Проведення всебічне медичне обстеження; вивчення їх сімейного стануСкачати 269.02 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір269.02 Kb.
ВСТУП
В період з 2013 по 2015 рік педагогічний колектив Капітанівського професійного ліцею переробної промисловості виконав значну роботу по якісному поліпшенню навчально–виховного процесу, яка була спрямована на підвищення рівня підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників, гідних громадян України.

Значна увага приділялась зміцненню навчально–матеріальної бази ліцею, підтриманню її у належному робочому стані. Щорічно проводився ремонт навчальних кабінетів і майстерень, гуртожитку та інших приміщень.

Проаналізувавши недоліки в організації навчально-виховного процесу, які були допущені в минулому, адміністрація ліцею та педагогічний колектив цілеспрямовано направляє свою роботу на більш ефективну організацію навчально-виховного процесу, втілення ефективних форм виховання і навчання учнів, передового педагогічного і виробничого досвіду, активно використовуючи педагогічну спадщину видатних педагогів .

В першу чергу зусилля педагогічного колективу будуть направлені на реалізацію Законів України “Про професійну технічну освіту”, “Про мови”, “Про освіту”. Була реалізованою запланована система заходів з питань: • заключення договорів з базовим підприємством ТОВ «Новомиргородський цукор” та іншими підприємствами області на підготовку кваліфікованих робітників;

 • вивчення нового контингенту учнів, які виявили бажання навчатися в ліцеї буде приділена особлива увага. Зокрема:

 • проведення всебічне медичне обстеження;

 • вивчення їх сімейного стану;

 • проведення діагностика знань з основних предметів загальноосвітньої підготовки з метою усунення недоліків в їх знаннях;

 • вивчення інтересів, прагнень, захоплень з метою залучення їх до роботи гуртків, спортивних секцій клубів по інтересах.

 • охорони праці, здоров’я, забезпечення санітарно-гігієнічного режиму згідно нормативних вимог;

 • вчасного виконання плану набору учнів;

 • проведення ремонту навчальних приміщень і обладнання;

 • підвищення виховного та розвиваючого потенціалу уроку та забезпечення позитивних кінцевих результатів;

 • реалізації ідеї диференційованого, індивідуального підходу до навчання учнів;

 • раціональний вибір методів викладання на основі розвитку принципів співробітництва “викладач-учень”;

 • морально-правового, національного, патріотичного, трудового та фізичного виховання;

Основними напрямками в методичній роботі були:

 • підвищення фахової майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання;

 • підвищення ефективності уроку через диференціацію навчання;

 • розвиток інтересу учнів до предмету шляхом використання різноманітних форм і методів навчання;

 • розвиток творчих здібностей обдарованих дітей через позаурочну роботу, конкурси, олімпіади;

 • удосконалення роботи з невстигаючими учнями;

 • розвиток виховного потенціалу уроку та позакласних виховних заходів тощо.

В кінці кожного навчального року плануюча, облікова і звітна документація згідно Номенклатури справ Капітанівського професійного ліцею переробної промисловості була систематизована по змісту і ступені важливості та розподілена по сферам діяльності керівників ліцею і здана в архів з визначенням термінів зберігання.
1.Організація навчально-виробничої роботи
Для успішного здійснення навчально-виховного процесу впродовж звітного періоду було скореговано навчальні плани та програми, внесено необхідні зміни та доповнення, узгоджені з ОНМК ПТО і департаментом освіти і науки Кіровоградської ОДА. Опрацьовано з педагогічними працівниками накази Міносвіти України, обласного департаменту освіти, рекомендацій ОНМК ПТО щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Щороку розглядається та визначається педагогічне навантаження на навчальний рік викладачам ліцею.

Постійно складається план роботи навчального закладу, педради ліцею, план роботи методичних комісій, навчальних кабінетів і майстерень на кожен новий навчальний рік , сітьовий графік чергування теоретичного та виробничого навчання, розклад учбових занять на І та ІІ півріччя навчального року, розклад №2 позакласних виховних заходів. Призначається наказом по ліцею завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, голів методкомісій. Закріплюються майстрів виробничого навчання та класні керівники за навчальними групами наказом по ліцею. Призначалися наказом по ліцею керівники гуртків художньої самодіяльності та спортивних секцій. Складалися тарифікаційні відомості на викладачів і затверджувалися у департаменті освіти і науки Кіровоградської ОДА.

Систематично проводилося вивчення нового контингенту учнів, їх сімейного стану, прагнень для більш ефективної організації навчально-виховного процесу.

Розробляються заходи по підготовці та проведенню державної підсумкової атестації, заходи по підготовці та проведенню державної кваліфікаційної атестації.

Вчасно готовилася звітна та навчально-плануюча документація.

Щодо теоретичної підготовки педагогічних кадрів було проведено наступні заходи: обговорено питання щодо удосконалення змісту програмної документації, використання підручників, внесено зміни до навчальних планів та програм предметів.

Проведено атестацію та ліцензування.

1.2. Професійно – практична підготовка

Співпрацюємо із ТОВ «Новомиргородський цукор», фермерськими господарствами району по питанням проходження виробничого навчання, виробничої практики, перед випускної практики учнями ліцею.


Учні проходили виробничу практику тільки на тих робочих місцях, які відповідають їх спеціальності і в бригадах висококваліфікованих робітників.

Підготовлено бланки договорів, виробничих характеристик, відгуків, щоденники обліку виконання учнями робіт на період навчання та практики на виробництві. На меті максимально добитися від керівників підприємств щоб за кожним учнем на період виробничої практики був закріплений наставник із числа кваліфікованих робітників.

Складено графік планово-попереджувального ремонту метало ріжучого та зварювального обладнання.

Переглянуто учнівські норми часу на всі учбово-виробничі роботи, які виконуються в учбових майстернях в період виробничого навчання.

Добилися виконання учнями правил і норм по охороні праці в процесі виробничого навчання та виробничої практики, для чого:

-розробили графік проведення перевірочних робіт, які будуть виконувати в майстернях.2. Організація виховної роботи
Адміністрація Капітанівського професійного ліцею переробної промисловості постійно приділяє велику увагу вивченню контингенту новоприбулих учнів, виховній роботі з учнями, вивченню учнів з малозабезпечених та неблагонадійних сімей, учнів соціально-незахищених категорій, організацію та проведення роботи по профілактиці право-порушень,формуванню стійких загальнолюдських та загальнонаціональних компетентностей учнів, особлива увага приділяється розвитку природних здібностей і обдарувань: у навчальному закладі постійно працюють гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності,спортивні секції.

Учні ліцею беруть участь в різних обласних заходах, з метою розвитку здібностей учнів щорічно проводяться конкурси фахової майстерності, виставки, конкурси плакатів, літературних творів. До святкових дат проводяться тематичні заходи, святкові концерти.

Педагогічний колектив постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. В ліцеї ефективно працює рада профілактики. До роботи у складі якої залучаються спеціалісти служби у справах дітей районної державної адміністрації, кримінальної міліції, постійно розглядаються особові справи учнів з девіантною поведінкою, заслуховуються батьки учнів, визначаються першочергові та довготермінові спільні заходи по попередженню кризових та проблемних ситуацій.

Керівництвом ліцею планується і проводиться цілеспрямована робота з учнями соціально-незахищених категорій: з сиротами, дітьми з неповних сімей та багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей. Своєчасно вирішуються питання їх фінансового забезпечення, надання матеріальної і моральної допомоги, організації оздоровлення та відпочинку дітей, задоволення естетичних потреб.

Одним із найактуальніших питань адміністрація навчального закладу вважає для себе організацію, цілеспрямоване проведення та оцінку результативності профорієнтаційної роботи. В ліцеї систематично проводяться численні заходи із безпеки життєдіяльності учнів: різноманітні тематичні тижні з безпеки життєдіяльності в рамках яких проводяться тематичні виховні заходи та конкурси: плакатів, малюнків, слоганів, рефератів. В навчальному закладі створена і працює Рада учнівського самоврядування. В ліцеї організовується та проводиться спортивно-масова робота. Ліцей має спортивний зал, спортивний майданчик.

Адміністрацією ліцею завжди приділяється висока увага військово-патріотичному вихованню учнів. В числі заходів - продовження відбору матеріалів до кімнати-музею училища, тематичні вечори до річниць Збройних Сил України та до Дня Перемоги, тематичні виховні заходи, дискусії на тему необхідності захисту Вітчизни, зустрічі з ветеранами війни і праці, учасниками бойових дій в Афганістані та зоні АТО.

В навчальному закладі постійно ведеться робота по організації соціально-побутового забезпечення учнів згідно вимог чинного законодавства. До послуг учнів безкоштовно надаються корпуси теоретичного та виробничого навчання, гуртожиток, бібліотека з книжковим фондом у 19630 примірників, спортивний зал, їдальня, клуб приміщення для гурткової, спортивно-масової та технічно-творчої роботи, так як більше 60% учнів прибули до навчання з іншої місцевості.
2.1 Організаційна робота по забезпеченню виховання соціально-активної, гуманістично–спрямованої особистості.
Кожного року з учнями І курсу проводяться бесіди про історію ліцею, учні ознайомлюються із правилами для учнів, із внутрішнім розпорядком роботи ліцею.

Постійно проводяться виховні години, години політичного інформування.

При проведенні вивчення складу знову прийнятого контингенту учнів:

а) виявлено схильних до правопорушень. Закріплено за ними громадських вихователів, майстрів в/н, взято їх на внутрішньоліцейний облік;

б) виявлено через ІСН учнів, які стоять на обліку, скоїли злочини, правопорушення і проведено з ними відповідну роботу;

в) виявили дітей – сиріт та категорії, що до них відносяться, забезпечили їх належним піклуванням згідно відповідних документів;

г) проведено анкетування серед учнів з метою ознайомлення їх з інтересами, нахилами, здібностями, побутовими умовами, сімейним станом тощо.

Відвідували місця проживання учнів з метою ознайомлення з їх побутовими умовами, мікрокліматом у сім’ї.2.2 Загально–ліцейні заходи по реалізації концепції виховання
Кожного навчального року за традицією в ліцеї відбуваються такі заходи:

- 1 вересня – «День Знань», який завершується тематичним першим уроком;

- День вчителя і профтехосвіти, проводиться святковий концерт;

- в жовтня 2015 року вперше до Дня Захисника Вітчизни, відбулися тематичні заходи присвячені патріотам України, які приймають участь у бойових діях в зоні АТО;

- в жовтні 2015 вперше до річниці Революції на граніті – тематичні виховні години;

- День Збройних сил України – спортиво-патріотичі ігри «Козацькі Забави;

- до річниць Чорнобільської катастрофи – тематичні виховні години;

- День матері – тематичні заходи присвячені вшануванню матерів;

Багато уваги приділяється вихованню учнів,їх зайнятості у вільний час.


  1. Робота з учнівським самоврядуванням

Систематично проводилися збори учнів по групам:

а) вибори органів самоврядування;

б) вивчення вимог до учнів ліцею і правил внутрішнього розпорядку

Проведено інструктивно-методичні наради з активом навчальних груп з метою:

а) виборів командира; його заступників, профорга, фізорга в групах І курсу.

Розглядалися питання, поведінки учнів, проведення групових та загально ліцейних заходів та навчальних досягнень.

Проводилася дискусія “Чи потрібна служба в лавах Української Армії”.
  1. Виховання трудової активності та формування професійної майстерності. Економічне виховання

Підготовлено і проведено в групах цикл лекцій та бесід про бережливе ставлення до матеріальних цінностей ліцею та формування в учнів почуття господаря.

Територію ліцею розділено та закріплено ліцею за кожною групою з метою підтримання її в належному порядку.


  1. Морально - правове виховання. Формування правосвідомості, громадської відповідальності

Постійно проводиться робота по виявленню учнів, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотиків, поставили їх на внутрішньо ліцейний контроль та закріплюються за ними вихователі.

Складалися спільні плани роботи з морального та правового виховання учнів зі службою в справах неповнолітніх та ІСН.

Провели роботу по залученню важковиховуваних учнів до занять в гуртках технічної творчості, спортивних секціях.

Провели відповідну роботу серед учнів ліцею про шкідливість куріння взагалі та заборонили палити на території ліцею, в рамках Тижнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності буде проведено конкурси на кращий малюнок, реферат, плакат на тематику здорового способу життя: шкідливий вплив алкоголю, тютюну та наркотичних речовин.

Продовжила роботу Рада профілактики правопорушень (за окремим планом).

Працівники ліцею тісно співпрацюють з батьківським комітетом, планують і проводять спільні заходи, спрямовані на поліпшення навчальної та трудової дисципліни, успішності, організацію та проведення культурних заходів, поліпшення дозвілля учнів.
2.6. Контроль за організацією навчально – виховного процесу

Контроль за організацією навчально- виховного процесу полягав у :

1. Перевірці плануючої документації майстрів та викладачів.

2. Фронтальній перевірці роботи майстрів та викладачів, служби ОП.

Мета якої –створення для учнів та працівників безпечних умов праці на робочому місці.

3. Перевірці роботи майстрів в/н та класних керівників щодо організації виховної роботи із учнями, мета якої добитися систематичності та результативності.

4. Проведенні контрольних зрізів знань на уроках професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки з метою визначення рівня знань, умінь та навичок учнів

5. Проведенні діагностичних контрольних робіт із загальноосвітніх дисциплін з метою виявлення рівня знань учнів які вступили до ліцею.

6. Перевірці проходження перед випускної виробничої практики учнями випускних груп та виробничої практики.

Мета: якість підготовки кваліфікованих робітників в сучасних економічних умовах забезпечення безпечних умов праці.

7. Перевірці виконання державних стандартів з предметів що викладаються.

8. Перевірці ведення учнями зошитів.

9. Перевірці стану виконання правил з ОП та промислової санітарії у ході проведення ІІІ-х ступінчатого контролю.

10. Контролі дисципліни та навчання окремих учнів.

11.Перевірці роботи їдальні по організації харчування учнів.

12. Відвідуванні уроків та позакласних заходів відповідно до графіка контролю на місяць.

13. Перевірці роботи методичних комісій природничо-метематичних та суспільно-гуманітарних дисциплін.

14. Перевірці плануючої документації майстрів та викладачів.

Мета-якість та актуальність документації.

Висновок: Організація навчально-виховного і навчально-виробничого процесу в звітному періоді в цілому відповідала вимогам нормативних документів, ґрунтувалася на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, що дозволило колективу училища виконати поставлені завдання підготовки кваліфікованих робітників для підприємств переробної промисловості.
3.Методична робота
У навчальному закладі ефективно функціонує методичний кабінет. Методична служба під керівництвом методиста, організовує та здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності педагогічних працівників; бере участь у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, доборі викладацького складу; контролює якість занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння, надає консультативну та методичну допомогу учням, слухачам, викладачам, вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результативність і ефективність професійної діяльності педагогів.

Постійно проводиться робота по розробці та реалізації науково-методичних проблем, поповненню наочності навчальних кабінетів та майстерень в контексті реалізації науково-методичних проблем.

Поповнюється банк даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.

Під увагою керівництва ліцею також забезпечення педагогічних працівників та учнів сучасними навчальними програмами, достатньою кількістю підручників та наочних посібників.

Велика увага приділяється вивченню та впровадженню в навчально-виробничий процес сучасних освітніх та виробничих технологій.

В ліцеї на постійній основі ефектно працюють школа фахової адаптації та професійного зростання молодих педагогічних працівників, школа передового досвіду.

Педагогічні працівники ліцею приймають участь у роботі обласних секцій та обласних семінарах.

В ліцеї відпрацьовані плани комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, плани оснащення кабінетів та майстерень. Продовжується цілеспрямована робота по впровадженню електронних засобів навчання на уроках теоретичної та практичної підготовки, впровадженню в навчальний процес освітніх технологій розвивального характеру.

З метою підвищення рівня теоретичного навчання кожного навчального року:

а) методичну роботу предметних методичних комісій було спрямовано на реалізацію єдиної методичної проблеми, на вивчення та впровадження питань передового педагогічного досвіду, новітніх технологій.

б) хід роботи над єдиною та індивідуальними методичними проблемами обговорювалися на засіданнях методичних комісій.

З метою підвищення науково-теоретичного, методичного, фахового рівня викладачів кожного навчального року:

а) було забезпечено їх участь в обласних семінарах-практикумах навчання на курсах підвищення кваліфікації

б) в планах роботи методичних комісій проведено розгляд питань підготовки до участі в семінарах-практикумах та роботі курсів, обговорювалися рекомендації та прийняті рішення, відбулися обмін та поширення передового педагогічного опиту та технологій, методичних надбань.

в) було проаналізовано успішність новоприбулого контингенту учнів з предметів загальноосвітнього циклу;

г) виявлено прогалини в знаннях учнів за курс неповної середньої школи, при проведенні та аналізі діагностичних контрольних робіт з математики, фізики, хімії, української мови.;

д) результати діагностичних контрольних робіт проаналізовано на засіданнях методичних комісій, сплановано індивідуальну коригуючу роботу з учнями.
3.1. Педагогічний склад навчального закладу
Теоретичне та професійне навчання забезпечене педагогічними кадрами.

загальна кількість педагогічних працівників складає 23 особи, якісний склад охарактеризований в додатку. Із них 69% мають вищу освіту, із них 56% – педагогічну, 35% викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 40% із них мають вік до 30 років, це говорить про те, що адміністрація ліцею переймається долею випускників вищих педагогічних навчальних закладів.

Щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за звітний період було проведено наступні заходи:

По рокам

2013

2014

2015

Підвищили кваліфікацію у навчальних закладах

8

3

-

Стажувалося на виробництві

6

-

1

Атестувалося на відповідність посаді та присвоєння категорії

7

1

2

Атестувалося на відповідність посаді

-

-

1


3.2.Методичні заходи
Велика увага приділяється питанням підвищенням рівня навчальних досягнень учнів, розвитку їх предметних та професійних компетенцій.

У 2013-2014 н.р. педагогічний колектив ліцею завершив роботу над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми: «Креативна освіта як фактор розвитку інноваційної особистості учасників навчально-виховного процесу» за аспектом: «Досягнення педагогічного колективу у застосуванні креативної освіти для розвитку учасників навчально-виховного процесу».

Було проведено:

- лекцію з аспекту єдиної науково-методичної проблеми ліцею;

- психолого-педагогічний семінар з проблеми: «Особливості роботи з обдарованими дітьми»;

- семінар-тренінг на тему: «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигоряння»;

- методичний тиждень «Формування освітнього середовища для розвитку обдарованої дитини»;

- конкурси професійної майстерності серед учнів, предметно-методичні та професійно-методичні тижні;

- конкурси на кращу методичну розробку уроку виробничого та теоретичного навчання;

- відкриті уроки теоретичного та виробничого навчання.

У 2014-2015 н.р. педагогічний колектив ліцею розпочав роботу над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми: «Продуктивне навчання як інноваційний ресурс удосконалення підготовки конкурентоспроможного робітника», яка розрахована на три роки.

Виходячи з поставленої проблеми, основними пріоритетними завданнями методичної роботи такі: • підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників шляхом створення умов для розвитку і реалізації творчого потенціалу учнів;

 • дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів, моніторинг якості навчання та творчої компетентності учнів;

 • впровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів;

 • використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів, впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи учнів;

 • формування позитивної мотивації навчання, допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості;

 • зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу;

 • підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань продуктивної освіти.

Для організації та проведення методичної роботи було створено методичну раду, п’ять методичних комісій, працюють школа голів методичних комісій, школа передового педагогічного досвіду, школа професійної адаптації молодих викладачів та майстрів.

Було проведено:

- лекцію з аспекту єдиної науково-методичної проблеми ліцею;

- проблемний семінар з проблеми: «Продуктивна технологія навчання як шлях до творчого зростання педагога та розвитку компетенцій учнів»;

- круглий стіл на тему: «Підвищення професійної компетентності пед-працівників – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу»;

- педагогічні дебати на тему: «Самоосвіта педагога: навіщо педагогу вчитися?»;

- заняття педагогічного імідж-клубу «Профілактика і подолання професійної стагнації. Психологічні ресурси професіоналізму педагога».

Було вивчено і узагальнено передовий педагогічний досвід викладача фізики і математики Бабан Л.Я. з проблеми «Використання інтегрованих уроків з метою формування предметних компетентностей учнів» .

На базі нашого навчального закладу було проведено обласні заходи:

- семінар педпрацівників машинобудівного та електротехнічного профілів на тему: «Прийоми впровадження інновацій на уроках професійної підготовки як шлях розвитку активного навчання учнів» (червень 2014р.);

- семінар-практикум для методистів ПТНЗ на тему: «Ефективна реалізація технології продуктивного навчання в роботі методичних служб ліцею» (травень 2015р.).

У 2015-2016 н.р. заплановано проведення:

- 5 засідань методичної ради;

- 7 засідань педагогічної ради, де розглядатимуться питання з методичної роботи;

- 9 інструктивно-методичних нарад;

- педагогічних читань на тему: «Гортаючи книгу І.Підласого «Продуктивний педагог»;

- конкурсу педагогічної майстерності «Покликання високе і благородне»;

- відкритого засідання школи професійної адаптації «Його величність урок»;

- методичної виставки «Панорама педагогічних досягнень»;

- проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів, предметно-методичних та професійно-методичних тижнів.

Надано методичні рекомендації щодо ведення журналів, організації самоосвіти, моделювання уроків з використанням інноваційних технологій, по підготовці та оформленню методичних розробок, проведено тиждень методичної роботи, придбано мобільну підставку для демонстрації виставкового матеріалу, регулярно будуть випускатися інформаційно-методичні бюлетені, зібрано папки із теоретичними матеріалами на таку тематику: «Педагогічні технології та інновації», «Технології інтерактивного навчання», «Нові освітні технології», «Методичні підходи до уроків теоретичного та практичного навчання», «Рекомендації щодо підготовки і оформлення методичних розробок для майстрів та викладачів», «Зразки плануючої документації для майстрів та викладачів», «Картотека передового педагогічного досвіду», «Проектне навчання», зібрано матеріали обласних конкурсів та семінарів, методичні розробки уроків теоретичного та виробничого навчання з використанням інноваційних педагогічних технологій, методичні розробки позакласних заходів; доповіді, реферати, виступи; навчальні посібники для учнів.

Висновок: кількісний та якісний склад педагогічних працівників ліцею та рівень методичної роботи яка проводиться в ліцеї дозволяє в повному обсязі виконувати задачі підготовки освічених, кваліфікованих спеціалістів.
4. Дотримання вимог забезпечення безпечних умов

праці та навчання
Робота служби охорони праці здійснюється відповідно до річного плану, який передбачає розділи з охорони праці, пожежної безпеки та БЖД у побуті.

Систематично ведеться аналіз та облік учнівського травматизму в навчально-виховному процесі та побуті. Слід зауважити, що на цей час в училищі за період з 2013 року намітилась стабілізація побутового травматизму на рівні до одного випадку на рік, в навчально-виховному процесі відсутні випадки травматизму.

Не зважаючи на те, що внаслідок своїх особливостей побутовий травматизм значно меншою мірою піддається організованим заходам профілактики, ніж травматизм у навчально-виробничому процесі, вплив на цей процес проводиться через бесіди з учнями на класних годинах, проведення заходів на Тижнях БЖД, лекціями фахівців: Капітанівської дільничної лікарні, Новомиргородського відділу ДАІ, Новомиргородського відділу ДС УМНС.

Обов’язково використовується інформація, що надходить від департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА.

З метою забезпечення роботи, спрямованої на запобігання нещасним випадкам, управління діяльністю структурних підрозділів щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці і навчання, ліцей має необхідну нормативну документацію державної та галузевої чинності. Працює кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності, який забезпечений усім необхідним для проведення навчання з учнями по курсу предмету, проведення навчання та перевірки знань з ОП працівників ліцею. Відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» у січні кожного року проводиться навчання з викладачами та майстрами виробничого навчання.

Основною формою контролю стану ОП є оперативний адміністративно-господарчий контроль, який проводиться згідно «Положення». Результати перевірок відображаються у журналах структурних підрозділів, видаються приписи.

За результатами 3-го ступеню контролю, «Тижнів ОП та БЖД» складаються акти, які обговорюються на нарадах у директора, видається наказ та оформляються приписи.

Всі навчально-виробничі майстерні мають «Куточки ОП», на яких змістовно зосереджені матеріали з ОП.

До початку кожного навчального року розробляються «Комплексні заходи щодо попередження травматизму учасників навчально-виховного процесу, запобіганню травматизму у побуті», згідно яких у місячних планах виховної роботи передбачається проведення лекцій, бесід на групових виховних годинах у середу.

Тижні БЖД проводяться кожного кварталу сумісно із тижнями ОП, залучаються фахівці ДАІ, лікарні, пожежного нагляду. На початку навчального року проводяться єдині уроки з ПДР.

Організація електрогосподарства здійснюється відповідно вимог ПБЕЕС. Щороку у серпні проводяться виміри опору заземлюючих пристроїв, ізоляції силових та освітлювальних мереж підприємством, яке має атестат акредитації.

На електрообладнання, що знаходиться на балансі закладу, складено акт посвідчення.

Пожежна безпека у закладі визначається «Правилами пожежної безпеки для закладів та установ системи освіти України» та інструкціями, певною мірою забезпечені засобами пожежогасіння, але не встановлена пожежна сигналізація – не вистачає коштів.

В той же час є труднощі у деяких питаннях, і частіше там де є потреба коштів для їх вирішення (ремонт покрівлі, пожежна сигналізація).

Вся робота з БЖД в ліцеї спрямована на позитивні зрушення в навчанні та формуванні у кожного працівника та учня відповідального ставлення, як до власного життя і здоров’я, так і до життя і здоров’я оточуючих, створення на кожному місці безпечних умов праці. Як результат, про це свідчить те, що протягом звітного періоду в навчальному не було нещасних випадків з працівниками.

В навчальному закладі в наявності Акт підготовки навчального закладу та гуртожитку до роботи, акти-дозволи на використання в навчально-виробничому процесі кабінетів, майстерень, лабораторій, їдальні та спортивного залу.Висновок: Стан дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу у 2013-2015 роках є задовільним.
5. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність
Фінансово-господарська діяльність Капітанівського професійного ліцею переробної промисловості була спрямована на виконання головних задач навчального закладу по організації навчально-виховного процесу, забезпеченню виробничих та побутових умов для учнів і працівників ліцею при безумовному дотриманні фінансової дисципліни.

Система проведення нарад з педагогічними та іншими працівниками, їх індивідуальне інструктування, тісна співпраця керівництва з бухгалтерією кадровою службою дозволили забезпечити бездоганне виконання кошторису, своєчасно отримання заробітної плати працівниками та стипендії учнями.

Капітанівський професійний ліцей переробної промисловості є не прибутковою організацією. На протязі останніх років фінансовий стан ліцею покращено. Кошторис доходів і видатків складено і затверджено згідно діючого законодавства. На утримання навчального закладу із загального фонду бюджету надходить фінансування, передбачених кошторисом доходів і видатків.

Кошти спеціального фонду формуються за рахунок надання благодійних внесків від батьків та від проходження виробничої практики учнями та інше. Доходна частина спеціального фонду обраховується з урахуванням надходжень доходів за минулий рік за кожним джерелом, що планується на рік очікуваного доходу, Розподіл видатків спеціального фонду в проекті кошторису проведено в межах і за рахунок відповідних надходжень.

Заробітна плата та стипендія виплачується своєчасно.

Ліцей утримує чисельність працівників та здійснює фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати . Нарахування заробітної плати проводиться з урахуванням встановленого розміру мінімальної заробітної плати . Закладом дотримуються вимоги щодо виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності.Висновок: Перевірками контрольних органів за звітний період не виявлено грубих порушень фінансово-господарської діяльності. У 2013 -2015 роках фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність Капітанівського професійного ліцею переробної промисловості планувалася і проводилась з метою практичної реалізації заходів, спрямованих на забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку навчального закладу. Результатом діяльності стало поліпшення умов навчання учнів та умов праці педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу ліцею, удосконалення навчально-матеріальної бази.
6. Розвиток навчально-матеріальної на навчально-методичної бази
Впродовж 2013 -2015 років адміністрацією ліцею приділялася постійна увага удосконаленню навчально-матеріальної бази.

Сплановано і виконано заходи по оснащенню навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень необхідними для якісного навчання обладнанням, наочними посібниками, пристроями, інструментами і пристосуваннями.

На кінець 2015 року в ліцеї на обліку знаходиться 24 одиниці комп’ютерної техніки. Дві одиниці придбано за спеціальні кошти навчального закладу. Згідно програми комп’ютеризації професійно-технічних закладів отримано в жовтні 2005 року комп’ютерний клас в кількості 16 одиниць та 1 комп’ютер в кабінет інженера з охорони праці.

У звітному періоді продовжувалася робота по удосконаленню навчально-методичної бази ліцею.

Стан навчально-матеріальної бази на 01.01.2015 року:


Показники

Кількість

Навчальних кабінетів всього з них:

- з предметів професійно-технічного циклу

- інформатики


11

3

1Всього комп'ютерів:

- отримано централізовано

- придбано за рахунок власних надходжень


24

17

7Педагогічні працівники, які володіють комп'ютерною технікою і використовують її програмне забезпечення у навчально-виробничому процесі

23

Ліцензійних навчальних програм

15

Педагогічні працівники, які беруть участь у програмах з удосконалення роботи на комп'ютерній техніці

3

Лабораторії

3

Навчально-виробничих майстерень

8

Кількість учнів на одне комп'ютерне місце

2

Наявність електронних підручників

5

Підключення до мережі Інтернет

1


Висновок: Рівень розвитку та робота по удосконаленню навчально-матеріальної та навчально-виробничої бази Капітанівського професійного ліцею переробної промисловості дозволяють успішно вирішувати завдання підготовки кваліфікованих робітників, формування всебічно розвинених компетентних особистостей.
7. Удосконалення навчально-матеріальної бази
Проведено планові ремонтні роботи навчальних кабінетів, виробничих майстерень, та інших приміщень ліцею.

Придбано: • 2 електричні бойлери у лабораторію кухарів ліцею та душову кімнату для хлопців у гуртожитку;

 • насосну станцію та 2 насоси для води;

 • плитку для ремонту підлоги у гуртожиток, центральних східців до адмінкорпусу;

 • посуд в їдальню ліцею;

 • м’який інвентар у гуртожиток( теплі ковдри, матраци, подушки та комплекти постільної білизни);

 • 2 персональні комп’ютери;

 • ксерокс;

 • поліетиленову плівку для утеплення вікон;

Відремонтовано:

- центральні ворота та огорожу навколо території ліцею; • підлогу та вестибюль в гуртожитку;

 • кімнату відпочинку;

 • службовий автомобіль;

 • клуб;

Обладнано :

 • лабораторію кухарів;

 • душову кімнату для хлопців в гуртожитку;

 • пандус;

Замінено:

 • дверні блоки в гуртожитку та адмінкорпусі;

 • - віконні блоки в адмінкорпусі;

Підведено:

 • водопостачання проточної холодної та гарячої води в дві лабораторії кухарів та душову кімнату для хлопців у гуртожитку;

 • змонтовано тенісний стіл, спортивний майданчик на території ліцею;

Висновок: постійно ведеться цілеспрямована робота по покращенню умов навчання та виховання учнів, зовнішнього вигляду навчального закладу та його території.
8. Заходи щодо поліпшення та удосконалення роботи навчального закладу
1. Відроджено професію будівельного профілю за спеціальністю «штукатур»

2. Відкрито ліцензії на дві нові професії: монтажник гіпсокартонних конструкцій та слюсар із збирання металевих конструкцій.

3. Оновлено навчально–матеріальну базу по кожній із професій: придбано необхідні інструменти та обладнання які були необхідні для навчання, 2 комп’ютери в лабораторію кухарів та кабінет «Історії та правознавства».

4. Поліпшено умови проживання учнів в гуртожитку ліцею: обладнано душову для хлопців, відремонтовано вестибюль та коридор в секції для хлопців.

Постійно ведеться робота по забезпеченню якісних санітарно – гігієнічних норм у навчальному закладі.

На меті:


 • продовження удосконалення та оновлення навчально–матеріальної бази ліцею;

 • комп’ютеризації навчальних кабінетів, майстерень та лабораторій;

 • благоустрій території навчального закладу;

 • якісне працевлаштування випускників ліцею;

 • активна та якісна профорієнтаційна робота;


9. Щорічні звіти про виконання умов контракту
Впродовж 2013-2015 років щорічно наприкінці навчального року проводились звіти на загальних зборах трудового колективу про виконання умов контракту, про виконану роботу за навчальний рік.

У звітах висвітлювалися питання, які успішно вирішені впродовж звітного періоду, аналізувалися причини не вирішення або неповного виконання окремих питань, намічалися шляхи та терміни їх вирішення, доповідалося членам трудового колективу про завдання на наступний період, перспективи і шляхи їх виконання, можливі проблеми і складнощі та способи їх подолання.

Члени трудового колективу на зборах давали оцінку діяльності керівника і адміністрації ліцею в цілому, висвітлювали позитивні сторони цієї діяльності, виражали своє позитивне ставлення до стилю роботи керівника, його особистих якостей, піднімали на розгляд проблемні питання в організації навчально-виробничого процесу і надавали свої пропозиції по їх вирішенню, по підвищенню якості навчання та виховання, умов праці та відпочинку, поліпшенню навчально-методичної бази навчального закладу, активізації навчально-виробничої діяльності.

Висновок: В цілому за 2013-2015 роки на щорічних загальних зборах членів трудового колективу Капітанівського професійного ліцею переробної промисловості діяльність директора членами колективу оцінена задовільно.

Директор_________________Кравченко І.В.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка