Районної ради Особливості впровадження комп'ютерних технологій при вивченні німецької мовиСкачати 161.82 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір161.82 Kb.
Методичний кабінет

відділу освіти Косівської

районної ради
Особливості впровадження комп'ютерних технологій при вивченні німецької мови

Матеріал підготувала

вчитель німецької мови

Косівського НВК

«ЗОШ І ступеня - гімназія - інтернат»

Бович О. М

2015

Слайд 1.

Освіта на сучасному етапі, як і суспільство взагалі, вступила в нову еру — еру інформатизації та інформаційних технологій. Відповідно, постала потреба не тільки активного впровадження інформаційних технологій, але й ефективної їхньої інтеграції з іншими навчальним галузями.

Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у навчанні досліджувала І. В. Роберт, психологічні основи комп'ютерного навчання визначив Ю. І. Машбіц, систему підготовки педагога до використання інформаційної технології в навчальному процесі запропонував і обґрунтував М. І. Жалдак. Американському вченому С. Пейперту належить ідея "комп'ютерних навчальних середовищ", на якій базується більшість сучасних навчальних комп'ютерних програм. Він досліджував можливості комп'ютера як засобу для розвитку розумової діяльності учнів.

У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з великим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу.

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку.

Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа-засобів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, Якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.Слайд 2

Що ж таке ІКТ?

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.Слайд 3

Комп’ютеризоване навчання на уроках іноземних мов реалізується на таких принципах, як: • індивідуалізація ( можливість персонально працювати з кожним учнем, ураховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок);

 • диференціація ( можна обирати та пропонувати учням необхідні варіанти навчальних завдань певної складності й кількості та в такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям, рівню знань та вмінь);

 • інтенсифікація( наявні різні засоби презентації навчального матеріалу, його структурування з широким залученням інтерактивних видів і форм робіт).

Слайд 4

Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалізовані з допомогою комп’ютерних технологій, треба зазначити такі: • пізнавальна

так, наприклад, використовуючи комп’ютерні технології, Інтернет та навчальні програми на яких відображені текст, звук, зображення, відео, можна отримати будь-яку необхідну інформацію. Це сприяє пізнавальній активності учнів.

 • розвивальна

робота учнів з навчальною програмою крім активації лексики сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічне мислення, пам'ять, уява.

 • тренувальна

з допомогою комп’ютерних програм учні мають можливість самостійно в нетрадиційній формі тренуватись та перевірити свій рівень знань та вмінь з певної теми, визначити конкретні прогалини, доопрацювати їх та виконати запропоновані завдання ще кілька разів з метою покращення своїх результатів.

 • діагностична

використовуючи комп’ютерні технології, учитель має змогу швидко здійснити контроль та з’ясувати рівень засвоєння навчальної теми.

 • комунікативна

під час роботи учнів з навчальними програмами, ведучи діалог з комп’ютером, учні долають бар’єр боязливості.

Метою використання навчальних комп’ютерних програм є навчання іноземних мов через наближення їх до реальних життєвих ситуацій

( головна мета комунікативного методу).

При створенні проектів – презентацій англійською мовою учні можуть використовувати будь – які матеріали на задану тему для розробки презентацій у Microsoft Power Point. Це завдання закріплює їх знання з інформатики та дає широку можливість для творчості. Всі учні працюють з ентузіазмом. Потім, на контрольному уроці, здійснюється захист проектів. На кожен проект відводиться 4-5 хвилин. У результаті учні самостійно починають активну комунікативну діяльність: ставлять один одному питання, дізнаються багато нового за темою. Завдання покращує обстановку на уроках англійської мови, сприяє покращенню мікроклімату для впровадження комунікативного методу як традиційними , так й інноваційними методами. Отже з цього можна сказати, що використання комп’ютерних технологій робить процес навчання інтенсивним, бо створює атмосферу змагання, виховує вміння співпрацювати. Такі уроки сприяють розвитку творчості, формуванню власних поглядів на проблеми, які слід вирішити. Під час цих занять школярі вчаться зіставляти, узагальнювати, розвивають мовлення. Таким чином, упровадження та застосування комп’ютерних навчальних програм на уроках іноземних мов – це: • ефективний допоміжний технічний наочно – слуховий засіб;

 • допоміжний засіб навчально – пізнавальної діяльності учнів;

 • засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати іноземну мову;

 • швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, умінь і навичок;

 • засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності.

Застосування комп’ютерів на уроках іноземної мови значно підвищує ефективність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється . Комп’ютер забезпечує і всебічний контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між учнем і викладачем. При використанні комп’ютера для контролю якості знань учнів досягається і більша об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови. Учні можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7 (Film im Untericht)

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:

1. Мови програмування - за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх застосування для викладача-предметника важко. Складання проекту за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великих трудовитрат.

2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютерної технології при вивченні хімії, фізики в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яку погано засвоїв. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.

В практичній діяльності безпосередньо використовуються інформаційно-комунікативні технології на різних етапах підготовки та проведення уроку німецької мови. В узагальненому вигляді дані щодо використання ППЗ, надбудов для використання в Microsoft Word (макросів), тестових оболонок подано у таблиці .

Таблиця .  Використання програм, надбудов (макросів) та ППЗ при підготовці та проведенні уроків німецької мови.

з/п

Засіб

Етап уроку,  мета використання

1.                  1.

Презентація Power Point

Активізація ЛО по темі

Фонетична зарядка

Введення нових ЛО або граматичного матеріалу


2.

Відео та аудіофайл

Мотивація навчальної діяльності учнів;

Розвиток навичок аудіювання, усного мовлення, письма3.

Документ Word:

- з використанням форм

 

 

- використання надбудов (макросів) 

Тести для перевірки рівня засвоєння фактичних знань, рівня сформованості вмінь, засвоєння лексичного матеріалу тощо з подальшим друком на мережевому принтері

 

Створення роздаткових друкованих матеріалів (тексти  з пропусками різних типів; кросворди, судоку, сканворди тощо)4.

Тестові оболонки

 

 Тренування та перевірка засвоєння лексичного, граматичного матеріалу з використанням тексту,  зображень, відео- та аудіо файлів; створення бази тестових завдань

5.

Hot Potatoes


тренування у використанні лексико-граматичного матеріалу, перевірка рівня засвоєння у різних формах (тесту з множинним вибором, співставлення, тексти з пропусками з можливістю вибору відповіді з запропонованих та визначення власної відповіді з встановленням обмеження у часі та без нього тощо)

6.

ППЗ (прикладне програмне забезпечення)

Створення цілісної структури уроку з запропонованих модулів

Як видно з представленої таблиці, використання інформаційно-комунікативних технологій можливе на будь-якому етапі уроку.

Слайд 8

Переваги використання ІКТ


 • Індивідуалізація навчання;

 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

 • Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади - відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви - продвінешь ближче до мети казкового героя.

Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: Допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності;

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.

Слайд 9

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ


 • У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;

 • Недостатнє технічне забезпечення навчально-виховного процесу в конкретному закладі освіти

 • Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

 • Відсутність контакту з учителем інформатики;

 • У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

 • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

 • Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

 • У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

 • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

 • Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.Слайд 10 (Tipps)

1.Forum Deutsch als Fremdsprachehttp://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/#Detail-Suche

Übungsdatenbank Deutsch als Fremdsprache. Ermöglicht die Suche nach Stichworten, Fertigkeiten, Niveaus ...

2. Institut für Interkulturelle Kommunikation (IIK)

http://www.iik.de/uus_index.html Interaktive Übungen und Tests.

3. Interdeutsch

http://www.interdeutsch.de/studien/studien1.htm Schön gestaltete Übungen zu vielen Bereichen

4. der Grammatik - für Anfänger

http://www.interdeutsch.de/studien/studien2.htm Mittleres Niveau

http://www.interdeutsch.de/studien/studien3.htm Für Fortgeschrittene.

5. Deutsch Online

http://www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=NS-ezcms&file=index&menu=1&page_id=4 Interessante Übungen zu ausgewählten Kapiteln der Grammatik, mit Lösungen.

6. mein-deutschbuch.dehttp://www.mein-deutschbuch.de/ Übungen zur Grammatik, Verblisten, Diktate,

7. Übungen zum Leseverstehen.

Schubert-Verlag

http://schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm Übung zu verschiedenen Themen. Mit Lösungen.

8. Online Qizzes

http://www.hschwab.com/quiz.html#U Übungen zu Grammatik, Wortschatz und Landeskunde.

9. Wortschatz und Rechtschreibung

Universität Freiburg

http://www2.germanistik.uni-freiburg.de/dafphil/internetprojekte/internetprojekte/index.html Computergestützter Fremdsprachenunterricht DaF.
10. LernNetz Deutsch

http://lerndeutsch.com/ Übungen für fortgeschrittene Lerner.

11. Goethe-Verlag

http://goethe-verlag.com/tests 100 Übungen zu verschiedenen Themen. Auf Englisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch. Mit Lösungen.

12. Übungen für Deutsch als Fremdsprache

http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/index.htm Übungen für Deutsch als Fremdsprache.

13. Kompass Deutsch: Online-Übungen

http://www.dlc.fi/~pohalone/kompass2/index.html Lückentexte, Kreuzworträtsel und Quizfragen. Zum Teil mit Lösungen, sonst Korrektur per e-mail.

14. Deutsch lernen macht Spaß

http://www.sint-lodewijkscollege.be/duits/ Interaktive Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene.

15. Goethe-Haus

http://www.goethe.de/ins/jp/pro/goethe-haus/ Deutsch lernen im virtuellen Goethe-Haus (B1-B2).

16. Der Orthograph

http://www.lernnetz24.de/orthograph/index.php Programm zum Üben der Rechtschreibung.

17. Leseverstehen

Deutsch Lernen mit dem Jugendmagazin "jetzt online"

http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm Sehr gut didaktisierte Originaltexte zu Themen die deutsche Jugendliche beschäftigen mit interessanten Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen und Übungen zum Leseverstehen, zu Lesestrategien und eigenem Schreiben. Zum Teil mit Lösungen.

18. Deutschlern.net

http://www.deutschlern.net/ Interaktive Übungen für Deutsch als Fremdsprache in verschiedenen Niveaus - vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Досягнення у сфері комп’ютерних технологій та комунікацій, масова комп’ютеризація та розвиток ефективних інформаційних технологій привели до якісної зміни інформаційної складової розвитку сфер виробництва, науки, соціального життя. Інформація, тісно пов’язана з управлінням та організацією, перетворилася в глобальний ресурс людства, багаторазово збільшуючи його потенційні можливості в усіх сферах життєдіяльності.

Отже, нині комп’ютерні технології набули широкого використання у педагогічній діяльності. Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі зумовлено з одного боку, необхідністю підготувати учня до його майбутнього робочого місця, а з іншого – необхідністю більш ефективної передачі знань, що має на меті підвищення рівня якості інформаційної компетентності та компетенції майбутнього працівника.

Актуальність використання ІКТ у навчально-виховному процесі обумовлено тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні. Вони надають широкі можливості для розвитку особи учнів і реалізації їх здібностей. Використання анімації і звукового супроводу в повчальних програмах впливають на декілька каналів сприйняття навчаного (аудіальний, кинестетічеській, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного учня.

Комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію до навчання, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання і т.д.Практика доводить, що при активному використанні ІКТ досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та письмову мову, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Биков О. Новітні інформаційні технології в навчально-виховному процесі О. Биков // Школа. – 2008. – № 7.

 2. Букач А. Інформаційні та комунікаційні технології в освітній системі міста А. Букач // Школа. – 2007. – № 12.

 3. Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" // Урядовий кур’єр. 2007. -№6.

 4. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентносного подхода в образовании И.А. Зимняя. –М.: Исследовательський центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

 5. М.Кітаєва. Використання мультимедійних технологій / Початкова освіта, №38, 2011, ст.7

 6. Кочевой Р. А. Информационные технологиив процес се обучения/ Р. А. Кочевой //доп. Учасників V Всеукр. Наук. -метод. Конф. Впровадження нових інформаційних технологій навчання. - Запоріжжя:ЗДІА, 2005 р.

 7. Пархомець І.Ю. Нові інформаційні технології навчання І.Ю.Пархомець // Управління школою. – 2007. – № 29.

 8. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учебн. Пособие для студентов высших учебных заведений/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М. Академия, 2007.

 9. Л.Пономаренко. Мультимедійна підтримка навчального процесу / Початкова освіта, №1-2, 2012, ст.16

 10. Радул В. В., Соціальна зрілість особистості вчителя: фактори формування/ В. В. Радул. -К. Вища шк., 2008. -240с.


Auf dem Weg

Mark Forster

Geht's mal nach links,

dann bieg ich nicht ab.

Ich fahr grade aus

und mach kein Stop.

Geht's mal nach rechts,

ich fahr dran vorbei.

Ich schau hinterher

doch bleib dabei.

Und manchmal glaub ich,

ich geh wie auf Schienen.

Ich folg dem Weg,

doch will da gar nicht hin.

Ich weiß jetzt,

auf dem Weg, auf dem ich lauf

bin ich an so vielen vorbeigerauscht.

Auf dem Weg liegt

was ich such.

Ich schau jetzt hin,

ich lass es endlich zu.

Gibt's mal nen Halt dann steig ich nicht aus.

Ich bleib einfach drin

und sitz es aus.

Es kann komm was will,

ich bleib auf der Bahn.

Ich suche das Ziel

und komm nicht an.

Und manchmal glaub ich,

ich geh wie auf Schienen.

Ich folg dem Weg,

doch will da gar nicht hin.

Und weiß jetzt,

auf dem Weg, auf dem ich lauf

bin ich an so vielen vorbeigerauscht.

Auf dem Weg liegt was ich such

ich schau jetzt hin,

ich lass es endlich..

Auf dem Weg, auf dem ich lauf,

bin ich an vielen vorbeigerauscht.

Auf dem Weg liegt was ich such

ich schau jetzt hin,

ich lass es endlich zu.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка