Промисловість. Географія галузей промисловості світу: хімічна, лісова та деревообробна, легка, харчова промисловістьСкачати 102.24 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір102.24 Kb.
Урок 18.

Тема: Промисловість. Географія галузей промисловості світу: хімічна, лісова та деревообробна, легка, харчова промисловість.

Мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку і розміщення хімічної, лісової та деревообробної, легкої, харчової промисловості світу; розвивати уміння визначати закономірності розміщення галузей промисловості, уміння працювати з картами атласу, таблицями, діаграмами; вдосконалювати навички самостійної роботи з додатковими джерелами інформації; виховувати любов до Батьківщини, повагу до думки однокласників.

Тип уроку: комбінований

Форма проведення: урок слухання міністрів промисловості світу (з елементами рольової гри) (продовження)

Обладнання: політична карта світу, піщаний годинник, мікродоповіді учнів, настінна карта «Господарство світу», таблички з надписами ролей, підручники, атласи для 10 клас, інші діаграми, виготовлені учнями.

Основні поняття: світове господарство, промисловість, НТР, НТП, конкурентоспроможність, спеціалізація,

Методи і прийоми: словесні (вступне слово вчителя), наочні (робота з настінними картами світу, діаграми, графіки), репродуктивний метод, прийом «Хвастощі», «Бліц-питування», «Запитання-відповідь», «Проблемне питання», «Роблю висновки».

Література для вчителя:

 1. Довгань Г.Д. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт і академічний рівень. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 106.

 2. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.; За ред.. Б.П. Яценка. – К.: Форум. – 2004. – 351.

 3. Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак- ЕКО. – 2005. – 208.

Література для учнів:

 1. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.; За ред.. Б.П. Яценка. – К.: Форум. – 2004. – 351.

 2. Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак- ЕКО. – 2005. – 208.

ХРОНОМЕТРАЖ УРОКУ

I Організаційний момент (2 хв)

II Перевірка домашнього завдання(7 хв)

III Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів (1 хв)

IV Оголошення теми і мети уроку (1 хв)

V Вивчення нового матеріалу (26 хв)

V I. Закріплення нових знань і умінь учнів (5 хв)

VI I Підсумок уроку (1 хв)

VI I I Домашнє завдання (2 хв)

ХІД УРОКУ


 1. Організаційний момент (2 хв)

Прийом «Хвастощі»

Кожен має похвалитися перед класом своєю якістю, умінням. 1. Перевірка домашнього завдання (7 хв)

Прийом «Бліц-опитування»

 1. Що означає поняття «промисловість»?

 2. Що таке «ПЕК»?

 3. Які чинники визначають територіальне розміщення галузей промисловості? Наведіть приклади.

 4. Назвіть країни-експортери нафти на світовий ринок?

 5. Назвіть країни-експортери газу на світовий ринок?

 6. Назвіть країни-експортери вугілля на світовий ринок?

 7. В яких країнах світу переважають найбільші потужності АЕС?

 8. Назвіть основні фактори розміщення галузей кольорової металургії.

 9. Назвіть ареали формування машинобудування у світі?

Прийом «Проблемне питання»

Чому саме розвинені країни є головними споживачами паливної сировини?III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів (1 хв)

Провідними галузями світової промисловості окрім енергетики, металургії, машинобудування, є ще хімічна, лісова, легка, харчова. Якими особливостями відрізняється розміщення цих галузей в сучасному світі?

На це питання ми і дамо відповідь сьогодні на уроці.

IV Оголошення теми і мети уроку (1 хв)

Тема: Географія галузей промисловості світу: хімічна, лісова, легка, харчова

План


 1. Хімічна промисловість

 2. Лісова

 3. Легка

 4. Харчова

V Вивчення нового матеріалу (26 хв)

Секретар: А ми продовжуємо наші слухання. Надаємо слово міністру хімічної промисловості світу.

Вчитель: Слухачі, не забувайте заповнювати таблицю «Галузі промисловості світу» (продовження таблиці).

 1. Хімічна промисловість

Виступ «Міністра хімічної промисловості світу». Основною сировиною, що використовується в хімічній промисловості, є коксівне вугілля, газ, нафта, солі. Продукцію галузі – кислоти, мінеральні добрива, фарби, лаки, отрутохімікати, штучні волокна, синтетичний каучук, пластмаси – використовують у технологічних процесах багатьох галузей господарства. Хімічна промисловість виробляє фототовари, фармацевтичні вироби, побутові хімікати. Найбільшими виробниками хімічної промисловості у світі є США (близько 20% світового виробництва), Японія, Росія, Німеччина (по 10 %), Китай, Велика Британія, Франція, Італія, Україна. Значного розвитку галузь набула в Бразилії, Індії, Південній Кореї.

Основні принципи розміщення підприємств хімічної промисловості такі: тяжіння до місцевої сировини (США, Росія), довізної сировини (наприклад, нафтохімічні підприємства Японії, Італії, Нідерландів, що розташовані в портах), нафто- і газопроводів (США, Росія). На розвиток хімічної промисловості у другій половині XXст. вплинули енергетична криза і загострення екологічних проблем.Журналіст 1. Які види хімічної продукції виробляють в Україні?

Журналіст 2. Чим пояснюється стрімкий розвиток хімічної промисловості в країнах, що розвиваються останніми десятиріччями?

 1. Лісова та деревообробна промисловість.

Виступ «Міністра лісової та деревообробної промисловості». Ця галузь охоплює лісозаготівлю, пиляння та обробку деревини. Основними виробниками пиломатеріалів США, Канада, Японія, Швеція, Німеччина, Фінляндія: фанери — Південні Японія; картону та паперу — США, Японія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Понад 50 % світового виробництва целюлози припадають на США і Канаду, а також Швецію, Японію, Росію, Фінляндію, Китай, Бразилію. Підприємства цієї галузі тяжіють до сировини, джерел водопостачання і споживача.

Журналіст 3. Чому в африканських країнах, які добре забезпечені лісовими ресурсами, виробництво пиломатеріалів та паперу не розвинене?

Журналіст 4. Яку сировину для виробництва пиломатеріалів, картону та паперу використовує Японія — власну чи привізну?

 1. Легка промисловість.

Виступ «Міністра легкої промисловості».

Провідною галуззю легкої промисловості є текстильна. Основні райони виробництва тканин зо­середжено в Китаї, Росії, США, Індії (перше місце у світі за випуском бавов­няних тканин), Японії (світовий лідер за випуском шовкових тканин), Німеччині. Підприємства легкої промисловості тя­жіють до споживача, сировини і трудо­вих ресурсів.

Нині у легкій промисловості світу роз­різняють виробництва, які випускають дешеву продукцію, що виробляється низькокваліфікованою робочою силою, і виробництва, які потребують застосу­вання складних технологій, дорогої си­ровини, висококваліфікованих кадрів.Журналіст 5. Чому для багатьох країн, що розвиваються, легка промисловість є галуззю спеціалізації?

 1. Харчова промисловість.

Виступ «Міністра харчової промисловості». До неї належать галузі, які виробляють продукти харчування, тютюнові, лікеро-горілчані вироби, мінеральні води, біологічні, та ін. Підприємства тяжіють до джерел сировини (заводи мінеральної води, рибоконсервні заводи, виноробна галузь), споживача (підприємства з виробництва продуктів харчування — молокозаводи, борошномельні комбінати, хлібозаводи, кондитерські фабрики та ін.). Між країнами на світовому ринку відбувається постійний товарообмін продукцією харчової промисловості.

Значний розвиток промисловості на планеті призводить до загострення екологічних проблем. За умови раціонального природокористування проблеми можна розв'язувати, споруджуючи високотехнологічні очисні споруди, впроваджуючи безвідходні технології виробництва, доцільно розміщуючи підприємстваЖурналіст 6. Назвіть кілька країн світу, які постачають певну свою продукцію на світовий ринок.

V I. Закріплення нових знань і умінь учнів (5 хв)

Прийом «Запитання-відповідь»

Учні готують запитання з теми, а однокласники повинні відповісти.Прийом «Роблю висновки»

Учні самостійно роблять висновки з вивченої теми «Промисловість. Основні галузі промисловості»VI I Підсумок уроку (1 хв)

VI I I Домашнє завдання ( 2 хв)

1 – 6 §22 (Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак- ЕКО. – 2005. – 208.);

§ 10 (Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.; За ред. Б.П. Яценка. – К.: Форум. – 2004. – 351).

7 – 9 Позначити на контурній карті по п’ять країн – світових лідерів з виробництва продукції хімічної промисловості, виробників пиломатеріалів, фанери, паперу, бавовняних тканин.

10-12 Підготувати реферат на тему «Промисловість однієї з країн світу»


Додаток А


Галузь промисловості

Продукти виробництва

Чинники територіальної організації виробництва

Країни-експортери

Хімічна

Кислоти, мінеральні добрива, фарби, лаки, отрутохімікати, штучні волокна, синтетичний каучук, пластмаси, фототовари, фармацевтичні вироби, побутові хімікати.

 • Місцева сировина (США, Росія);

 • Довізна сировина (Японія, Італія, Нідерланди);

 • Транспортна мережа (нафто- і газопроводи) США, Росія.

США, Японія, Росія, Німеччини, Китай, Великобританія, Франція, Італія, Україна, Бразилія, Індія, Південна Корея.

Лісова та деревообробна

Пиломатеріали

 • Сировинний

 • Джерела водопостачання

 • Споживач

США, Канада, Японія, Фінляндія, Швеція, Німеччина.

Фанера

Південна Корея, Японія.

Картон, папір

США, Японія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Канада.

Целюлоза

США, Канада, Швеція, Японія, Росія, Фінляндія, Китай, Бразилія.

Легка промисловість

Текстиль

Шовк


Бавовняні тканини

 • Споживач

 • Сировинний

 • Трудові ресурси

Китай, Росія, США, Індія (1-е місце за вир. Бавовняних тканин), Японія (1-е м. – шовкові тканини), Німеччина

Харчова промисловість
 • Сировинний

 • Споживач

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка