Прямі І непрямі податкиСкачати 73.15 Kb.
Дата конвертації08.11.2016
Розмір73.15 Kb.
УРОК-ЛЕКЦІЯ

на тему:

«ПРЯМІ І НЕПРЯМІ ПОДАТКИ».
Основні поняття теми: податки, об'єкт оподаткування, суб'єкт оподаткування, прямі податки, непрямі податки, види оподаткування.
Тип заняття: урок-лекція.
Мета заняття: продовжити знайомство з податками, вивчити види податків: прямі та непрямі; розвинути інтерес до предмету і процесу навчання в цілому.
Мета заняття:

Освітня - розглянути сутність та види податків.

Розвиваюча - за допомогою історії, літератури розвинути інтерес до предмету і процесу навчання в цілому. Уміти аналізувати конкретні ситуації стосовно теми.

Виховна - формування економічної культури учнів (студентів) і культури спілкування, інтересу до економіки, історії та літератури.
Міжпредметні зв'язки: література, історія.
Забезпечення заняття: роздаткові (дидактичні) матеріали, плакати.
Література:

 1. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К., 2002.

 2. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика: Учебник. – К., 2004.


Структура заняття:

 1. Організаційна частина

 2. Сповіщення теми, мети уроку і мотивація навчальної діяльності

 3. Актуалізація опорних знань

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Узагальнення і систематизація знань

 6. Підведення підсумків заняття (метод «опитування по ланцюжку»)

 7. Домашнє завдання


1 Організаційна частина: привітання, перекличка.
2 Сповіщення теми, мети уроку і мотивація навчальної діяльності

Учні (студенти) протягом всього заняття забезпечені роздатковим матеріалом.

Ми продовжуємо вивчати податки...

Тема сьогоднішнього заняття: „Прямі і непрямі податки”.

Мета в вигляді проблемних питань: • як ви думаєте, навіщо необхідно платити податки?

 • до чого може привести несплата податків громадянами та підприємствами для кожного з нас?

Коментар викладача: податки потрібні для фінансування державних органів (міліція, пожежна служба, Верховна Рада, Міністерство), для виплати пенсій та різних видів допомоги, для виплати заробітної плати лікарям та вчителям, для будівництва доріг...

Несплата податків може несподівано обернутися проти кожного з нас: пожежники не зможуть приїхати вчасно на виклик, бо бракуватиме грошей на бензин, розбиті дороги – бо немає чим розплачуватися з робітниками.

Основним у доходній частині бюджету України є податки на додану вартість, акцизний збір, на прибуток підприємств, на доходи фізичних осіб, збір на обов’язкове пенсійне страхування тощо. Цікаво, що 90% доходів державного бюджету формується за рахунок податків.
Ітак, тема заняття: „Прямі і непрямі податки”. Запишемо план заняття.

1 Сутність та види прямих податків.

2 Сутність та види непрямих податків.
3 Актуалізація опорних знань (фронтальне опитування)

Основна мета – вияснити якнайбільше інформації про знання учнів (студентів) про податки. • Що таке податки? (обов'язкові платежі фізичних і юридичних осіб в бюджет держави)

 • А ваші батьки чи ви платите податки?

 • А як ви думаєте, а президент Янукович та прем'єр Азаров платять податки?

 • Як ви думаєте, чи платять податки в інших країнах?

Коментар викладача - в нашій країні та за кордоном всі зобов'язані платити податки, незалежно від того, чи є ви президент країни, депутат чи бізнесмен. Зобов'язання платити податки встановлена Конституцією України.

 • Ким встановлюються податки? (державою)

 • Які види податків ви знаєте в залежності від того, ким вони вводиться? (загальнодержавні і місцеві)

 • Що таке суб'єкт оподаткування? (платник податку)

 • Що таке об'єкт оподаткування? (це те, що підлягає оподаткуванню податком: дохід, майно, земля, вартість товару).

 • Які види оподаткування вам відомі? (пропорційний та прогресивний)

 • Що являє собою прогресивне оподаткування? (люди платять неоднакові ставки податку: багаті платять більше, а бідні – менше)

 • Поясніть сутність пропорційного оподаткування (ставка податку для всіх однакова, незалежно від того, яка у людей зарплата)

 • Який вид оподаткування вам більше подобається? Чому? Ви згодні з тим, що багаті мають сплачувати більше, а бідні – менше?

Коментар викладача – податки встановлюються державою; виділяють загальнодержавні та місцеві податки; існує три види оподаткування: прогресивний, пропорційний та регресивний.
Знаєте, навіть в мультфільмах ми можемо почути про податки. Згадайте, з якого мультфільму ця пісенька?
Пусть нету ни кола и ни двора,
Зато не платят королю налоги
Работники ножа и топора -
Романтики с Большой дороги.
(Пісня из м/ф "Бременские музыканты")
Перевірка домашнього завдання:

Домашнім завданням було дізнатися про історію виникнення податків та про незвичайні податки, які колись встановлювалися...З 1941 року в СРСР існував податок на бездітність...Він був встановлений з метою допомоги багатодітнім матерям. Платниками податку були чоловіки і жінки, які не мали дітей. Ті громадяни, зарплата яких складала більше 91 руб. на місяць, платили податок по ставці 6%.

В Башкірії був податок на очі. Сума залежила від їхнього кольору. Сірі оцінювали в 8 алтин, а чорні – в 2-3 алтина.

Але незвичайні податки є і в наш час. Податок на тінь стягується з 1993 року у Венеції. Об’єктом оподаткування є навіси, парасольки, що є власністю кафе, магазинів, тінь від яких падає на комунальну власність – землю.

А знаєте звідки пішов вислів: Гроші не пахнуть?Податок з туалетів був введений римським імператором Веспасіаном, який правив в 69 -79 роках нашої ери. За свідченням історика Светонія, що жив в Римі, коли син імператора Тіт докоряв батьку в тому, що він і туалети оподаткував, Веспасіан узяв монету з першого прибутку, підніс до носа свого чада і запитав чи смердить вона. "Ні" - відповів Тіт. "Адже це гроші з сечі" - сказав Веспасіан. Так з'явилося вислів: "Гроші не пахнуть".

Домашнім завданням було знайти якісь прислів'я чи приказки про податки?


Не платит налоги только медведь в берлоге: он не ест, не пьет, только лапу сосет.
Налоги платит худой да горбатый, но не богатый.
Не бери впрок - меньше заплатишь оброк.
Как ни скачешь, доходы не спрячешь.


Кому на Руси живется хорошо - платить налоги не грешно.
Коси косу пока сыра, плати оброк до Покрова.
В казне холодно - в народе голодно.
По доходу и расходы веди.
Что с возу упало - то пропало.
Где налог косой, там и жнец босой.
Налоги платятся, и жизнь в гору катится.

4 Вивчення нового матеріалу

Вивчення нового матеріалу проводиться в вигляді бесіди-конспектування за допомогою роздаткового матеріалу.

Так, ми з вами знаємо, що таке податки, історію їхнього виникнення, види оподаткування, основні види податків в Україні. Прийшов час поділити податки, які вам знайомі, на прямі та непрямі (див. додаток 1).


5 Узагальнення і систематизація знань

Мета – задіяти всіх учнів (студентів) в підведенні підсумку отриманих знань на занятті за допомогою бліц-опитування по ланцюжку (один учень ставить питання іншому, той відповідає і запитує третього і т.д. Відповідь – декілька секунд).


В кінці заняття попросити учнів (студентів) виказати свою думку про те, які висновки вони зробили для себе і як отримані знання можуть допомогти їм в майбутньому.
6 Підведення підсумків заняття

Відповіді на запитання. Оцінювання роботи учнів (студентів) на уроці.


7 Домашнє завдання

Вивчити конспект.

Додаток 1
КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Податки – обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб в бюджет держави.
Суб'єкт оподаткування – це платник податку.
Об'єкт оподаткування - це те, що підлягає оподаткуванню податком: дохід, майно, земля, вартість товару.
Прогресивне оподаткування – це вид оподаткування, при якому ставка податку залежить від отримуваного доходу: багаті платять більше, а бідні – менше.
Пропорційне оподаткування – це вид оподаткування, при якому ставка податку для всіх однакова, незалежно від того, яка у людей зарплата.
Регресивне оподаткування – це вид оподаткування, при якому з збільшенням доходу ставка податку зменшується.
Прямі податкице податки, об'єктом яких є дохід або майно платника і вони сплачуються платниками з власних надходжень.
Непрямі податки (косвені) – це податки, що встановлюються на товари та послуги у вигляді надбавок до ціни на ці товари та послуги, оплачуються покупцями в момент покупки, а в бюджет держави вносяться продавцями цих товарів та послуг.
ПДВ (податок на додану вартість) - це податок, що стягується з покупців у вигляді надбавки до цін на товари, роботи, послуги, які їм надаються, а сплачуються до бюджету продавцями цих товарів, робіт, послуг.
Акцизний збірнепрямий податок, що встановлюється на високорентабельні та монопольні товари та оплачується покупцем в момент покупки, а сплачується до бюджету продавцями цих товарів.
До прямих податків відносять:


 • податок з доходу громадян;

 • податок на прибуток підприємства;

 • земельний податок;

 • податок на рухоме майно;

 • податки з спадку;

 • податки на дивіденди.

ПДВ не обкладаютья: • вітчизняні продукти дитячого харчування;

 • лікарські засоби;

 • товари для інвалідів;

 • послуги з освіти, що надаються закладами освіти;

 • путівки дітям на відпочинок;

 • послуги з утримання дітей у дитсадках;

 • приватизація майна.

До підакцизних товарів відносять: • алкогольні напої (вина, горілка, кон'як);

 • пиво солодове;

 • тютюнові вироби;

 • бензин;

 • ювелірні вироби;

 • хутра;

 • автомобілі легкові імпортовані.

Акцизним збором не обкладаються: • підакцизні товари на експорт за іноземну валюту;

 • легкові автомобілі спеціального призначення (для інвалідів, швидка медична допомога, міліція, пожежна);

 • спирт для виготовлення медикаментів;

 • вітчизняні авто та мотоцикли.

Марка акцизного збору – спеціальний паперовий знак, що наклеюється на алкогольні напої та тютюнові вироби для підтвердження сплати акцизного збору. Вона продається Державними податковими органами України.


Підакцизні товари оподатковуються двічі: один раз акцизним збором, другий – ПДВ.
Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору (в твердих величинах з одиниці товару) в Україні встановлюються Верховною Радою України (наприклад, ставка АЗ на пиво складає 0,21 грн. за 1 л.)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка