Програмне забезпечення сучасних пкСкачати 430.47 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.11.2016
Розмір430.47 Kb.
  1   2   3
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПК
Визначення файлів, директорій.

Стандарти назв імен файлів, директорій. Групові імена.

Шлях до файлів, директорій. Повне ім’я файлу.

Атрибути файлів.

Загальний формат команд операційної системи.

Формат та призначення загальних команд (cls, time, date, ver, prompt, path)

Формат та призначення команд обробки файлів (attrib, copy, type, ren).

Формат та призначення команд обробки директорій (md, cd, rd, dir, tree).

Формат та призначення команд обробки носіїв інформації (format).

Графічна оболонка Windows: конструкція і налаштування робочого столу.

Графічна оболонка Windows: налаштування принтерів.

Графічна оболонка Windows: налаштування мови.

Графічна оболонка Windows: панель управління (шрифти, клавіатура, маніпулятор „миша”, панель задач і меню)

Програма explorer: побудова директорій; копіювання та переміщення файлів і директорій.

Програма calc: основні обчислення (пам’ять, регістри, функції, статобробка).

Програма paint: основні інструменти.

Налаштування запуску інструментальних оболонок програмування фірми Borland (Pascal, C++).

Основні можливості роботи у вбудованому редакторі текстів інструментальних оболонок програмування фірми Borland (Pascal, C++).

Робота в середовищі Debugger інструментальних оболонок програмування фірми Borland (Pascal, C++).

Форматування символів, абзаців, сторінок в MS Word.

Автозаміна та автотекст в MS Word та їх використання.

Вставки зноски, перехресних посилань, назв малюнків та таблиць.

Списки в MS Word та їх використання.

Таблиці в MS Word та їх використання.

Можливості графічної підтримки документу в MS Word.

Побудова математичних текстів MS Word.

Побудова та захист форми в MS Word.

Типи перегляду та редагування великих документів в MS Word.

Технологія створювання та вставки автоматичного змісту в MS Word.

Технологія створювання та вставки предметного покажчика в MS Word.

Документи злиття в MS Word та їх побудова.

Запис та редагування макросів в MS Word.

Основні поняття та елементи табличного процессора MS Excel (меню, панелі інструментів, книги, сторінки, комірки).

Типи адресації комірок (абсолютна, відносна, поіменна) в MS Excel.

Форматування символів, комірок, сторінок в MS Excel.

Умовне форматування в MS Excel.

Здійснення обчислень в MS Excel.

Математичні функції в MS Excel та їх використання.

Методи заокруглення чисел в MS Excel.

Робота з списками в MS Excel.

Діаграми в MS Excel та їх побудова.

Елементи обробки даних ( фільтри, сортування , групування ) та їх реалізація в MS Excel.

Автофільтр в MS Excel.

Робота з розширеним фільтром в MS Excel.

Консолідація даних та її здійснення в MS Excel.

Поняття Майстра зведених таблиць в MS Excel.

Реалізація умовних конструкцій в MS Excel.

Розв’язування обернених задач в MS Excel.

Засоби оптимізації в MS Excel (пошук рішень).

Формати вхідних та вихідних файлів MS Excel.

Взаємозв’язок MS Excel і MS Word.

Основи побудови та функціювання Internet.

Система адресації та ідентифікація комп’ютерів.

Апаратні та програмні засоби підключення та роботи в Internet.

Концепції побудови Word Wide Web.

Інструментальні засоби пошуку інформаційних ресурсів Internet.

Проектування Web-документів та їх розміщення в Internet.

Основні поняття мови гіпертекстової розмітки HTML.

Електронна пошта та засоби ділового спілкування в Internet.

Методи захисту локальних мереж від несанкціонованого доступу.


ЛІТЕРАТУРА

а) основна література:

 1. Попов В.В., Вакал Є.С., Довгий Б.П. Програмне забезпечення сучасних персональних комп’ютерів. К.: Український фітосоціологічний центр, 2008. – 150с.

 2. Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А. Інформаційні системи і технології. К.: МАУП, 2007. – 192с.

 3. Вакал Є.С., Карпенко С.Г., Тригуб О.С. Практикум з операційних систем Windows. К.: МАУП, 2004. – 248с.

 4. Карпенко С.Г. та інші. Редактор MS Word. Частина І. К.: МАУП, 2002. – 80с.

 5. Карпенко С.Г. та інші. Редактор MS Word. Частина ІІ. К.: МАУП, 2002. – 72с.

 6. Бахонський О.В. та інші. Табличний процесор MS Excel. К.: МАУП, 2004. – 176с.

 7. Тарнавський Ю.А. Практикум з Internet-технологій. К.: МАУП, 2004. – 136с.

б) додаткова література:

 1. Бублик В.В., Личман В.В., Обвінцев О.В. Конспект лекцій з программування на мовах C++ та Pascal для студентів 1-2-го курсів Конспект лекцій "Інформатика та програмування". Internet-сторінка мех.-мат. факультету сайту www.univ.kiev.ua.

 2. Карпенко С.Г., Шпортюк Г.А. Практикум з програмування. Мова С. К.: МАУП, 2007. – 192с.ІНФОРМАТИКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ
Введення, виведення. Просте і узагальнене присвоєння. Ланцюг команд. Лінійний алгоритм.

Алгебра висловлювань, основні властивості.

Імплікація, альтернатива. Основні властивості.

Умова, умовний вираз. Розширення і звуження виразів.

Бульові інструкції: присвоєння, розгалуження. Властивості розгалужень.

Арифметичний цикл і його властивості.

Рекурентні співвідношення першого порядку. Системи рекурентних співвідношень.

Рекурентні співвідношення вищих порядків.

Цикл з умовою продовження і його властивості.

Цикл з умовою закінчення і його властивості.

Цикл з виходом і його властивості.

Цикли з лічильником і їх властивості.

Функція округлення, похибка округлення, наближені арифметичні операції і їх властивості.

Натуральний, цілий та дійсний типи даних.

Символьний тип даних. Типи даних, що визначені користувачем (перерахування, обмеження).

Тип даних рядок.

Функція, правило виклику.

Процедура: аргументи, результати, модифіковані параметри; правило виклику.

Процедура: аргументи та параметри-змінні; правило виклику.

Рекурсія. Примітивно-рекурсивна функція натурального аргументу. Рекурсивне визначення функції в ітеративній формі.

Тип даних множина. Тип даних запис. Тип розмічене об'єднання.

Тип даних масив. Тип даних послідовний файл.

Тип даних файл прямого доступу.

Тип даних текстовий файл.

Процедурний тип даних.

Сортування масивів. Прості алгоритми сортування.

Сортування масивів. Швидкі алгоритми сортування.

Сортування файлів.

Модулі. Опис та використання модулів.

Статична та динамічна пам’ять. Поняття „купи”. Вказівники.

Програмування введення, виведення, присвоєння, розгалуження і арифметичного циклу у мові Паскаль.

Програмування введення, виведення, присвоєння, розгалуження і арифметичного циклу у мові Сі.

Програмування циклів за умовою і з лічильником у мові Паскаль.

Програмування циклів за умовою і з лічильником у мові Сі.

Прості типи даних у мові Паскаль (бульовий, натуральний, цілий).

Прості типи даних у мові Паскаль (дійсний, символьний).

Прості типи даних у мові Сі (бульовий, натуральний, цілий).

Прості типи даних у мові Сі (дійсний, символьний).

Визначені користувачем прості типи даних у мові Паскаль.

Визначені користувачем прості типи даних у мові Сі.

Рядки символів у мові Паскаль.

Рядки символів у мові Сі.

Підпрограми у мові Паскаль.

Підпрограми у мові Сі.

Множини у мові Паскаль.

Записи у мові Паскаль.

Записи у мові Сі.

Записи з варіантами у мові Паскаль.

Об’єднання у мові Сі.

Масиви у мові Паскаль.

Масиви у мові Сі.

Послідовні файли та файли прямого доступу у мові Паскаль.

Послідовні файли та файли прямого доступу у мові Сі.

Текстові файли у мові Паскаль.

Текстові файли у мові Сі.

Процедурний тип даних у мові Паскаль.

Процедурний тип даних у мові Сі.

Модулі у мові Паскаль.

Модулі у мові Сі.

Реалізація вказівників у мові Паскаль. Стек.

Реалізація вказівників у мові Сі. Черга.

Об'єктно-орієнтоване програмування. Основні визначення. Опис та використання класів та об’єктів у мові Паскаль.

Опис та використання класів та об’єктів у мові Сі.

Статичне та динамічне зв’язування об’єктів та методів. Віртуальні методи, конструктори.

Динамічні об’єкти. Деструктори.

Об’єктно-орієнтований проект "Опукла оболонка". Класи. Їх ієрархія та призначення.ЛІТЕРАТУРА
а) основна література:


 1. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс: Учеб.пособие. -М.: Нолидж, 1997. -612с.

 2. Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования Си для персонального компьютера.- М.: Радио и связь, 1990.-160с.

 3. Бублик В.В., Личман В.В., Обвінцев О.В.. Інформатика та програмування. Електронний конспект лекцій, 2003 р.


б) додаткова література:


 1. Збірник задач з курсу „Інформатика та програмування” для студентів механіко-математичного факультету. Упорядники: Вакал Є.С., Личман В.В., Обвінцев О.В., Бублик В.В., Попов В.В. - К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006.

 2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. -М.: БИНОМ, 1998. -1024с.

 3. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы.-М.: Мир, 1985.- 406с.

 4. Грис Д. Наука программирования .-М.: Мир, 1984.- 416с.

 5. Буч Г. Обьектно-ориентированное проектированиє с примерами применения.-К.: Диалектика, 1992.- 519с.


КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ
Комплексні числа та комплексна площина. Стереографічна проекція і розширена комплексна площина.

Основні топологічні поняття на комплексній площині. Шляхи та криві. Область, однозв’язна та неоднозв’язна область.

Диференціювання функції комплексної змінної. Умови Коші-Рімана. Гармонічні функції. Геометричний зміст модуля та аргументу похідної функції комплексної змінної. Поняття конформного відображення. Поняття однолисності функції комплексної змінної.

Елементарні аналітичні функції та їх конформні відображення. Лінійна та дробово-лінійна функції, їх властивості.

Теорема про існування та єдиність дробово-лінійної функції, що відображає три довільні точки на три довільні точки комплексної площини. Кругова властивість та властивість симетрії дробово-лінійного відображення.

Степенева та показникові функції. Обернені до них функції та їх поверхні Рімана. Функція Жуковського.

Тригонометричні функції, гіперболічні функції. Обернені до тригонометричних функції та їх поверхні Рімана.

Інтегрування функції комплексної змінної. Інтеграл вздовж шляху, його простіші властивості. Первісна, перша теорема Коші про інтеграл вздовж шляху. Формула Ньютона-Лейбніца.

Теорема Коші про інваріантність інтегралу вздовж шляху. Існування первісної аналітичної функції в однозв’язній області.

Теорема Ліувілля. Інтегральна формула Коші. Формули Сохоцького.

Функціональні ряди, рівномірна збіжність в області. Теорема Вейерштрасса про рівномірно збіжні ряди аналітичних функцій.

Степеневий ряд, його круг збіжності. Формула Коші-Адамара. Аналітичність суми степеневого ряду. Розвинення аналітичних функцій в ряд Тейлора, його єдиність.

Теорема єдиності для аналітичних функцій. Нулі аналітичних функцій, їх порядок.

Розвинення аналітичних функцій в ряд Лорана, його єдиність. Класифікація особливих точок. Теорема про поведінку аналітичної функції в околі її усувної особливої точки та в околі полюса. Теорема Сохоцького про поведінку аналітичної функції в околі істотно особливої точки.

Розвинення в ряд Лорана функції комплексної змінної в проколотому околі нескінченно віддаленої точки. Класифікація особливостей в нескінченно віддаленій точці. Теорема про мероморфну функцію.

Поняття лишку. Принцип аргументу. Означення лишку в нескінченно віддаленій точці. Основна теорема про лишки. Формули для обчислення лишків. Застосування теорії лишків для обчислення інтегралів та сум рядів.

Логарифмічний лишок. Теорема Руше та її застосування.

Геометричні питання теорії аналітичних функцій. Теорема про збереження області. Принцип максимуму модуля. Лема Шварца.

Теорема Рімана та теорема про відповідність границь при конформних відображеннях. Конформні ізоморфізми та автоморфізми, умови єдиності.

Означення перетворення Лапласа та його властивості. Застосування перетворення Лапласа до розв’язування лінійних звичайних диференціальних рівнянь та крайових задач математичної фізики.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Т. 1, М.: Наука, 1985.

 2. Мельник Т.А. Курс лекцій з комплексного аналізу. Електронне видання. Київський національний університет. 2004.

 3. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. – М.: Наука, 1973.

 4. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. - М.: Наука, 1967, т. 1; 1967, т.2.

 5. Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций. – М.: Наука, 1978.

 6. Гольдберг А.А., Шеремета М.М., Заблоцький М.В., Скасків О.Б. Комплексний аналіз. – Львів: Афіша, 2002.

 7. Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Лекции по теории функций комплексного переменного. – М.: Наука, 1982.

 8. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Комплексний аналіз» для студентів механіко-математичного факультету. Диференціювання функцій комплексної змінної. Конформні відображення. / Упорядники: В.Г. Самойленко, А.М. Кириченко, А.В. Ловейкін, І.Б. Романенко, Г.В. Верьовкіна. Видавництво «Київський університет» , 2002.

 9. Бицадзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного. – М.: Наука, 1984.

 10. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Абрамович И.Г. Сборник задач по теории функций комплексного переменного.

 11. Грищенко А.Е., Нагнибида Н.И., Настасьев П.П. Теория функций комплексного переменного. Решения задач. – Киев: Выща школа, 1986.


РІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ
Малі повздовжні коливання пружного стержня: виведення рівняння, початкові та крайові умови.

Малі поперечні коливання струни: виведення рівняння, початкові та крайові умови.

Малі коливання мембрани: виведення рівняння, початкові та крайові умови.

Рівняння аеро- та гідродинаміки.

Акустичні коливання: виведення рівняння, початкові та крайові умови.

Розподіл тепла в стержні: виведення рівняння, початкові та крайові умови.

Розподіл тепла в об’ємному тілі: виведення рівняння, початкові та крайові умови.

Стаціонарний розподіл тепла у тілі: рівняння та крайові умови.

Стаціонарна течія ідеальної нестисливої рідини: рівняння, крайові умови, умова поведінки на нескінченності.

Основні типи задач математичної фізики. Поняття про коректність.

Класифікація лінійних ДРЧП 2-го порядку в точці.

Зведення до канонічної форми лінійних ДРЧП 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами.

Класифікація лінійних ДРЧП 2-го порядку з 2-ма незалежними змінними в області. Характеристики.

Зведення до канонічної форми лінійних ДРЧП 2-го порядку з 2-ма незалежними змінними гіперболічного, параболічного та еліптичного типів.

Постановка задачі Коші. Означення класичного розв’язку.

Вільні коливання нескінченної струни або стержня, 1-вимірна задача Коші. Метод характеристик. Формула д’Аламбера.

3-вимірна задача Коші. Формула Кірхгофа.

2-вимірна задача Коші. Метод спуску. Формула Пуассона.

Задача Коші для неоднорідного хвильового рівняння. Метод Дюамеля.

Єдиність та неперервна залежність класичного розв’язку задачі Коші.

Поняття про узагальнений розв’язок задачі Коші.

Фізична інтерпретація розв’язків задач Коші. Якісна картина розповсюдження коливань у 1-, 2- та 3-вимірних середовищах. Принцип Гюйгенса, явище дифузії хвиль.

Крайові задачі для напівобмежених середовищ. Метод продовження.

Узагальнена задача Коші, задача Гурса, задача Дарбу.

Метод Рімана розв’язання задачі Коші.

Формули Гріна для оператора Лапласа.

Загальна постановка мішаних задач для хвильового рівняння.

Класичний розв’язок задач. Інтеграл енергії.

Єдиність класичного розв’язку мішаних задач для хвильового рівняння.

Неперервна залежність класичного розв’язку мішаної задачі для хвильового рівняння.

Загальна постановка основних мішаних задач для рівняння теплопровідності.

Принцип максимуму для рівняння теплопровідності.

Класичний розв‘язок задач.

Єдиність та неперервна залежність розв’язку І мішаної задачі для рівняння теплопровідності.

Єдиність розв’язку мішаної задачі для рівняння теплопровідності у загальному випадку.

Основна ідея методу Фур’є.

Постановка задачі Штурма-Ліувілля. Властивості оператора Штурма-Ліувілля.

Елементарні властивості власних чисел та власних функцій задачі Штурма-Ліувілля.

Функція Гріна задачі Штурма-Ліувілля.

Зведення задачі Штурма-Ліувілля до інтегрального рівняння. Теорема Гільберта.

Властивості власних чисел та власних функцій задачі Штурма-Ліувілля (продовження), теорема Стеклова, теорема про повноту системи власних функцій.

Мішані задачі для однорідних нестаціонарних рівнянь на відрізку. Схема 1 методу Фур’є.

Вільні коливання обмеженої струни, власні частоти коливань, форми власних коливань.

Розподіл тепла всередині теплоізольованого стержня, в якому відсутні внутрішні джерела тепла.

Мішані задачі для неоднорідних нестаціонарних рівнянь на відрізку. Схема 2 методу Фур’є.

Вимушені коливання обмеженої струни під дією періодичної сили, явище резонансу.

Мішані задачі для нестаціонарних рівнянь у прямокутних областях. Узагальнення методу Фур’є на багатовимірний випадок.

Постановка задачі про вільні коливання круглої мембрани.

Розділення змінних у полярних координатах.

Задача на власні числа та власні функції з умовою періодичності.

Сингулярна задача Штурма-Ліувілля, пов’язана із рівнянням Бесселя.

Функції Бесселя: означення, елементарні властивості.

Ортогональність та нулі функції Бесселя.

Розвинення довільної функції у ряди Фур’є-Бесселя та Діні-Бесселя.

Розв’язання задачі про вільні коливання круглої мембрани методом Фур’є.

Радіальні коливання газу всередині жорсткої сфери.

Постановка задачі Коші для рівняння теплопровідності. Єдиність розв’язку.

Фундаментальний розв’язок однорідного рівняння теплопровідності та його властивості.

Розв’язання задачі Коші для рівняння теплопровідності. Формула Пуассона.

Формула Гріна інтегрального зображення двічі неперервно дифе­ренційо­ваної функції.

Гармонічні функції. Теорема про середнє.

Принцип максимуму та наслідки з нього.

Диференційованість гармонічних функцій. Теорема про усувну особливість. Аналог теореми Ліувілля.

Перетворення Кельвіна.

Поведінка гармонічної функції на нескінченності.

Постановка внутрішніх та зовнішніх задач Діріхле та Неймана.

Теореми єдиності розв’язків внутрішніх та зовнішніх задач Діріхле та Неймана на площині та у просторі.

Рівняння Лапласа у сферичних координатах. Поліноми Лежандра та їх властивості.

Функція Гріна крайових задач для рівняння Пуассона.

Означення об’ємного потенціалу та потенціалів простого і подвійного шарів.

Властивості потенціалів.

Розрив потенціалу подвійного шару на поверхні.

Розрив нормальної похідної потенціалу простого шару.

Зведення внутрішніх та зовнішніх просторових задач для рівняння Лапласа до інтегральних рівнянь.

Логарифмічні потенціали.

література

а) основна література


 1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1980.

 2. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения математической физики. – М.: Физматгиз, 1962.

 3. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. – М.: Высшая школа, 1970.

 4. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1966.

 5. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. –М.: Наука, 1980.

 6. Владимиров В.С. и др. Сборник задач по уравнениям математической физики. – М.: Наука, 1982.

 7. Контрольні завдання з курсу "Рівняння математичної фізики" для студентів механіко-математичного факультету заочної форми навчання / Упорядники Є.С. Вакал та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2002.


б) додаткова література

 1. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993.

 2. Гончаренко В.М. Основы теории уравнений в частных производных. – К.: Вища школа, 1985.

 3. Годунов С.К. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1979.

 4. Михлин С.Г. Курс математической физики. – М.: Наука, 1968.

 5. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1969.

 6. Соболев С.Л. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1966.

 7. Лебедев Н.Н., Скальская И.П., Уфлянд Я.С. Сборник задач по математической физике. – М.: Гостехиздат, 1955.


ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ
Призначення і сфера застосування математичних пакетів.

Основні вікна середовища MATLAB.

Сеанс роботи в командному вікні MATLAB.

Основні команди рядкового редактора.

Основне пункти системи меню MATLAB та їх призначення.

Вікно управління редактора М-файлів.

Команди управління вікном командного режиму.

Основні правила роботи в режимі прямих обчислень.

Формат та призначення загальних команд.

Формат та призначення команд роботи з шляхами доступу до файлів.

Формат та призначення команд роботи з поточним каталогом.

Формат та призначення команд перегляду шляхів, роботи з файлами.

Формат та призначення команд для роботи з робочою областю.

Основні типи даних в MATLAB.

Константи, змінні, імена спеціальних змінних в MATLAB.

Побудова виразів в MATLAB.

Основні операції і спеціальні символи у виразах MATLAB.

Арифметичні операції в MATLAB.

Ієрархія при виконанні арифметичних операцій в MATLAB.

Операції відношення в MATLAB.

Логічні операції і функції в MATLAB.

Основні математичні функції MATLAB та їх призначення.

Теоретико-числові функції MATLAB та їх призначення.

Функції для роботи з рядками символів у MATLAB.

Функції часу та дати в MATLAB.

Функції для операцій з елементами матриць у MATLAB.

Спеціальні функції в MATLAB.

Функції для роботи з матрицями в MATLAB.

Функції для роботи з поліномами в MATLAB.

Функції для аналізу і обробки числових масивів у MATLAB.

Функції чисельного інтегрування і диференціювання в MATLAB.

Функції мінімізації і знаходження коренів, апроксимації та інтерполяції даних у MATLAB.

Функції для розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь у MATLAB.

Основи побудови графіків у MATLAB на площині.

Символи управління лініями графіків у MATLAB.

Основні команди, що використовуються при побудові графіків у MATLAB.

Особливості побудови тривимірних графіків.

Основні структури керування алгоритмічної мови MATLAB.

Особливості використання функцій у MATLAB (опис, глобальні та локальні змінні, формальні параметри).

М-сценарії та їх виклик.

Особливості застосування функцій MATLAB при розв’язуванні крайової задачі методом стрільби.

Особливості розв’язання лінійного неоднорідного інтегрального рівняння Фредгольма другого роду засобами MATLAB.

Особливості розв’язання крайової задачі зі зв’язаними (нелокальними) крайовими умовами засобами MATLAB.

Особливості розв’язання крайової задачі для рівняння Пуассона засобами MATLAB.

Особливості розв’язання крайових задач математичної фізики, рівнянь та систем параболічного типу засобами MATLAB.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка