Редагування текстуСкачати 34.43 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір34.43 Kb.
Тема: Редагування тексту.
План.

  1. Основний стандарт редагування.

  2. Перевірка орфографії.
  1. Основний стандарт редагування.

Основний набір операцій введення і редагування текстової інформації за допомогою клавіатури ПК і будь-якого простого редактора називається основним стандартом редагування.

Основний стандарт редагування передбачає такі операції:

- введення алфавітно-цифрової інформації

- переміщення по набраному тексту

- видалення і вставка символів

- видалення і вставка рядків.

Проте його недостатньо при створенні сучасних текстових документів. Більшість текстових редакторів дозволяє працювати з блоками (фрагментами) тексту, вести пошук та заміну фрагментів тексту, друкувати весь файл чи його фрагменти.

Набір всіх перерахованих операцій (основний стандарт редагування, операції з блоками, пошук чи заміна фрагментів, друк) обслуговує майже всі потреби при роботі з простими текстовими файлами.

Проте можливості комп'ютера по створенню, редагуванню і друку не обмежуються цими простими операціями. Сучасні програми передбачають багатство додаткових функцій, що дозволяють набагато удосконалити набір і модифікацію текстів, підвищити якість відображення тексту на екрані, якість друку документів.

Серед цих функцій:

1) форматування символів (використання різноманітних шрифтів і накреслень);

2) форматування абзаців (вирівнювання по ширині сторінки і автоматичне перенесення слів);

3) оформлення сторінок (автоматична нумерація, введення колонтитулів і зносок);

4) оформлення документу (автоматична побудова заголовків і показників);

5) створення і обробка таблиць;

6) перевірка правопису та ін.

Крім того, сучасні програми дозволяють включати у текст графічні об'єкти: малюнки, діаграми, фотографії.

Таким чином, від поняття “простий текст як об'єкт обробки текстового редактора” ми переходимо до поняття “текстовий документ як об'єкт обробки текстового процесора”. Файл, що являє собою текстовий документ, містить, крім алфавітно-цифрових символів, загальну двійкову інформацію про форматування тексту, а також графічні об'єкти.

Найбільш відомі на сучасному етапі редактори текстів можна умовно розділити “за спеціалізацією” на три групи:

1) процесори загального призначення (“Лексикон”, MS Word, OpenWriter та ін.)

2) редактори наукових документів (ChsWriter, TEX)

3) редактори вихідних текстів програм (Multi-Edit і вбудовані редактори систем програмування BASIC, Pascal, C і т.д.).

Звісно, за допомогою “Лексикону” можна підготувати і текст програми, а за допомогою Multi-Edit – документ загального призначення. “Спеціалізація” редактора у тому, що в ньому додані (або оптимізовані) функції, які необхідні для обслуговування документів певного типу.Крім того, особливе місце у групі пакетів, що дозволяють працювати з документами, займають так звані видавничі системи – PageMaker, CorelVentura, QuarkXPress). Проте для набору тексту для тих же видавничих систем краще використовувати текстові процесори.
  1. Перевіркаорфографії.


Перевіркаорфографіїпід час роботиможепроводитисьдвома способами: або автоматично у процесівведення, абопіслязакінченнястворення документа. Зауважимо, що для перевіркиобов ’ язкованаявність у системівідповіднихсловників. У разі потреби виповиннівстановититакожмову у вікнідіалогу «Яз ы к», що з ’ являєтьсяпіслявиконаннякоманди «Яз ы к... » у меню «Сервис».

Автоматична перевіркаорфографії


Виберіть команду «Параметры...» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Орфография». Щоборфографічнаперевіркасліввідбуваласяпід час їхвведення з клавіатури, встановітьпрапорець «Автоматически проверять орфографию».

Примітка. При орфографічнійперевірціслівпід час введення тексту кожне слово, відсутнє в словнику, підкреслюєтьсяхвилястоючервоноюлінією. Щобпобачити список можливихвірнихслів для виправлення, встановітьпокажчикмиші на хвилястучервонулінію, натиснітьїїправу кнопку, а потімвиберітьвірне слово.

Перевіркаорфографіїпіслязакінченнястворення документа


Виберіть команду «Параметры» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Орфография». Щоборфографічнаперевіркаслів не відбуваласяпід час їхвведення з клавіатури, вимкнітьпрапорець «Автоматически проверять орфографию».

Для перевіркивиділеного фрагменту тексту або тексту, щопочинаєтьсявід курсору та далі, натисніть кнопку стандартноїпанеліінструментів   — «Орфография». Можнатакожскористатися командою «Орфография...» у меню «Сервис».


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка