Прокуратура УкраїниСкачати 264.11 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір264.11 Kb.
Матеріали для студентів
2015-2016 навчальний рік

Прокуратура України

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація прокуратури та слідства»

(IІІ курс)
ЗМІСТ


Прокуратура України 1

ЗМІСТ 1


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4

4

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 5ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 7

Питання для підготовки до екзамену (денне навчання) 9

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 13

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТема 1.

«Прокуратура України» як навчальна дисципліна.

Предмет і система навчального курсу «Прокуратура України». Місце навчального курсу «Прокуратура України» у системі юридичних навчальних дисциплін та їх взаємозв’язок. Дискусії щодо місця прокуратури в державному механізмі. Поняття та сутність прокуратури. Основні поняття навчальної дисципліни «Прокуратура України». Формально-юридичні джерела навчального курсу «Прокуратура України».


Тема 2.

Історія становлення та розвитку прокуратури України. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури.

Прокуратура на території України в період 1722-1917р.р. Прокуратура в період революції (1917-1921р.р.). Становлення і розвиток радянської прокуратури.

Прокуратура незалежної України. Завдання прокуратури України. Основні функції прокуратури.

Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень. Обов’язковість виконання вимог прокурора. Участь у засіданнях органів державної влади і управління. Право невідкладного прийому.

Система органів прокуратури. Генеральна прокуратура України. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури.

Регіональні, місцеві та військові прокуратури.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Організація роботи і контролю виконання в органах прокуратури.


Тема 3.

Принципи прокурорської системи. Співвідношення діяльності прокуратури та інших державних інституцій.

Загальнотеоретична характеристика принципів організації і діяльності прокуратури. Єдність і централізація як принцип прокурорської системи України. Теоретична характеристика та практичний прояв єдності та централізації. Законність як принцип прокурорської системи. Порушення законності в діяльності органів прокуратури: причини і шляхи подолання. Принцип незалежності прокуратури та гарантії його реалізації. Особливості застосування принципу гласності в діяльності прокуратури.

Відносини прокуратури з Президентом України. Відносини прокуратури з Верховною Радою України. Відносини прокуратури та органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування. Відносини прокуратури та Конституційним Судом України. Відносини прокуратури та судами загальної юрисдикції. Відносини прокуратури та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Тема 4.

Організація роботи з кадрами в органах прокуратури України.

Загальні положення організації роботи з кадрами в органах прокуратури України. Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора місцевої прокуратури. Повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо проведення добору кандидатів на посаду прокурора. Організація кваліфікаційних іспитів. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади. Призначення на посаду прокурора. Порядок призначення прокурора на тимчасово вакантну посаду. Класні чини працівників органів прокуратури. Робота з кадровим резервом в органах прокуратури України. Підвищення кваліфікації прокурорських працівників. Дотримання прокурорами правил етичної поведінки.

Загальні положення Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Основні вимоги до професійної поведінки працівника прокуратури. Основні вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури. Дисциплінарна відповідальність прокурора. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на посаді.
Тема 5.

Діловодство в органах прокуратури України.

Загальні положення діловодства в органах прокуратури. Організація документообігу. Приймання та попередній розгляд вхідної кореспонденції. Загальні правила реєстрації документів. Розгляд і виконання документів. Організація контролю за виконанням документів. Порядок реєстрації, оброблення та надсилання вихідної кореспонденції. Документування управлінської діяльності органів прокуратури. Складання та оформлення службових документів. Забезпечення збереженості документів архіву. Облік, використання, зберігання бланків, печаток і штампів.


Тема 6.

Звернення громадян в органи прокуратури України.

Види звернень та вимоги до звернень громадян. Порядок розгляду звернень громадян. Реєстрація пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Вирішення звернень та направлення відповідей. Особистий прийом громадян в органах прокуратури. Прийняття повідомлень на телефон «гарячої лінії» в органах прокуратури. Прийняття інформації на «телефон довіри» та «електронну пошту довіри» в органах прокуратури.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви тем
Денна форма

усього

у тому числі
л

п

с.р.

1

2

3

4

5

1. «Прокуратура України» як навчальна дисципліна.

14

2

2

10

2. Історія становлення та розвитку прокуратури України. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури.

14

2

2

10

3.Принципи прокурорської системи. Співвідношення діяльності прокуратури та інших державних інституцій.

16

2

4

10

4. Організація роботи з кадрами в органах прокуратури України .

17

2

4

11

5.Діловодство в органах прокуратури України.

15

2

2

11

6. Звернення громадян в органи прокуратури України

14

2

2

10

Всього

90

12

16

62ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. «Прокуратура України» як навчальна дисципліна.

2 години

1. Предмет і система навчального курсу «Прокуратура України».

2. Місце навчального курсу «Прокуратура України» у системі юридичних навчальних дисциплін та їх взаємозв’язок.

3. Дискусії щодо місця прокуратури в державному механізмі.

4. Поняття та сутність прокуратури. Основні поняття навчальної дисципліни «Прокуратура України».

5. Формально-юридичні джерела навчального курсу «Прокуратура України».


Тема 2. Історія становлення та розвитку прокуратури України. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури.

2 години

1. Прокуратура на території України в період 1722-1917р.р. Прокуратура в період революції (1917-1921р.р.).

2. Становлення і розвиток радянської прокуратури.

3. Прокуратура незалежної України. Завдання прокуратури України. Основні функції прокуратури.

4. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень. Обов’язковість виконання вимог прокурора. Участь у засіданнях органів державної влади і управління.

5. Система органів прокуратури. Генеральна прокуратура України. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури.

6. Регіональні, місцеві та військові прокуратури. Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Тема 3. Принципи прокурорської системи. Співвідношення діяльності прокуратури та інших державних інституцій.

4 години

1. Єдність і централізація як принцип прокурорської системи України. Теоретична характеристика та практичний прояв єдності та централізації.

2. Законність як принцип прокурорської системи. Порушення законності в діяльності органів прокуратури: причини і шляхи подолання.

3. Принцип незалежності прокуратури та гарантії його реалізації.

4. Особливості застосування принципу гласності в діяльності прокуратури.

5. Відносини прокуратури з Президентом України.

6. Відносини прокуратури з Верховною Радою України. Відносини прокуратури та органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.

7. Відносини прокуратури та Конституційним Судом України.

8. Відносини прокуратури та судами загальної юрисдикції.

9. Відносини прокуратури та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.Тема 4. Організація роботи з кадрами в органах прокуратури України.

4 години

1. Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора місцевої прокуратури. 2. Повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо проведення добору кандидатів на посаду прокурора. Організація кваліфікаційних іспитів.

3. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора.

4. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади. Призначення на посаду прокурора. Порядок призначення прокурора на тимчасово вакантну посаду.

5. Класні чини працівників органів прокуратури.

6. Робота з кадровим резервом в органах прокуратури України. Підвищення кваліфікації прокурорських працівників.

7. Дотримання прокурорами правил етичної поведінки.

8. Загальні положення Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Основні вимоги до професійної поведінки працівника прокуратури. Основні вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури.

9. Дисциплінарна відповідальність прокурора.

10. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на посаді.


Тема 5. Діловодство в органах прокуратури України.

2 години

1. Загальні положення діловодства в органах прокуратури. Організація документообігу.

2. Приймання та попередній розгляд вхідної кореспонденції.

3. Загальні правила реєстрації документів. Розгляд і виконання документів.

4. Організація контролю за виконанням документів.

5. Порядок реєстрації, оброблення та надсилання вихідної кореспонденції.

6. Документування управлінської діяльності органів прокуратури. Складання та оформлення службових документів.

7. Забезпечення збереженості документів архіву. Облік, використання, зберігання бланків, печаток і штампів.


Тема 6. Звернення громадян в органи прокуратури України.

2 години

1. Види звернень та вимоги до звернень громадян.

2. Порядок розгляду звернень громадян. Реєстрація пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг.

3. Вирішення звернень та направлення відповідей.

4. Особистий прийом громадян в органах прокуратури.

5. Прийняття повідомлень на телефон «гарячої лінії» в органах прокуратури. Прийняття інформації на «телефон довіри» та «електронну пошту довіри» в органах прокуратури.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Теми рефератів:

 • Функції прокуратури України

 • Роль і місце прокуратури в системі державних органів

 • Історія розвитку і становлення прокуратури

 • Теоретичне визначення функцій прокуратури

 • Основні риси прокурорської системи

 • Проблеми прокурорського нагляду в Україні

 • Проблеми організаційного і правового забезпечення підтримання державного обвинувачення

 • Представництво інтересів держави і громадян в суді як конституційна функція

 • Форми представництва. Позов прокурора

 • Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів ОВС при прийомі, реєстрації, обліку, вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи

 • Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності

 • Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні дізнання і досудового слідства

 • Суть і завдання нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі та при виконанні інших примусових заходів, винесених судами

 • Профілактика злочинності засобами прокурорського нагляду

 • Організація роботи із зверненням громадян в органах прокуратури

Здійснення нагляду за додержанням та застосуванням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави

 • Функції прокуратури України

 • Роль і місце прокуратури в системі державних органів

 • Історія розвитку і становлення прокуратури

Організація прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері боротьби з корупцією

 • Проблеми прокурорського нагляду в Україні.

 • Проблеми організаційного і правового забезпечення підтримання державного обвинувачення.

 • Представництво інтересів держави і громадян в суді як конституційна функція

 • Форми представництва. Позов прокурора.

 • Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів ОВС при прийомі, реєстрації, обліку, вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи.

 • Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності.

 • Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні дізнання і досудового слідства.

 • Суть і завдання нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі та при виконанні інших примусових заходів, винесених судами.

 • Організація прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері боротьби з корупцією.

 • Організація роботи із зверненням громадян в органах прокуратури

 • Особливості організації роботи, обсяг і межі повноважень прокурора на стадії подання позову до місцевого господарського суду.

 • Особливості організації роботи, обсяг і межі повноважень прокурора на стадії вирішення господарських спорів у першій інстанції.

 • Особливості організації роботи, обсяг і межі повноважень прокурора на стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

 • Особливості організації роботи, обсяг і межі повноважень прокурора на стадії перегляду судових рішень у касаційному порядку.

 • Особливості організації роботи, обсяг і межі повноважень прокурора на стадії перегляду рішення, ухвали, постанови господарського суду за ново виявленими обставинами.

 • Здійснення нагляду за додержанням та застосуванням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави.

Питання для підготовки до екзамену (денне навчання)


 1. Предмет і система навчальної дисципліни «Прокуратура України».

 2. Взаємозв’язок навчальної дисципліни «Прокуратура України» з іншими юридичними дисциплінами (синтезуючими, галузевими, організаційними, спеціально-прикладними, регіональними).

 3. Основні поняття навчальної дисципліни «Прокуратура України» (органи прокуратури, система органів прокуратури, функції прокуратури, принципи прокурорського нагляду, методика нагляду прокурора, тактика прокурорського нагляду, аналітична робота прокурора, акти прокурорського реагування, засоби прокурорського нагляду).

 4. Правове регулювання діяльності органів прокуратури в Україні.

 5. Поняття та сутність прокуратури.

 6. Місце прокуратури в державному механізмі.

 7. Наукові погляди щодо місця прокуратури у системі поділу державної влади.

 8. Історичні етапи становлення та розвитку прокуратури.

 9. Прокуратура незалежної України.

 10. Характеристика принципів організації і діяльності прокуратури: поняття, значення, види.

 11. Характеристика територіального (зонального) та предметного (функціонального) принципів організації роботи органів прокуратури.

 12. Єдність і централізація як принцип прокурорської системи України: теоретична характеристика та практичний прояв.

 13. Ознаки, що виражають сутність єдності організації і діяльності прокуратури.

 14. Ознаки, що виражають сутність централізації органів прокуратури.

 15. Роль принципу незалежності у функціонуванні прокурорської системи.

 16. Межі незалежності прокуратури України в її відносинах з іншими органами публічної влади.

 17. Деполітизація органів прокуратури та її роль у забезпеченні незалежності прокурорів.

 18. Особисті та соціально-економічні гарантії незалежності працівників прокуратури.

 19. Законність як принцип прокурорської системи.

 20. Порушення законності в діяльності прокуратури. Їх причини і шляхи подолання.

 21. Гарантії законності в діяльності прокуратури.

 22. Значення гласності та особливості застосування принципу гласності в діяльності прокуратури. Основні завдання забезпечення гласності у діяльності органів прокуратури.

 23. Характеристика методів діяльності органів прокуратури України (переконання, стимулювання, державний примус).

 24. Відносини прокуратури з Президентом України, Верховною Радою України.

 25. Відносини прокуратури та органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.

 26. Відносини між прокуратурою та Конституційним Судом України.

 27. Відносини між прокуратурою та судами загальної юрисдикції.

 28. Відносини між прокуратурою та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

 29. Обробка персональних даних працівників органів прокуратури у базі персональних даних «Кадри органів прокуратури України» (Наказ Ген. прокурора № 77 від 26 липня 2014 р.).

 30. Професійна етика та поведінка працівників прокуратури (Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури).

 31. Вимоги до професійної поведінки працівника прокуратури.

 32. Вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури.

 33. Класні чини працівників органів прокуратури України.

 34. Система та структура органів прокуратури України.

 35. Структура Генеральної прокуратури України. Повноваження Генерального прокурора України.

 36. Військові прокуратури.

 37. Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

 38. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

 39. Порядок проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників (Наказ Ген. Прокуратури України № 98 від 20 липня 2015 р.).

 40. Порядок проведення спеціальної перевірки (Порядок, затверджений постановою КМУ № 171 від 25 березня 2015 р.).

 41. Порядок прийняття Присяги працівника прокуратури (Затв. Наказом Ген. Прокурора України № 5 від 21.01.2011 р.).

 42. Науково-методична рада при Генеральній прокуратурі України: завдання, склад, повноваження, проведення засідань.

 43. Консультативна рада при Генеральній прокуратурі України: завдання, склад, порядок формування та діяльності, повноваження.

 44. Особливості діяльності військових прокуратур (Наказ Ген. прокурора № 12 гн від 29 серпня 2014 р.).

 45. Організація роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України (Наказ Ген. прокурора № 17 гн від 22 вересня 2014 р.).

 46. Організація прийняття інформації на «телефон довіри» та «електронну пошту довіри» в органах прокуратури України (Розпорядження в. о. Ген. прокурора № 176 від 22 травня 2014 р.).

 47. Поняття функцій державного органу. Функції органів прокуратури.

 48. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

 49. Підтримання державного обвинувачення в суді.

 50. Представництво інтересів громадянина або держави в суді.

 51. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальному провадженні, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

 52. Види звернень громадян. Вимоги до звернення.

 53. Порядок розгляду звернень громадян в органах прокуратури.

 54. Реєстрація пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг в органах прокуратури (інструкція, затв. Постановою КМУ № 348 від 14 квітня 1997 р.).

 55. Вирішення звернень в органах прокуратури. Направлення відповідей на звернення

 56. Організація особистого прийому в органах прокуратури (інструкція, затв. Наказом Ген. Прокурора № 9гн від 27 грудня 2014 р.).

 57. Інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України (Наказ Ген. Прокуратури № 218 від 18 вересня 2015 р.).

 58. Поняття та види публічної інформації. Види публічної інформації з обмеженим доступом.

 59. Приймання та облік документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію.

 60. Використання документів з грифом «Для службового користування». Облік, зберігання і використання печаток, штампів і бланків.

 61. Забезпечення схоронності документів з грифом «Для службового користування». Перевірка їх наявності.

 62. Охорона службової інформації, що є власністю держави під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в органах прокуратури.

 63. Загальні положення діловодства в органах прокуратури (інструкція, затв. Наказом Ген. Прокурора № 3 від 15.01.2013 р.).

 64. Організація документообігу в органах прокуратури.

 65. Приймання та попередній розгляд вхідної кореспонденції в органах прокуратури.

 66. Реєстрація документів в органах прокуратури.

 67. Розгляд і виконання документів в органах прокуратури. Організація контролю за виконанням документів.

 68. Порядок реєстрації, оброблення та надсилання вихідної кореспонденції в органах прокуратури.

 69. Документування управлінської діяльності органів прокуратури.

 70. Складання та оформлення службових документів в органах прокуратури.

 71. Формування справ і наглядових проваджень в органах прокуратури.

 72. Міжнародне співробітництво прокуратури України.

 73. Організація роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва (Наказ Ген. прокурора № 223 від 18 вересня 2015 р.).

 74. Порядок організації в органах прокуратури України зустрічей з представниками іноземних держав та міжнародних організацій (інструкція затв. Наказом Ген. прокурора № 223 від 18 вересня 2015 р.).

 75. Порядок організації в органах прокуратури візитів іноземних делегацій в Україну.

 76. Порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження.

 77. Особливості організації візитів за кордон керівництва Генеральної прокуратури України.

 78. Порядок листування з державними установами іноземних держав та міжнародними організаціями (їх представництвами).

 79. Протокольний порядок проведення в органах прокуратури України зустрічей з іноземними гостями (делегаціями).

 80. Правовий статус прокурора.

 81. Порядок зайняття посади прокурора.

 82. Добір кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури.

 83. Статус Генерального прокурора України.

 84. Організаційні форми прокурорського самоврядування: всеукраїнська конференція працівників прокуратури, Рада прокурорів України.

 85. Дисциплінарна відповідальність прокурора.

 86. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на посаді.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Нормативні акти

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. —
  1996. —№30. —Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.
  — 2003. — №40-48. — Ст. 356.

 3. .Господарський кодекс України // Офіційний Вісник України. —
  2003. —№11. —Ст. 462.

 4. Господарський процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради. 1992, № 6. ст.56.. Кримінальний Кодекс України// Відомості Верховної Ради . 2001, № 25-26, ст.. 131.

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України від 28.12.1960// Відомості Верховної Ради 1961, № 2 ст.15.

 6. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.12 // Офіційний Вісник України.-2012. №37

 7. Кримінально-виконачий Кодекс України// Відомості Верховної Ради. 2004. № 3-4, ст. 21

 8. 1618-IV

 9. Цивільний процесуальний кодекс України (18.03.2004)

 10. Кодекс України про адміністративні правопорушення// Відомості Верховної Ради. 1984, додаток до № 51, ст. 1122

 11. Про судоустрій та статус суддів Закон України в редакції від 15 серпня 2012 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №27-28.

 12. Про прокуратуру Закон України від 5 листопада 1991 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53.

 13. Про прокуратуру Закон України від 14 жовтня 2014 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 55.

 14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві Закон України від 23 грудня 1993 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №51.

 15. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів Закон України від 23 грудня 1993 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №50.

 16. Про оперативно-розшукову діяльність Закон України від 18 лютого 1992 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22.

 17. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю Закон України від 30 червня 1993 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35.

 18. Про електронні документи та електронний документообіг Закон України від 22 травня 2003 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №36.

 19. Про попереднє ув’язнення Закон України від 30 червня 1993 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35.

 20. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду Закон України від 1 грудня 1994 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №1.

 21. Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів Закон України від 29 листопада 2001 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №10.

 22. Про міжнародні договори України Закон України від 29 червня 2004 року. // Урядовий кур’єр .2004, №155

 23. Про міліцію: Закон України від 19.06.92р.

 24. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92р.

 25. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995р.

 26. .Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.93р.

 27. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5.07.12 // Офіційний Вісник України.-2012. №62 Ст.2509.

 28. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2.06.11 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. № 51 Ст.577.

 29. Про класні чини працівників органів прокуратури України: Положення від 6 листопада 1991 р. // ВВРУ №4, 1992р.

 30. Дисциплінарний статут прокуратури України від 6 листопада 1991р. // ВВРУ №4, 1992р.

 31. Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України /Наказ №1 від 10.09.2012

 32. .Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України/ Наказ № 2 від 20.01.2006.

 33. Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України №9р. від 28.12.2005.

 34. Про організацію прокурорського нагляду за виконанням законодавства у сфері боротьби з корупцією: Наказ Генерального прокурора України №10 від 07.05.2004.

 35. Про організацію роботи органів прокуратури у здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів: Наказ Генерального прокурора України №3 від 19.09.2005

 36. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство: Наказ Генерального прокурора України №4 від 19.09.2005.

 37. Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень / Наказ №6 від 29.11.06.

 38. Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги /Наказ № 8 від 26.12.05.

 39. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та корупцією: Наказ Генерального прокурора України №1/1 від 04.05.2012.

 40. Про організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури: Наказ Генерального прокурора України №14 від 18.05.2012

 41. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генерального прокурора України №69 від 17.08.2012.


Спеціальна література:

 1. Баганець О. Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості службового злочину // Право україни. – 2015. - №9. – С. 369-375.

 2. Безрукава А. Умови обрання запобіжного у вигляді домашнього арешту // Право України. – 2013. - №6. – С. 316-322.

 3. Белоусова Е. Правовая природа поддержания прокурором государственного обвинения в суде (в контексте нового УПК Украины) // Право України. – 2013. - №7. – С. 333-339.

 4. Березюк О. Место и роль прокуратуры в органах государственной власти. // Юридическая практика. – 1999. – № 41. – С.6.

 5. Бондар Ю. Прокуратура в системі держави і влади. // Юридичний вісник. – 1999. – №41. – С.6. Вісник прокуратури. – 1999. – №1. – С.11.

 6. Буравлев И. Конституционные основы деятельности прокуратуры. // Юридическая практика. – 1999. – №14. – С.11.

 7. Бурдоль Є. Прокуратура і правосуддя: проблеми співвідношення діяльності і захисту прав людини. // Юридичний вісник. – 1999. – №50. – С.7.

 8. Верхогляд-Герасименко, О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : Монографія / О.В. Верхогляд-Герасименко . ─ Х. : Юрайт, 2012 .

 9. Ганшин О. Належне правове забезпечення – запорука прокурорського нагляду. // Право України. – 1999. – № 9. – С.76.

 10. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

 11. Гультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні // Право України. – 2013. - №3-4. – С. 466-473.

 12. Гусь Л.Е. Апелляционное и кассационное производство. – Харьков, 2003. – С. 246.

 13. Дадерко Л. Підготовка обвинувальної промови прокурора. // Право України. – 1999. – №9. – С.84.

 14. Довідник прокурора. Законодавчі та відомстві акти з питань прокурорської діяльності. Київ: Воля, 2003.

 15. Долежан В. Адекватність заходів прокурорського реагування // Вісник Національної академії прокуратури України. 2009. – № 4. – С. 26-30.

 16. Долежан В. Перспективи трансформації функцій прокуратури України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 2. – С. 45-49.

 17. Долежан В. Проблеми визначення статусу прокуратури у діяльності конституційної асамблеї // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 16-21.

 18. Долежан В. Проблеми участі прокурора у кримінальному судочинстві в аспекті судової реформи // Право України. – 2010. – №5. – С. 48-54.

 19. Долежан В. Співпраця ВНЗ і координація діяльності професійної підготовки суддів і прокурорів // Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 23.04.2009 р. – К.: Національна академія прокуратури України. – 2009. – С. 44–45.

 20. Зеленецкий В.С. Прокурорський надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приёме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. – Харьков, 2004. – 400 с.

 21. Ківалов С.В. Сильна прокуратура по-європейські вимога часу // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 17.

 22. Климюк О. Ф. Прокуратура в системі суб’єктів зовнішнього контролю за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] / О. Ф. Климюк // Юридична наука . - 2014. - № 2. - С. 78-87.

 23. Козаченко А. В. Уголовный процесс Украины: Учебно-практическое пособие. – Николаев: Изд-во “Илион”, 2007. – 344 с.

 24. Козаченко А.В. Уголовный процесс Украины: Учебно-практическое пособие.- Николаев: Изд-во «Илион»,2007.-344с.

 25. Козьянов І. Прокурорський нагляд та судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю при розслідуванні злочинів: проблеми та реальність. // Право України. – 1999. – №3. – С.21; Право України. – 2000. – №1. – С. 82.

 26. Концепція реформування прокуратури України // Вісник прокуратури. – № 7. – 2003.

 27. Косюта М. Деякі аспекти вдосконалення Закону України «Про прокуратуру» // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №2. – С.24-28.

 28. Косюта М. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому Законі України «Про прокуратуру» // 2011. – №2. – С. 29-34.

 29. Косюта М. Шляхи вдосконалення закону України «Про прокуратуру» // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – №2. – С. 30-33.

 30. Косюта М., Долежан В. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України “Про прокуратуру” // Право України. – 2006. – № 3. С.59-61.

 31. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства / М.В. Косюта. – Одеса: Юридична література, 2012. – 376 с.

 32. Косюта М.В., Долежан В.В «Черговий етап реформування законодавства про прокуратуру» // Вісник прокуратури. – 2012. – № 10 . – С.17.

 33. Косюта М.В.Прокуратура України: Навчальний посібник. – Одеса; Юридична література, 2002. – 312с.

 34. Кримінальний процес України: Підручник /За ред. Ю.М.Грошевого, В.М. Хотенця.- Харків, 2000.

 35. Кримінальний процесуальний Кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Харків: Право, 2012.

 36. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / В. Т. Маляренко, В. Г. Гончаренко. – [6-е вид., перероб. і доповн.]. – К. : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 896 с.

 37. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (особлива частина) / В.В. Рожнова, Я.Ю. Конюшенко, І.В. Чурікова та ін.; за ред. О.Г. Яновської. – К., 2012. – 147 с.

 38. Лакизюк В. Протест прокурора. // Вісник прокуратури. – 1999. – №1. – С.76.

 39. Литвак О.М., Шумський П.В. Функції прокуратури України. – Хм.: Хмельницький інститут раціонального управління та права, 1998. – 390 с.

 40. Лушер В. В.  Поняття інформаційного забезпечення органів прокуратури України / В. В. Лушер // Форум права . - 2014. - № 1. - С. 338–341.

 41. Маляренко В., Шаповалова О. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки // Право України. – 2012. - №10. – С. 9-19.

 42. Матієк С.В. Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення в суді. – Київ: Істина, 2002. – С. 47.

 43. Мироненко Т. Є.  Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність[Електронний ресурс] / Т. Є. Мироненко // Митна справа . – 2013. – № 5(1). – С. 29–35.

 44. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. Київ: Юрінком, 1996. – 256 с.

 45. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

 46. Мукоіда Р. В.  Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність[Електронний ресурс] / Р. В. Мукоіда // Південноукраїнський правничий часопис . – 2014. – № 1. – С. 146-148. 

 47. Олійник Р. В.  Система та структура прокуратури Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Олійник // Європейські перспективи . - 2014. - № 1. - С. 33-39.

 48. Підгородинський В. Прокуратура України на передодні реформування // Вісник прокуратури. – 2012. – №8. – С. 59.

 49. Полянський Ю. Є. Акти прокуратури: Підготовка і внесення: Навч. Посiбник / Ю.Є. Полянський, В.В. Долежан. – О.: Юрид. лiт., 2003. – 248 с.

 50. Полянський Ю. Є. Щодо змісту майбутнього дисциплінарного статуту прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 12. – С.69-74.

 51. Полянський Ю. Конституційне реформування прокуратури України (нові виклики) // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – №2. – С. 16-20.

 52. Полянський Ю.Є. Розвиток правових основ діяльності всеукраїнської конференції працівників прокуратури // Правове життя сучасної України . - 2010 . - С. 601-603

 53. Полянський Ю.Є., Долежан В.В. Новації в Законі України «Про прокуратуру» і проблеми їх застосування // Вісник Національної академії прокуратури України. –2013. – №2. – С. 25-29.

 54. Полянський Ю.Є., Долежан В.В. Правова політика держави і діяльність судів та правоохоронних органів // Актуальні проблеми політики. – Одеса: 2012.

 55. Полянський Ю.Є., Нестерчук Л.П. Судові та правоохоронні органи України / Ю.Є. Полянський, Л.П. Нестерчук. – Одеса: Фенікс, 2011. – 126 с.

 56. Прокуратура України: навч. посіб. / В.М. Бесчастний, М.І. Мичко, О.В. Філонов та ін.; за ред. В.М. Бесчастного. – К. : – Знання, 2011. – 446 с.

 57. Прокуратура України: навч. посіб. /М.В. Косюта. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2010. – 404 с.

 58. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. Шумський П.В. К.: Вентурі, 1998. – 336 с.

 59. Прокурорский надзор: учебник / Винокуров Ю.Е. [и др.]; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 490 с.

 60. Прокурорський нагляд в Україні: курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин // За ред. проф. В.Т. Нора. – К.: Атіка, 2004. – 352 с.

 61. Прокурорський нагляд в Україні: Нор В.Т., Берестецький Я.О. Курс лекцій. // Львів: Тріада плюс, 2002.

 62. Прокурорський нагляд в Україні: підручник для юридичних вузів і факультетів. / За ред. проф. Ю.М. Грушевського і доц. І.Є. Марочкіна. – Донецьк, 1997. – 256 с.

 63. Рибалко Ж. Л. Прокурорський нагляд, судовий і відомчий контроль за застосуванням технічних засобів у кримінальному провадженні / Ж. Л. Рибалко // Європейські перспективи . - 2013. - № 6. - С. 118-121.

 64. Руденко М.В. Прокурор у господарському судочинстві. – Київ: Видавничий Дім Ін Юре, 2003. – С. 379.

 65. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник. / Под ред. проф. А.М. Бандурки. – Харьков: Университет внутр. дел, 1999. – 350 с.

 66. Судоустрій України: підручник / С.В.Ківалов, Ю.Є. Полянський, М.В. Касюта, В.В. Долежан; за ред. С.В.Ківалова. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

 67. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26)

 68. Трофименко В. Диференціація провадження в суді першої інстанції за новим КПК України // Право україни. – 2013. - №6. – С. 269-275

 69. Туманянц А.Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні // Форум права. – 2011. - № 2 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11tarudp.pdf

 70. Уваров В.Г. Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю // Право і безпека. – 2012. – № 5 (47). – С.190-193.

 71. Уголовный процессуальный Кодекс Украины. Научно-практический комментарий /отв. Редакторы: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Харьков: «Одиссей, 2013. – 1184 с.

 72. Удалова Л. Д. Практикум з кримінального процесу : [навч. посіб.] / Удалова Л. Д., Рожнова В. В., Шпотаківська О. В. – К. : КНТ, 2010. – 360 с.

 73. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 180 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка