрСкачати 94.24 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір94.24 Kb.

ТОВ «НТЦ Інсталсервіс»


Юридична адреса: 04111, м. Київ, вул.Щербакова, 53 т/ф /044/ 221-42-88, т. /044/ 331-26-03.

ЄДРПОУ 33750339, р/р 26001053137583 в ПАТ КБ «Приватбанк»МФО 321842, Свід.№ 100291088, ІПН 337503326595

http:/ / www.installservice.com.ua e-mail: vis2002@ukr.net
вих. № 272 від «28» вересня 2016 р.

Керівникам підприємств та організацій харчової галузі,

службі якості та безпечності харчової продукції,

відділам стандартизації, сертифікації та технічного

контролю, зав. виробництвом, начальникам лаборато-

рій, керівникам групи НАССР, головним технологам
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ


У зв’язку зі змінами у вітчизняному харчовому законодавстві з метою гармонізації його з Європейським, з прийняттям нових Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та нових Технічних Регламентів з метою підвищення конкурентоспроможності віт-чизняної продукції, з обов’язковістю впровадження системи НАССР на всіх харчових підприємствах, з офіційним початком діяльності Держпродспожив-служби у м. Києві 02 – 03 листопада 2016 року проводиться науково – практичний семінар на тему:

«Новітнє харчове законодавство України. Державне регулювання якості та безпечності харчових продуктів. Маркування. Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку. Система НАССР».
Програма семінару включає наступні питання:

I блок. Перехід на європейську модель контролю якості харчових продуктів.

 1. ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА. Її склад, функції та повноваження. Перші кроки та перспективи діяльності:

 • Порядок ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл. Нові вимоги для отримання експлуатаційного дозволу;

 • Порядок проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам;

 • Порядок затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей;

 • Положення про територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 • Імпорт харчових продуктів. Вимоги щодо безпечності та супровідних документів.

 1. Новини щодо Міністерства охорони здоров’я України (Постанова КМУ № 267 від 25.03.2015 р.):

 • Реорганізація Держсанепідслужби України, її функції та повноваження;

 • Створення Центру громадського здоровя МОЗ України;

 • Нові нормативні документи в сфері охорони здоров’я України, регламентуючі параметри безпечності та показники якості харчових продуктів:

- Наказ МОЗ України «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для вста-новлення показників безпечності харчових продуктів»;

- Наказ МОЗ України «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах» (вступив у дію 14.06.2016 р.) та інші; • Підготовка нормативних документів щодо води природньої мінеральної.

 1. Основні положення нового Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 1602 – VII (набрав чинності

 1. вересня 2015 року):

 • Зміна ролі держави, бізнесу та споживачів – виклики та перспективи;

  • Скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в ЄС – перехід від «паперового щита» до реальної відповідальності оператора ринку;

  • Порядок здійснення державного контролю;

  • Нові права та обов’язки операторів ринку, що вводять в обіг харчову продукцію;

  • Відміна Висновків санітарно-епідеміологічної експертизи. Якими документами повинна супроводжуватися харчова продукція?

 1. Якими документами і як керуватись щодо нормування харчових добавок, контамінантів, ароматизаторів, допоміжних матеріалів? Огляд Проекту РЕЄСТРУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК.

 2. Новий харчовий продукт – алгоритми виходу на ринок. Перехід від загальних нормативів у законодавстві до «власних» нормативів виробника.

 3. Проекти Законів України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (від 04.03.2016 р.); «Про державний контроль…».

 4. Наказ Мінагропромполітики України «Про затвердження вимог до продуктів з какао та шоколаду» (№157 від 13.04.2016 р.)


II блок. Увага! Обов’язковість впровадження системи НАССР.

1.Виконання операторами ринку постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів (НАССР), гігієнічні вимоги до виробництва: • Базові законодавчі вимоги та вимоги торгівельних мереж до безпечності харчових продуктів. Що є доказовою базою впровадження НАССР на виробництві?

 • Особливості поточних законодавчих та нормативних вимог щодо НАССР.

 • Який стандарт вибрати? Чи обов’язково потрібно проводити сертифікацію системи? Спрощений підхід та галузеві настанови.

 • Державний контроль НАССР із застосуванням чек-листів.

 • Проблеми, що виникають при впровадженні системи НАССР на практиці. План управління алергенами.

 • Відповідальність та штрафні санкції за відсутність системи НАССР.

2.Обов’язкове впровадження надійної системи простежуваності «від лану до столу» за міжнародними стандартами на харчовому виробництві (за вимогами Регламентів ЄС № 178/2002- «головний харчовий закон ЄС» та №852/2004). Практична реалізація, корисні поради та відповідальність за порушення вимог забезпечення простежуваності.
IIІ блок. Основи європейського харчового законодавства. Доступ української харчової продукції на європейський ринок.

Буде проведено майстер – клас по користуванню відповідними базами - даних ЄС (нормативи, законодавство,EXPORTHELPDESK).

 1. «Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію» – порядок денний впровадження законодавства ЄС в Україні.

 2. Якість, маркування. Огляд, користування базами даних. Регламенти ЄС 178/2002, 1169/2011 (маркування).

 3. Основні вимоги Європейського Союзу щодо гігієни харчових продуктів. Регламенти ЄС № 852/2004, 853/2004 та 882/2004.

 4. Європейські базові законодавчі вимоги щодо харчових продуктів. Безпека, Вимоги законодавства ЄС щодо імпорту харчової продукції :

 • отримання дозволу на експорт продукції;

 • отримання «Єврономеру» для експорту продукції;

 • роз’яснення щодо health certificate.

 1. Короткий огляд законодавства ЄС та методи офіційного контролю щодо контамінантів, харчових добавок, залишків пестицидів та ветпрепаратів:

 • максимальні рівні контамінантів у харчових продуктах, гармонізовані з Регламентом Європейської Комісії;

 • чинні в Україні нормативно-правові акти щодо застосування харчових добавок та їх узгодженість з європейськими.

 1. Маркетингові стандарти щодо якості харчових продуктів в ЄС.


IV блок. Перехід на європейську модель стандартизації. Основні вимоги до операторів ринку харчових продуктів. Технічні умови України.

1. Реалізаціїя положень нового Закону України «Про стандартизацію».

2. Повноваження єдиного національного органу стандартизації.

3.Добровільне застосування стандартів як запорука високого рівня відповідальності виробника.

4.Процедура розробки і порядок отримання висновку на нормативну документацію; порядок отримання висновку на готову продукцію; процедура погодження новорозробленої продукції.

5. Технічні умови України. Особливості їх застосування на сучасному виробництві.

6. Зміни законодавства та нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови розробки і перевірки технічних умов. З 13 січня 2016 року надано чинності стандарту: СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ. НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ,  ПОЗНАЧЕННЯ,  ПРИЙНЯТТЯ  ТА  НАДАННЯ  ЧИННОСТІ».

7. Новий порядок запровадження у виробництво ТУ.

8.Чи потрібно погоджувати ТУ? В чому полягають переваги погоджених з компетентними органами ТУ?

9. Чи мають юридичну силу незареєстровані ТУ?

10. База даних «Технічні умови України». Які ТУ вносяться в базу та з якою метою.

Розробка та обіг харчової продукції.

11. Основні етапи, які необхідно пройти при розробці нових видів продукції.

12. Документи, які повинні супроводжувати харчову продукцію в обігу згідно нового Закону України № 1602-VII. Товарно – транспортна накладна.

13. Види технологічних інструкцій. Правила розроблення, оформлення та вимоги до змісту технологічних інструкцій, рецептур.Поживна та енергетична цінність харчових продуктів.

14. Порядок розрахунку поживної та енергетичної цінності харчових продуктів. Інформування споживача у маркуванні про поживні властивості продукту та його енергетичну цінність.

15. Європейські вимоги до надання споживачам інформації про поживні влас-тивості продукту (згідно з вимогами Регламенту №1169/2011 Європарламенту та Ради від 25.10.2011р.). Спеціальні визначення поживної цінності продуктів згідно з регламентом.
V блок. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку. (Постанова КМУ № 1193 від 16.12.2015 р.)

1.Який товар вважається фасованим.

2.Вимоги до фасованих товарів згідно з Технічним регламентом.

3.Чи обов’язково на кожну фасовану одиницю продукції наносити знак відповідності ?

4.Яким чином та за якими умовами здійснюється контроль за фактичним вмістом упакованої одиниці у оператора ринку?

5.За яких умов дозволяється маркування фасованої продукції знаком відповідності 6.Способи позначення номінальної кількості продукції на маркуванні; вимоги до упакованих одиниць продукції тощо.

7.Чи слід приводити у відповідність до вимог Технічного регламенту допустимі відхилення, які встановлені у нормативних документах на готову продукцію?

8.Порядок здійснення статистичного контролю партій упакованих одиниць. В якому нормативному документі встановлена процедура визначення фактичного вмісту упакованих одиниць?

9.Вимоги до маркування та вимоги до кількості фасованого товару в упаковках, що зазначені у національних стандартах: ДСТУ OIML R 87:2012, ДСТУ OIML R 79:2012. Загальні принципи процедури перевіряння.

10.Роз’яснення щодо застосування методів метрологічного контролю на відповідність вимогам Технічного регламенту на конкретних прикладах.


Шановні учасники! Якщо Вас цікавлять інші проблемні питання, просимо завчасно повідомити оргкомітет за тел. /044/ 221-42-88, /044/ 331-26-03.
На семінарі з лекціями та консультаціями виступатимуть провідні фахівці Центру стандартизації, підтвердження відповідності та споживчих експертиз ДП «Укрметртестстандарт», Держпродспоживслужби України, ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л.І.Медведя МОЗ України».

Всі учасники забезпечуються комплектом нормативно-методичних матеріалів.

Після закінчення семінару учасникам видається свідоцтво про підвищення кваліфікації по темі семінару.
Для участі у семінарі необхідно:

- перерахувати 2988 грн. (в т.ч. ПДВ – 498.00 грн.) за кожного учасника семінару на розрахунковий рахунок ТОВ “НТЦ Інсталсервіс”

№ 26001053137583 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, ЄДРПОУ 33750339;- підтвердити свою участь у семінарі за телефонами:

/044/ 221-42-88, /044/ 331-26-03 , /067/ 236-56-10;

- передати копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість на е-mail: vis2002@ukr.net.

При участі в семінарі двох та більше фахівців від одного підприємства чи організації надається знижка 5 % для другого та 7 % для третього учасника.
У рахунок вказаної суми входить плата за:


 • лекції та консультації;

 • нормативно-методичні матеріали та презентації в електронному вигляді;

 • харчування (обіди та кава - брейк) у дні проведення семінару;

 • свідоцтво, робочий зошит та канцелярські прилади;

 • ПДВ - 498.00 грн.

Семінар буде проводитись у конференц - залі готелю «Мир» за адресою:м. Київ, пр.40-річчя Жовтня, 70. Проїзд від залізничного вокзалу – метро «Вокзальна» до станції «Голосіївська».
Для іногородніх бронюються місця в готелі, для чого необхідно повідомити дату приїзду та контактний телефон до 28 жовтня 2016 року.
Реєстрація учасників – 02 листопада 2016 року з 9.00 до 10.00.

Початок семінару – 02 листопада 2016 року о 10.00.


З повагою, оргкомітет.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка